dhmarxeiomessolonghi5

Αντισυνταγματικές οι διατάξεις που αποδυνάμωσαν τα δημοτικά συμβούλια

Δημοτική παράταξη Ι.Π. Μεσολογγίου – «Συμμαχία για το μέλλον»:

29-12-2022

Δημοσιεύθηκε η καθαρογραμμένη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) η οποία καταρρίπτει πλήρως τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί δήθεν σύννομης νομοθέτησης του τέως υπουργού Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκου, που υιοθέτησαν και οι διάδοχοί του κκ Πέτσας και Βορίδης. Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από 1η Δεκεμβρίου 2022 κρίνονται άκυρες.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με συντριπτική πλειοψηφία 19, έναντι 2, έκρινε ότι οι διατάξεις του νόμου 4623/2019 οι οποίες καταργούσαν τις αρμοδιότητες του εκλεγμένου Δημοτικού Συμβουλίου και τις μεταβίβαζαν στην Οικονομική επιτροπή και την Επιτροπή ποιότητας Ζωής είναι παράνομές και αντισυνταγματικές.

Να υπενθυμίσουμε ότι με τις διατάξεις του τέως υπουργού Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκου, στην Οικονομική Επιτροπή είχαν μεταφερθεί αρμοδιότητες όπως η απόφαση επί του ετήσιου προγράμματος προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας, η τροποποίηση έως 5% του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, η διαγραφή χρεών οφειλετών του Δήμου, η απευθείας ανάθεση δημοσίων συμβάσεων σε νομικά πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις κατά το άρθρο 12 του Ν. 4412/2016, η χρηματοδότηση των κοινωφελών επιχειρήσεων, η έγκριση των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου κ.ά. δίνοντας την απόλυτη εξουσία στην παράταξη του δημάρχου, αλλοιώνοντας το εκλογικό αποτέλεσμα.

Η αντισυνταγματικότητα, λοιπόν, των διατάξεων Θεοδωρικάκου έγκειται στο γεγονός ότι «η νομοθετική μεταβολή έλαβε χώρα αμέσως μετά τη διεξαγωγή των εκλογών και μάλιστα σε χρόνο κατά τον οποίο είχαν ήδη εξαχθεί τα εκλογικά αποτελέσματα» και με αυτόν τρόπο «μεταβλήθηκε εκ των υστέρων το πλαίσιο ασκήσεως του κατοχυρούμενου στο Σύνταγμα δικαιώματος εκλογής των αρχών των ΟΤΑ», αναφέρει η καθαρογραμμένη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι «κατά τον χρόνο ψηφίσεως των σχετικών διατάξεων, δεν είχε δοκιμασθεί στην πράξη η εφαρμογή του συστήματος της απλής αναλογικής που εισήχθη με τον ν. 4555/2018 στη  διοίκηση των δήμων, προκειμένου να δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, αναγόμενους στην ομαλή λειτουργία αυτών, η τόσο σοβαρή και έντονη επέμβαση του νομοθέτη στη θέληση των εκλογέων, με την εφαρμογή των επίδικων ρυθμίσεων και κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο».

«Για τους λόγους αυτούς, οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις, καθ’ ό μέρος καταλαμβάνουν τη δημοτική περίοδο που διανύεται μετά τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2019, έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 5 (παρ. 1), 52 και 102 (παρ. 2) του Συντάγματος», αναφέρεται στην καθαρογραμμένη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Για την δε ισχύ της απόφασης, η Ολομέλεια του ΣτΕ ορίζει ως «χρόνο ενάρξεως των αποτελεσμάτων της ακυρώσεως, την προηγουμένη της δημοσιεύσεως της παρούσας αποφάσεως».
Η ημέρα δημοσίευσης της απόφασης είναι η 2α Δεκεμβρίου, άρα η απόφαση έχει ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2022!

Για τους παραπάνω λόγους οι εκπρόσωποι της παράταξής μας, δεν συμμετέχουν από την 1η Δεκεμβρίου 2022 στις ως άνω επιτροπές.


Δημοτική παράταξη Ι.Π. Μεσολογγίου – «Συμμαχία για το μέλλον»:

9-12-2022

Συνδημότισσες και συνδημότες,

Η πολυαναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων των νόμων Θεοδωρικάκου, του καλοκαιριού του 2019, που άλλαζαν τη σύνθεση των Οικονομικών Επιτροπών και των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής των ΟΤΑ υπέρ της πλειοψηφίας και ταυτόχρονα μεταβίβαζαν σοβαρές αρμοδιότητες, που παραδοσιακά ασκούσαν τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, σ ’αυτές τις επιτροπές, δημοσιεύτηκε στις 2.12.2022.

Δικαιώθηκαν πολιτικά και νομικά πλήρως οι ενστάσεις που είχαμε εκφράσει αφού, το ΣτΕ με σαφή τρόπο θεωρεί υπεύθυνη τη νομοθέτηση της κυβέρνησης, που χωρίς κανένα λόγο «δημοσίου συμφέροντος» προέβη σε αντιδημοκρατικές και αντισυνταγματικές ενέργειες που παραβίαζαν εκ των υστέρων κατάφωρα, την εκφρασθείσα βούληση των ψηφοφόρων στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου του 2019.
Η επίσημη ανακοίνωση – περίληψη απόφασης του ΣτΕ (και όχι δημοσιεύματα όπως ισχυρίζεται ο κ. Βορίδης) δημιουργεί ένα νέο τοπίο στην αυτοδιοίκηση και είναι άμεσα εκτελεστή.

Ως εκ τούτου :

1. Ζητούμε την άμεση ανασύνθεση των επιτροπών, αφού οι ρυθμίσεις του Θεοδωρικάκου κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

2. Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι συνεδριάσεις των σημερινών επιτροπών από δω και στο εξής, είναι στον «αέρα» και οι αποφάσεις τους μπορούν να ακυρωθούν με βάση την απόφαση του ΣτΕ.

Κατά συνέπεια, εμείς με σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο και τη συνταγματική τάξη, καλούμε την δημοτική αρχή του δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου να εναρμονίσει άμεσα τις ενέργειές της με την απόφαση του ΣτΕ και να παραπέμπει τα θέματα των οικονομικών επιτροπών στα Δημοτικό Συμβούλιο, εν αναμονή των ρυθμίσεων του ΥΠΕΣ, που μόνο με την επαναφορά των διατάξεων του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι μπορεί να αποκαταστήσουν τη νομιμότητα.

Μέχρι τότε, οι δημοτικοί σύμβουλοι και τα μέλη μας που έχουν ορισθεί στις επιτροπές, δεν θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.


Δημήτρης Τραπεζιώτης
Δικηγόρος, π. Δήμαρχος Θεστιέων:

6-12-2022

Προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

• Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΤΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
• ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2377/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ «ΝΟΜΩΝ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ» (ν.4623 & ν.4625/2019)
• ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΛΛΩΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΦΕΞΗΣ ΘΑ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
• ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΑΛΛΩΣ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με τη λειτουργία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) και ενημερώνει όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους για τα παρακάτω:

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε με δύο διαδοχικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που εκδηλώθηκαν από την κυβέρνηση σε απόσταση ελάχιστων ημερών μεταξύ τους, μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 και πριν από την εγκατάσταση των νέων αρχών τους την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, μεταξύ άλλων προβλέφθηκε η κατανομή των εκλεγόμενων μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων σε αριθμό που να εξασφαλίζει, υποχρεωτικά, την πλειοψηφία στην παράταξη του δημάρχου (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4623/2019) και μεταβιβάστηκαν στα δύο συλλογικά όργανα αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 3 παρ. 1 του ν. 4623/2019 και 10 παρ. 9 του ν. 4625/2019).

Ανατέθηκε, επίσης, στο δήμαρχο η υπόδειξη των τριών πέμπτων (3/5) των μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων κάθε δήμου (άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 4623/2019).

Με την υπ’ αριθμό 2377/2022 η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε κατά πλειοψηφία ότι οι ρυθμίσεις των νόμων 4623 & 4625/2019 κατά το κατά το μέρος τους που καταλαμβάνουν τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, αντίκεινται στις επιταγές του άρθρου 52 Συντ., αλλά και στις συνταγματικές αρχές της λαϊκής κυριαρχίας και της ισότητας των όρων του εκλογικού ανταγωνισμού.

Με απλά λόγια η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ ελήφθη κατά πλειοψηφία και έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις που άλλαξαν τον τρόπο συγκρότησης των Οικονομικών Επιτροπών και των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής των Δήμων, καθώς και τις διατάξεις που μετέφεραν αρμοδιότητες των δημοτικών συμβουλίων στις Επιτροπές.

Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η απόφαση του ΣτΕ;

Πρώτον: Από την επομένη της δημοσίευσης της άνω υπ’ αριθμ. 2377/2022 απόφασης του ΣτΕ η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής κάθε δήμου, πρέπει να ανασυγκροτηθούν για να αποκτήσουν τη σύνθεση που καθορίζεται στο ν. 3852/2010, όπως ισχύει, άλλως, οι αποφάσεις τους εφεξής θα πάσχουν ακυρότητας. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να οργανώσει, κατά προτεραιότητα, τη διαδικασία της αμελλητί ανασυγκρότησης των συλλογικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι οργανισμοί των δύο βαθμών να προγραμματίσουν τις συνεδριάσεις των οικείων συμβουλίων για την ανάδειξη των συνθέσεων σύμφωνα με τη νόμιμη κατανομή των μελών.

Δεύτερον: Οι συγκεκριμένες επιτροπές είναι πλέον πολιτικά ανομιμοποίητες δηλαδή δεν έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση και δημοκρατική συγκρότηση και συνεπώς εγείρεται μείζον ζήτημα για τις αποφάσεις που θα ληφθούν εφεξής οι οποίες είναι δυνητικά πληττόμενες δηλαδή μπορούν να προσβληθούν.

Τρίτον: Η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις (άρθρο 95 παρ. 5 Συντ.) Η ευθύνη των οργάνων της Διοίκησης που δεν συμμορφώνεται προς τη δικαστική απόφαση συνίσταται σε αστική ευθύνη του διοικητικού οργάνου προς αποζημίωση του ζημιωθέντος, η οποία μπορεί να είναι και προσωπική, ποινική όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα και αφορά στο αδίκημα της παραβάσεως καθήκοντος.

Συνεπώς αν η Δημοτική Αρχή δεν συμμορφωθεί προς την άνω απόφαση του ΣτΕ οι Δημοτικές Παρατάξεις και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να ζητήσουν με κάθε νόμιμο μέσο τη συμμόρφωση του Δήμου και φυσικά δεν θα πρέπει εφεξής να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τη σημερινή συγκρότηση.


Χριστίνα Σταρακά – Δημοτική παράταξη Αγρινίου ‘Αγρίνιο μπορείς’:

6-12-2022

Η απόφαση 2377/2022 της ολομέλειας του ΣτΕ με την οποία κρίνεται οριστικά και αμετάκλητα ως αντισυνταγματικός ο νόμος Θεοδωρικάκου, τόσο για τη σύνθεση των Οικονομικών Επιτροπών και των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής των ΟΤΑ όσο και για τη μεταβίβαση σε αυτές αποφασιστικών αρμοδιοτήτων, αποτελεί ένα ακόμα χαστούκι για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Είναι μια εξέλιξη που, δυστυχώς, δικαιώνει την παράταξη μας αφού από την πρώτη στιγμή σταθήκαμε απέναντι στον συγκεκριμένο νόμο καταγγέλλοντας την αλλοίωση στην σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και την αποψίλωση των Δημοτικών Συμβουλίων από αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν στις Επιτροπές.

Η κυβέρνηση της ΝΔ κατέστησε τα Δημοτικά Συμβούλια διακοσμητικά όργανα και μετέφερε όλες τις ουσιαστικές αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την σύνθεση των οποίων ουσιαστικά νόθευσε προς όφελος των «γαλάζιων διοικήσεων». Οι αντιθεσμικές πρακτικές που ακολούθησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν αποτελούν άλλοθι για την κυβέρνηση της ΝΔ που επί τρεισήμισι χρόνια η χειραγωγεί Τοπική Αυτοδιοίκηση προσβλέποντας αποκλειστικά στα μικροκομματικά της οφέλη.

Σε αντίθεση με τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ που είχαν κάνει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρώτα με τον «Καποδίστρια» και μετά με τον «Καλλικράτη», η κυβέρνηση Μητσοτάκη το μόνο που έχει να επιδείξει είναι η κατασκευή πλειοψηφιών στα όργανα διοίκησης των Δήμων μέσα από νομοθετήματα τα οποία, το ένα μετά το άλλο, καταρρίπτονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας.


Δημοτική παράταξη Αγρινίου ‘Αγρίνιο μπορείς’:

11-4-2022

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν από το Γ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) οι “διατάξεις Θεοδωρικάκου” που μετέφεραν ουσιώδεις αρμοδιότητες από τα δημοτικά συμβούλια στις οικονομικές και τις λοιπές επιτροπές, ενώ παράλληλα αλλοίωσαν την συγκρότηση των επιτροπών αυτών με δοτές πλειοψηφίες 3/5 υπέρ των παρατάξεων των δημάρχων. Η τελική απόφαση θα παρθεί από την ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου της Χώρας.

Οι διατάξεις αυτές έδωσαν πλασματική πλειοψηφία και δοτές υπερεξουσίες στις δημοτικές αρχές, αλλοίωσαν το εκλογικό αποτέλεσμα και κατάργησαν ουσιαστικά την ίδια την λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου. Το πολύ σημαντικό είναι ότι το ΣτΕ επισημαίνει ότι όλα αυτά έγιναν χωρίς να προηγηθεί η εφαρμογή στην πράξη του νόμου “Κλεισθένης” για την απλή αναλογική και κατόπιν να διορθωθούν τυχόν ατέλειες που θα προκύπταν.

Η απόφαση του ΣτΕ είναι νίκη της Δημοκρατίας που μέσα στην αβεβαιότητα και την παρατεταμένη κρίση είναι η σταθερή αξία που θα πρέπει να παραμείνει αλώβητη.
Επιπλέον είναι μια ξεκάθαρη απάντηση προς όλους εκείνους που εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρον αυτές τις διατάξεις καταργώντας κάθε έννοια διαβούλευσης και διαλόγου.
Η απόφαση του ΣτΕ είναι, παράλληλα, μια δικαίωση και της δημοτικής μας παράταξης, όπως και όλων εκείνων που είχαν στηλιτεύσει την αντιδημοκρατικότητα αυτού του κατασκευάσματος.

Ας ελπίσουμε ότι η βλάβη που προκάλεσαν όλες αυτές οι αντιδημοκρατικές διατάξεις θα επουλωθεί και θα μπορέσει να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η αντιπροσωπευτικότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση.