dhmarxeio mesologi

Η νομιμότητα στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου

Σωματείο Εργαζομένων Ι.Π. Μεσολογγίου:

26-9-2022

Δάσκαλε που δίδασκες ….

Σε δελτίο τύπου του, ο δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου μας επιβεβαίωσε πλήρως ότι «προτίθεται να προβεί» σε ανάθεση του εσωτερικού έλεγχου σε ιδιώτη. Βέβαια όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει, ο προς ανάθεση ιδιώτης ήδη μας ενημέρωσε, παρουσία του δημάρχου, ότι του «ανατέθηκε» η υπηρεσία, πριν ακόμη την εκκίνηση της οποιαδήποτε νόμιμης διαδικασίας ανάθεσης!

Συνεχίζοντας στο δελτίο τύπου ο δήμαρχος μιλώντας στο προσφιλές του τρίτο πρόσωπο (τι μας θυμίζει… τι μας θυμίζει …) δήλωσε βαρύγδουπα ότι συνεχίζει με νομιμότητα και διαφάνεια. Σε προηγούμενη ανάρτησή μας (ψάχναμε κάποια πράγματα στο εργοτάξιο εάν θυμάστε! Κλειδιά κτλ) απευθυνόμενοι στον δήμαρχο, αναφέραμε ότι οι λέξεις αυτογνωσία και αυτοκριτική έχουν χάσει το νόημα τους.
Να όμως που έρχεται το δελτίο τύπου του δήμαρχου να το επιβεβαιώσει.

Ας μιλήσουμε για νομιμότητα και διαφάνεια κύριε δήμαρχε.
Θα πάρουμε επιτέλους απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα; (τα έχουμε θέσει και αναφέρει πολλές φορές σε δελτία τύπου, αλλά…)
• Ήταν νόμιμη η εναπόθεση απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Μεσολογγίου;
• Ήταν νόμιμη η λειτουργία ΣΜΑ εντός του ΧΥΤΑ Μεσολογγίου;
• Ήταν νόμιμη η λειτουργία ΣΜΑ στο κτήμα «Πετούνη»;
• Η μη εκτέλεση της αριθμ. 110/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την διαχείριση των απορριμμάτων είναι νόμιμη;
• Όλα τα απορριμματοφόρα είναι κατάλληλα προς χρήση;
• Όλα τα οχήματα της υπηρεσίας είναι κατάλληλα προς χρήση;
• Όλοι όσοι χρησιμοποιούν τα οχήματα του Δήμου, με εντολές τις δημοτικής αρχής, τα χρησιμοποιούν πάντα νόμιμα;
• Όλοι οι αιρετοί που χρησιμοποιούν τα οχήματα του Δήμου , τα χρησιμοποιούν πάντα νόμιμα;
• Όλο το προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνο που έχετε προσλάβει από το 2019 (περίπου 280 άτομα, με κόστος περίπου 1.500.000) λειτουργεί σε καθεστώς νομιμότητας; Ξέρετε που είναι; Γιατί εμείς και οι υπηρεσιακοί ιθύνοντες, για το σύνολο τουλάχιστον, δεν ξέρουμε.
• Η λειτουργία υπηρεσιών με ελλείψεις σε προσωπικό (όπως οι παιδικοί σταθμοί κλπ) είναι νόμιμη;
• Οι κάμερες που έχετε τοποθετήσει στο εργοτάξιο λειτουργούν νόμιμα;
• Τα gps που έχετε τοποθετήσει στο οχήματα του Δήμου λειτουργούν νόμιμα;
• Οι κάρτες για την ωρομέτρηση του προσωπικού που έχετε τοποθετήσει λειτουργούν νόμιμα;
• Οι μετακινήσεις προσωπικού και προϊσταμένων από τμήμα σε τμήμα, είναι όλες νόμιμες;
• Οι αναθέσεις καθηκόντων στο προσωπικό είναι όλες νόμιμες;
• Οι συμπεριφορές των αιρετών της δημοτικής αρχής προς τους εργαζομένους είναι όλες νόμιμες;
• Οι προφορικές εντολές που δίνονται σωρηδόν, σχεδόν από το σύνολο της δημοτικής αρχής, είναι πάντα στα πλαίσια της νομιμότητας;
• Οι πιέσεις στην άσκηση των καθηκόντων των εργαζομένων είναι νόμιμη;
• Η μη χορήγηση στοιχείων και εγγράφων είναι νόμιμη;
• Οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στο Δήμο είναι στα πλαίσια της νομιμότητας;
• Η μη χορήγηση των Μ.Α.Π. σε όλους τους δικαιούχους, είναι νόμιμη;
• Οι συνθήκες εργασίας σε όλα τα δημοτικά κτίρια είναι στα πλαίσια της νομιμότητας;
• Η μη συμπερίληψη του τμήματος εσωτερικού ελέγχου στις αποφάσεις 8/22, 9/22 και 10/22 της εκτελεστικής επιτροπής για την τροποποίηση του ΟΕΥ ήταν νόμιμη;
• Η εξαιρετική ανάγκη (ως έκτακτη κλπ) που επικαλείστε για την ανάθεση σε εξωτερικό ιδιώτη ελεγκτή είναι νόμιμη; Όταν υπάρχει αρχική εγγραφή στον προϋπολογισμό του 2022 (πριν 10 μήνες περίπου) για ανάθεση σε ιδιώτη; (εξηγεί και την μετέπειτα πεισματική άρνηση σας για την νόμιμη προσθήκη της υπηρεσίας εσωτερικού έλεγχου στον ΟΕΥ)
• Η μη λειτουργία αποθήκης είναι νόμιμη;

Στα οικονομικά δεν αναφερθήκαμε καθώς όπως δήλωσε ο δήμαρχος, θα κάνει διαχειριστικό έλεγχο ο ιδιώτης εσωτερικός ελεγκτής και … ουαί και αλλοίμονο των εργαζομένων!

Μάλιστα εγκαλεί τους υπηρεσιακούς παράγοντες για «γνωστική ανεπάρκεια» όσον αφορά τα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή. Κύριε δήμαρχε όπως σας έχουν εξηγήσει οι «ανεπαρκείς» συνάδελφοι, ο εσωτερικός ελεγκτής δεν προβλέπεται στα καθήκοντά του να κάνει διαχειριστικό έλεγχο, ούτε για το τρέχον έτος, ούτε για τα προηγούμενα (βλ. παρ.2, άρθρο 10 του ν. 4795/21) επομένως ποιος ο ανεπαρκής; Οι μόνοι που έχουν δικαίωμα πιστοποιημένου διαχειριστικού ή απολογιστικού έλεγχου σύμφωνα με τα άρθρα 163 και 168 του ν. 3563/06, είναι οι Οικονομικοί Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών και στον απολογισμό οι Ορκωτοί Λογιστές (που υπόκεινται στον έλεγχο του Δ.Σ.). Επομένως;

Όσον αφορά τα ελλείμματα, που υπονοείτε, σε άλλον πρέπει να κουνάτε το δάχτυλο και όχι στους εργαζομένους. Κ. δήμαρχε, πάντα πιστεύω μας και οδηγός μας, ήταν και είναι, η διαφάνεια, η νομιμότητα και η τυπικότητα (αξίες που τόσο σας ενοχλούν όπως έχετε εκφράσει αρκετές φορές… «μας ταράξατε στην νομιμότητα … και … δεν μπορούμε να δουλέψουμε» φράσεις σας από το Δημοτικό Συμβούλιο) και επειδή καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, σας προκαλούμε, πραγματοποιήστε διαχειριστικό έλεγχο από το 2019 νόμιμα και ορθά, όπως προβλέπεται πιστοποιημένα από την νομοθεσία. Απευθυνθείτε στους οικονομικούς επιθεωρητές (οι μόνοι που έχουν την αρμοδιότητα) να έρθουν να ελέγξουν όλους, τα πάντα. Εάν τότε βρεθεί κάτι για εργαζομένους, πρώτοι θα ζητήσουμε την παραδειγματική τιμωρία τους, εάν βρεθεί κάτι για αιρετούς θα πράξετε το ίδιο; Κ. δήμαρχε αφήστε την λάσπη στον ανεμιστήρα και τα υπονοούμενα, ιδού η Ρόδος ….

Εν κατακλείδι δήμαρχε, αναμένουμε απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσαμε. Επιπλέον επειδή πάντα καταθέτουμε προτάσεις σε διάλογο, έστω και εάν αυτός γίνεται μέσω ανακοινώσεων (άνευ ευθύνης μας), εάν διαβάσετε ορθά το νόμο περί εσωτερικού ελεγκτή, θα διαπιστώνατε ότι μπορεί να συσταθεί η υπηρεσία εσωτερικού ελεγκτή στον ΟΕΥ του Δήμου (το αρνείστε πεισματικά) στελεχωμένο από ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους (πολύ μικρότερο κόστος, αλλά και γνώστες των προβλημάτων) και παράλληλα συστήνεται η προβλεπόμενη ομάδα έργου από εμπειρογνώμονες για να βοηθήσουν και να εποπτεύσουν την υπηρεσία του εσωτερικού ελεγκτή. Αλλά προφανώς αυτό δεν «βολεύει».

Τέλος, θέλουμε και εμείς από την πλευρά μας κ. δήμαρχε να καταστήσουμε σαφές ότι οποιαδήποτε προσπάθεια μετακύλησης των ευθυνών της δημοτικής αρχής προς συναδέλφους, οποιαδήποτε προσπάθεια στοχοποίησης ή σπίλωσης συναδέλφων, οποιαδήποτε προσπάθεια εκφοβισμού ή ρεβανσισμού απέναντι σε συναδέλφους, θα βρει απέναντι σύσσωμους όλους τους εργαζομένους.

Και ένα τελευταίο για μειοψηφίες, μην ψάχνεται προς τους εργαζομένους, αλλά όπως σας ξαναείπαμε, λίγο αυτοκριτική και αυτογνωσία δεν βλάπτει.