trash10

Προτάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο Μεσολόγγι

Ήρθαν τα απορριμματοφόρα από το Δήμο Αθηναίων και η αποκομιδή απορριμμάτων αποκαταστάθηκε έστω και προσωρινώς. Αποδείχτηκε βέβαια περίτρανα ότι το πρόβλημα δεν είναι οι εργαζόμενοι, αλλά η έλλειψη «εργαλείων» και διαδικασιών. Δύο (2) μόνο επιπλέον απορριμματοφόρα και δύο (2) επιπλέον εναποθέσεις την ημέρα (διεύρυνση ωραρίου όμορων ΧΥΤΑ) έφτασαν για να λύσουν το «πρόβλημα». «Φωνάζουμε» από την αρχή ότι εάν είχαμε ενοικιάσει ή προμηθευτεί, έγκαιρα, άλλα τρία (3) απορριμματοφόρα δεν θα υπήρχαν σκουπίδια στους δρόμους. «Φωνάζουμε» από την αρχή εάν κατασκευάζαμε, έγκαιρα, Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), ακόμη και με τα 2 – 3 απορριμματοφόρα που έχουν απομείνει, δουλεύοντας σε δύο βάρδιες, πάλι δεν θα υπήρχαν σκουπίδια στους δρόμους. «Φωνάζαμε» από την αρχή ότι εάν είχαν επισκευαστεί, έγκαιρα, τα τρία (3) χαλασμένα απορριμματοφόρα, δεν θα υπήρχαν σκουπίδια στους δρόμους. «Φωνάζαμε» προειδοποιώντας, για να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις για όλους, και πρώτα για τους πολίτες, αλλά και πάλι δεν εισακουστήκαμε. Αντί αυτού δυστυχώς εισπράξαμε χλεύη, συκοφαντίες, εκβιασμούς, δολοφονία χαρακτήρων.

Η δημοτική αρχή λειτούργησε με παρωπίδες αντί να εφαρμόσει τις απλές λύσεις που προτείναμε, όπως:

• Ενοικίαση τριών (3) απορριμματοφόρων για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες,
• στο μεσοδιάστημα αυτό επισκευάζουμε τα τρία (3) δικά μας.
• Παράλληλα πρέπει να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για δημιουργία ΣΜΑ, εκτός ΧΥΤΑ (δεν θέλει πάνω από δύο (2) μήνες), σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου (κατέχει 2.000 στρ. περίπου) ή με ενοικίαση χώρου ή με παραχώρηση χώρου, παράλληλα με ενοικίαση ή αγορά ή leasing του απαραίτητου εξοπλισμού (Πρέσες κ.λ.π.),
• Να μισθωθεί ο ΣΜΑ Αστακού τουλάχιστον για τα 3 δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου και τα άλλα τρία (3) να εναποθέτονται στους όμορους ΧΥΤΑ, προσωρινά μέχρι να κατασκευαστεί ΣΜΑ.
• Ταυτόχρονα να ζητηθεί η διεύρυνση του ωραρίου εναπόθεσης στους όμορους ΧΥΤΑ για να μπορεί ο Δήμος να πραγματοποιεί περισσότερες από μία (1) εναποθέσεις την ημέρα.
• Να αρχίσουν οι διαδικασίες για αγορά νέων απορριμματοφόρων, έτσι ώστε με την επισκευή των παλιών να υπάρχει επάρκεια «εργαλείων».
• Να διευρυνθούν, άμεσα, με αγορά νέων κάδων και ενημέρωση, οι διαδικασίες ανακύκλωσης, σε όλο το Δήμο έτσι ώστε να μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών που αποστέλλονται στους όμορους ΧΥΤΑ κατά 20% με 30%
• Να εφαρμοστεί το πρόγραμμα για ανακύκλωση των οργανικών απορριμμάτων που θα μείωνε τον όγκο των σκουπιδιών που αποστέλλονται στους όμορους ΧΥΤΑ κατά 30%.
• Να ζητηθεί η αρωγή της Περιφέρειας για συνδρομή του Δήμου με εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνογνωσίας και πόρων έτσι ώστε να αποκατασταθεί η νόμιμη λειτουργία και να εξυγιανθεί ο ΧΥΤΑ Μεσολογγίου (βλ. περίπτωση Αιγίου).

Όπως είναι φανερό από τις παραπάνω λύσεις που έχουν προταθεί, πολλές φορές, στην Δημοτική αρχή, τόσο γραπτώς, όσο και προφορικώς, το πρόβλημα αυτή την χρονική στιγμή, διαχείρισης των απορριμμάτων, δεν είναι ο ΧΥΤΑ Μεσολογγίου, αλλά ο τρόπος αποκομιδής και μεταφοράς τους. Εάν η δημοτική αρχή δει χωρίς παρωπίδες το πρόβλημα, τότε λύσεις υπάρχουν και υπάρχουν πολλές. Το πρόβλημα, όπως καταδεικνύει η έλευση των απορριμματοφόρων από την Αθήνα, δεν είναι οι εργαζόμενοι, αλλά τα «εργαλεία» που δεν υπάρχουν, οι διαδικασίες που δεν εφαρμόζονται ή δεν εξελίσσονται και οι προτάσεις των εργαζομένων που δεν εισακούγονται. Οι εργαζόμενοι κύριε δήμαρχε, είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, επιτέλους βγάλτε τις παρωπίδες.

Σωματείο εργαζομένων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου


Η κατάσταση με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και γενικότερα με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιοχή του Μεσολογγίου, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Στα ήδη προϋπάρχοντα προβλήματα ενός κορεσμένου ΧΥΤΑ που λειτουργεί χωρίς άδεια εδώ και χρόνια, ήρθε να προστεθεί η καταστροφή μεγάλου μέρους του υπό κατασκευή νέου κυττάρου του ΧΥΤΑ, με την φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγους μήνες. Επίσης, η καθυστέρηση στην εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου με το οποίο σε κάθε νομό συστήθηκε ένας Φορέας Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΦΟΣΔΑ), ήρθε να περιπλέξει ακόμη περισσότερο τα πράγματα.

Η κατάσταση πλέον είναι εκρηκτική και ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου κινδύνεψε να μετατραπεί σε σκουπιδότοπο. Προφανώς μεγάλο μέρος της ευθύνης βαρύνει την προηγούμενη δημοτική αρχή, η οποία συντήρησε και διόγκωσε καθόλη τη διάρκεια της θητείας της μια άκρως προβληματική κατάσταση, παραδίδοντας την καυτή πατάτα στη νυν δημοτική αρχή. Όμως και η τωρινή δημοτική αρχή επί 2,5 χρόνια αρκείται σε μια στείρα διαχείριση του θέματος, αδυνατώντας να βρει βιώσιμες λύσεις και στοχοποιώντας διαρκώς τους εργαζόμενους του Δήμου. Πλέον δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Οι πολίτες του Μεσολογγίου αντιλαμβάνονται και θα αποδώσουν το μερίδιο της ευθύνης που αναλογεί στον καθένα. Τώρα όμως, προέχει η επίλυση του προβλήματος. Είναι η ώρα των αποφάσεων και των έργων.

Απαιτείται άμεσα να δοθεί μεταβατική λύση στο πρόβλημα, μέσω :
– Άσκησης πίεσης στην κυβέρνηση για έκτακτη χρηματοδότηση.
– Ενίσχυσης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου σε προσωπικό, στόλο απορριμματοφόρων και νέους κάδους.
– Εξασφάλισης της συνέχειας της μεταφοράς των απορριμμάτων σε γειτονικούς Δήμους.
– Εξασφάλισης χρήσης Σημείου Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) άλλου κοντινού Δήμου μέχρι την εξεύρεση οριστικής λύσης στο πρόβλημα.

Ταυτόχρονα απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την οριστική επίλυση του προβλήματος:
– Με την ολοκλήρωση του έργου της κατασκευής και λειτουργίας του 3ου και 4ου Κυττάρου του Χ.Υ.Τ.Α.
– Με την δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου.
– Με την υλοποίηση ενός σοβαρού σχεδίου ανακύκλωσης στο Δήμο με δράσεις συνεχούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, ώστε να μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών που καταλήγουν στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α).

Στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο της 18/11/2021 φαίνεται ότι ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις που μπορεί υπό προϋποθέσεις να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση του προβλήματος. Σε κάθε περίπτωση ας το συνειδητοποιήσουν όλοι, Δήμαρχος, δημοτικές παρατάξεις, δημοτικοί σύμβουλοι: δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για χάσιμο χρόνου. Οι ευθύνες είναι προφανείς. Όμως τώρα είναι η ώρα της δράσης. Οφείλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι να καθίσουν σε ένα τραπέζι ώστε να αναζητηθεί άμεσα η βέλτιστη λύση στο πρόβλημα.

Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων μας αφορά όλους. Είναι θέμα δημόσιας υγείας και ασφάλειας, είναι θέμα περιβαλλοντικής προστασίας και βιωσιμότητας. Την ίδια στιγμή όμως είναι και δείγμα πολιτισμού μιας κοινωνίας. Το Μεσολόγγι της ένδοξης ιστορίας, το Μεσολόγγι με το απαράμιλλο φυσικό περιβάλλον δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει αυτή την εικόνα και να αποτελεί το αρνητικό παράδειγμα της χώρας.
Το θέμα του ΧΥΤΑ πρέπει να επιλυθεί άμεσα.
Αποδείχτηκε βέβαια περίτρανα ότι το πρόβλημα δεν είναι οι εργαζόμενοι, αλλά η έλλειψη «εργαλείων» και διαδικασιών.

ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