messolonghipinakothiki1

Η ονοματοθεσία οδών στο Μεσολόγγι

Εξετάζοντας ένα προς ένα τα σημεία που τίθενται στην επιστολή που δημοσίευσε στον τύπο, η Επιτροπή Ονοματοθεσίας του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

1. Η οδός «Αξιοκρατίας Αναστάση Πεπονή» που οδηγεί στην Τουρλίδα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 255/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποτέλεσε πρόταση. Από έρευνα που κάναμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δεν βρήκαμε απόφαση έγκρισης της από την επιτροπή του άρθρου 8 Ν. 3463/2006. Σε κάθε περίπτωση, αν για την απόφαση προκύψει νομιμότητα, μπορούμε να επανέλθουμε.

2. Δεν υπάρχει πλατεία διαγωνίως απέναντι από τον Άγιο Αθανάσιο. Η έρευνά μας στους χάρτες του Σχεδίου Πόλης και στο Κτηματολογιο έδειξε πως δεν υπάρχει κανένας κοινόχρηστος χώρος στη συγκεκριμένη θέση. Για αυτό το λόγο δεν προχωρήσαμε σε ονοματοδοσία.

3. Η οδός Ναυπάκτου προτείναμε να μετονομαστεί σε «Ηρώων Εξόδου» αντί για το προτεινόμενο Δρόμος Εξόδου, θεωρώντας ορθότερη ιστορικά αυτή την ονομασία και βασιζόμενοι σε άλλες ονοματοδοσίες όπως, “Ηρώων πολυτεχνείου”, “Ηρώων Κύπρου”, κ.α.

4. Ο δρόμος από το Πανεπιστήμιο προς το λιμάνι προτείναμε να ονομαστεί «Πανεπιστημίου» για την ανάδειξη των Πανεπιστημιακών τμημάτων της πόλης μας (Γεωπονική Σχολή), η οποία ήταν και πρόταση της Αρχαιολογικής-Ιστορικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας. Το προτεινόμενο «Κυνίας λίμνης» της Επιτροπής, θεωρήσαμε μετά από διαλογική συζήτηση, ότι δεν θα είχε πρακτική εφαρμογή και προτάξαμε την ανάδειξη του Πανεπιστημίου.

5. Μεταξύ των Γραφείων της Ιεράς Μητροπόλεως και της Ντάπιας Φραγκλίνου προτείναμε να συνεχιστεί η οδός «Χατζηκώστα», αφού πρόκειται για τον ίδιο δρόμο. Πιστεύουμε ότι μία οδός θα πρέπει να έχει ένα όνομα κι όχι να αλλάζει σε κάθε διασταύρωση, διότι προκαλεί σύγχυση. Στο Μεσολόγγι έχουμε τέτοιες περιπτώσεις όπου απαιτείται διόρθωση (π.χ.Λιακατά-Αλεξανδροπούλου-Ελ.Βενιζέλου ή Μουστακλή- Σταυροπούλου).

6. Η οδός που βρίσκεται ανατολικά της πλατείας του Συνοικισμού έχει ήδη το όνομα «Ανδρέα Λόντου». Επομένως η πρόταση του Συμβουλίου Κοινότητας είναι να ονομαστεί και το υπόλοιπο τμήμα της – και από την άλλη πλευρά της οδού Παπαδιαμαντοπούλου – με το ίδιο όνομα. Άρα δεν δημιουργείται νέο σημείο με το ίδιο όνομα, απλά συνέχεια της ίδιας οδού.

7. Στην περιοχή «Ροϊδούλα» δόθηκαν οδωνυμικά στη μνήμη ιερέων της πόλης την περίοδο της Επανάστασης (ομολογουμένως καθ’ υπερβολήν αρκετών εκ μέρους της Επιτροπής) που θεωρούμε ότι τιμά τον αγώνα τους. Το όνομα του ιερέα Μπουγάτσα παρέμεινε εκτός, προκρίθηκαν όμως τα υπόλοιπα.

8. Ο «θεματικός πυρήνας» τηρήθηκε στην πλειοψηφία του. Είχαμε δύο εξαιρέσεις γιατί διαπιστώσαμε, μετά από επιτόπια παρατήρηση, ότι σε μερικές συνοικίες υπήρχαν ήδη ονόματα στις οδούς. Τέτοια είναι η περίπτωση της οδού που είχε προταθεί για «Τάσου Γιανναρά», το όνομα του οποίου όμως δόθηκε σε οδό της περιοχής του Συνοικισμού, μαζί με άλλα ονόματα λογοτεχνών, όπως του Ιωάννη Καρασίμα, Γιώργου Κοκοσούλα και Στάμου Μπράνια. Όσο για την οδό «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όπως και η οδός “Ανδρέα Λόντου” δεν τοποθετήθηκαν σε άσχετη θεματική ενότητα. Απλά στις οδούς αυτές υπάρχει ήδη το όνομα και σήμανση, προς τούτο και κρίναμε ομόφωνα την αλλαγή άτοπη.

