agiatriadamayrika1

Απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού για την Αγία Τριάδα του Μαύρικα

Απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού κας Μενδώνη στην επιστολή των μαθητών του 5ου Γυμνασίου για την Αγία Τριάδα του Μαύρικα

Προς: Τον Διευθυντή του 5ου Γυμνασίου Αγρίνιου
και Πρόεδρο του Εκπαιδευτικού Ομίλου«Μελέαγρος» , κ. Ευθύμιο Αδάμη,
mail@5gym-agrin.ait.sch.gr

Θέμα: Επιστολή των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Αγρίνιου, μελών του Εκπαιδευτικού Ομίλου «Μελέαγρος» για την Αγία Τριάδα Μαύρικα

Σχετ.: Η από 27.3.2023 και με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./145581/27.3.2023 επιστολή

Αγαπητοί μου κ. Πρόεδρε και μέλη του Εκπαιδευτικού Ομίλου «Μελέαγρος»,

Έστω και με αρκετή καθυστέρηση εξαιτίας της χρονοβόρου διαδικασίας των διαδοχικών
εκλογικών αναμετρήσεων και του σχηματισμού της νέας Κυβέρνησης, δράττομαι της
ολιγοήμερης θερινής ανάπαυλας προκειμένου να απαντήσω στην επιστολή που μου απευθύνατε
την Ανοιξη σχετικά με τον ιδιαίτερα σημαντικό και αξιόλογο βυζαντινό ναό της Αγίας Τριάδας
στη θέση Μαύρικα του Δήμου Αγρίνιου.

Πρωτίστως θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη συγκρότηση του Ομίλου «Μελέαγρος», που
δραστηριοποιείται ενεργά με στόχο τη γνωριμία των μαθητών με την πολιτιστική μας
κληρονομιά, καθώς και την ευαισθητοποίηση και τη δυναμική κινητοποίησή τους για την
προστασία και ανάδειξή της. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνεται αντιληπτό από όλα τα μέλη
της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, ότι η μέριμνα για τα μνημεία της πολιτιστικής
κληρονομιάς συνιστά συλλογική ευθύνη όλων.

Από τη δική σας εκτενή προκαταρκτική έρευνα, και εν συνεχεία από την αναλυτική και ενδελεχή
παρουσίαση που άμεσα και πρόθυμα πραγματοποίησε το προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, αναδείχθηκαν τόσο το μακραίωνο παρελθόν και η
σπουδαιότητα του μνημείου της Αγίας Τριάδας Μαύρικα, όσο και οι σύνθετοι γεωλογικοί και
περιβαλλοντικοί παράγοντες που οδήγησαν στην καταβύθιση μεγάλου τμήματός του στα νερά
του χειμάρρου Ερμίτσα, που εκβάλλει στη λίμνη της Λυσιμαχίας.

Όπως πλέον γνωρίζετε, η ανασκαφική διερεύνηση του χώρου στις αρχές της δεκαετίας του 2000
από τον αείμνηστο καθηγητή Αθανάσιο Παλιούρα πραγματοποιήθηκε υπό εξαιρετικά δυσμενείς
συνθήκες, υπό πίεση χρόνου και με προσωρινή τότε άντληση των υδάτων από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία. Αυτή ακολουθήθηκε από τις αναγκαίες άμεσες σωστικές εργασίες συντήρησης
τοιχογραφιών και στερέωσης τοιχοποιιών και κονιαμάτων, που εγκρίθηκαν από τις Υπηρεσίες
του Υπουργείου ενόψει της εκ νέου αναπόφευκτης κατάκλυσης του μνημείου από τα νερά, αλλά
και της επανόδου των προσχώσεων που λειτουργούν ευεργετικά και προστατευτικά για τη
διατήρηση της σταθερότητας των θεμελίων του. Οι καίριες αυτές παρεμβάσεις διασφάλισαν ότι
παρά την παρουσία των υδάτων, ο ναός παραμένει δομικά ασφαλής και δεν κινδυνεύει από
κατάρρευση.

Δεν χωρά, βεβαίως, αμφιβολία ότι η διασφάλιση της στατικότητας του μνημείου δεν είναι από
μόνη της αρκετή. Έχει πλέον σαφώς επέλθει ο χρόνος της οριστικής αποκατάστασης και
ανάδειξής του, είτε μέσω αποστράγγισης, αποχωμάτωσης και ανύψωσης στην ίδια θέση, είτε
μέσω της συνολικής απόσπασης και μεταφοράς σε παρακείμενο κατάλληλα διαμορφωμένο και
ασφαλή χώρο. Οι προκαταρκτικές μελέτες για τις γεωλογικές συνθήκες της περιοχής που
εκπόνησε το Τμήμα Γεωλογίας του Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
του Παν/μίου Αθηνών, καθώς και εκείνες για την τεκμηρίωση και αποκατάσταση που
πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τη δεκαετία του 2000, δεν έφτασαν δυστυχώς στον
απαιτούμενο για τη συνολική αποκατάσταση του μνημείου βαθμό ωριμότητας.

Την έλλειψη αυτή έχει ήδη δραστηριοποιηθεί για να θεραπεύσει η αρμόδια τοπική Εφορεία
Αρχαιοτήτων, η οποία ως πρώτο προσωρινό βήμα προχωρεί στον καθαρισμό, την περίφραξη και
τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε συνεργασία με τον Δήμο Αγρίνιου, ενώ παράλληλα
μεριμνά για τις συνέργειες σε διατομεακό επιστημονικό επίπεδο, που απαιτούνται για την
κατάρτιση και έγκριση των σύνθετων και ολοκληρωμένων τεχνικών μελετών. Από πλευράς της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού μπορώ ανεπιφύλακτα να εγγυηθώ, ότι μόλις οι
μελέτες αυτές είναι έτοιμες, θα διασφαλιστούν σε συνεργασία με την Περιφέρεια όλες οι
αναγκαίες πιστώσεις για την ταχεία και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

H Υπουργός

Λίνα Μενδώνη