road10

Εργασίες στην εθνική οδό για το δίκτυο ‘Σύζευξις ΙΙ’ στο Αγρίνιο

Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων και συγκεκριμένα από την 67+000 χ/θ έως την 67+500 χ/θ, για την πραγματοποίηση εργασιών παράλληλης και εγκάρσιας τομής, στα πλαίσια του έργου με τίτλο: ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ-ΟΔΠ ΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ για την διέλευση δικτύου οπτικών ινών».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3.Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθ. 265599/6700 από 29/11/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Δ.Ε.
5. Την υπ’ αριθ. 2501/29/32-β΄ από 25/01/2022 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και

αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
1.-Την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των κυκλοφορούντων οχημάτων, καθώς και τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος,στο τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την 67+000 χ/θ έως την 67+500 χ/θ,στο ρεύμα κυκλοφορίας αυτής προς Ιωάννινα, για την πραγματοποίηση εργασιών παράλληλης και εγκάρσιας τομής και συγκεκριμέναχωματουργικών, δικτυακών και λοιπών εργασιών για την εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών.
2.-Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 02/02/2022 έως και την Τρίτη 22/02/2022, κατά τις ώρες από 07.00΄ έως 15.00΄.
3.-Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμαθα αποκατασταθεί και θα δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «EricssonArtemis/ Κοινοπραξία Τεχνικών Εργασιών Κατασκευής και Συντήρησης»,να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 07.00΄ ώρα της Τετάρτης 02/02/2022, την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την 15.00΄ ώρα τηςΤρίτης 22/02/2022.

ΑΡΘΡΟ (4)
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Τ.Τ. Αγρινίου (Για ενημέρωση, τις δικές του περαιτέρω ενέργειες και την επίδοση αντιτύπου στην ανάδοχο εταιρεία με αποδεικτικό το οποίο να τηρήσει στο αρχείο της Υπηρεσίας του).