trashroad1

Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων

Δήμος Αγρινίου:

Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές
οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, ότι υποχρεούνται, μέχρι τις 30 Απριλίου 2022, να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, προς αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς και της γρήγορης επέκτασης της.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:
Α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
Β. Κλάδεμα του φυλλώματος των δέντρων από το έδαφος, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% του φυλλώματος.
Γ. Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων υλικών ή αντικειμένων τα οποία μπορούν να αποτελέσουν εστία πυρκαγιάς.
Δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, επικαρπωτών ή μισθωτών των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, θα διενεργείται αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον Δήμο Αγρινίου ενώ θα εφαρμόζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις με την επιβολή χρηματικού προστίμου στους υπόχρεους.

Ο Δήμος Αγρινίου προσβλέποντας στη συνεργασία των δημοτών του, καλεί τους ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές οικοπέδων, να ανταποκριθούν έγκαιρα στην υποχρέωση τους για καθαρισμό των οικοπέδων τους, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και να υπάρξει προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της περιουσίας των πολιτών, με ταυτόχρονη διασφάλιση του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου (Τηλ. επικοινωνίας: 26413-60627-630-636)


Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου:

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου, οφείλουν οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους, να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους. Επίσης να προβούν σε ανάλογο καθαρισμό και απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος προβαίνει στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό και στη συνέχεια βεβαιώνει σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών που δεν συμμορφώθηκαν τη δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων τους. Ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 0,50 ευρώ/τετραγωνικό μέτρο βάσει του Ν. 3852/2010 αρθ. 94 παρ.26.

Παρακαλούνται λοιπόν οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές ακινήτων να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην υποστούν τις παραπάνω κυρώσεις. Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία σας αφού κάθε ολιγωρία αποβαίνει σε βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των συνδημοτών σας.


 Δήμος Αμφιλοχίας:

Ο Δήμος Αμφιλοχίας καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου να προβούν μέχρι 30 Απριλίου 2022 στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα υλικά τα οποία δύναται να αποτελέσουν καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου (1-5-2022 έως και 31-10-2022).

Η υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων προκύπτει από την υπ’ αριθ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1301/18.3.2022) όπου ρητά αναφέρεται ότι:

1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

2. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:
α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.
γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Βάσει του Ν. 3852/2010 αρθ. 94 παρ.26 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 0,50 € το τετραγωνικό μέτρο. Επιπλέον βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών που δεν συμμορφώνονται, η δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων τους και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του αρ. 433 του Ποινικού κώδικα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην υποστούν τις παραπάνω κυρώσεις. Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των δημοτών και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών. Ζητούμε επίσης τη συνεργασία όλων, γνωστοποιώντας µας τους ιδιοκτήτες (όνομα και στοιχεία επικοινωνίας) που διαθέτουν οικόπεδα εφαπτόμενα στις κατοικίες τους, προκειμένου να τους ενημερώσουμε για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους.

Ο Δήμος Αμφιλοχίας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο πρόληψης προκειμένου να μην υπάρξουν ή να αντιμετωπιστούν εγκαίρως τυχόν πυρκαγιές ή εστίες αυτών. Όμως, η ασφάλεια, η υγιεινή, η καθαριότητα και η προστασία τόσο των περιοίκων μας όσο και του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας. Ας φροντίσουμε όλοι μαζί να διατηρήσουμε τον Δήμο μας καθαρό και ασφαλή!
Το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμφιλοχίας απευθύνει έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες και επικαρπωτές οικοπέδων ν’ ανταποκριθούν έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές προκύπτουν από το νόμο.

—–

Ο Δήμος Αμφιλοχίας παρακαλεί τους δημότες που πραγματοποιούν εργασίες καθαριότητας σε αυλές και κήπους και επιθυμούν την απομάκρυνση κομμένων κλαδιών και δέντρων, να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ελαχιστοποίησης του όγκου των απορριμμάτων τους.

Ενδεικτικά, αυτά μπορούν να περιδεθούν με σκοινί ή σύρμα σε «δέματα» με κατάλληλο βάρος και σχήμα ώστε να μπορούν στη συνέχεια να περισυλλεγούν από το προσωπικό του Δήμου. Για το λόγο αυτό, τα «δέματα» αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται δίπλα στους κάδους απορριμμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η αποκομιδή γίνεται δωρεάν με ευθύνη της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26423-60426, 26423-60435 και 26423-60440.


Δήμος Ναυπακτίας:

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, όποιος πολίτης επιθυμεί να μεταφέρει κλαδιά ή αντικείμενα περιορισμένου όγκου πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να έρχεται σε επικοινωνία με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος στο τηλέφωνο 2364360406 ή να καλεί στη Γραμμή Δημότη 15199.

Επισημαίνεται ότι, ο δήμος ΔΕ ΔΥΝΑΤΑΙ και ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να περισυλλέγει και να μεταφέρει μπάζα και άλλα οικοδομικά υλικά ή μεγάλου όγκου αντικείμενα. Για το λόγο αυτό έχει διαμορφωθεί χώρος με ειδικούς κάδους στην περιοχή του Σκα, έναντι του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας, όπου οι πολίτες θα πρέπει να φροντίζουν οι ίδιοι να τα μεταφέρουν στο σημείο, καθώς από εκεί οδηγούνται στην ανακύκλωση ή σε κομποστοποίηση.

Η απόθεση ογκωδών αντικειμένων και κλαδιών σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, επιφέρει ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ.

Καλούμαστε όλοι να συνεργαζόμαστε, να διατηρούμε τον τόπο μας καθαρό και να σεβόμαστε τους κανόνες αποκομιδής απορριμμάτων. Αποθέτοντας κάθε μορφής αντικείμενα οπουδήποτε προσβάλλουμε τον τόπο, τον πολιτισμό μας και επιβαρύνουμε το περιβάλλον, στο οποίο εμείς οι ίδιοι διαβιούμε.

Η αναβάθμιση των γειτονιών και της καθημερινότητάς μας είναι και στο χέρι του καθενός από εμάς.

Ο δήμος είμαστε όλοι εμείς!