c10

Ποιμαντορική εγκύκλιος Θεοφανείων

Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2023
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Προς το χριστεπώνυμον πλήρωμα
της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Αγαπητοί μου πατέρες και αδελφοί,
παιδιά μου εν Κυρίω αγαπημένα

Αποκάλυψη φωτός και αιτία πνευματικού θριάμβου αποτελεί η σημερινή ημέρα. Ενώπιόν μας αποκαλύπτεται ο Τριαδικός Θεός, ο Κύριος των Δυνάμεων και η Πηγή της απέραντης και αδαπάνητης φιλανθρωπίας. Δική Του η δόξα, αλλά και δική μας. Εκείνος, εκ φύσεως, συνέχει τα σύμπαντα και διαλύει τις μηχανές του Διαβόλου. Εμείς, κατά Χάριν, στο πρόσωπο του Θεανθρώπου, μετέχουμε στον θρίαμβό Του και αξιωνόμαστε της θείας υιοθεσίας. Έμπλεος χαράς, ο Προφήτης Ησαίας, οραματίζεται την έξοδο της ανθρωπότητος από τα δεινά, αναγνωρίζει τον θρίαμβο της δυνάμεως του Θεού και καλεί το ανθρώπινο γένος, το αποστεωμένο και καταρρακωμένο, σε ανόρθωση και αγαλλίαση. Έρημος άνυδρη κατήντησε η ζωή μας μακριά από τον Πλάστη μας. Γι΄ αυτό, προς εμάς απευθύνει ο Θεηγόρος Προφήτης το χαρμόσυνο μήνυμα:
«Ευφράνθητι έρημος διψώσα…( Ησ. 35,1)
Αντλήσατε ύδωρ μετ΄ ευφροσύνης!» (Ησ. 12,3)

Η χαρά και η δοξολογία, τις οποίες προκάλεσε η προ ολίγων ημερών Γέννηση του Θεανθρώπου Χριστού δίνει σήμερα την θέση της στην ευφροσύνη της Βαπτίσεως του Δημιουργού από το ίδιο Του το πλάσμα.  Απορεί ο ανθρώπινος νούς για το νόημα και την σκοπιμότητα του υπερφυσικού γεγονότος. Εξίστανται οι ουράνιες Δυνάμεις μπροστά στο ανεξήγητο της Θείας βουλήσεως. Αμήχανος εμφανίζεται ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, αναγνωρίζοντας την αναξιότητά του. Εμβρόντητος καθίσταται ο Ιορδάνης και στρέφεται εις τα οπίσω. Οι πάντες απορούν. Απορούμε και εμείς σήμερα, καθώς και ο δικός μας νούς αναζητά την εξήγηση.

Και των δύο γεγονότων, της Γεννήσεως και της Βαπτίσεως, το κοινό στοιχείο είναι το μυστήριον της κενώσεως. Τότε, η άπειρη φιλανθρωπία Του έγινε η αιτία ώστε ο Υιός και Λόγος του Θεού να εξέλθη της θεότητός του και να γεννηθή εκ Παρθένου. Σήμερα, η ίδια αυτή φιλανθρωπία γίνεται η αιτία ώστε η καταπληγωμένη και εξουθενωμένη ανθρώπινη φύση την οποία ενεδύθη ο Χριστός, να προσέρχεται στον Ιορδάνη ποταμό και να βαπτίζεται υπό Ιωάννου του Βαπτιστού σε Βάπτιση καθαρμού και απολυτρώσεως.
Το νερό, η πρώτιστη και αναντικατάστατη πηγή της ζωής, το υλικό στοιχείο ανακούφισης από την φοβερή δίψα και η αιτία καρποφορίας της άνυδρης ερήμου, έρχεται σήμερα να ανακουφίση την αφόρητη δίψα του ανθρωπίνου γένους για ζωή και ίαση και να χαρίση πλουσιοπάροχα στην ανθρώπινη ύπαρξη καρπούς πνευματικούς.

Ημέρα Φώτων η σημερινή. Φώτων υπερκόσμιων, φώτων αποκαλυπτικών. Η Τριαδική Θεότης, ο πυρήνας της Ορθόδοξης Θεολογίας, το κέντρο της πίστεώς μας, η συνεκτική δύναμη του σύμπαντος, δεν επιθυμεί να παραμείνη απρόσιτη αλλά επιζητά σχέση και συναναστροφή με εμάς, τους ταλαιπωρημένους από τις δικές μας επιλογές και καταπληγωμένους από τις διαρκείς και επαναλαμβανόμενες αποτυχίες μας. Δεν αποστρέφει ο Δημιουργός μας το πρόσωπό Του από το αίσχος των πληγών μας. Δεν αποθαρρύνεται από την συχνή εμμονή μας στην αμαρτία και τα πάθη. Αφουγκράζεται την εξασθενημένη ικεσία μας για επιστροφή στο αρχέγονο κάλλος και απαντά στην σκληροκαρδία μας, διανοίγοντας τα σπλάχνα των οικτιρμών Του. Προσλαμβάνει αισθητά στοιχεία του υλικού κόσμου μας για να κάνη όσο το δυνατόν προσιτή την αόρατη και υπεραισθητή παρουσία Του. Ο ήχος γίνεται μέσον αποκάλυψης της πατρικής Του ευδοκίας, διά της φωνής του Πατρός. Η εικόνα της περιστεράς γίνεται μέσον αποκαλύψεως του Παναγίου Πνεύματός Του. Κυρίως όμως και υπεράνω όλων, η ανθρώπινη φύση, η δική μας φύση, γίνεται μέσον αποκαλύψεως του Υιού και Λόγου Του.

Ναί, αγαπητοί μου αδελφοί. Η αχρειωθείσα από την αποστασία των προπατόρων μας ανθρώπινη φύση αξιώνεται την υπέρτατη τιμή: να αποκαλύψη την άπειρη φιλανθρωπία του Θεού μέσω της ενανθρωπήσεως του Υιού Του. Προς όλη την ανθρώπινη φύση απευθύνεται εκείνο το μεγαλειώδες
«ούτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός, εν ω ευδόκησα» (Ματθ. γ΄, 17)

Ο καθένας από μας, διά της βαπτίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, γίνεται αποδέκτης αυτής της ευδοκίας, η οποία σημαίνει την ακλόνητη αγαθή προδιάθεση του Θεού απέναντί μας και η οποία θεμελιώνει εκ νέου την συμφιλίωση με τον Θεό Πατέρα.
Σήμερα εγκαινιάζεται η δική μας υιοθεσία, την οποία δεν μπόρεσε να εμποδίση το πλήθος των αμαρτημάτων μας.
Σήμερα ο Δημιουργός, διά του ύδατος, μας καλεί σε κάθαρση διά του Πνεύματος και αποκαθιστά την δική Του εικόνα στις ψυχές μας.
Σήμερα ξαναβρίσκουμε την αξία μας ως ανθρώπων και αναζωογονούμε την ελπίδα μας για έναν καλύτερο και φωτεινότερο κόσμο.
Το ύδωρ, το ικανό να διέρχεται μέσω και της παραμικρότερης χαραμάδας και να εμποτίζη ακόμη και το σκληρότερο υλικό, σήμερα, ως αγιασμένο από την είσοδο του Κυρίου μας στον Ιορδάνη, αναζητά και το ελάχιστο πέρασμα προς τις ψυχές μας, προκειμένου να τις αναζωογονήση και να τις εξαγιάση.
Ο αγιασμός γίνεται ο δεσμός μας με τον Τριαδικό Θεό και η γέφυρα προς την πατρική αγκαλιά Του. Είναι το ίδιο νερό της κολυμβήθρας κατά την ώρα της δικής μας βαπτίσεως, από την οποίαν εξήλθαμε κατάλευκοι και ελεύθεροι από την αμαρτία. Είναι το ίδιο νερό που σήμερα καθίσταται τύπος και οδηγός προς το μυστήριο της μετανοίας, η οποία αποτελεί διαρκές βάπτισμα και διαρκή πηγή καθαρμού.

Στους άνυδρους δρόμους τους οποίους έχει επιλέξει η ανθρωπότητα στην πορεία της προς το μέλλον, η σημερινή ημέρα ανοίγει τους πνευματικούς κρουνούς της παρηγοριάς, της μετανοίας και της ελπίδος. Στην βασανιστική δίψα της ζωής χωρίς Θεό, ο Ιορδάνης ποταμός κατακλύζει διά του Μεγάλου Αγιασμού το σώμα και την ψυχή μας, μεταφέροντας προς τον καθένα μας ξεχωριστά, μέγα και ιερό προσκλητήριο:
«Αντλήσετε νερό ευφροσύνης αδαπάνητο, νερό ζωής αθανάτου, αντλήσατε Χριστόν, την Πηγή της ζωής, τον Υπέρτερο κάθε δαιμονικής δυνάμεως, τον Νικητή του θανάτου, τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας».

Αδελφοί μου,

Οι επιλογές των συνανθρώπων μας μας έχουν απογοητεύσει οικτρά. Οι ηγέτες του κόσμου, συχνά αναξιόπιστοι και οι ίδιοι, ευαγγελίζονται μόνον μία ρηχή, ανούσια και τελικώς ανέφικτη υλική ευημερία, στερώντας την ανθρωπότητα από νόημα ζωής και προοπτική αιωνιότητος. Οι λαοί παραμένουν ναρκωμένοι και αμήχανοι μπροστά στην στυγνή αδικία και την απαξίωση του ανθρωπίνου προσώπου. Ακόμη και ο ίδιος μας ο εαυτός ακυρώνει συχνά τα όνειρα και τις προσδοκίες μας. Εκείνος όμως που σήμερα καταδέχεται να βαπτιστή από τον Ιωάννη, μας παροτρύνει να Τον ακολουθήσουμε, καθιστώντας την ύπαρξή μας πηγή αγάπης και ανθρωπιάς και επανακτώντας την εμπιστοσύνη μας στον άνθρωπο.
Με αυτή την εμπιστοσύνη προς εσάς, ως πνευματικός σας Πατέρας, σας καλώ να μεταβάλλουμε την ζωή μας σε διαρκή αποκάλυψη του προσωπικού μας Βαπτίσματος και να βρεθούμε αντάξιοι της πατρικής ευεργεσίας που αποκαλύφθηκε σαν σήμερα στον Ιορδάνη ποταμό, βέβαιοι για την ευδοκία και την προστασία Του.

Με όλη μου την πατρική αγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