aithousadsmes1

Η διαβούλευση για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Όλγα Δασκαλή, Πρόεδρος Κοινότητας Μεσολογγίου:

Η εισήγηση της Προέδρου της Κοινότητας Μεσολογγίου στην Επιτροπή Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2023:

Βρίσκομαι σήμερα εδώ στην επιτροπή διαβούλευσης καλωσορίζοντας τους κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς και τους πολίτες που μας τιμούν με την παρουσία τους και τις προτάσεις τους, σε αυτό το σημαντικό θεσμοθετημένο όργανο, το οποίο καλείται να διατυπώσει την γνώμη του για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2023.

Όσον αφορά την Κοινότητα Μεσολογγίου είναι πολύ ενθαρρυντικό που βλέπουμε στα έργα την ανακαίνιση του Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου καθώς και την ανάπλαση των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, Χατζηκώστα και Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού. Η ανάπλαση των οδών αυτών σε συνδυασμό με το έργο που ετοιμάζεται για την ανακαίνιση του Επισκοπείου από την Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας θα δώσει άλλη δυναμική στον χώρο γύρω από τον Κήπο των Ηρώων.
Να σημειώσουμε ως αρνητικό το γεγονός ότι απέναντι από το Επισκοπείο (Δεσποτικό) οι ελεύθεροι χώροι έχουν ταμπέλες με πωλητήρια και όπως γνωρίζουμε δεν έχει γίνει καμία κίνηση εκ μέρους του Δήμου μας για τις εκτάσεις αυτές.

Σημαντικό επίσης έργο για την πόλη είναι η αλλαγή του δικτύου ύδρευσης, έργο απαραίτητο για την υγεία μας και την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και το έργο για τον ΧΥΤΑ Μεσολογγίου ο οποίος οφείλουμε να επιδιώξουμε να γίνει ΧΥΤΥ.
Όμως, αυτό που δεν βλέπουμε για άλλη μια χρονιά στην εισήγηση σας προς την επιτροπή διαβούλευσης είναι μια στόχευση και μια στοχοθεσία.

Βλέπουμε τίτλους και ποσά και δίπλα καμία επεξήγηση για τους λόγους που επιλέχθηκαν αυτά, ούτε για πού προορίζονται. Επίσης δεν έχουν παρουσιαστεί οι μελέτες των έργων στο Συμβούλιο Κοινότητας και στους δημότες, ούτε έχει γίνει ανοιχτή διαβούλευση για οποιοδήποτε έργο.

Για το 2023 βλέπουμε ότι τα ποσά για τα έργα περιορίζονται στα 567.000 ευρώ που προέρχονται από την ΣΑΤΑ 2023. Για τις προηγούμενες χρονιές βλέπουμε έργα που είναι τίτλοι και δεν έχουν καν συμβασιοποιηθεί, ενώ υπάρχουν συνεχιζόμενα έργα ακόμα από το 2017. Μειώνονται τα κονδύλια για τους αθλητικούς χώρους ενώ θα έπρεπε να έχουν αυξηθεί.

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές έτσι και φέτος εκδηλώνουμε την διαφωνία μας για το γεγονός ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας:

–Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις μελέτες και τα τυχόν έξοδα που θα χρειαστούν για το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο.

–Δεν υπάρχει ενίσχυση των κονδυλίων για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ούτε έχει γίνει πρόβλεψη και εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για το δημοτικό στάδιο και το κλειστό γυμναστήριο καθώς και το κολυμβητήριο, ώστε να αναζητηθούν χρηματοδοτήσεις από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

–Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τα έξοδα που θα χρειαστεί ο Δήμος για τις καταχωρήσεις στο Κτηματολόγιο που θα λήξει εντός του 2023, ούτε πρόβλεψη για να προχωρήσει η ψηφιοποίηση του περιουσιολογίου.

–Δεν υπάρχει πρόβλεψη για το Νεκροταφείο Μεσολογγίου, σημαντικό πρόβλημα (!) που υπάρχει σχεδόν σε όλες τις Κοινότητες.

–Δεν υπάρχει πρόβλεψη για Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) με προθεσμία κατάρτισης μέχρι 31 Μαρτίου 2023, σχέδιο απαραίτητο για να ενταχθεί ο Δήμος σε χρηματοδοτήσεις που αφορούν τα ενεργειακά κόστη.

–Δεν υπάρχει πρόβλεψη για αναπτυξιακές μελέτες που να αφορούν:
α. τη χρήση ιαματικού πηλού
β. την ήπια οικοτουριστική ανάπτυξη εντός της λιμνοθάλασσας και των παραποτάμιων περιοχών, μελέτη που θα μπορούσε να δεθεί με τα κονδύλια που θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα από την Αιτωλική Αναπτυξιακή.
γ. το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Μεσολογγίου
δ. τις απαραίτητες υδραυλικές και γεωλογικές μελέτες

Σε μερικά έργα αναφέρονται ως πηγή χρηματοδότησης τα ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ χωρίς να ξεκαθαρίζεται το ποσό συμμετοχής του Δήμου (π.χ. ΧΥΤΑ Μεσολογγίου, Κολυμβητήριο, κλπ).