9. Όσον αφορά την περίπτωση γεωγραφικών λαθών, την οποία αναφέρει η επιστολή, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: επειδή μεταβήκαμε σε όλες τις οδούς, συμβουλευτήκαμε το σχέδιο πόλης (όπου υπάρχει), το Κτηματολόγιο, συνομιλήσαμε με τους κατοίκους, μιλήσαμε με υπαλλήλους του Ταχυδρομείου, είδαμε σχετική βιβλιογραφία, ψάξαμε στο διαδίκτυο, διαβεβαιώνουμε ότι δεν τίθεται θέμα σφάλματος. Για αυτό τον λόγο, στην απόφασή μας έχουμε επισυνάψει και χάρτες ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση.

Για την ιστορία επιτρέψτε μας να αναφέρουμε τα επόμενα, που αφορούν την Δημοτική αρχή και όχι τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία, εάν είχαν έρθει στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας (είχε σταλεί πρόσκληση προς τούτο) θα είχαν ακούσει δια ζώσης τις ευχαριστίες μας για την πολύτιμη εργασία τους και θα είχαν λύσει όλες τις απορίες τους, τόσο για την διαδικασία, όσο και για την άποψη μας επί του πορίσματος και των ονομασιών. Μας ξένισε το γεγονός ότι στην τελική συνεδρίαση τους, όπου και κατέληξαν στην ανακοίνωση δια του τύπου, δεν μας κάλεσαν ώστε από κοντά να τους αναλύσουμε το σκεπτικό μας. Για τον λόγο αυτό υποχρεούμαστε να προβούμε στην συγκεκριμένη ανακοίνωση, ώστε να λυθούν οι όποιες απορίες:

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας στις 23 Νοεμβρίου 2020, το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου έλαβε την υπ’αριθμ. 37/2020 απόφαση του, με βάση την οποία, πρότεινε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έναρξη της διαδικασίας ονοματοδοσίας, διαπιστώνοντας ότι ένας μεγάλος αριθμός οδών στο Μεσολόγγι είναι χωρίς όνομα. Παράλληλα μέσα στην πρόταση, ήταν και η διόρθωση πινακίδων.

Η διαδικασία της ονοματοδοσίας ορίζεται από την υπ’ αριθμ. 6 ΑΠ8257/3-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ6246ΜΤΛ6-ΡΩΑ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. H διαδικασία προβλέπει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο διαπιστώνει την ανάγκη ονοματοδοσίας, το Συμβούλιο Κοινότητας εκδίδει απόφαση με τα ονόματα που προτείνει, η απόφαση μεταβιβάζεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπου συγκεκριμένη επιτροπή εκδίδει θετική ή αρνητική γνωμοδότηση και τέλος η γνώμη αυτή επιστρέφει στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση ή μη.

Τον Φλεβάρη του 2021 πληροφορηθήκαμε από τον τύπο τη δημιουργία επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είχε ως αρμοδιότητα να συγκεντρώσει τις απόψεις πολιτών και φορέων και να προτείνει ονόματα σε οδούς/πλατείες του Μεσολογγίου. Με βάση την νομοθεσία η σύνθεση της επιτροπής από το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποτελείται από: “Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής”. (Αρ. εγκυκλίου 67/23624/14-04-2020). Εντούτοις στην συγκεκριμένη επιτροπή, δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη σύνθεση.

Θέλοντας να δείξουμε πνεύμα συνεργασίας και σεβόμενοι τα μέλη της Επιτροπής που δίνουν τον ελεύθερο χρόνο τους, δεν σταθήκαμε στους τύπους. Στείλαμε ως Συμβούλιο Κοινότητας την γνώμη μας προς της Επιτροπή (στις 11-03-2021) και κοινοποιήσαμε την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την νόμιμη διαδικασία της ονοματοδοσίας (8-06-2021).

Ένα χρόνο μετά, η Πρόεδρος της Κοινότητας κλήθηκε από την Επιτροπή δύο φορές. Την πρώτη στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου και τη δεύτερη στο χώρο του φροντιστηρίου Πυρσός. Εκεί, η Επιτροπή παρουσίασε το πόρισμα της και η Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας για να βοηθήσει τα μέλη στο έργο τους, προσκόμισε όλες τις αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που αφορούν το Μεσολόγγι από το 2010 μέχρι σήμερα, ώστε να μην υπάρξει σύμπτωση ονομάτων. Παράλληλα, ενημέρωσε την Επιτροπή, ότι θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Κοινότητας και εκεί θα ληφθεί η τελική απόφαση που θα σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Έτσι, φτάνουμε στο Μάρτιο του 2022 όπου και μας διαβιβάζεται το πόρισμα της Επιτροπής, χωρίς όμως να μας δοθεί ολόκληρος ο φάκελος που περιείχε τις προτάσεις των δημοτών, των συλλόγων και των φορέων της πόλης. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας στις 30 Μαρτίου 2022 το θέμα αναβλήθηκε, αφού όλοι οι Σύμβουλοι, από όλες τις παρατάξεις, θεώρησαν προϋπόθεση τη μελέτη του φακέλου των προτάσεων των δημοτών, των συλλόγων και των φορέων της πόλης πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση. Στις συνεχείς αιτήσεις μας τόσο προς την Επιτροπή όσο και προς το Γραφείο Τύπου του Δήμου, να μας δοθεί ο φάκελος των προτάσεων των δημοτών, λαμβάναμε αρνητική απάντηση με την αστεία δικαιολογία των προσωπικών δεδομένων σε μια δημόσια διαβούλευση! Έτσι προέκυψε “πινγκ-πονγκ” αναρμοδιότητας μεταξύ Δήμου και Επιτροπής.

Το πόρισμα της Επιτροπής στάλθηκε για δεύτερη φορά προς έγκριση στο Συμβούλιο Κοινότητας στο τέλος Μαΐου έχοντας μάλιστα μια προθεσμία 10 ημερών. Δεύτερη σειρά προσπαθειών να αποκτήσουμε πρόσβαση στο… αυτονόητο (φάκελος προτάσεων δημοτών και φορέων). Πάλι έλλειψη συνεργασίας. Τελικά με παρέμβαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού στείλαμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους ζητώντας την παρέμβαση τους, μας δόθηκε ο φάκελος με τις προτάσεις πολιτών και φορέων.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας είχε κληθεί η Επιτροπή, εντούτοις δεν ήρθε κανένα μέλος της. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, η οποία μεταδιδόταν και διαδικτυακά, αναλύθηκε το σκεπτικό για την ονοματοδοσία και εκφράστηκαν οι ευχαριστίες προς την Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου, της οποίας το έργο υπήρξε πολύτιμο.

Επειδή το πόρισμα είναι γνωμοδοτικό, αρμοδιότητα μας ήταν να ελέγξουμε ενδελεχώς και τις εβδομήντα προταθείσες ονοματοδοσίες. Επί μια εβδομάδα, επισκεπτόμασταν τις γειτονιές και πήγαμε σε όλες τις οδούς, εξετάζοντας την ανάγκη ή μη ονοματοδοσίας, διότι σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει όνομα. Συμβουλευτήκαμε το σχέδιο πόλης και το κτηματολόγιο (μία προτεινόμενη πλατεία διαγώνια από τον Άγιο Αθανάσιο δεν υφίσταται στο σχέδιο πόλης). Μιλήσαμε με υπαλλήλους του Ταχυδρομείου ώστε να διαπιστώσουμε πως θα γίνει η ομαλή μετάβαση των μετονομασιών. Ζητήσαμε να μας δοθεί όλο το υλικό των προτάσεων πολιτών και φορέων και φυσικά εμείς, ως μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας, κάναμε την έρευνα μας για τις προτάσεις που θα φέρναμε στο Συμβούλιο.

Εν κατακλείδι όλα τα παραπάνω, επουδενί δεν αφορούν τα μέλη της Επιτροπής τα οποία έδωσαν τον ελεύθερο χρόνο τους και παρέδωσαν ένα αξιόλογο πόρισμα με πολλές προτάσεις, η πλειοψηφία των οποίων χρησιμοποιήθηκε από το Συμβούλιο μας. Η εργασία τους είναι παρακαταθήκη και τους ευχαριστούμε για το χρόνο και το έργο τους. Όλα τα παραπάνω, όμως, καταδεικνύουν το μεγάλο πρόβλημα επικοινωνίας και την δυσχέρεια που δημιουργήθηκε για ένα τόσο απλό θέμα όπως είναι η ονοματοδοσία. Επειδή, δεν ακολουθήθηκε η εκ του νόμου διαδικασία και δεν υπήρξε ενημέρωση της Επιτροπής από την Δημοτική Αρχή. Για άλλη μια φορά η Δημοτική Αρχή με τις άστοχες ενέργειες της, δημιούργησε πρόβλημα από το πουθενά. Απαξίωσε τη λειτουργία του Συμβουλίου Κοινότητας και εξέθεσε τους ανθρώπους που βρέθηκαν εθελοντικά στην Επιτροπή, την οποία η ίδια δημιούργησε.

Εκ μέρους του Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου

Όλγα Δασκαλή, Νικόλαος Σταμάτης, Άντα Χαλαζιά, Χρήστος Φούντας