palaio nosokomeio mesologi

Αναγκαία η επανίδρυση της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη

Θέμα: Επανίδρυση της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας, Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα το Μεσολόγγι

Κυρία Υπουργέ,

Σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας, μια στιγμή έξαρσης του τουρκικού αναθεωρητισμού 200 έτη μετά την ελληνική επανάσταση, το αίτημα για επανίδρυση της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας επανέρχεται επιτακτικότερο.

Η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3113/2003 (ΦΕΚ Α΄ 42) ως Ν.Π.Ι.Δ και τελούσε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Υπήρξε αποτέλεσμα μιας συγκροτημένης προσπάθειας από την Αδελφότητα των Απογόνων των Ελεύθερων Πολιορκημένων σε συνεργασία με άλλους πέντε συλλόγους (Αρχαιολογική και Ιστορική Εταιρεία, Λαογραφικό Σύλλογο, Ναυτικό Όμιλο Μεσολογγίου, Εμπορικό Σύλλογο, Σύλλογο Μεσολογγιτών Αττικής) με στόχο τη δημιουργία ενός πνευματικού ιδρύματος που στόχο έχει την προβολή και την προώθηση του ιδανικού της ελευθερίας σε όλο τον κόσμο. Επρόκειτο για μία ιδέα η οποία προϋπήρχε και συζητούνταν για πολλές δεκαετίες πριν τη υλοποίησή της από πολλούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, μέχρι που το 1998 δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες για τη διαμόρφωση συγκεκριμένης πρότασης και τον Νοέμβριο του 2001 κατατέθηκε ως πρόταση νόμου με 210 υπογραφές από όλα τα πολιτικά κόμματα προς ψήφιση στη Βουλή.

Εν συνεχεία, με το π.δ. 108/2006 (ΦΕΚ Α΄107) προβλέφθηκε η οργάνωση και η λειτουργία της και εξειδικεύτηκαν οι σκοποί της ως κάτωθι, οι οποίοι ήταν στενά συνυφασμένοι με το δημόσιο συμφέρον και τη διεθνή προβολή της Χώρας μας και των αξιών των “Ελεύθερων Πολιορκημένων” της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, ως συμβόλου Ελευθερίας:

« 1. Η μελέτη και η έρευνα του φαινομένου της Ελευθερίας από θεσμικής, φιλοσοφικής, ιστορικής, ιατρικής, επιστημολογικής, κοινωνικής και κάθε άλλης πλευράς.
2. Η συνεργασία με Πανεπιστήμια και γενικά με Πνευ­ματικά Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
3.Η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων και πάσης φύσεως επιμορφωτικών εκδηλώσεων για εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές, καθώς και για όλους τους πολίτες.
4. Η δραστηριοποίηση σε εκπαιδευτικούς τομείς στα πλαίσια της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και των σκοπών της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας.
5. Η συνεργασία με φιλοσόφους, επιστήμονες και αν­θρώπους των γραμμάτων και των τεχνών για την προ­ώθηση επιμορφωτικών δράσεων και την διεθνή προβολή της Ελευθερίας.
6. Η συνεργασία με διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και με τους αντίστοιχους φορείς των κρατών-μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
7. Η δημιουργία μόνιμου συνεδριακού κέντρου με έμφαση στα συνέδρια που αναφέρονται στην τεράστια εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και κυρίως στη βιολογία, η οποία συνδέεται με την ελευθερία, την βιοηθική και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
8.Η οργάνωση Βιβλιοθήκης και η κατάρτιση βιβλιογραφίας με την συγκέντρωση, καταγραφή και κατάταξη κατά ενότητες βιβλίων, περιοδικών και γενικά έντυ­που υλικού, που αναφέρονται στην Ελευθερία κατά το πέρασμα των αιώνων. Επίσης η οργάνωση τμημάτων φωνοθήκης, φωτογραφιοθήκης, ταινιοθήκης και έργων τέχνης, με θέμα την Ελευθερία. Ψηφιοποιημένο όλο το παραπάνω αναφερόμενο υλικό θα διατίθεται μέσω των σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών (διαδίκτυο, πολυμέσα κ.λ.π.).
9. Η δημιουργία Διεθνούς Μουσείου Ελευθερίας των Λαών, όπου θα αναδεικνύονται οι ιστορικοί τους αγώνες για την ελευθερία, σε συνεργασία με κάθε Κράτος. Για το μουσειακό υλικό που αναφέρεται στην Ελλάδα δημι­ουργούνται δύο τμήματα, από τα οποία το ένα αναφέρε­ται στην ιστορία των Ελλήνων και το άλλο στην ιστορία της Ιερής Πόλης της Ελευθερίας, του Μεσολογγίου.
10. Η καθιέρωση Διεθνών Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων, τα «Ελευθέρια», μέσω των οποίων θα ανα­δεικνύονται οι πολιτιστικές αξίες της Ελευθερίας.
11. Η καθιέρωση απονομής Διεθνών Βραβείων Ελευθερίας σε προσωπικότητες της πολιτικής, της φιλοσοφίας, της ιστορίας και γενικά των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και σε Πανεπιστήμια, Πνευματικά Ιδρύματα και Οργανώσεις, που προωθούν την ιδέα της ελευθερίας.
12. Η χορήγηση υποτροφιών για την προώθηση μελετών που αναφέρονται στην ελευθερία, οι οποίες θα χορηγούνται με απόφαση της Συγκλήτου.
13. Η ανέγερση μετά από διεθνή διαγωνισμό αγάλματος της Ελευθερίας.»

