trashtransfer1

Η δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Μεσολόγγι

Με λύπη μας πληροφορηθήκαμε την σύλληψη της αντιδημάρχου κυρίας Φ. Μελαχρή και τεσσάρων εργαζομένων του δήμου μας, μετά από καταγγελία δημοτικού συμβούλου, για το θέμα της δημιουργίας Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο κτήμα Πετούνη, ιδιοκτησίας του δήμου.
Είναι απαράδεκτο, εργαζόμενοι χωρίς δική τους ευθύνη, να σύρονται στα δικαστήρια και να διανυκτερεύουν σε κρατητήρια και μάλιστα σε περίοδο εορτών, όταν θα έπρεπε να βρίσκονται με τις οικογένειές τους.

Οι εργαζόμενοι δεν συμμετέχουν ούτε στην διοίκηση, ούτε στην λήψη των αποφάσεων του δήμου, απλώς εκτελούν αποφάσεις και είναι απαράδεκτο να βρίσκονται κατηγορούμενοι επειδή έλαβαν έγγραφες εντολές από την διοίκησή τους, να κάνουν συγκεκριμένη εργασία.
Δηλώνουμε την πλήρη στήριξή μας στους συλληφθέντες και θεωρούμε ότι τέτοιου είδους καταγγελίες, εκπορεύονται από πολιτικές σκοπιμότητες και προσωπικές αντιπάθειες και να μην ξεχνάμε ότι «το νόμιμο δεν είναι πάντα και ηθικό».

Τα ημερήσια κρούσματα του κορωνοϊού υπερβαίνουν πλέον τα 20.000 ημερησίως, ας μην δημιουργήσουμε άλλη μια εστία μόλυνσης με τα σκουπίδια στους δρόμους και ας προστατεύσουμε τον δήμο μας.
Τέτοιες ενέργειες μόνο τον δήμο δεν εξυπηρετούν.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι τόσο τα έξοδα της δίκης, όσο και τυχόντα πρόστιμα εις βάρος των εργαζομένων, θα αναληφθούν πλήρως από τον δήμο και ζητάμε να δεσμευτεί δημοσίως επ΄ αυτού.

Ο ΣΜΑ θα πρέπει να γίνει προσωρινά στο κτήμα Πετούνη, να λειτουργεί νόμιμα με τις προδιαγραφές του νόμου και στην συνέχεια να αναζητηθεί χώρος για μόνιμη εγκατάσταση του, διότι είναι απαραίτητος στον δήμο και για το μέλλον.
Ο σταθμός που θα δημιουργηθεί, θα πρέπει να είναι κινητός ώστε να μπορεί να αποξηλωθεί και να επανεγκατασταθεί στη μόνιμη θέση του, χωρίς περιττά έξοδα.
Η εγκατάσταση ΣΜΑ δυναμικότητας μικρότερης των 20 τόνων/ημέρα, μπορεί να γίνει γρήγορα και με χαμηλό κόστος.

29-12-2021

Δημοτική παράταξη Ι.Π. Μεσολογγίου «Συμμαχία για το μέλλον»


Προδιαγραφές και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)

Με αφορμή το θέμα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και προς ενημέρωση των δημοτών, παραθέτουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές ενός ΣΜΑ ώστε να λειτουργεί νόμιμα και χωρίς περιβαλλοντική όχληση.

Οι ΣΜΑ είναι δύο τύπων, οι σταθεροί και οι κινητοί. Οι τύποι που παρουσιάζονται στα διαγράμματα αφορούν τους κινητούς ΣΜΑ που ενδιαφέρουν περισσότερο τον δήμο μας, στοιχίζουν λιγότερο και κατασκευάζονται γρήγορα, σε καμία όμως περίπτωση δεν είναι θέμα μιας εβδομάδας, όπως πολλοί ισχυρίζονται.

Η επιλογή για την καταλληλότητα της χωροθέτησης του ΣΜΑ γίνεται με κριτήρια την εξυπηρέτηση των περισσότερων δημοτικών κοινοτήτων, την καλή οδική προσβασιμότητα και την ευκολία σύνδεσης με τα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

Οι εργασίες υποδομών που απαιτείται να γίνουν είναι:

• Κατασκευή γεφυροπλάστιγγας για την ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση, λειτουργίας του Σταθμού, σε θέση που να μπορούν να ζυγιστούν τα απορριμματοφόρα κατά την είσοδο και έξοδο τους.
• Τοποθέτηση ενός οικίσκου(φυλάκιο) στην είσοδο του ΣΜΑ προκειμένου να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του προσωπικού, να φιλοξενεί τους χώρους υγιεινής (W.C), έναν μικρό χώρο αποθήκευσης καθώς και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό λειτουργίας της γεφυροπλάστιγγας.
• Κατασκευή ράμπας ανόδου και καθόδου των οχημάτων συλλογής και πλατεία ελιγμών. Στην πλατεία ελιγμών βρίσκονται τοποθετημένες παράλληλα, χοάνες εκφόρτωσης απορριμμάτων.
• Κατασκευή ράμπας καθόδου των απορριμματοφόρων παράλληλα της ράμπας ανόδου τους.
• Εσωτερικοί δρόμοι εξυπηρέτησης,
• Κατασκευή περιμετρικής περίφραξης και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
• Κατασκευή χώρου στάθμευσης-αναμονής των συρμών (κοντεϊνερ) μεταφόρτωσης καθώς και χώρου στάθμευσης Ι.Χ.
• Εγκατάσταση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης και πυρασφάλειας του χώρου
• Περιμετρική δενδροφύτευση
• Άδεια μικρής κλίμακας

Το κόστος ενός σταθμού αυτού του είδους είναι περί τις 250.000 ευρώ και μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω προγραμμάτων, τόσο η αγορά του οικοπέδου όσο και το κόστος μελέτης και κατασκευής του σταθμού.

Η περισσότεροι δήμοι της χώρας έχουν ήδη δημιουργήσει σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων ή είναι σε διαδικασία δημιουργίας. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί και ο δήμος μας.

sma1

sma2