c462

H περιβαλλοντική κατάσταση της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, συμμετείχε στην ημερίδα «Καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής
 κατάστασης της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού» στο πλαίσιο του έργου “BLUE-GREENWAY”, η οποία πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023 στην Ι.Π. Μεσολογγίου.

Το έργο «BLUE-GREENWAY: Καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης των ευτροφικών και ανοξικών παράκτιων οικοσυστημάτων» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «EEA and Norway Grants» (2021-2023). Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ως έργο, εξετάζει τις αλληλένδετες κοινές προκλήσεις θάλασσας-στεριάς αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα ρύπανσης των ευτροφικών και ανοξικών παράκτιων οικοσυστημάτων που προκύπτουν από χερσαίες και άλλες πηγές ρύπανσης εστιάζοντας στην προμήθεια πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών. Το έργο στοχεύει να αλλάξει την τρέχουσα κατάσταση υιοθετώντας την πράσινη/γαλάζια μέθοδο στην αποκατάσταση των παράκτιων οικοσυστημάτων και στη διαχείριση των λυμάτων. Στο πλαίσιο του έργου υλοποιείται πιλοτική δράση στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, η οποία είναι προστατευόμενη περιοχή Natura 2000.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν προτάσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης των
ευτροφικών και ανοξικών υδάτων που αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του έργου BLUE-GREENWAY. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν σε μεθοδολογίες αποκατάστασης ευτροφισμού και ανοξίας, στην Πιλοτική εφαρμογή στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού, σε συστήματα πράσινων προμηθειών σε ευτροφικές και ανοξικές περιοχές και στην Πλατφόρμα/εργαλείο πράσινων ηλεκτρονικών προμηθειών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, Φωκίων Ζαΐμης, αναφερόμενος στη Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού τόνισε πως αποτελεί όχι μόνο ένα περιβαλλοντικό και πολιτιστικό μνημείο, αλλά και έναν σημαντικό πόλο ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. «Μας ενδιαφέρει να αναστραφεί η παρούσα βεβαρυμμένη περιβαλλοντική κατάσταση των παράκτιων οικοσυστημάτων της Λιμνοθάλασσας. Με αφορμή τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου έργου περιμένουμε προτάσεις για να εντάξουμε σχετικές δράσεις σε επόμενο ευρωπαϊκό έργο ή στο ΕΣΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης.

Στην εκδήλωση απεύθυναν επίσης χαιρετισμό ο Μίλτος Ζαμπάρας, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, ο Ιωάννης Κασβίκης, Αναπλ. Προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών της Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας ΟΦΥΠΕΚΑ, η Μαρία Κατσώνη, Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου. Μίλησαν ο Καθ. Ιερόθεος Ζαχαρίας, Τμήμα Πολ. Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, ο Καθ. Γεώργιος Στεφανίδης, Τμήμα Πολ. Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών και ο Χάρης Ξιάρχης, Υποψ. Διδάκτορας Τμήμα Πολ. Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.


Τα μέλη του συνδυασμού μας, Νίκος Σταμάτης και Ιάκωβος Παλαιολόγος, παραβρέθηκαν την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα: «Καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού».

Η ημερίδα είχε εξαιρετική σημασία για το Δήμο μας και ιδιαιτέρως το Αιτωλικό. Ο Νίκος Σταμάτης και ο Ιάκωβος Παλαιολόγος συνομίλησαν με τους αξιότιμους καθηγητές από τους οποίους πήραν πληροφορίες για το φλέγον πρόβλημα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν δράσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης ευτροφικών και ανοξικών υδάτων που αξιολογήθηκαν στα πλαίσια του έργου BLUE-GREENWAY https://blue-greenway.eu/), ενώ παρουσιάστηκαν επίσης τα αναμενόμενα οφέλη από έξυπνα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου, καθώς και προτάσεις για οικολογικές/πράσινες επιλογές προμηθειών και λύσεων σε γεωργούς και ψαράδες.

Ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ιερόθεος Ζαχαρίας παρουσίασε διεξοδικά τα φαινόμενα ανοξίας και ευτροφισμού της λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού, τις αιτίες που τα δημιουργούν καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις (απομάκρυνση των αντλιοστασίων D6, Β3 καθώς και του Βιολογικού Καθαρισμού του Αιτωλικού, εκβάθυνση του διαύλου και καθαρισμό των υφαλαυλάκων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του νερού μεταξύ λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και Αιτωλικού, έλεγχος των σημείων ρύπανσης, αφαίρεση των ιζημάτων, δημιουργία ζωνών φίλτρανσης, έλεγχος των υδρόβιων φυτών, και τέλος αδρανοποίηση των φωσφορικών και αμμωνιακών ιόντων με τη χρήση υλικών όπως οι ζεόλιθοι, αλούμινα, κ.α.).

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ιωάννης Στεφανίδης παρουσίασε τα οφέλη από έξυπνα εργαλεία που αναπτύχθηκαν και αξιολογήθηκαν από την εφαρμογή οικολογικών και πράσινων ηλεκτρονικών προμηθειών.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και το Εργαστήριο των Συστημάτων Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είναι λυπηρό αλλά πολύ συνηθισμένο το γεγονός της παντελούς απουσίας της δημοτικής αρχής (θα μπορούσε να έχει σταλεί κάποιος εκπρόσωπος) σε μια εκδήλωση που έγινε με βασικό θέμα ένα πρόβλημα του Δήμου μας, παρά το γεγονός ότι είχαν αποσταλεί προσκλήσεις και η εκδήλωση γινόταν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εκ του συνδυασμού
“Ισχυρός Δήμος – Δυνατές Κοινότητες – Ευημερία Πολιτών” – Ιερή Πόλη Μεσολογγίου
Επικεφαλής συνδυασμού Όλγα Δασκαλή