Ως ιδρυτικά δε στελέχη της ορίστηκαν πρόσωπα διεθνούς φήμης και ακαδημαϊκού επιπέδου, πρόσωπα προβεβλημένα, φορείς πολιτισμού. Ειδικότερα ιδρυτικά στελέχη είχαν τότε οριστεί οι: ΑΡΒΕΛΕΡ-ΓΛΥΚΑΤΖΗ Ελένη, ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ Χρήστος, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Γεώργιος, ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Μίκης, ΚΑΖΑΝΑΣ Γεράσιμος, ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ Γιάννης, ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ Αλίκη, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Κώστας, ΣΕΚΕΡΗΣ Κώστας, ΤΣΑΤΣΟΣ Δημήτρης, ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Κώστας.

Παρότι λοιπόν σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας μπορούσε να αποτελέσει ένα σταθερό πρωταγωνιστή στον παγκόσμιο διάλογο για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων, έναν παγκόσμιο φάρο Ελευθερίας και υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων για τους λαούς της υφηλίου, δεν υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο όχι απλώς δεν εφήρμοσε τις σχετικές διατάξεις, αλλά έφτασε μέχρι του σημείου να την καταργήσει χωρίς καμία αιτιολογία με τον ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74).

Κ. Υπουργέ,

Πριν από 2 ακριβώς έτη παρότι σας είχα απευθύνει όμοιο ερώτημα, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία ενέργεια επανίδρυσης και λειτουργίας της Ακαδημίας Ελευθερίας. Σημειώνεται για μία ακόμα φορά ότι η επανίδρυσή της δε θα έχει απλώς διεθνή αξιακό και ακαδημαϊκό αντίκτυπο, αλλά θα προσθέσει κύρος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου εισφέροντας σημαντικά έσοδα στη Χώρα από την ανάπτυξη του σχετικού πολιτιστικού τουρισμού, στηρίζοντας παράλληλα τις τοπικές κοινωνίες και την κοινωνική τους συνοχή, ενώ παράλληλα δε θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάσθε κυρία Υπουργέ:

Σκοπεύετε να επανιδρύσετε τη Διεθνή Ακαδημία Ελευθερίας με έδρα την Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου;
Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μέχρι σήμερα προς τούτο;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος