katselis1

Περιφερειακός μηχανισμός διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας

Συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με εκπροσώπηση τοπικών φορέων, επιστημόνων, πανεπιστημιακών, επιχειρηματιών και στελεχών της Περιφέρειας, οι ενέργειες διαβούλευσης – θεματικά εργαστήρια (Focus Group) του έργου του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην ΠΔΕ ο οποίος λειτουργεί μέσω της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.) στο πλαίσιο του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
Στα στρογγυλά τραπέζια (Focus Group) που πραγματοποιήθηκαν στην Αιτωλοακαρνανία την Παρασκευή 09/12/2022 στην αίθουσατης Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε ,στον Πλατανίτη Αντιρρίου, εξετάστηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης και αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στους τομείς της Αγροδιατροφής -Βιομηχανίας Τροφίμων και της Γαλάζιας Οικονομίας ( ενδεικτικά η γαλάζια οικονομία αφορά τομείς όπως: παράκτιος τουρισμός, λιμενικές δραστηριότητες, ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα, ιχθυοκαλλιέργειες, υδατοκαλλιέργειες κλπ).

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης παρουσίασε τις πολιτικές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη και την στήριξη των ανωτέρω τομέων μέσα από προγράμματα και πολιτικές του νέου ΕΣΠΑ (μεταξύ αυτών το νέο εγκριθέν ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027). Ανέφερε νέες σημαντικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για την στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα όπως η ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου στη Δ.Ε. που θα περιλαμβάνει τρία ινστιτούτα, ένα εξ αυτών το ινστιτούτο της τεχνολογίας τροφίμων και της αγροδιατροφής. Τέλος, έκανε λόγο για την κατασκευή του Φωτοβολταικού Πάρκου στο Μεσολόγγι το οποίο θα μειώσει το κόστος ρεύματος για τους ωφελούμενους αγρότες.

H Αναστασία Αλεξανδροπούλου, Προϊσταμένη Μονάδας Α’ της ΕΔ ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφέρθηκε στις νομοθετικές παρεμβάσεις και τις πολιτικές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας στην χώρα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ (Νόμος υπ’ αρ. 4770 / 29-01-2021 και Ν.4832/2021).

Ο Μπάμπης Μιχαλόπουλος, Γενικός Δ/ντής της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Εανέφερε τηνσημασία του νέου μεγάλου αναπτυξιακού εγχειρήματος της εταιρείας που είναι η υποβολή και έγκριση του νέου προγράμματος LEADER που θα στηρίξει τον αγροδιατροφικό τομέα και τις ιχθυοκαλλιέργειες τα επόμενα χρόνια.

Ο Θεοφάνης Ζαχαράτος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΔΕ & Υπ. Διδάκτορας Παν. Πατρών, παρουσίασε τις προκλήσεις και ευκαιρίες στον κλάδο της Αγροδιατροφής, με βάση τα ισχυρά προϊόντα του τομέα ( ΠΟΠ, ΠΓΟΠ) κλπ και αναφέρθηκε στις κατευθύνσεις της ΕΕ για την παραγωγή ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων με βάση την στόχευση ( Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο) ενώ επίσης ο Καθ. Γεώργιος Κατσέλης, Πρόεδρος του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, της Σχολής Γεωπονικών επιστημών του Παν. Πατρών, παρουσίασε την υφιστάμενη κατάσταση και την δυναμική του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Ο Αρσένης Πρελορέντζος, Οικονομολόγος- στέλεχος της Αναδόχου εταιρείας ΕΕΟ GROUPA.E, παρουσίασε το διαδικτυακό τόπο -σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας (https://www.pde-mae.gr),που παρέχει την δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης δεδομένων και τάσεων για την απασχόληση σε όλους τους τομείς και τους Δήμους στη Δυτική Ελλάδα. Τέλος, ο Νίκος Θελερίτης, στέλεχος της ΕΕΟ GROUPA.E, ανέλυσε τις προτάσεις- ευκαιρίες υλοποίησης στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης για το ανθρώπινο δυναμικό για την απόκτηση νέων απαιτούμενων δεξιοτήτων στους ανωτέρω αναπτυξιακούς τομείς.

Σχετικές ενέργειες διαβούλευσης θα διεξαχθούν και το επόμενο διάστημα προκειμένου να ενισχυθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Περιφέρειας και σε άλλους τομείς που αποτελούν προτεραιότητα για την Περιφέρεια. Περισσότερες Πληροφορίες για τον Περιφερειακό Μηχανισμό Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας, στον διαδικτυακό τόπο https://www.pde-mae.gr/