kdapmesologiou1

Επιστολή εργαζομένων στα ΚΔΑΠ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Επιστολή προς κ Παντελή Καρατσόλη
Πρόεδρο Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πολιτισμού
Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Μεσολόγγι: 1 Δεκεμβρίου 2023

Κύριε Πρόεδρε

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου είναι ΝΠΙΔ και φορέας υλοποίησης του προγράμματος ΚΔΑΠ του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και κοινοτικά κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ από το πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης» που υλοποιείται μέσω της ΕΕΤΑΑ.
Όπως γνωρίζετε, οι δομές των ΚΔΑΠ έχουν μεγάλη αποδοχή όλα αυτά τα χρόνια και έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στις οικογένειες και στα παιδιά του Δήμου μας.

Στις έξι (6) δομές των ΚΔΑΠ του Δήμου μας, εργάζονται 30 μόνιμοι συνάδελφοι, καθηγητές ΠΕ, TE, άλλες ειδικότητες ΔΕ και ΥΕ, με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ, που ανανεώνονται αυτόματα κάθε έτος, σύμφωνα με το εδάφιο ά της παρ. 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994. Ο ελάχιστος χρόνος εργασίας των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ του Δήμου μας είναι από 8 χρόνια έως 21 χρόνια.

Κ. Καρατσόλη θα θέλαμε να σας αναφέρουμε και να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Πρώτον, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, αν και είμαστε καθημερινά στις εργασιακές θέσεις μας και προσφέρουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες μας, είμαστε απλήρωτοι δύο (2) μήνες ήτοι τον μήνα Οκτώβριο και τον μήνα Νοέμβριο. Το γεγονός αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Αν και έχουμε έρθει πολλές φορές σε επικοινωνία μαζί σας είτε τηλεφωνικά αλλά και δια ζώσης, διαμαρτυρόμενοι για την καθυστέρηση καταβολής των μισθών μας, δεν έχουμε λάβει σαφής και πειστική απάντηση για το πότε θα γίνει η καταβολή των δεδουλευμένων μας, παρόλο που αποτελεί υποχρέωση του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου να καταβάλλει τους μισθούς στους εργαζόμενους είτε από την επιχορήγηση της ΕΕΤΑΑ είτε από ιδίους πόρους της επιχείρησης η επιχορήγησης του Δήμου σύμφωνα με τον N.4982-2022 (ΦΕΚ A 195) (Άρθρο 86)

Δεύτερον, όπως έχουμε διαπιστώσει κατά τις τελευταίες επισκέψεις μας στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης, υπάρχει πλέον μόνο ένας εργαζόμενος, του οποίου τα καθήκοντα περιορίζονται στην καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην λειτουργία των δομών μας, γεγονός το οποίο σας έχουμε επισημάνει και στην δια ζώσης επικοινωνία μας, αφού δεν πραγματοποιούνται οι αναγκαίες και απαραίτητες προμήθειες αναλώσιμων και καθαριστικών στις δομές των ΚΔΑΠ.

Τρίτον, σύμφωνα με τον καινούργιο νόμο «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης ά και βαθμού και την κατάργηση των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου των δήμων και την προβλεπόμενη εκ του νόμου μεταφορά των δομών ΚΔΑΠ στον Δήμο ΙΠ Μεσολογγίου, έχουμε ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου, ότι δεν έχετε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της μετάβασης, αν και σας έχει αποσταλεί το υπ΄αριθμ. πρωτοκ. 57874/26-10-2023 αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου. Η καθυστέρηση αυτή εκ μέρους σας, ελλοχεύει το κίνδυνο να μην ολοκληρωθεί εγκαίρως και προσήκως η μεταφορά των φακέλων – καταστάσεων των εργαζομένων των δομών του ΚΔΑΠ προς τον Δήμο ΙΠ Μεσολογγίου για την νέα χρονιά, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Κ. Καρατσόλη, υπό την ανωτέρω ιδιότητα, απαιτούμε να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

Α) Να μας καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα μας, δεδομένου ότι είστε υποχρεωμένος εκ του νόμου να μεριμνήσετε για την καταβολή αυτών.

Β) Να κάνετε άμεσα ότι είναι νόμιμο για την εύρυθμη λειτουργία της Κοινωφελούς Επιχείρησης και κατ’ επέκταση και των δομών των ΚΔΑΠ του Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου.

Γ) Να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες και νόμιμες διαδικασίες για να εκτελεστεί η έγκαιρη και νόμιμη μεταφορά των εργαζομένων στις δομές των ΚΔΑΠ στον Δήμο ΙΠ Μεσολογγίου.

Τέλος ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα μας.

Οι Εργαζόμενοι στα ΚΔΑΠ του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου