roma1

Προτάσεις για την ένταξη των Ρομά στο Μεσολόγγι

Προς:
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Αξιότιμοι κύριοι,

Είναι πολύ σημαντική η σύνταξη του τοπικού σχεδίου δράσης για την ένταξη, την ισότητα και τη συμμετοχή των Ρομά από την υπηρεσίας σας. Τόσο η περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, όσο και οι προτάσεις είναι προς την θετική κατεύθυνση για την δημιουργία ενός πλαισίου δράσης για την αντιμετώπιση των θεμάτων της Κοινότητας των Ρομά. Τα θέματα που αντιμετωπίζει η πόλη του Μεσολογγίου και εν γένει ο Δήμος που αφορούν την Κοινότητα των ΡΟΜΑ είναι πολλά και σε αρκετές περιπτώσεις σοβαρά αγγίζοντας θέματα παραβατικότητας, ασφάλειας, καθημερινής υγιεινής και διαβίωσης. Θεωρούμε την σύνταξη του τοπικού σχεδίου εκ μέρους της υπηρεσίας σας πολύ σημαντική δεδομένου της αύξησης του πληθυσμού των Ρομά τα τελευταία χρόνια.

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 2902/18-01-2023 πρόσκληση σε διαβούλευση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την ένταξη, την ισότητα και τη συμμετοχή των Ρομά του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και με βάση την «Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030» έχουμε να προσθέσουμε, να παρατηρήσουμε και να προτείνουμε τα εξής:

Ο αριθμός των Ρομά που κατοικοεδρεύει στον Δήμο Μεσολογγίου προκύπτει από καταγραφή που έχει γίνει το έτος 2021. Δεδομένου ότι ο αριθμός αυτός είναι 1977 άτομα, σε έναν δήμο που ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Μεσολογγίου καταγράφηκε στις 31.944 κάτοικοι, το ποσοστό των ρομα αγγίζει το 6,5% του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου. Είναι σημαντικό να αναδείξουμε στην κεντρική διοίκηση τον αυξημένο αριθμό ΡΟΜΑ που έχει ο Δήμος μας διότι αυτό θα αποτελέσει κριτήριο και για τις χρηματοδοτήσεις που θα αιτηθούμε στο μέλλον.

Διαβάζοντας τις προτάσεις για τον κάθε άξονα προτείνουμε:

α) Η περιοχή Σκιαδί να χαρακτηριστεί ως οικισμός Τύπου Ι. Πρόκειται για περιοχή εντός πλημμυρικής λεκάνης, δίπλα στη λιμνοθάλασσα, με άθλιες συνθήκες διαβίωσης, τρωκτικά, σκουπίδια, παραπήγματα.

β) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 να προστεθεί

Στέγαση και βασικές υποδομές

Μετεγκατάσταση των Ρομά που βρίσκονται στην περιοχή Σκιαδί και στις παράνομες κατοικίες στην περιοχή της Αγριλιάς, σε τμήμα του Κτήματος Πετούνη που είχε αγοραστεί για την στέγαση των Ρομά.

Δημιουργία εκεί πρότυπου οικισμού, με βιώσιμες κατοικίες, αποχετεύσεις, ύδρευση, ηλεκτρισμό, πλατεία, χώρο για αθλοπαιδιές, πολιτιστικό κέντρο και κέντρο επαναχρησιμοποίησης αντικειμένων και κέντρο πρότυπης ανακύκλωσης. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στέγασης, εκπαίδευσης αλλά και εργασίας του πληθυσμού των Ρομά σε δραστηριότητες που ήδη εξασκούν άναρχα μέσα στην πόλη.

Προϋπολογισμός: 3.500.000 ευρώ

Για την μεταστέγαση των Ρομά στην περιοχή “Αγκινάρα” να γίνει αναθεώρηση του προϋπολογισμού καθώς η κατάσταση στην περιοχή δεν είναι καλή, ούτε από άποψη οδοποιϊας ούτε λοιπών υποδομών. Χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση η μεταστέγαση τους.

Στους προϋπολογισμούς θα πρέπει να υπολογιστεί και ο καθαρισμός των χώρων από τους οποίους αποχωρούν, διότι πίσω δεν μπορούν να μείνουν παραπήγματα ή παράνομες κατασκευές.

Το Κέντρο Ευπερίδες στο Αιτωλικό μπορεί να αποτελέσει Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με δημιουργία ξενώνων για μαθητικές εκδρομές. Στο κέντρο αυτό θα μπορούσε μια αίθουσα να διατίθεται για ώρες πολιτιστικής απασχόλησης των Ρομά με εκμάθηση μουσικών οργάνων.

Αντίστοιχα στο Μεσολόγγι στην περιοχή Ταμπακαριά, το κτίριο του 5ου Δημοτικού Σχολείου θα μπορούσε να ανακαινιστεί καταλλήλως ώστε να φιλοξενεί τις απογευματινές πολιτιστικές δραστηριότητες, με εκμάθηση μουσικής και δημιουργική απασχόληση.

Προϋπολογισμός: 250.000 ευρώ

γ) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 Εκπαίδευση να προστεθεί η ανάγκη για σχολικούς διαμεσολαβητές. Το γεγονός ότι αυτή την στιγμή στα σχολεία του Δήμου Μεσολογγίου υπάρχουν 501 παιδιά Ρομά και υπάρχει και μεγάλη σχολική διαρροή δεικνύει την ανάγκη για την ύπαρξη σχολικών διαμεσολαβητών, που θα εξασφαλίζουν την φοίτηση των μαθητών και θα αποθαρρύνουν την εγκατάλειψη του σχολείου.

δ) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 Προώθηση στην απασχόληση να προστεθεί: η προώθηση μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού σε εργάτες γης και υπάλληλοι δομών ανακύκλωσης.

ε) προτάσεις γενικής πολιτικής για αντιμετώπιση της φτώχειας και της επαγγελματικής αποκατάστασης του πληθυσμού των ΡΟΜΑ: αποσύνδεση επιδομάτων με βάση τον αριθμό των τέκνων. Υποχρεωτική η εκπαίδευση των τέκνων χωρίς επιδοματική πολιτική, αλλά με πολιτική πρόσβασης σε στέγαση και δομές υγείας. Δηλαδή για να έχει κάποια οικογένεια δικαίωμα διαμονής σε έναν οικισμό ή για να παίρνει επιδότηση ενοικίου θα πρέπει τα παιδιά της οικογένειας να πηγαίνουν στο σχολείο.

Η επιδότηση ενοικίου οφείλει να γίνει με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια και ποσοστώσεις ανά περιοχή. Στην πόλη του Μεσολογγίου η ένταξη των οικογενειών Ρομά σε μερικές γειτονιές είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται θέματα ηχορύπανσης σε ώρες κοινής ησυχίας και θέματα υγιεινής στους κοινόχρηστους χώρους. Μερικοί ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τις γειτονιές αυτές εξαιτίας αυτών των προβλημάτων. Επιβάλλεται ο εβδομαδιαίος έλεγχος από κοινωνικούς λειτουργούς και η εκπλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων ώστε να υπάρχει συνύπαρξη και όχι ανοχή και εντάσεις.

ζ) ενίσχυση του Κέντρου Κοινότητας Ρομά με υπαλληλικό προσωπικό και πρόβλεψη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στους Δήμους για την διαχείριση όλων των παραπάνω. Στον Δήμο Μεσολογγίου χρειάζονται τουλάχιστον 6 άτομα για την επάνδρωση τμήματος που θα ασχολείται αποκλειστικά με όλα τα παραπάνω (κοινωνικοί λειτουργοί, σχολικοί διαμεσολαβητές, διοικητικό προσωπικό).

Τέλος και με διάθεση συνεργασίας και καλύτερης προετοιμασίας του Δήμου μας για τέτοιες εκθέσεις που απευθύνονται στους κεντρικούς φορείς (Γενικές Γραμματείες, Υπουργεία) θεωρούμε ότι ο χρόνος που δόθηκε το σχέδιο για διαβούλευση, μόλις 5 ημέρες (από 18 Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα) είναι πάρα πολύ μικρός, χωρίς να αφήνει περιθώριο για ενδελεχή προετοιμασία. Όπως παρατηρούμε από το υπ’άριθμ. 95565/12-10-22 έγγραφο για την συμπλήρωση των τοπικών σχεδίων δράσης για την ένταξη την ισότητα και τη συμμετοχή των Ρομά που έχει σταλεί από την γενική γραμματεία κοινωνικής αλληλεγγύης, το έγγραφο έχει σταλεί στο Γραφείο Δημάρχου από 12-10-2022. Επομένως η πρόσκληση σε διαβούλευση, εκ μέρους της δημοτικής αρχής, πιστεύουμε θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα και να δίνει περισσότερο χρόνο.

Με εκτίμηση

Όλγα Δασκαλή
Πρόεδρος Κοινότητας Μεσολογγίου