Θεωρούμε άτοπες τις προβλέψεις για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό τη στιγμή που τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να διατεθούν για μελέτες για π.χ. το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο.

Σας καταθέτουμε την υπ’ αριθμ. 10/2022 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου στην οποία περιγράφουμε αναλυτικά το σκεπτικό της απόφασης μας, βάζοντας σε προτεραιότητα τα επείγοντα έργα που χρειάζονται για την Κοινότητα Μεσολογγίου και εν συνεχεία τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά. Η απόφαση εδώ: https://bit.ly/3Hl7cmF

Πιστεύουμε ότι ο Δήμος μας από την στιγμή που παρουσιάζεται να προβλέπει μόλις το ποσό των 567.000 ευρώ για έργα κάθε χρόνο, οφείλει να προχωρήσει σε συνέργειες με επιστημονικούς και λοιπούς φορείς της περιοχής μας ώστε να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δίνονται στους Δήμους.

Βάζοντας συγκεκριμένους στόχους και αξιοποιώντας συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία θα μπορούσαμε να έρθουμε:

1. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την δημιουργία ενός περιαστικού πάρκου εντός του Πανεπιστημιακού campus, φοιτητικών εστιών, παραλιμνοθαλάσσιου ποδηλατοδρόμου και προγραμμάτων έρευνας για τον αγροδιατροφικό τομέα.

2. Σε συνεργασία με το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για την εκπόνηση υδραυλικής και γεωλογικής μελέτης για την περιοχή μας καθώς και έργων άρδευσης, ύδρευσης και βιολογικών καθαρισμών.

3. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναπτυξιακή μελέτη και μελέτες κατασκευής ναυταθλητικών εγκαταστάσεων εντός της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού καθώς και αξιοποίησης του ιαματικού πηλού/τουρισμού.

4. Σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο για την εκπόνηση πλαισίου ήπιας οικοτουριστικής ανάπτυξης και προγραμμάτων απασχόλησης νέων επαγγελματιών.

5. Σε συνεργασία με τους γειτονικούς Δήμους για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου διαδημοτικής συνεργασίας για θέματα ανακύκλωσης και μηχανολογικού εξοπλισμού.

6. Σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση να κατατεθούν προτάσεις στο πρόγραμμα Erasmus για δράσεις τριετίας βάζοντας ορίζοντα για το 2026 προσελκύοντας ανθρώπους και πόρους για φιλοξενία ανθρώπων στην περιοχή μας από όλο τον κόσμο με δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα και ενίσχυσης εξοπλισμού των σχολικών μονάδων.

7. Σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Μεσολογγίου για κινητή μονάδα ψυχικής υγείας και κινητή μονάδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης για τις δυσπρόσιτες Κοινότητές μας.

8. Σε συνεργασία με τα Αστικά ΚΤΕΛ για ηλεκτροκίνητα λεωφορεία και mini-van.

Σήμερα εδώ θα έπρεπε να συζητάμε για τους στόχους του 2023, για συνεργασίες με φορείς και για το αναπτυξιακό μοντέλο του Δήμου μας και όχι να αναμασάμε λόγια για τη διαχείριση της μιζέριας την οποία βρίσκουμε μπροστά μας κάθε χρόνο.

Σήμερα, παρά της ηχηρές απουσίες πολλών, βρίσκομαι εδώ:

α) για να τιμήσω την ψήφο των συμπολιτών μου που με διάλεξαν να τους εκπροσωπώ σε κοινοτικά, δημοτικά συμβούλια και επιτροπές.

β) γιατί πιστεύω στον θεσμό της διαβούλευσης και στις συνεργασίες με επιστημονικούς και αναπτυξιακούς φορείς.

γ) γιατί η επιτροπή διαβούλευσης οφείλει να δημιουργεί τον χώρο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους φορείς να έρθουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους και μέσα από τον διάλογο να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω.

Τέλος γιατί επιδιώκω να ζω σε έναν τόπο με πρόοδο για όλους, για όλα τα παιδιά, για όλους τους ενήλικες, για όλους τους επισκέπτες μακριά από λογικές “βασιλιάδων”, “αυλικών” και συμπεριφορών “κατόπιν ενεργειών μου”.


Γιώργος Β. Λαμπρόπουλος
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος – “Ισχυρός Δήμος, Δυνατές Κοινότητες, Ευημερία Πολιτών”:

Από το φετινό Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου πληροφορούμαστε ότι τα συνεχιζόμενα έργα αφορούν την περίοδο 2017 – 2022 και ότι υπάρχουν 32 εκατομμύρια για να συνεχίσει η υλοποίηση τους! Άσχετα βέβαια εάν μέσα στο Τεχνικό πρόγραμμα υπολογίζονται έργα που ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας, βλέπε ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γηπέδου. Έργο βλέπουμε κάθε χρόνο, χωρίς να ξεκινάει.

