tei2

Αναγκαία η στήριξη της Γεωπονικής σχολής στο Μεσολόγγι

Την Πέμπτη 31/3/2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στην οποία συμμετείχαν, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κύριος Χρήστος Μπούρας, ο αντιπρύτανης κύριος Βασίλης Βασιλειάδης, ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, η κυρία Μαρία Τριανταφύλλου πρώην βουλευτής και ο κύριος Παντελής Σκαρμούτσος δημοτικός σύμβουλος του δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Συζητήσαμε διεξοδικά τα θέματα που απασχολούν την Γεωπονική Σχολή, σε άριστο κλίμα, με αμοιβαία κατανόηση και διάθεση για γόνιμη συνεργασία με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τα τμήματα της Γεωπονικής Σχολής σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο.
Καταρχήν ο κ. πρύτανης μας ενημέρωσε για τον νόμο που ψηφίσθηκε στις 30/3/2023 που επιφέρει αλλαγές και λύνει εν μέρει και όχι καθ΄ ολοκληρίαν, το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων της Γεωπονικής Σχολής.
Με τον νόμο που ψηφίστηκε, οι απόφοιτοι του «Τμήματος Γεωπονίας» στο Μεσολόγγι και του «Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας» στο Αγρίνιο αποκτούν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.
Δυστυχώς η τροπολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ζητούσε αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλα τα τμήματα δεν έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση.
Για τα Τμήματα, «Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών» στο Μεσολόγγι και «Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων» στο Αγρίνιο, θα κινηθούν οι διαδικασίες εκ μέρους του Πανεπιστημίου ώστε να υπάρξει πιστοποίηση της ΕΘ.Α.Α.Ε. και ακολούθως η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, να υποβάλει αίτημα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν γνώμης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., η οποία παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη στιγμή που θα ζητηθεί, ενώ μετά την άπρακτη παρέλευσή της, τεκμαίρεται ως θετική.
Ακολούθως ο πρύτανης μας ενημέρωσε για την υπό εξέλιξη προσπάθεια του Πανεπιστημίου, για την ανακαίνιση και επέκταση της φοιτητικής εστίας στο Campus του Μεσολογγίου ώστε να αναπτύξει 30-35 δωμάτια και με παροχές ΑΜΕΑ, για την φιλοξενία των φοιτητών, αίθουσα κοινής χρήσης με υπολογιστές, εκτυπωτές και λοιπό εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των φοιτητών και την ανακαίνιση του αμφιθεάτρου.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γεωπονική Σχολή είναι πολλά και η επίλυσή τους, άμεση και επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία της και συγκεκριμένα :

• Πολλές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών είναι πεπαλαιωμένες και χρίζουν άμεσης ανακαίνισης με συνολικό κόστος 80 εκατ. ευρώ.

• Ανακατασκευή του δρόμου που συνδέει την παλαιά Ε.Ο. με την Γεωπονική σχολή στο Μεσολόγγι, με πλήρη φωτισμό, πεζοδρόμια καθώς και κατασκευή κυκλικού κόμβου στο ύψος του Ρήγα.

• Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών μεταξύ Μεσολογγίου και Γεωπονικής, διότι το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχουν λεωφορεία, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να μην μπορούν να μετακινηθούν.

• Τα εργαστήρια Υδροπονίας και Αεροπονίας, εξακολουθούν να παραμένουν στην Αμαλιάδα διότι το Πανεπιστήμιο, ενώ τα έχει ανάγκη, δεν έχει να διαθέσει το ποσό των 8.800 ευρώ που απαιτούνται για την μεταφορά τους, λόγω υποχρηματοδότησης, ό δε δήμος Μεσολογγίου δεν είναι διατεθειμένος να συμβάλει.

Τέθηκε και από τις δύο πλευρές η ανάγκη για δημιουργία κλίματος συνεργασίας μεταξύ του δήμου Μεσολογγίου και του Πανεπιστημίου.

Ο δήμος μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην στήριξη του Πανεπιστημίου και των φοιτητών του, να προβάλει την περιοχή και τις διευκολύνσεις που μπορεί να παρέχει ώστε η επιλογή της Γεωπονικής στο Μεσολόγγι να είναι ελκυστική και να οδηγήσει σε αύξηση των φοιτητών.

Η δε Γεωπονική Σχολή έχει πολλά να δώσει σε μια περιοχή πρωτογενούς παραγωγής, εκπαιδεύοντας, βοηθώντας και ενημερώνοντας τους αγρότες μας, για τις νέες επιστημονικές εξελίξεις και καινοτομίες στην αγροτική παραγωγή και την αλιεία.

Τέλος το Πανεπιστήμιο Πατρών θεωρεί ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την δημιουργία Κτηνιατρικής Σχολής και στην περίπτωση που ο στόχος επιτευχθεί, αυτή θα εγκατασταθεί στην Αιτωλοακαρνανία λόγω του ότι αποτελεί καθαρά κτηνοτροφικό νομό.

Θα πρέπει όλοι, Περιφέρεια, δήμος, θεσμικοί φορείς και πολίτες να συντονισθούμε ώστε :
• Να επιλύσουμε τα προβλήματα που ταλανίζουν την Γεωπονική Σχολή και να αυξήσουμε την ελκυστικότητά της ώστε να αυξηθούν οι φοιτητές.
Σχολές με μειούμενο αριθμό φοιτητών είναι καταδικασμένες να κλείσουν.

• Να είμαστε συντονισμένοι στο τι ακριβώς θέλουμε. Δεν μπορεί π.χ. το Πανεπιστήμιο να ζητά Κτηνιατρική Σχολή με πολλά τμήματα και ο Δήμος Μεσολογγίου να κάνει αναφορές για ένα ξεκάρφωτο τμήμα ιστορίας.

Από την ίδρυση του ΤΕΙ στο Μεσολόγγι, ο Δήμος ποτέ δεν είδε τις προοπτικές που ανοίγονταν και ποτέ δεν αγκάλιασε και δεν στήριξε το ίδρυμα.
Το είδε απλώς όπως και πολλοί άλλοι, σαν αντικείμενο προς εκμετάλλευση.
Είναι καιρός να αφυπνισθεί, να σοβαρευτεί και πράξει τα δέοντα.

31-3-2023

Δημοτική παράταξη Ι.Π. Μεσολογγίου – «Συμμαχία για το μέλλον»