Η λειτουργία του στρατιωτικού αεροδρομίου Ακτίου

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2023

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

Θέμα : «Ασφαλής λειτουργία και τήρηση του πλαισίου συνεργασίας για το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ακτίου».

Η στρατιωτική βάση του Ακτίου εξυπηρετεί όλες τις πτήσεις, στρατιωτικές – πολιτικές. Ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο με την αύξηση του τουρισμού, το έργο του πολιτικού και του στρατιωτικού προσωπικού επιβαρύνεται περαιτέρω.

Επανειλημμένα η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.) έχει διαμαρτυρηθεί για σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του Στρατιωτικού Α/Δ Ακτίου που σχετίζονται μεταξύ άλλων και με την αναδιοργάνωση και επάρκεια του ένστολου προσωπικού, με συναφείς, μάλιστα, αναφορές για αδικίες στις μεταθέσεις αυτού. Να σημειωθεί ότι στο αεροδρόμιο αυτό εφαρμόζεται ο Π.Ο.Υ. (Πίνακας Οργάνων και Υλικών) του 2018, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες ανάγκες του αεροδρομίου και του προσωπικού.

Τα προβλήματα αυτά, σε συνδυασμό με τα επαυξημένα καθήκοντα του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Ακτίου που διασφαλίζουν την ασφάλεια των πτήσεων, δυνάμει του Παραρτήματος 20 του Πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στην Πολεμική Αεροπορία (Π.Α.), την Υπηρεσία Πολεμικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και τον Παραχωρησιούχο, εγείρουν ερωτηματικά σχετικά με το αν υπάρχει έλεγχος για την ορθή εκτέλεση των υποχρεώσεων και των προδιαγραφών που θέτει η εν λόγω σύμβαση. Προδιαγραφές που επιβάλλεται να πληρούνται στο έπακρο ώστε να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του αεροδρομίου αλλά και η ασφάλεια πτήσεων και εδάφους.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

1. Γιατί και με ποια κριτήρια μετακινείται ένστολο προσωπικό τη στιγμή που τίθενται ζητήματα επαρκείας αυτού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επαυξημένες υποχρεώσεις και καθήκοντα που προβλέπονται από το Πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στην Πολεμική Αεροπορία (Π.Α.), την Υπηρεσία Πολεμικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) και τον Παραχωρησιούχο ;

2. Πληρούνται οι όροι που θέτει το ανωτέρω Πλαίσιο συνεργασίας ως προς την επάρκεια προσωπικού, εξοπλισμού και συστημάτων ασφαλείας και παρακολουθείται η καλή εκτέλεση του Πλαισίου αυτού σε σχέση με τα ζητήματα ασφαλείας;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος