dhmagr2

Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου

Δήμος Αγρινίου:

Στην έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων έργων του Δήμου Αγρινίου προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου έτους 2022 ανά πηγή χρηματοδότησης έχει ως εξής:

Α/Α ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΑ

1 ΣΑΤΑ 2021 1.330.590,00
2 Χ.Υ. ΣΑΤΑ ΠΟΕ 577.898,91
3 Χ.Υ ΣΑΤΑ ΟΣΚ 1.304.161,40
4 ΣΑΤΑ ΟΣΚ 2022 336.750,00
5 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 267.308,43
6 Χ.Υ. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 65.842,70
7 ΔΕΥΑΑ 104.897,70
8 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 30.990,44
9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 496.287,23
10 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 899.802,35
11 ΔΕΣΜΗΕ 136.333,19
12 ΥΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2022 (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 100.000,00
13 Χ.Υ ΥΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 155.009,96
14 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 6.016.750,79
15 ΤΡΙΤΣΗΣ 384.215,51
16 Χ.Υ ΟΦΕΙΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 23.044,45
17 ΣΑΕ 055 ΥΠΕΣ 367.000
17 ΕΣΠΑ-ΠΔΕ 56.386.038,38
ΣΥΝΟΛΟ 68.982.921,44

Το συνολικό Τεχνικό Έργο ανέρχεται σε 99.650.921,41€ . Τα έργα της ΔΕΥΑΑ ανέρχονται στο ποσό των 30.668.000 €, τα νέα έργα με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ ανέρχονται στο ποσό των 8.833.300 €, τα νέα έργα με χρηματοδότηση από ίδια έσοδα και ΣΑΤΑ ανέρχονται στο ποσό των 1.341.132.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου ανέφερε σχετικά: «Συνεχίζουμε να υλοποιούμε ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά προγράμματα της χώρας. Σε μια ακόμη δύσκολη χρονιά καταφέραμε με τα στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών να σχεδιάσουμε ένα τεράστιο τεχνικό πρόγραμμα.
Κι αυτό ως συνέπεια της βασικής αρχής μας, δηλαδή να ακολουθούμε πιστά τον στόχο μας. Nα προγραμματίζουμε την επόμενη μέρα για το Αγρίνιο. Στοχεύουμε σε μια ισόρροπη ανάπτυξη και στην υλοποίηση έργων που συμβάλλουν σ’ αυτή την κατεύθυνση. Αποδείξαμε ότι αξιοποιούμε χρηματοδοτικά εργαλεία και επιδιώκουμε ορθολογική διαχείριση της δημοτικής περιουσίας. Τα επόμενα χρόνια θα φανούν τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στη συνέπεια λόγων και έργων και σε παρεμβάσεις που επιτρέπουν στους δημότες μας να απολαμβάνουν την πόλη τους».


Δημοτική παράταξη Αγρινίου ‘Αγρίνιο μπορείς’:

Τεχνικό Πρόγραμμα που ακολουθεί την πεπατημένη προηγούμενων ετών, ώστε να προκληθεί έντεχνα η εντύπωση μιας παραγωγικής θητείας, χαρακτήρισε το πρόγραμμα έργων η δημοτική παράταξη “ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ” κατά την διάρκεια της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο .
Εισηγητής στο θέμα ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Καψάλης ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Με μια απλή ανάγνωση του τεχνικού προγράμματος, πολύ εύκολα διαπιστώνουμε πως το νέο τεχνικό πρόγραμμα είναι η ΑΝΤΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΥ με την μεταφορά ίδιων τίτλων έργων και ποσών ως συνεχιζόμενα, πράγμα που παρουσιάζεται, με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, στην κοινωνία του Αγρινίου ως ένα μεγαλεπήβολο νέο τεχνικό πρόγραμμα του επόμενου έτους.
Κάποιος που ακούει για τα τεχνικά προγράμματα του Δήμου Αγρινίου θα πιστέψει πως τα τελευταία τρία χρόνια εκτελέστηκαν στο Δήμο Αγρινίου έργα 300 εκ ευρώ. Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική».

Σε άλλο σημείο της εισήγησής του ο κ. Καψάλης στάθηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τεχνικού προγράμματος όπως τα νέα και τα συνεχιζόμενα έργα:
“Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά έργα από το πρώτο έτος μεταφέρθηκαν ανεκτέλεστα στο Τεχνικό Πρόγραμμα του δεύτερου έτους και αρκετά από αυτά εγγράφονται ξανά στο φετινό Τεχνικό πρόγραμμα .

Κλείνοντας , στάθηκε σε δύο ακόμη σημαντικά ζητήματα :
«Από τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος ανά Δημοτική Ενότητα αποτυπώνεται ευκρινώς η άνιση αντιμετώπιση των Δημοτικών Ενοτήτων.
Σκόπιμα και για λόγους εντυπώσεων, η δημοτική αρχή περιλαμβάνει στο Τεχνικό Πρόγραμμα τίτλους έργων που “καλύπτουν” όλες τις δημοτικές ενότητες αλλά στην πραγματικότητα τα ποσά είναι ελάχιστα για τις πραγματικές ανάγκες.
Για ακόμη μια χρονιά, υπάρχει ανισοκατανομή σε ό,τι αφορά τα έργα που υλοποιούνται στην πόλη και τα έργα που υλοποιούνται στην περιφέρεια του Δήμου μας. Ο Δήμος πρέπει να αντιμετωπίσει με ισονομία όλες τις περιοχές.
Παρουσιάζετε ένα πρόγραμμα φτωχό σε ό, τι αφορά μελέτες για αντιπλημμυρική προστασία. Επιβάλλεται να προετοιμαστούμε και να διεκδικήσουμε αντίστοιχα έργα από χρηματοδοτικά προγράμματα.
Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στο Δήμο μας που έχουν πληγεί κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης».

Η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χριστίνα Σταρακά σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα δήλωσε:
« Για ακόμη μια χρoνιά από την δημοτική αρχή καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια να συγκαλυφθούν τα προβλήματα και να μην φανεί η ελλιπής παραγωγικότητα, να παρουσιαστούν αυξημένα ποσά ώστε να προκληθεί και πάλι έντεχνα η εντύπωση μιας παραγωγικής θητείας.
Δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.
Χαμηλή απορροφητικότητα, ελάχιστα νέα έργα, πολλά συνεχιζόμενα(δείγμα καθυστέρησης), άνιση αντιμετώπιση των Δημοτικών Ενοτήτων, χαρακτηρίζουν το Τεχνικό Πρόγραμμα. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν εντάσσεται σε ένα σχέδιο για το αναπτυξιακό μέλλον του Αγρινίου και του Δήμου.
Ακόμη και στο καλό σενάριο που θα ολοκληρωνόταν τα έργα, δεν δίνουν προοπτική στο Δήμο και δεν απαντούν στα μεγάλα προβλήματα της περιοχής.

Δεν αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, δεν θα προσδώσει επισκεψιμότητα στην περιοχή, δεν θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για την τοπική οικονομία, την εμπορικότητα της πόλης και την αγροτική παραγωγή.
Οι πυλώνες ανάπτυξης του Δήμου μας είναι ο εναλλακτικός τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας. Έπρεπε λοιπόν μέσα σε αυτό το πρόγραμμα να προβλέπονται έργα που θα στοχεύσουν στην ανάπτυξη αυτών των δύο τομέων. Δυστυχώς τέτοια έργα δεν υπάρχουν.
Το Αγρίνιο έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, έχουμε πολύ χαμηλούς δείκτες ευημερίας και χρειαζόμαστε έργα με αναπτυξιακό αποτύπωμα.
Γι’ αυτούς τους λόγους η παράταξη μας καταψήφισε το φετινό Τεχνικό Πρόγραμμα που ελάχιστα έχει να προσφέρει στην περιοχή μας. Μια περιοχή που φθίνει και υστερεί σε ανάπτυξη και που εμμένετε να ακολουθείτε την ίδια πεπατημένη για εκείνη, δίχως να προσπαθείτε να αλλάξετε την οπισθοδρομική πορεία της».