farm2

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωπόνων

Επανέρχεται ο Σπήλιος Λιβανός, πρώην ΥΠΑΤ, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ, στο φλέγον ζήτημα της αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους των τμημάτων ΤΕΙ που μετατράπηκαν σε ΑΕΙ με τον ν.4610/2019, προκειμένου να μπορέσουν να εγγραφούν στο ΓΕΩΤΕ και να ασκήσουν το επάγγελμα που διάλεξαν.

Σε συνέχεια των προηγούμενων ενεργειών του και μετά από σχετική επικοινωνία με την κυβέρνηση, ο κ. Λιβανός απέστειλε επιστολή προς τους συναρμόδιους υπουργούς, με την οποία προτείνει σειρά βελτιώσεων και τροποποιήσεων στην κατατεθειμένη στη βουλή διάταξη, ώστε να καταστεί λειτουργικότερη και αποτελεσματικότερη και να δοθεί οριστική λύση για χιλιάδες νέους που δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα τους, παραμένοντας όμηροι μιας κατάστασης που δεν μπορούν να αλλάξουν.

«Ο πρωτογενής τομέας έχει ανάγκη νέους ανθρώπους που θα βοηθήσουν τους αγρότες μας να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής» σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Λιβανός στην επιστολή του.

29-3-2023

Ολόκληρη η επιστολή

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Σας απευθύνω αυτή την επιστολή για το φλέγον ζήτημα της αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους των τμημάτων TEI που μετατράπηκαν σε ΑΕΙ με τον ν. 4610/2019. Όπως γνωρίζετε σε προηγούμενο νομοσχέδιο αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ κατέθεσα σχετική βουλευτική τροπολογία ώστε να χορηγηθούν τα επαγγελματικά δικαιώματα στους απόφοιτους αλλά και στους εν ενεργεία φοιτητές των τμημάτων αυτών, ώστε να μπορέσουν να εγγραφούν στο ΓΕΩΤΕ, και να ασκήσουν το επάγγελμα που διάλεξαν.

Η τροπολογία αυτή δεν έγινε δεκτή, με την δέσμευση εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργού κ. Γεωργαντά, ότι θα κατατεθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα υπουργική τροπολογία για το ίδιο ζήτημα. Πράγματι, σε εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης, κατατέθηκε σχετική διάταξη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις», που συζητείται στην αρμόδια επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Κοινοβουλίου.

Η διάταξη αυτή, μολονότι αποδεικνύει εμπράκτως την βούληση της κυβέρνησης να επιλύσει το πρόβλημα, δημιουργεί ορισμένα προβλήματα, όπως τίθεται. Το γεγονός ότι παραπέμπει την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων σε μεταγενέστερη έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΑΑΤ και ΥΠΑΙΘ, μετά από γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΑΑΕ) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), δημιουργεί την εντύπωση ότι παραπέμπουμε την όλη διαδικασία στις ελληνικές καλένδες, προκαλώντας οργή στους φοιτητές και στους πανεπιστημιακούς, όπως δείχνει άλλωστε και η μαζική παραίτηση των καθηγητών της Γεωπονικής Σχολής Ιωαννίνων.

Είμαι βέβαιος ότι πρόθεση της Κυβέρνησης είναι η επίλυση της διαφοράς και όχι η νομοθέτηση απλώς για να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις. Για το λόγο αυτό ζητώ η απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων να γίνει τώρα, με διάταξη νόμου. Αυτό, δε, θα επιτευχθεί, με την ονομαστική αναφορά των τμημάτων στα οποία αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα και τα προγράμματα σπουδών των οποίων θεωρούνται πιστοποιημένα από την ΕΑΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3§7 Ν. 4559/2018.

Σας ζητώ να μην εξαρτηθεί η απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων από υπουργικές αποφάσεις και από διατυπώσεις γνωμών διότι αυτές δημιουργούν μια αίσθηση ότι επιδιώκουμε μέσω της γραφειοκρατίας να μην επιλύσουμε το θέμα.

Εάν εντούτοις δεν είναι εφικτή η άμεση επίλυση του ζητήματος με την ως άνω μορφή, προτείνω τις ακόλουθες βελτιώσεις-τροποποιήσεις στην κατατεθειμένη διάταξη, που άλλωστε έχουν ήδη τεθεί στο δημόσιο διάλογο από τους φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας, ώστε να καταστεί λειτουργικότερη και αποτελεσματικότερη η διάταξη:

Να προβλέπεται ότι η αίτηση της Συγκλήτου θα απευθύνεται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Να προβλεφθεί προθεσμία 60 ημερών κατά την οποία το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οφείλει να διαβιβάσει το φάκελο στην ΕΑΑΕ και το ΓΕΩΤΕΕ
Να προβλεφθεί αποκλειστική προθεσμία 90 ημερών από τη λήψη του αιτήματος για τη διατύπωση γνώμης από την ΕΑΑΕ και το ΓΕΩΤΕΕ, και εάν δεν χορηγείται η γνώμη εντός της προθεσμίας αυτής, να τεκμαίρεται ότι είναι θετική για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Να απαλειφθεί η συναρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και η έκδοση ΚΥΑ και να προβλεφθεί ΥΑ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που είναι και ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων
Να προβλεφθεί προθεσμία έκδοσης της υπουργικής απόφασης του ΥΠΑΑΤ που δεν θα υπερβαίνει τους 18 μήνες από την λήψη του αιτήματος αναγνώρισης από την Σύγκλητο.

Το ζήτημα είναι εξόχως σημαντικό και αφορά χιλιάδες νέους που δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα τους, παραμένοντας όμηροι μιας κατάστασης που δεν μπορούν να αλλάξουν. Ο πρωτογενής τομέας έχει ανάγκη νέους ανθρώπους που θα βοηθήσουν τους αγρότες μας να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

Οφείλουμε να ψηφίσουμε μια διάταξη συνεκτική, αποτελεσματική, που σε σύντομο χρόνο θα αποδώσει σε αυτούς τους νέους επαγγελματικά δικαιώματα που στερούνται χωρίς να έχουν καμία ευθύνη.

Ας μην αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Με εκτίμηση,

Σπήλιος Λιβανός


22-3-2023

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού- ΔΗΜΗΤΡΑ, σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης.»

ΘΕΜΑ: Επέκταση Δυνατότητας Άσκησης Γεωπονικού Επαγγέλματος – Τροποποίηση παρ. του άρθρου του π.δ. 34412000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ:

Η άσκηση του επαγγέλματος του ΠΕ Γεωπόνου επιτρέπεται μόνο σε πτυχιούχους Γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.4262/2014 που όμως δεν συμπεριλαμβάνει τους αποφοίτους των πρώην και νυν Τμημάτων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι απόφοιτοι, ως αποτέλεσμα αυτής της παράλειψης, δεν μπορούν να εγγραφούν στο ΓΕΩΤΕΕ, δεν μπορούν να εκδώσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και βρίσκονται αντιμέτωποι με μια αδικία της πολιτείας που οδηγεί τόσο αυτούς σε οικονομικό αποκλεισμό αλλά και το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα την Αιτωλοακαρνανία σε παρακμή. Οπότε προτείνουμε τα παρακάτω:

Στην περ. α’ παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 34412000 (Α’ 297), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 426212014 (Α’ 114), περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν επάγγελμα του γεωπόνου, συμπληρώνεται υποπερ. δδ) και προστίθενται υποπερ. εε), στ), ζζ), ηη), θθ) και ιι), ως προς τις γεωπονικές σχολές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που τράπηκαν σε πανεπιστημιακά τμήματα, περ. β ‘προστίθενται οι κάτοχοι αναγνώρισης αντίστοιχης ως άνω, επαγγελματικής ισοδυναμίας, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

« 1. Η άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου επιτρέπεται μόνον:

α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα ημεδαπής ισότιμων σχολών αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας
εε) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας

στ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας με έδρα το Αγρίνιο, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με έδρα το Αγρίνιο, Γεωπονίας και Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στο Μεσολόγγι). Επιπλέον, πρώην Τμήμα Γεωπονίας με έδρα την Αμαλιάδα, πρώην Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με έδρα το Μεσολόγγι, πρώην Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με έδρα το Μεσολόγγι, πρώην τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

ζζ) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας
ηη) Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας
θθ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας
ιι) Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας. »

Ο Προτείνων βουλευτής

Κώστας Καραγκούνης


Η Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Σοφία Σακοράφα κατέθεσε στις 29/03/2023 ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γεώργιο Γεωργαντά και την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως με θέμα την απαράδεκτη διαχρονική κυβερνητική αδράνεια στην απόδοση δικαιωμάτων των πτυχιούχων γεωπόνων.

Χρειάστηκαν οι πρόσφατες συντονισμένες φοιτητικές κινητοποιήσεις των ενδιαφερομένων αλλά και η εμβληματική παραίτηση σύσσωμου του διδακτικού προσωπικού της σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, για να αναδείξουν το σοβαρότατο – και απαράδεκτα συντηρούμενο από την Κυβέρνηση – πρόβλημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Γεωπονικών Σχολών, που ιδρύθηκαν κατά νόμο (Ν. 4559/2018, 4589/2019, 4610/2019), και ειδικότερα των Τμημάτων πενταετούς φοίτησης, που δέχθηκαν τους πρώτους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Λόγω ακατανόητης κυβερνητικής αδράνειας, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καμία νομοθετική ρύθμιση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων όλων των παραπάνω Σχολών και, με αυτά τα δεδομένα, απλώς αποκλείονται από τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος αντίστοιχου προς τις σπουδές και τα πτυχία τους.

Ειδικότερα το ζήτημα αφορά στα εξής Πανεπιστημιακά Τμήματα : (1). Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας, (2). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας και Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, (3). Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας και Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας, (4). Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Γεωπονίας & Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, (5). Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, (6). Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας και (7). Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,

Το πρόβλημα αποκτά απαράδεκτες διαστάσεις με δεδομένο ότι η Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία έχουν πλήρη γνώση από την έναρξη της λειτουργίας των συγκεκριμένων Τμημάτων και οπωσδήποτε εδώ και χρόνια, αφού έχουν γίνει δέκτες ομόφωνων σχετικών αποφάσεων των Συνελεύσεων των ενδιαφερομένων Τμημάτων, των Κοσμητειών των αντίστοιχων Σχολών και των Συγκλήτων των Πανεπιστημίων, ακόμα δε, τέλος, και της ειδικής σχετικής απόφασης της 99ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων (Ιωάννινα, 2-5 Μαΐου 2022).

Επειδή τα προγράμματα όλων των αναφερομένων Τμημάτων έχουν κατατεθεί στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και για τα περισσότερα από αυτά υπάρχει ήδη η αντίστοιχη πιστοποίηση, ενώ για τα απομένοντα επίκειται η ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση αφορά μόνο την ποιότητα της ακαδημαϊκής λειτουργίας των Τμημάτων και δεν έχει σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων τους.

Επειδή η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου επιτρέπεται, βάσει της παλιάς ρύθμισης, μόνο στους πτυχιούχους των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 και, παρά την μετέπειτα συγκρότηση και λειτουργία των παραπάνω Τμημάτων, δεν έχει γίνει η αναγκαία – και αυτονόητη – αντίστοιχη τροποποίηση, για να συμπεριληφθούν και αυτά στο σχετικό καθεστώς επαγγελματικών δικαιωμάτων, έτσι ώστε να κατοχυρώνεται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος (Π.Ε.) Γεωπόνου και η χωρίς κανένα πρόσκομμα δυνατότητα εγγραφής των πτυχιούχων τους στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος:

Επειδή, δυστυχώς, η παραπάνω αδράνεια επιβεβαιώνει την εντύπωση της κοινωνίας ότι μόνο ισχυρό κίνητρο νομοθέτησης αποτελεί πλέον η εξυπηρέτηση μεγάλων οικονομικών συμφερόντων ενώ οι αυτονόητα οφειλόμενες ρυθμίσεις για την απόδοση στοιχειώδους δικαιοσύνης βρίσκονται στο έσχατο περιθώριο της κυβερνητικής πολιτικής.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

Για ποιους λόγους αρνείται εμπράκτως η Κυβέρνηση, επί τόσα χρόνια και μέχρι το τέλος της θητείας της, να προβεί στην αναγκαία και αυτονόητη νομοθετική ρύθμιση για την απόδοση πλήρων επαγγελματικών δικαιωμάτων Γεωπόνου στους πτυχιούχους όλων των αναφερομένων Τμημάτων, που ιδρύθηκαν μετά το 2014 στα ελληνικά πανεπιστήμια ;

Υπάρχει επιτέλους η πρόθεση για άμεση, πριν τις εκλογές, επίλυση του προβλήματος;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Σοφία Σακοράφα