toev2

Προτάσεις για την ηλεκτροδότηση των ΤΟΕΒ

Κατόπιν πολλαπλών επαφών των παραγωγών της Παραχελωίτιδας με τον πρώην υπουργό και βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ κύριο Σπήλιο Λιβανό, αναφορικά με το χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης ηλεκτροδότησης των ΤΟΕΒ λόγω χρεών προς τη ΔΕΗ, του ζητήθηκε η άμεση παρέμβασή του προς τον Υπουργό Ενέργειας κύριο Σκρέκα. Ο κύριος Λιβανός έχοντας ασχοληθεί επισταμένα με το συγκεκριμένο θέμα και έχοντας βαθιά γνώση των χρόνιων παθογενειών της σχέσης των ΤΟΕΒ με τη ΔΕΗ, ανταποκρίθηκε άμεσα στο δίκαιο αίτημά τους, αποστέλλοντας σήμερα μια εμπεριστατωμένη επιστολή με συγκεκριμένες προτάσεις και προτεινόμενες λύσεις προς τον κ. Σκρέκα. Στην επιστολή αυτή ο κ. Λιβανός εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το μέλλον των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, καθώς και για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, ζητώντας ταυτόχρονα από τον υπουργό να ενσκύψει στο πρόβλημα και να δώσει λύσεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά τους. Παρατίθεται η επιστολή όπως ακριβώς εστάλη στον αρμόδιο Υπουργό:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αγαπητέ Κώστα,

Είμαστε προ των πυλών της νέας αρδευτικής περιόδου όπου χιλιάδες αγρότες περιμένουν να χρησιμοποιήσουν νερό μέσω των ΤΟΕΒ ώστε να αρδεύσουν τη γη τους και να μπορέσουν να έχουν καλλιέργεια για να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους.
Όμως, στην πατρίδα μου την Αιτωλοακαρνανία, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, υπάρχουν ΤΟΕΒ που αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, αφού η ΔΕΗ τους έχει αφαιρέσει τα ρολόγια λόγω οφειλών.
Είναι γεγονός ότι οι ΤΟΕΒ οφείλουν σημαντικά χρηματικά ποσά στην ΔΕΗ και θα πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός των οικονομικών τους.
Ταυτόχρονα, όμως, η αποστέρηση του ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι απολύτως καταστροφική, αφού θα σημάνει την καταστροφή της παραγωγής με δραματικές συνέπειες για τους παραγωγούς και την επιβίωση τους.
Σημείωσε επίσης, ότι η πρακτική της ΔΕΗ να αφαιρεί τα ρολόγια από τα ΤΟΕΒ επιπίπτει επί δικαίων και αδίκων, αφού ακόμα και σ’ έναν ΤΟΕΒ που χρωστά, υπάρχουν πολλοί αγρότες που αποδίδουν τις εισφορές τους και παρόλα αυτά στερούνται το νερό.

Αγαπητέ μου Κώστα,

όπως πολύ καλά γνωρίζεις, οι ΤΟΕΒ και οι ΓΟΕΒ έχουν χαρακτηριστεί Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (άρ. 6§1 Ν. 414/1976) και δεν μπορεί η διοίκηση της ΔΕΗ – έτσι απλά – να τους κόβει το ρεύμα. Αυτή η ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την παραγωγή κρίσιμων γεωργικών αγαθών και άρα θέτει σε κίνδυνο και την επισιτιστική επάρκεια και ασφάλεια της χώρας.
Γνωρίζοντας και την προσωπική σου ευαισθησία, σου απευθύνω την παρούσα επιστολή προκειμένου το Υπουργείο να ενσκήψει στο σοβαρό ζήτημα των ΤΟΕΒ και να δρομολογήσει μια άμεση λύση.
Γνωρίζεις ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο ΥΠΑΑΤ προσπαθήσαμε να βρούμε μια οριστική λύση διευθέτησης του μεγάλου αυτού ζητήματος τόσο μαζί, όσο και με την διοίκηση της ΔΕΗ, αλλά και με τους 13 Περιφερειάρχες, καταφέρνοντας απλά την ετήσια επαναλειτουργία των ΤΟΕΒ, ενώ παράλληλα ξεκίνησα μια διαδικασία αναδιάρθρωσης των ΤΟΕΒ η οποία, δυστυχώς, δεν ολοκληρώθηκε.

Πρόσφατα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ο Νεκτάριος Φαρμάκης, σου απέστειλε, καθώς και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιστολή με την οποία πρότεινε τις ακόλουθες πιθανές λύσεις:
-Ρύθμιση των χρεών ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ προς τους παρόχους ενέργειας με ταυτόχρονη έκτακτη χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών τους.
-Με βάση τα όσα ισχύουν και περιγράφουν τις ΥΚΩ προτείνεται η ένταξη των ΤΟΕΒ και των ΓΟΕΒ ως υπηρεσίες ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας) στους λογαριασμούς ρεύματος για διάστημα τέτοιο που θα εξυπηρετήσει την αδιάκοπη λειτουργία τους.
-Για τους ΤΟΕΒ και τους ΓΟΕΒ με παύση εκπροσώπησης ή που βρίσκονται εκτός προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, να ισχύσει η υπαγωγή τους στην «Καθολική Υπηρεσία Ηλεκτρικής Ενέργειας» μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ώστε να αποτραπεί η διακοπή του ρεύματος και να υπηρετήσουν αδιάκοπο το σκοπό τους.

Συντάσσομαι μαζί του και σας παροτρύνω κι εγώ να τις εξετάσετε και να παρέμβετε άμεσα στη ΔΕΗ ώστε να διασφαλιστεί ότι στην αρχή της αρδευτικής περιόδου όλα τα αντλιοστάσια των ΤΟΕΒ θα έχουν ρεύμα ώστε να λειτουργήσουν απρόσκοπτα προς όφελος των Ελλήνων αγροτών και της Ελληνικής οικονομίας.

Με ειλικρινή εκτίμηση και φιλία

Σπήλιος Λιβανός


Τρεις προτάσεις που έχουν ως στόχο να αποφευχθούν για άλλη μια χρονιά οι «περιπέτειες» σε ΤΟΕΒ – ΓΟΕΒ και να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις αρδεύσεις των καλλιεργειών, κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης με επιστολή του προς τους συναρμόδιους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Γεωργαντά, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνο Σκρέκα.

Ο κ. Φαρμάκης υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει κατεπειγόντως πρόνοια ώστε να μην επαναληφθούν τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τον αγροτικό κόσμο και ζητάει από τους υπουργούς την εξέταση των εξής προτάσεων:

• Ρύθμιση των χρεών των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ προς τους παρόχους ενέργειας, καθώς και παροχή έκτακτης και απευθείας χρηματοδότησης με τη μορφή επιχορήγησης προς τους ΟΕΒ με σκοπό την κάλυψη των εκτεταμένων αναγκών στις υποδομές και τη συντήρηση του δικτύου.

• Οι ΤΟΕΒ και οι ΓΟΕΒ, βάσει της φύσης τους, παρέχουν «Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας» (ΥΚΩ). Με βάση τα όσα ισχύουν και περιγράφουν τις ΥΚΩ προτείνεται η ένταξη των ΤΟΕΒ και των ΓΟΕΒ ως υπηρεσίες ΥΚΩ στους λογαριασμούς ρεύματος για διάστημα τέτοιο που θα εξυπηρετήσει την αδιάκοπη λειτουργία τους.

• Για τους ΤΟΕΒ και τους ΓΟΕΒ με παύση εκπροσώπησης ή που βρίσκονται εκτός προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος από τον «Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου», να ισχύσει η υπαγωγή τους στην «Καθολική Υπηρεσία Ηλεκτρικής Ενέργειας» μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ώστε να αποτραπεί η διακοπή του ρεύματος και να υπηρετήσουν αδιάκοπο το σκοπό τους. Σημειώνεται ότι αυτή η πρόταση αποτελεί άμεση λύση α) για την επανασύνδεση των ΟΕΒ που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα σε όλη την χώρα και όχι μόνο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και β) για την αδειοδότηση των έργων ενεργειακής αυτονομίας/αναβάθμισης των ΟΕΒ.

Ο κ. Φαρμάκης, στην επιστολή του επισημαίνει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων, τονίζοντας ότι «παρά τις δυσκολίες η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματικό πόρο τόσο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και από ιδίους πόρους ώστε να βελτιωθούν επικουρικά τα υφιστάμενα έργα υποδομής, αλλά και να υλοποιήσουμε-χρηματοδοτήσουμε νέα καλύπτοντας ταυτόχρονα παλιές και έκτακτες ανάγκες στο δίκτυο των υποδομών (κτίρια, διώρυγες, δεξαμενές κλπ.), προκειμένου να προστατεύονται όχι μόνο οι καλλιέργειες, αλλά οι ανθρώπινες ανθρώπινες ζωές, καθώς τα στραγγιστικά δίκτυα εξυπηρετούν αντιπλημμυρικά τα μεγάλα αστικά κέντρα». Επίσης, αναφέρεται και στο πρωτοποριακό έργο των Ενεργειακών Κοινοτήτων, με την ολοκλήρωση του οποίου θα επιτευχθεί η εξυγίανση της λειτουργίας των ΤΟΕΒ και θα ικανοποιηθούν οι ενεργειακές ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού στο σύνολο της Δυτικής Ελλάδας.

Παρά ταύτα, και καθώς μένουν πολλά ακόμα να γίνουν, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου», σημειώνοντας ότι ενδεχόμενη διακοπή ηλεκτροδότησης στους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ θα πλήξει – άμεσα και έμμεσα – τα εισόδημα των παραγωγών που εξαρτώνται αποκλειστικά από την ενασχόλησή τους με τη γη τα οποία θα συρρικνωθούν ή θα εκμηδενιστούν, συμπαρασύροντας και όσους απασχολούνται ως εργαζόμενοι σε μεγάλους παραγωγούς, εργοστάσια και συσκευαστήρια και σε όλη την αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού κλάδου. «Συνακόλουθα, η μη καλλιέργεια τοπικών προϊόντων θα επηρεάσει μια σειρά επαγγελματικών κατηγοριών που σχετίζονται με την παραγωγή (στην καλλιέργεια, στην συσκευασία, στην διακίνηση κλπ.), ενώ μοιραία θα εκτοξεύσει τις τιμές των εισερχόμενων, από άλλες περιοχές, προϊόντων. Τέλος, η έλλειψη ρευστότητας και κυκλοφορίας χρήματος, θα επηρεάσει πολύπλευρα την τοπική, περιφερειακή αλλά και ευρύτερα την εθνική οικονομία», επισημαίνει.

Σημειώνεται ότι στην αρχή της επιστολής του, ο κ. Φαρμάκης τονίζει την σπουδαιότητα του αγροτοδιατροφικού τομέα στην Δυτική Ελλάδα, καθώς όπως αναφέρει, από τις 98.452 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται συνολικά στην Δυτική Ελλάδα το 54% (53.110 επιχειρήσεις) δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της Αγροδιατροφής και της Βιομηχανίας Τροφίμων, ενώ ο κλάδος της Αγροδιατροφής αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της περιφέρειας καθώς απασχολούνται 43.705 άτομα (23% του συνολικού αριθμού απασχολούμενων στην περιφέρεια). Σε ό,τι αφορά τον συνολικό κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια, ανέρχεται στα 7,3 δισ. ευρώ, με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Αγροδιατροφής και Βιομηχανίας Τροφίμων να πραγματοποιούν έναν κύκλο εργασιών ύψους 1,6 δισ. ευρώ.