Παράλληλα μαθαίνουμε ότι το 2023 θα γίνουν έργα αξίας 567.000 σε όλο το Δήμο. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι φέτος θα συνεχιστεί ο οργασμός των έργων στην πόλη και σε κάθε Κοινότητα, όπως συμβαίνει από το 2017. Για το 2023 προβλέπεται να δοθεί το αστρονομικό ποσό των 576.000 ευρώ για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Για την πλήρη ενημέρωση μας και σε περίπτωση που δεν το έχουμε αντιληφθεί, στον Δήμο γίνονται έργα 33 εκατομμυρίων ευρώ. Για αυτό οι δρόμοι είναι εργοτάξια, για αυτό σε κάθε γειτονιά υπάρχει έργο, για αυτό σε κάθε κοινότητα υπάρχει ζωντάνια. Διότι εκτελούνται έργα 33 εκατομμυρίων!

Επιπροσθέτως, μάθαμε από δημοσίευση της υποψηφίας Δημάρχου κας. Όλγας Δασκαλή ότι στην επιτροπή διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν εμφανίστηκε κανείς, ούτε από τους πρώην, ούτε από τους νύν, ούτε από τους επίδοξους υποψήφιους. Και γιατί να εμφανιστούν; Γιατί να διαβουλευτούν με τους φορείς της πόλης; Γιατί να τους ακούσουν και να συνεργαστούν μαζί τους; Πλέον, η πολιτική είναι εικόνα. Αρκεί να βγει η φωτογραφία και όλοι πείθονται για τις αγνές προθέσεις.

Δεν μας αξίζει αυτή η εκπροσώπηση. Όσο ψηφίζουμε μόνο με τα προσωπικά μας συμφέροντα, θα συνεχίσουν να εμφανίζονται έργα 33 εκατομμυρίων ευρώ και θα συνεχίσουν να εμφανίζονται σωτήρες. Έμειναν 10 μήνες πριν τις εκλογές και αναρωτιόμαστε: όλοι εκείνοι που θέλουν να γίνουν Δήμαρχοι γιατί απαξιώνουν τους θεσμούς τους οποίους θα κληθούν να υπηρετήσουν; Γιατί δεν έρχονται στις Δημοτικές Επιτροπές και στα Δημοτικά Συμβούλια; Πώς θα αποκτήσουν τη γνώση για να διοικήσουν αποτελεσματικά; Θα ενημερωθούν αφού εκλεγούν; Θα πάρουν τον μισθό Δημάρχου αλλά θα μάθουν στη πλάτη μας (κάτι μας θυμίζει); Θα διοικήσουν με δελτία τύπου και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Να σοβαρευτούμε οι πολίτες και να ξυπνήσουμε. Κανείς δεν θα αλλάξει την οδυνηρή πραγματικότητα του Δήμου, εάν δεν τοποθετήσουμε τους σωστούς ανθρώπους στις σωστές θέσεις και ο μόνος τρόπος είναι οι εκλογές. Να επιλέξουμε αυτούς που θα μας εκπροσωπήσουν σοβαρά.
Αντί επιλόγου, να θυμηθούμε τη ρήση του πατέρα μας, του Μακρυγιάννη και να σκεφτούμε στο Εμείς και όχι στο Εγώ.
Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα ο Δήμος μας να μεταμορφωθεί και αυτό θα είναι προς όφελος όλων!


Δημοτική παράταξη Ι.Π. Μεσολογγίου «Συμμαχία για το μέλλον»:

Με αφορμή παραπλανητικά σχόλια και κρίσεις οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας, σχετικά με την απουσία των Δημοτικών Συμβούλων από την διαβούλευση για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, θα θέλαμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια ενημερώνοντας τους δημότες για τα εξής :

– Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 260/2019, (η οποία επισυνάπτεται), στην διαβούλευση για το τεχνικό πρόγραμμα συμμετέχουν μόνο φορείς και δημότες της πόλης και όχι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

– Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου συζητείται σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τοποθετούνται, προτείνουν και ψηφίζουν.

Ως εκ τούτου εκφράσεις του τύπου, «δεν παρίσταντο ούτε πρώην, ούτε νυν, ούτε επίδοξοι» επιστρέφονται ως απαράδεκτοι. Όποιος θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά, θα πρέπει πρώτα να ενημερώνεται και μετά να προβαίνει σε κριτικές.

Το μεγάλο έλλειμμα του δήμου μας, είναι πάνω από όλα η αλήθεια την οποία όλοι πρέπει να υπηρετούμε αν θέλουμε να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα και την γενικευμένη απαξίωσή του.

Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνά κανένας ……επίδοξος.

Απόφαση Δ.Σ. Ι.Π. Μεσολογγίου 260/2019