acheloos

Διαβούλευση για υδάτινα συστήματα της Αιτωλοακαρνανίας & τον Αχελώο

Με αφορμή την ημερίδα διαβούλευσης µε θέμα:«2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04)», που πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 στην Ι.Π Μεσολογγίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επαναδιατυπώνει και δημοσιοποιεί τις απόψεις της όπως αυτές υποβλήθηκαν από 3/11/2023 στην ιστοσελίδα δημόσιας διαβούλευσης της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παραμένει σταθερά αντίθετη σε οποιοδήποτε σενάριο Εκτροπής του Αχελώου αξιολογώντας το έργο ως περιβαλλοντικά και οικονομικά επιβαρυντικό, τόσο για τη Δυτική Ελλάδα, όσο και για τη Θεσσαλία. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης επίσης, έχουν επισημανθεί ελλείψεις σε κείμενα τεκμηρίωσης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των διαχειριστικών σχεδίων, αλλά και αυθαίρετες προσεγγίσεις μεθοδολογίας ως προς τις εκτιμήσεις των αναγκών ύδατος για τον κάμπο της Θεσσαλίας.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επισημαίνει τα εξής:
– Δεν έχουν εκτελεστεί τα απαραίτητα έργα που προβλέπονται για την ελάττωση των απωλειών ύδατος του αρδευτικού δικτύου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να θεωρούνται αξιόπιστοι οι υπολογισμοί του υδατικού ισοζυγίου
– Το ιδιαίτερα υψηλό περιβαλλοντικό κόστος καθιστά το έργο εξαιρετικά δυσμενές τόσο για την Αιτωλοακαρνανία, όσο και για τη Θεσσαλία, καθώς είναι ανυπολόγιστες οι συνέπειες που θα έχει στη διαταραχή της υπάρχουσας ισορροπίας του οικοσυστήματος.
– Το κεφαλαιουχικό κόστος κατασκευής των απαιτούμενων υποδομών είναι εξίσου σημαντικά επιβαρυντικό και για τις δύο Περιφέρειες.
– Τα κόστη αυτά συνδυαστικά θα επιφέρουν υπερβολική επιβάρυνση στο κόστος άρδευσης σε Θεσσαλία και Αιτωλοακαρνανία

Τα στοιχεία προέκυψαν από σχετική μελέτη που ανατέθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε μεγάλη και αξιόπιστη μελετητική εταιρία για την αξιολόγηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την Εκτροπή του Αχελώου.

Σημειώνεται τέλος, ότι σε κάθε περίπτωση παραμένουν ενεργά τα ζητήματα που έχει εγείρει το Συμβούλιο της Επικρατείας και αφορούν στο συγκεκριμένο φαραωνικό έργο, όπως και η παραβίαση των ευρωπαϊκών οδηγιών 200/60/ΕΚ και 92/43/ΕΚ.

Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, με αφορμή τη διαβούλευση, δήλωσε σχετικά: «Τόσο προσωπικά, όσο και θεσμικά είναι πάγια, εκφρασμένη δημόσια και στιβαρή η αντίθεση μας σε οποιαδήποτε προσπάθεια νεκρανάστασης της Εκτροπής του Αχελώου. Το φαραωνικό έργο δεν αποτελεί αντικείμενο τοπικιστικού ή ιδεολογικού φανατισμού. Είναι ξεκάθαρα ζήτημα δικαιοσύνης και σεβασμού στους φυσικούς πόρους. Όπως επίσης ξεκάθαρο είναι ότι τα περιβαλλοντικά και κεφαλαιουχικά κόστη καθιστούν το έργο εντελώς ασύμφορο, τόσο για την Αιτωλοακαρνανία, όσο και για ολόκληρο τον Θεσσαλικό Κάμπο.
Ως Περιφερειακή Αρχή με επιχειρήματα και με προσήλωση στη διαφύλαξη θεμελιωδών αξιών όπως το Περιβάλλον και η Δικαιοσύνη θα συνεχίσουμε με την ίδια θέρμη να υποστηρίζουμε αταλάντευτα τις θέσεις μας μέχρις ότου το ζήτημα κλείσει οριστικά, έχοντας πάντα εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, η οποία άλλωστε μας έχει δικαιώσει επανειλημμένως».


Ημερίδα Διαβούλευσης

Θέμα: 2η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04)

Μεσολόγγι, 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ.
Αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας

 

Η Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σας προσκαλούν στην ημερίδα διαβούλευσης της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04). H ημερίδα πραγματοποιείται την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Κύπρου 30, Μεσολόγγι), με δυνατότητα συμμετοχής και διαδικτυακά και έχει ως στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών και του ευρύτερου κοινού επί του Προσχεδίου, καθώς και την καταγραφή σχετικών απόψεων και σχολίων.

Η διαβούλευση για τη 2η Αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ αποτελεί στάδιο της διαδικασίας έγκρισής τους στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το Προσχέδιο της 2ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04), με έμφαση:

o Στην ανάλυση των πιέσεων και των επιπτώσεών τους στα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα.

o Στην ταξινόμηση επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων.

o Στην οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος.

o Στο αναθεωρημένο πρόγραμμα των βασικών και συμπληρωματικών μέτρων.

Η ημερίδα διοργανώνεται από την Κοινοπραξία ΕNVECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ανάδοχο της 2ης Αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ για το ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Τα ερωτήματα, οι απόψεις και οι θέσεις που θα εκφραστούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση του οριστικού Σχεδίου Διαχείρισης.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή και θα είναι επίσης ανοιχτή στο κοινό μέσω ζωντανής αναμετάδοσης από το Facebook και το YouTube.

Σχόλια μπορούν να υποβληθούν και απευθείας στην ιστοσελίδα δημόσιας διαβούλευσης του έργου «2η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας». Συνδεθείτε ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση της ημερίδας μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Ομάδα Σύμπραξις – (+30) 210 7248644 | | diavoulefsi@sympraxis.eu.


 

Η απειλή της ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ επανέρχεται
Παρέμβαση ΟΛΩΝ των Φορέων και Πολιτών της Αιτωλοακαρνανίας ΤΩΡΑ!

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς:
κ.κ. Βουλευτές Ν. Αιτωλοακαρνανίας
κ. Περιφερειάρχη και μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ. Δημάρχους και μέλη Δημοτικών Συμβουλίων Ν. Αιτωλοακαρνανίας
κ. Πρόεδρο και μέλη ΔΣ ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας
Φορείς και Συλλόγους Αιτωλοακαρνανίας
Περιβαλλοντικές Οργανώσεις

Την επόμενη Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι με ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, η 2η μετά από εκείνη της Πάτρας διαβούλευση επί των «προσχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών – ΣΔΛΑΠ», που εκπόνησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τα οποία σύμφωνα με την Ε.Ε. πρέπει να αναθεωρούνται ανά εξαετία.
Τα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης καταρτίστηκαν το 2014 και περιελάμβαναν τη μερική εκτροπή του Αχελώου στη Θεσσαλία. Δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκδίκασής τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας όπου προσεβλήθησαν, διότι μεσολάβησε η 1η Αναθεώρηση το 2017, η οποία δεν περιελάμβανε μεταφορά νερού από τον Αχελώο προς τον Πηνειό.

Όμως η πρόβλεψη του 2014 επανέρχεται εμμονικά σήμερα στο νέο προσχέδιο, με μια παντελώς αυθαίρετη και άκρως επικίνδυνη εκτίμηση για το συνολικό οικοσύστημα: «Ο Αχελώος στο κατάντη του τμήμα είναι ένα απολύτως ρυθμισμένο σύστημα που δεν μπορεί να επηρεασθεί από την απόληψη 250 εκ. κυβικών χειμερινών απορροών του άνω ρου αυτού… Ανασχεδιασμός ταμιευτήρα Συκιάς σε επίπεδο προμελέτης για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς 250 εκ. κ.μ. από τη ΛΑΠ Αχελώου στη ΛΑΠ Πηνειού και αδειοδότηση αυτού». (σελ. 338)
(Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών)

Αν τα χρόνια που προηγήθησαν, όλοι οι πολίτες και οι φορείς του Νομού χαρακτηρίζαμε τα φαραωνικού τύπου έργα της Εκτροπής του Αχελώου ως «Εκτροπή της Λογικής», τώρα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία και εν μέσω κλιματικής κρίσης, δικαιούμαστε να μιλάμε για τραγική απουσία λογικής, αφού:

(Α) Η ίδια η ομάδα των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων (εταιρεία HVA International), που προσέλαβε η κυβέρνηση μετά τις πλημμύρες στη Θεσσαλία για την κατάρτιση του masterplan αρδευτικών – αντιπλημμυρικών έργων, προτείνει:

«Ανοίξτε τα ποτάμια. Ξεχάστε τα φράγματα… Τα μεγάλα φράγματα είναι ακριβά, απαιτούν ειδικές συνθήκες και συχνά εξυπηρετούν άλλους σκοπούς (λ.χ. παραγωγή ενέργειας, άρδευση) που κατά πάσα πιθανότητα έρχονται σε σύγκρουση με τη διαχείριση πλημμυρών». Στη συνέχεια του πορίσματος τονίζουν πως «Η επιλογή των καλλιεργειών είναι ένα ζήτημα που πρέπει να τεθεί… υπάρχουν υδροβόρες καλλιέργειες στη Θεσσαλία που καλλιεργούνται εκτεταμένα και είναι μη βιώσιμες σε περιοχές με υδατικό έλλειμμα…».
Η εταιρεία με τη συνεργασία του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA), θα υλοποιήσει την επόμενη τριετία σε 4 χώρες το έργο «Απομάκρυνση φραγμών από ποταμούς: σχέδιο εφαρμογής για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», με χρηματοδότηση από το European Open Rivers Programme.

(Β) Η Ε.Ε. – η οποία ουδέποτε χρηματοδότησε τα σχέδια εκτροπής του Αχελώου – υιοθετεί μια εντελώς διαφορετική στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα. Με ορίζοντα το 2030 και τον ευρωπαϊκό νόμο για την Αποκατάσταση της Φύσης, θέτει ως στόχο την απελευθέρωση 25.000 χλμ ποταμών στην Ευρώπη μέσα στην επόμενη δεκαετία, μέσω της απομάκρυνσης φραγμών από τους ποταμούς, αφού διαπίστωσε πως «στα 1,2 εκατ. χλμ ευρωπαϊκών ποταμών υπάρχουν πάνω από 1 εκατ. εμπόδια, δηλαδή σε κάθε 1 – 2 χλμ ένα τεχνητό εμπόδιο, φράγμα, εκτροπή…».
Επομένως σήμερα, περισσότερο δε από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν, η αναφερόμενη ως μερική εκτροπή του Αχελώου στη Θεσσαλία στα ΣΔΛΑΠ είναι καταστροφική για την Αιτωλοακαρνανία, τη Θεσσαλία και όλη τη χώρα.

Για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, του ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ του ποταμού και της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού, καθώς και της ΖΩΗΣ ΜΑΣ, αποτελεί ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ να ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ ΤΩΡΑ!

Εκφράστε με κάθε τρόπο στη διαβούλευση (δια ζώσης, ηλεκτρονικά), τις πάγιες θέσεις και απαιτείστε να απαλειφτεί η συγκεκριμένη θέση από τα ΣΔΛΑΠ.
Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε την ενημέρωση της τοπικής κοινωνία, ώστε να αγωνιστεί σθεναρά ενάντια στην εκ νέου καταστροφική εκτροπή του Αχελώου.

Μεσολόγγι 15/11/2023

Εκ μέρους της Δημοτικής Παράταξης Ι.Π. Μεσολογγίου ΑΝ.ΤΑ.ΜΑ.
Ο νεοεκλεγείς Δημοτικός Σύμβουλος
Παναγιώτης Κατσούλης