trapeziotis

Περί του απολογισμού του Δήμου Αγρινίου

Κατά τη συζήτηση του Απολογισμού – Ισολογισμού του έτους 2017 στο Δημοτικό Συμβούλιο που διεξήχθη στις 29 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα, η παρουσίαση του ορκωτού λογιστή περιορίστηκε αποκλειστικά και μόνο στην εξήγηση των αριθμητικών δεδομένων του Ισολογισμού όπως αυτά αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.
Η ευθύνη του ορκωτού λογιστή εξαντλείται στην έκφραση γνώμης επί της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο των αριθμητικών δεδομένων που προκύπτουν από τα παραστατικά της οικονομικήςδιαχείρισης.
Δεν έγινε καμιά αναφορά στα απολογιστικά στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης και την ανάλυση τους όπως απαιτείται για να ψηφιστεί ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ από τους δημοτικούς συμβούλους με γνωση και συνειδηση.
Έτσι δεν αναλύθηκε τι ποσό από τα εισπραττόμενα έσοδα, είτε αυτά αφορούν ίδια έσοδα είτε επιχορηγήσεις, χρησιμοποιήθηκαν σε δαπάνες και έργα ούτε μας παρουσιάστηκαν απολογιστικοί δείκτες για να γνωρίζουμε για παράδειγμα τι ποσό από την συνολική ΣΑΤΑ η τα ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ έγιναν έργα και τι ύψος χρηματικών υπολοίπων από τα αχρησιμοποίητα αυτά ποσά συντελούν στο τελικό χρηματικό υπόλοιπο για το οποίο καυχιέται ο Δήμαρχος.
Με δεδομένη την ανυπαρξία έργου από την παρούσα Δημοτική Αρχή είναι πλέον ή βέβαιον με βάση την κοινή λογική, ότι το μεγαλύτερο μέρος από το χρηματικό υπόλοιπο των 7.000.000,00 ευρώ περίπου ,αντιστοιχεί σε ποσά που έλαβε ο Δήμος Αγρινίου, και κατά το έτος 2017 αλλά και σε αυτά που ήρθαν ως χρηματικά υπόλοιπα από το έτος 2016 και δεν μπόρεσε να τα αξιοποιήσει για την εκτέλεση έργων . Πλήρης απόδειξη της ανικανότητας, της σημερινής Δημοτικής Αρχής να παράξει έργο. Πρόκειται δηλαδή για χρήματα που παραμένουν αχρησιμοποίητα και η σημερινή Δημοτική Αρχή τα παρουσιάζει ως επίτευγμα!!! Τα χρήματα, είτε προέρχονται από ίδια έσοδα είτε από επιχορηγήσεις, δίνονται για να γίνει έργο στο Δήμο και όχι για να τα φυλάττει η Δημοτική Αρχή στο συρτάρι και να ισχυρίζεται παραπλανητικά ότι έχει χρηματικό υπόλοιπο. ΜΗΠΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΕΣΤΩ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ;
Παρουσιάστηκε δε και πάλι φέτος ο ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ως αυτός που αποδεικνύει την οικονομική ευρωστία του Δήμου πλην όμως αυτός περιλαμβάνει ως στοιχείο εσόδου τις ανείσπρακτες απαιτήσεις του Δήμου ύψους 8.700.000,00 ευρώ από τις οποίες όμως είναι ζήτημα να εισπράττονται όπως φαίνεται και στα αποτελέσματα χρήσεως 1.000.000,00 ευρω ετησίως. Έτσι ο δείκτης αυτός παρουσιάζει ψευδεπίγραφο οικονομικό μέγεθος ως προς το αναφερόμενο στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το νοικοκύρεμα που αναφέρει ο Δήμαρχος στην ανακοίνωση του σε τι αφορά; Σε κακοδιαχείριση και κατασπατάληση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που ουδέποτε καταγγέλθηκε σε επίπεδο αδιαφάνειας, αθέμιτων και παράνομων συναλλαγών ( σε αντίθεση με την απροσχημάτιστη ομολογία Αντιδημάρχου της σημερινής Δημοτικής Αρχής ότι ανέθετε εργασίες επισκευής οχημάτων του Δήμου σε επιχείρηση που διατηρεί η σύζυγός του και ο γιός του) ή επειδή βελτιώθηκαν κάποια μεγέθη δαπανών; Το δεύτερο ισχυρίζεται η σημερινή Δημοτική Αρχή. Τα μεγέθη δαπανών διαμορφώνονται συνήθως ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες κάθε περιόδου αντίστοιχα με το παραγόμενο έργο. Για παράδειγμα η δαπάνη για πετρέλαιο στο ΔΑΚ είναι αυξημένη και η δαπάνη για φωτοτυπίες διπλάσια συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Το να μειώνεις όμως συγκεκριμένες δαπάνες με αποκλειστικό σκοπό την μικροπολιτική αντίληψη περί νοικοκυρέματος (χωρίς να καταγγέλλεις αδιαφάνεια και κατασπατάληση δημόσιου χρήματος) μόνο τους αφελείς μπορείς να πείσεις και όχι τους σκεπτόμενους πολίτες, και επιπλέον καλύπτεις την αδυναμία παραγόμενου έργου
Η μείωση δηλαδή του ύψους συγκεκριμένων δαπανών μπορεί και να οφείλεται σε χρησιμοποίηση λιγότερων πόρων λόγω ανυπαρξίας παραγόμενου έργου. Ευελπιστούμε σε μια αναλυτική παρουσίαση των απολογιστικών στοιχείων στην ειδική συνεδρίαση του απολογισμού των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής που πρέπει να γίνει για να αποκαλυφτεί με επίσημα στοιχεία πλέον και ΟΧΙ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ η αλήθεια του παραγόμενου έργου και η κοστολόγηση του, που είναι και το κύριο που αφορά τους πολίτες και την κοινωνία που θα αποφασίσει για το μέλλον της πόλης στις επερχόμενες εκλογές.

Δημοτική παράταξη ‘Αγρίνιο ανατροπή τώρα – Πολίτες σε δράση’