gas2

Ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed και η Δυτική Ελλάδα

Η Περιφερειακή παράταξη “ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ” για την Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αγωγού φυσικού αερίου EAST MED:

Τοποθέτηση Κώστα Κούστα στο περιφερειακό συμβούλιο ως ειδικού αγορητή.

Κα Πρόεδρε
Συνάδελφοι περιφερειακοί σύμβουλοι

Mιλάμε για μια ιδιωτική εταιρία την posidon που καταθέτει ένα σχέδιο και που ευελπιστεί με τις πλάτες των κυβερνήσεων ότι η θα έχει κάποια στιγμή την τελική έγκριση χρηματοδότησης και κατασκευής!

Συζητάμε σήμερα σαν να μην συμβαίνει τίποτα γύρω μας και ειδικότερα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου .
Ένας λογικός άνθρωπος θα μπορούσε να αντιληφθεί την παγκόσμια γεωπολιτική αναδιάταξη που συντελείτε και με αφορμή την σύγκρουση ανάμεσα στις Η.Π.Α –ΝΑΤΟ και την Δύση απ΄την μια μεριά και την Ρωσία από την άλλη και με αφορμή το ενεργειακό αλλά και την προσπάθεια συντήρησης της παγκόσμιας κυριαρχίας των ΗΠΑ που έχει παρέλθει. Η συμφωνία Εast med αποτελεί σχέδιο σε κατεύθυνση λογικής περιχαράκωσης και μόνο σε δυτικές πηγές ενέργειας την οποία θεωρούν ευκαιρία όλα τα μνημονιακά κόμματα, υποταγμένα σε δυτικοφανείς λογικές κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας και έχει στόχο την μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από το ρώσικο φυσικό αέριο.

Εκτιμούμε ότι δεν πρόκειται να ωφελήσει τον ελληνικό λαό αφού θα είναι ένα κλειστός αγωγός και μόνο που θα μεταφέρει φυσικό αέριο και στην συνέχεια πράσινο υδρογόνο (πρόφαση εν αμαρτίες) στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Η χώρα μας δεν θα είναι κόμβος αλλά ενδιάμεσος αδιάφορος φορέας αφού δεν θα υπάρχει παροχές φ.αερίου για την χώρα μας . Οι επιπτώσεις στο πέρασμά του από τα όρια περιοχών Natura θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε χλωρίδα και πανίδα ευαίσθητών οικοσυστημάτων που δεν θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα ανεξάρτητα αν στην εισήγηση παρουσιάζετε ότι θα είναι αναστρέψιμες ή προσωρινές.

Οι κύριες ενδεχόμενες επιπτώσεις κατά την κατασκευή εκτιμάται πως θα είναι προσωρινές και αναστρέψιμες. Από που προκύπτει ότι θα είναι αναστρέψιμη;
Τι θα πεί πιθανή όχληση των φυσικών οικοτόπων (χλωρίδα και πανίδα συμπεριλαμβανομένης της Posidonia oceanica στο παράκτιο τμήμα που είναι πνεύμονάς μας στην θάλασσα).Τι θα πεί προσωρινές αλλαγές στο τοπίο, πόσο προσωρινές μπορεί να είναι όταν μεταβάλλεται συνολικά ο οικότοπος, όταν αποδομείτε. Πόσο προσωρινή θα είναι η παρέμβαση στις αλιευτικές δραστηριότητες και η χρήση γης κατά τη διέλευση του αγωγού;
Τι θα πει επιπτώσεις στη χρήση γης και στους πόρους διαβίωσης; (ποιοι είναι οι πόροι διαβίωσης που θα δεχτούν σοβαρές πιέσεις και ποια θα είναι η αθροιστική η συσσωρευτική παρέμβαση ;
Κατά τη λειτουργία, οι εκτιμώμενες πιθανές επιπτώσεις περιλαμβάνουν αλλαγές στο τοπίο περιορισμένες λέει η εισήγηση της ΜΠΕ της εταιρίας. Ποιος βεβαιώνει ότι οι εκμπομπές θορύβου και αερίων από τη λειτουργία των χερσαίων εγκαταστάσεων και τις εργασίες συντήρησης του αγωγού και προσωρινή διατάραξη θαλάσσιων ειδών κατά τη συντήρηση.
Αναλογιστείτε ποιες θα είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις χωρίς ευχολόγια και την λέξη πιθανά ή προσωρινά που αναφέρει η εισήγηση!

Εκτιμούμε ότι εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους και το λέμε αυτό με πλήρη συναίσθηση των συγκρούσεων που γενούν γεωπολιτικές εξελίξεις απρόβλεπτες για την χώρα μας που έχει τοποθετηθεί πλέον μονομερώς στο άρμα των ΗΠΑ και ΕΕ. και συνολικά της δύσης . .
Η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου EastMed θα μπορούσε επικαιροποιήσει τις διαθέσεις σύγκρουσης ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ο γεωπολιτικός και κλιματικός κίνδυνος του αγωγού East Med» δείχνει ότι «οι υπάρχουσες πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θα μπορούσαν να επιδεινωθούν εάν εφαρμοστεί το σχέδιο κατασκευής του.

Εκτίμησή μας είναι ότι μιλάμε για ένα μια μελέτη ελλιπέστατη έναν πανάκριβο, οικονομικά μη βιώσιμο και τεχνικά προβληματικό αγωγό, που εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα του Ισραήλ και της Ε.Ε., που μετά και την πρόσφατη επίθεση του Ντετανιάχου στο Ιράν και Συρία είναι φανερό ότι οι Η.Π.Α δυναμιτίζουν ξανά την ευρύτερη περιοχή και δημιουργούν κλίμα πολέμου φοβούμαστε ότι σύντομα θα αγγίξει και την χώρα μας.
Η Ελληνική κοινωνία οφείλει να αντιδράσει και να αγωνιστεί για να επιβάλει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που να εξυπηρετεί τα πραγματικά συμφέροντα της χώρας και του λαού μας και όχι των επιχειρηματικών κύκλων ,ιδιωτικών ενεργειακών εταιρειών και της πλουτοκρατίας.

Καταθέτουμε την αντίθεσή μας στην κατασκευή του αγωγού East Med υπερασπιζόμενοι την ειρήνη και καταψηφίζουμε!


Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:

Στην έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων για το έργο «Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) EASTMED – POSEIDON, ο οποίος διέρχεται και από τη Δυτική Ελλάδα, προχώρησε το Περιφερειακό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος Λάμπρου Δημητρογιάννη.

Κατά τη εισήγησή του, ο κ. Δημητρογιάννης αφού χαρακτήρισε τον  αγωγό EastMed‐Poseidon ως  μια ενεργειακή υποδομή που στοχεύει στην αποτελεσματική διασύνδεση μεταξύ των πηγών της Ανατολικής Μεσογείου (υποθαλάσσια αποθέματα φυσικού αερίου στη λεκάνη της Λεβαντίνης) και των Ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας, μέσω της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιταλίας,  περιέγραψε  τις πιθανές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου για την περιοχή, το κοινωνικό πλαίσιο και την πολιτιστική κληρονομιά, όπως αυτές αποτυπώνονται με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, τις αναλύσεις του πλαισίου στο οποίο λειτουργεί και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Όπως περιγράφεται αναλυτικά στη ΜΠΚΕ, το έργο εκτιμάται πως θα έχει θετικές κοινωνικο‐οικονομικές επιπτώσεις μέσω της άμεσης και έμμεσης απασχόλησης και της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών για τις δραστηριότητες κατασκευής και λειτουργίας του αγωγού.

Παράλληλα, ο κ. Δημητρογιάννης έθεσε ως βασικά προαπαιτούμενα για θετική γνωμοδότηση του σώματος τα εξής:

• Ο αγωγός EastMed να μην έχει μόνο ρόλο διέλευσης από τη Δυτική Ελλάδα, αλλά να προβλεφθεί η δυνατότητα διασύνδεσης των τοπικών δικτύων (χαμηλής και μέσης πίεσης) με το έργο, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και ενίσχυσης της Δυτικής Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου.

• Να προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με τα οποία  δεν θα  διαταραχθούν οι  καθημερινές δραστηριότητες των τοπικών κοινωνιών, καθώς και να διασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεαστούν τα πολιτιστικά μνημεία και οι περιβαλλοντικοί πόροι  που χαρακτηρίζονται ως μείζονος σημασίας.

• Να εφαρμοστούν όλες οι αναγκαίες ευέλικτες  δράσεις ώστε να περιοριστούν στο μέγιστο δυνατό επιπτώσεις σε κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες, όπως είναι οι μεταφορές, η αγροτική παραγωγή, τα έργα υποδομής και η δημόσια υγεία.

• Να διασφαλιστεί η στενή συνεργασία μεταξύ του φορέα του έργου και των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τακτική ενημέρωση προς αντιμετώπιση των όποιων ζητημάτων ή δυσλειτουργιών προκύψουν.

Επιπλέον, ο Αντιπεριφερειάρχης ζήτησε από το συμβούλιο την έγκριση του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Φορέα του έργου, με σκοπό την παροχή και υλοποίηση ανταποδοτικών οφελών προς την τοπική κοινωνία, κάτι το οποίο είχε ζητηθεί εξαρχής από την Περιφερειακή Αρχή.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε το σχετικό μνημόνιο, σύμφωνα με το οποίο ο φορέας του έργου δεσμεύεται για τη στενή συνεργασία με την Περιφέρεια, και αναλαμβάνει ρητά με δικά της έξοδα την εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών μελετών που αφορούν στη δυνατότητα διασύνδεσης των τοπικών δικτύων χαμηλής και μέσης πίεσης με το έργο του Αγωγού, τις οποίες θα διαθέσει στην Περιφέρεια προς περαιτέρω αξιοποίησή τους.

Ο κ. Δημητρογιάννης υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι αυτή τη στιγμή η μόνη από τις Περιφέρειες της χώρας, από όπου σχεδιάζεται να διέλθει ο αγωγός, που λαμβάνει ρητά και  ουσιαστικά ανταποδοτικά οφέλη, που προσδώσουν πλεονεκτήματα στο τομέα της ενέργειας και της ανάπτυξης. «Αυτό και μόνο συνιστά μία σημαντική επιτυχία της Περιφερειακής Αρχής, που από την αρχή έχει θέσει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση της Δυτικής Ελλάδας και την αξιοποίηση κάθε πηγής για την πρόσβαση της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών επιχειρήσεων στα σύγχρονα ενεργειακά δίκτυα» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης.