school10

Εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς

Μεσολόγγι:

Το Πνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου γνωστοποιεί ότι ξεκίνησε την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ολοκληρώνεται στις 11 Ιουλίου 2023, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο Πρόγραμμα της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024.
Ο συνολικός προϋπολογισμός αποτελείται από εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και ανέρχεται σε 341.200.000€ (ενισχυμένος κατά 10.000.000 ευρώ σε σχέση με την περίοδο 2022- 2023).

Οι Αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr, από 20/6/2023 – 11/7/2023, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του/της εκάστοτε Αιτούντα / Αιτούσας, ως ακολούθως:
• 20/6/2023 – 22/6/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2.
• 23/6/2023 – 25/6/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4, 5.
• 26/6/2023 – 29/6/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9.
• 30/6/2023 – 11/7/2023 για όλα τα ΑΦΜ.

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι απαραίτητη η κατοχή των κωδικών Taxisnet αποκλειστικά της/του αιτούσας/ντα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους, σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμπλήρωση της αίτησης είναι ο γονέας να έχει εκκαθαρισμένη την φετινή φορολογική δήλωση, (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2022 – 31/12/2022), τόσο για τον ίδιο, όσο και για το έτερο μέλος, καθώς και για τα εξυπηρετούμενα παιδιά/ΑμεΑ που έχουν εισοδήματα.
Επιπλέον σε περίπτωση που υποβληθούν για το ίδιο παιδί, παραπάνω της μιας αίτησης, από διαφορετικό γονέα, θα απορρίπτονται και οι δύο (2) αιτήσεις.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων και των Φορέων/Δομών περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ. www.eetaa.gr

Παρακαλούνται οι γονείς οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση εγγραφής για τους Βρεφικούς – Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου να απευθυνθούν στα γραφεία του Πνευματικού Κέντρου στο τηλ. 26310 27268 για βοήθεια σχετικά με την συμπλήρωση της αίτησης για την λήψη Voucher η για οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την διαδικασία.


Αμφιλοχία:

Το Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Αμφιλοχίας ενημερώνει ότι οι αιτήσεις για εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αμφιλοχίας για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από σήμερα, Τρίτη 20 Ιουνίου (ώρα 14:00) έως και την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

• 20-22/6/2023: ΑΦΜ που λήγουν σε 0,1,2
• 23-25/6/2023: ΑΦΜ που λήγουν σε 3,4,5
• 26-29/6/2023: ΑΦΜ που λήγουν σε 6,7,8,9
• 30/6/2023-11/7/2023: Όλα τα ΑΦΜ

Τα δικαιολογητικά θα αντλούνται μέσω διεπαφών, όπου αυτό είναι δυνατό ή θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή αρχείου pdf, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντος ηλεκτρονικά την «Αίτηση Συμμετοχής» στην εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr/)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού ή του ατόμου με αναπηρία που είναι:

α) Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ατόμου με αναπηρία,
β) Άτομο, το οποίο έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού
γ) Άτομο, το οποίο έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί την επιμέλεια του
συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση, ή είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση επιμέλειας ή συνεπιμέλειας, την αίτηση υποβάλει ΜΟΝΟ το άτομο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή ΕΝΑ (1) εκ των ατόμων που έχουν τη συνεπιμέλεια. Σε περίπτωση που θα υποβληθούν για το ίδιο παιδί, παραπάνω της μιας αίτησης, από διαφορετικό νόμιμο εκπρόσωπο, θα απορρίπτονται και οι δύο (2) αιτήσεις.

Επιπλέον, κάθε αιτών θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αίτησης.
2. Να έχει εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2022, (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2022 – 31/12/2022), τόσο για τον ίδιο, όσο και για το έτερο μέλος, καθώς και για τα εξυπηρετούμενα παιδιά/ΑμεΑ που έχουν εισοδήματα.
3. Να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2022 α) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ για τους σκοπούς κάλυψης συμμετοχής όλων των κατηγοριών Δομών (πλην των δομών Β3 και Δ, που εξαιρούνται εισοδηματικών κριτηρίων), προκειμένου για τη λήψη πλήρους voucher, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
• Έως 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
• Έως 30.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,
• Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις
• Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.
β) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 42.000€ για τη συμμετοχή στις κατηγορίες δομών
Α1, Α2, Β1 και Β2, προκειμένου για τη λήψη voucher μειωμένης αξίας, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
• Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,
• Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,
• Έως 39.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις
• Έως 42.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.
Όπως περιγράφεται και στο σημείο 3.α), ανωτέρω, σε περίπτωση που το συνολικό
οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2022 των αιτούντων, υπερβαίνει τα όρια της εν λόγω προϋπόθεσης (π.χ. άνω των 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2)
παιδιά), τότε τα ωφελούμενα παιδιά θα λαμβάνουν voucher μειωμένης αξίας.
Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των τέκνων που προαναφέρεται (δίπλα στα εισοδήματα),
είναι τα παιδιά έως και 24 ετών, ή τα ΑμεΑ ανεξαρτήτως ηλικίας.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας

• Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αμφιλοχίας: 2642 0 22249
• Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αμφιλοχίας: 2642 0 23600
• Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Στάνου: 2642 0 41279
• Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λουτρού: 2642 0 51054
• Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σαρδηνίων: 2642 0 71383
• Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Εμπεσού: 2647 0 31212

Σημείωση: Είναι απαραίτητη η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής εντός των συγκεκριμένων ημερομηνιών, καθώς οι παιδικοί σταθμοί που δεν θα συμπληρώσουν τον απαραίτητο αριθμό νηπίων ΔΕΝ θα λειτουργήσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:
www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2023/20230619_prosklisi_2023_2024_diavgeia.pdf

Για την εξυπηρέτηση των αιτούντων λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο στο 210-5214600 και e-mail: helpdesk@eetaa.gr

Δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2023 – 2024, συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021−2027 και από εθνικούς πόρους.