perifereiako_2

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 2η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), στις 01 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Συζήτηση της υπ’ αριθ. 01/2023 Επερώτησης του Επικεφαλής και του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Χατζηλάμπρου Βασιλείου και Κούστα Κωνσταντίνου, σχετικά με αύξηση της τιμής των συνδρομητικών προγραμμάτων της Γέφυρας Ρίου – Αντίρριου και τη μετακίνηση των εργαζομένων.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Συζήτηση της υπ’ αριθ. 02/2023 Επερώτησης του Επικεφαλής και των Περιφερειακών Συμβούλων Π.Ε. Αιτ/νιας της Παράταξης «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Δικαίωμα στην πρόοδο» κ.κ. Λύτρα Ιωάννη, Μπαλαμπάνη Νικολάου, Σώζου Βασιλείου, Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλας και Ρούση – Ντζιμάνη Αγγελικής και των Περιφερειακών Συμβούλων Π.Ε. Αιτ/νιας της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα ΜΠΡΟΣΤΑ!» κ.κ. Κωστακόπουλου Χρήστου και Γρίνου Ευθυμίας, σχετικά με την αύξηση του κόστους διέλευσης από τη Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης».

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Συζήτηση της υπ’ αριθ. 03/2023 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Δικαίωμα στην πρόοδο» κ. Σκιαδαρέση Σπυρίδωνα, σχετικά την χρήση του πρώην 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Συζήτηση της υπ’ αριθ. 04/2023 Επερώτησης της Επικεφαλής και των Περιφερειακών Συμβούλων της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Αγγελοπούλου Αναστασίας, Μωραΐτη Νικολάου, Συμεωνίδη Γρηγορίου και Αθανασόπουλου Τρύφωνα, σχετικά με τη δωρεάν διέλευση όσων χρησιμοποιούν τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Συζήτηση της υπ’ αριθ. 05/2023 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ. Μωραΐτη Νικολάου σχετικά με τη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στον δρόμο Αγ. Νικόλαος-Λευκάδα και την επισκευή του οδικού δικτύου Πλαγίας-Πογωνίας.

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση του οικονομικού Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2023 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
(εισηγήτρια: Πρόεδρος του Ιδρύματος κα Καζαντζή Ζωή)

ΘΕΜΑ 2ο

Α) Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Συμβάσης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πατρέων «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ» για τη διοργάνωση εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2023 με σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειάς του. προϋπολογισμός πράξης: 50.000,00€.
Β) Ορισμός έξι (6) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (3 τακτικοί και 3 αναπληρωτές) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση του προγράμματος δράσης σχετικά με συναντήσεις- συνεδριάσεις-εκδηλώσεις του δικτύου «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα (ΣΕΑΔΕ)» για το έτος 2023.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 4ο

Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 82/2022 (ΑΔΑ: ΕΡΑΗ7Λ-6ΩΜ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας περί «Έγκρισης καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών του πρώην Κ.Ε.Κ. Ν.Α. Αιτωλ/νίας, βάσει του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010».
(εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κα Σαλμά Μαρία)

ΘΕΜΑ 5ο

Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Π.Δ.Ε./Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, (τακτικού και αναπληρωτή), προκειμένου να συγκροτηθεί από το Λιμεναρχείο Πρέβεζας Επιτροπή για την εξέταση αιτημάτων για χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αριθ. 20 (ΦΕΚ 444Β ́/26-04-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κα Σαλμά Μαρία)

ΘΕΜΑ 6ο

Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων της Π.Δ.Ε./Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, (τακτικού και αναπληρωτή), προκειμένου να συγκροτηθεί από τη Λιμενική Αρχή Λευκάδας Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το τρέχον έτος.
(εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κα Σαλμά Μαρία)

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση ανάθεσης σε νέο ανάδοχο εννέα (9) μονών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών της Π.Ε. Ηλείας σχολικού έτους 2022- 2023, τα οποία έχουν ανατεθεί και εκτελούνται σύμφωνα με την αριθ. 364085/8392/24-11-2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV011669786) σύμβαση, λόγω μεταβίβασης επιβατικών αυτοκινήτων.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος)

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου της αριθμ. πρωτ. 208396/11361/23-7-2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21SYMV008973912) που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου κ. Φίλιας Ανδρέας)

ΘΕΜΑ 9ο

Μερική αποδέσμευση της αριθμ. 08763/20-5-2021 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της αριθμ πρωτ. 133017/7440/20-5-21 σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του αναδόχου «WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», σύμφωνα με το από 16/12/2022 πρακτικό Νο 13 της Ομάδας Παρακολούθησης του προγράμματος «Προώθηση οίνων ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε αγορές Τρίτων Χωρών (Ιαπωνία, Κορέα)».
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου κ. Φίλιας Ανδρέας)

ΘΕΜΑ 10ο

Επικύρωση πρακτικών 20ης/2022, 21ης/2022, 22ης/2022, 23ης/2022 και 24ης/2022 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των περιφερειών, κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136/09.07.2022).
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming. Σύνδεσμος: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-13689