acheloos10

Όχι στο υδροηλεκτρικό φράγμα Μεσοχώρας

Συνδέσμος Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Δυτικής Ελλάδος:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Δυτικής Ελλάδος (Σ.Ε.Α.ΔΙ.Δ.Ε) , εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην συνεχιζόμενη προσπάθεια εκτροπής του Αχελώου Ποταμού και παράλληλα καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει , σεβόμενη την πληθώρα των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας , στην οριστική ακύρωση του έργου , που είναι ενάντια σε κάθε λογική και νομιμότητα και πλήττει ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον . Επίσης εκφράζει την στήριξη και συμπαράστασή του , στις πρωτοβουλίες και ενέργειες της «Συντονιστικής Επιτροπής των φορέων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας κατά της εκτροπής του Αχελώου ποταμού στη Θεσσαλία » .


Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου:

Το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου συμμετέχει στη διαβούλευση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας” στον ποταμό Αχελώο», έχοντας καταθέσει επίσημα τις απόψεις του προς το Γραφείο Προέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Στις απόψεις επαναλαμβάνεται το περιεχόμενο της από 23/12/2019 δημόσιας επιστολής της Κοινότητας Μεσολογγίου και Κατοχής, δηλώνοντας για άλλη μια φορά την πεποίθηση για επιτακτική ανάγκη συνολικού σχεδιασμού διαχείρισης των υδάτινων πόρων της χώρας καθώς και οριστική εγκατάλειψη των έργων Συκιάς και σήραγγας απελευθερώνοντας την φυσιολογική ροή του Αχελώου.

Ακολουθεί το περιεχόμενο της από 23/12/2019 δημόσιας επιστολής:

Ο Αχελώος ξεκινώντας από την Πίνδο, περνώντας μέσα από όλη τη Δυτική Στερεά Ελλάδα, καταλήγει στο Ιόνιο πέλαγος σχηματίζοντας το αξεπέραστο δέλτα του στην περιοχή των Οινιαδών, δίνοντας ζωή με τα φερτά υλικά του στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Οι εκβολές του χαρακτηρίζονται από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Μεσογείου, ενώ έχει χαρακτηριστεί και τόπος κοινοτικής σημασίας στη μεσογειακή γεωγραφική περιοχή.

Η ανθρώπινη παρέμβαση στον Αχελώο – με τα υδροηλεκτρικά φράγματα που έχουν κατασκευαστεί – έχει ήδη ορατές συνέπειες σε όλο το οικοσύστημα (εξαφάνιση ειδών χλωρίδας και πανίδας στις περιοχές παρέμβασης, αποψίλωση των παραποτάμιων οικισμών, λιγότερη απορροή στις εκβολές του). Οι συνέπειες μιας νέας επέμβασης θα επηρεάσουν πολλαπλώς τις παραποτάμιες, και όχι μόνον, περιοχές σε όλο το μήκος του ποταμού (217 χιλιόμετρα) όσο κι αν κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν θα επηρεαστεί η Αιτωλοακαρνανία από την εκτροπή του.

Το θέμα αυτό είναι μια υπόθεση πολυσυζητημένη. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, έχουν δημοσιευτεί πολλά άρθρα, έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις και έχουν επίσης εκδοθεί πολλές δικαστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.26/2014 σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας , υπάρχουν οι εξής διαπιστώσεις:

1. ΔΕΝ προκύπτει ότι με το σχέδιο για την άρδευση και δευτερευόντως την ύδρευση της Θεσσαλίας και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα επιδιωκόμενα οφέλη θα προσφέρουν περισσότερα στην υγεία και στην ασφάλεια των ανθρώπων καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη.
2. ΔΕΝ βεβαιώνεται ότι οι στόχοι του σχεδίου δε μπορούν να επιτευχθούν με άλλα μέσα τα οποία θα συνιστούσαν σαφώς καλύτερη περιβαλλοντική επιλογή.
3. ΔΕΝ έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεπάρκειας υδάτινων πόρων στη θεσσαλική πεδιάδα, όπως ο έλεγχος γεωτρήσεων, τα μικρά έργα αξιοποίησης των υδάτων της Θεσσαλίας και η προσαρμογή των καλλιεργειών στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, με την εγκατάλειψη των υδροβόρων καλλιεργειών και την αντικατάσταση των μεθόδων άρδευσης, ώστε τελικά να μην σπαταλώνται πολύτιμοι υδάτινοι πόροι.
4. ΔΕΝ έχουν ληφθεί όλα τα εφικτά και πρακτικά μέτρα για το μετριασμό των αρνητικών συνεπειών στην κατάσταση του συστήματος επιφανειακών και υπογείων υδάτων του ποταμού Αχελώου.
5. ΔΕΝ εκπληρώθηκε η απαιτούμενη υποχρέωση ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού της περιοχής.
Τα ΔΕΝ που θέτει η δικαστική απόφαση με τον συλλογισμό της είναι βεβαίως πολύ περισσότερα, ενώ ταυτόχρονα, διαβάζοντας κανείς τις ευρωπαϊκές οδηγίες απορεί γιατί ακόμα και σήμερα συζητάμε για την εκτροπή του Αχελώου.

Έχει δαπανηθεί τόσο δημόσιο χρήμα, τόσος χρόνος, τόση ενέργεια, για κάτι που ισχύει διεθνώς : η εκτροπή των ποταμών δημιουργεί ανεπανόρθωτη βλάβη στα ίδια τα ποτάμια και τεράστιες δαπάνες στους κρατικούς προϋπολογισμούς χωρίς να αποφέρει τα αναμενόμενα και υπερεκτιμημένα αποτελέσματα (παραδείγματα υπάρχουν σε Αυστραλία, Νότια Αφρική, Ισπανία).

Το Ελληνικό κράτος χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, χωρίς πρόβλεψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και χωρίς συνολική μελέτη διαχείρισης υδάτων, παραβιάζει ευρωπαϊκές οδηγίες καθώς και βασικές αρχές, όπως αυτές της προστασίας του περιβάλλοντος, της πρόληψης, της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Τι προσφέρει ο Αχελώος στις περιοχές που διασχίζει; Έχει γίνει εμπεριστατωμένη μελέτη των επιπτώσεων για τις εκβολές του Αχελώου, τις παραποτάμιες περιοχές, την λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου;

Γιατί εκτροπή σημαίνει απομάκρυνση από την κανονική κατεύθυνση, απομάκρυνση από την αρχική πορεία και τέτοιου είδους ανθρώπινες επεμβάσεις υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον και δε συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του.

Ως Κοινότητα που επηρεαζόμαστε άμεσα από τις επιπτώσεις της μείωσης της απορροής του Αχελώου προς τις εκβολές του, προσκαλούμε τους Δήμους και τις Κοινότητες τις οποίες διασχίζει ο Αχελώος να κινητοποιηθούν για την προστασία του ποταμού.

Εκφράζουμε την αντίθεσή μας σε κάθε είδους ενέργεια που θα υποβαθμίσει το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.


Ένωση Αγρινίου:

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις συλλογικές αποφάσεις των θεσμικών φορέων της Αιτωλοακαρνανίας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ο πρόεδρος του Α. Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ κ. Θωμάς Κουτσουπιάς, με την ολοκλήρωση της  συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ως συνεταιρισμός έχουμε από την πρώτη στιγμή συνταχθεί στον αγώνα κατά της εκτροπής του Αχελώου, με όποια μορφή κι αν επανέρχεται κάθε φορά η προσπάθεια ολοκλήρωσης του εγκληματικού για το περιβάλλον και την οικονομία έργου.

Έχω και άλλοτε δηλώσει ότι δεν μπορεί και δεν πρόκειται ποτέ και για κανέναν λόγo να μπει σε διαπραγμάτευση ούτε ο Αχελώος ούτε η προσήλωση της Ένωσης Αγρινίου στην υπεράσπιση των συμφερόντων του τόπου. Ο περιφερειάρχης μίλησε σήμερα για δικαιοσύνη και νομιμότητα. Και έχει απόλυτο δίκαιο. Για τη νομιμότητα έχει αποφανθεί αλλεπάλληλες φορές το Συμβούλιο της Επικρατείας, υπενθυμίζω και με εισήγηση της σημερινής Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Όσο για τη δικαιοσύνη, θα περιοριστώ να υπενθυμίσω ότι η περιοχή απ’ την οποία ζητούν τους υδάτινους πόρους της, έχει το 40% των καλλιεργούμενων εκτάσεών της ξηρικές, τις δε υπόλοιπες πολύ κακά αρδευόμενες, με ένα απαρχαιωμένο και προβληματικό δίκτυο. Οι αποφάσεις που μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί είναι δεσμευτικές και η Ένωση Αγρινίου, όπως έκανε και στο παρελθόν όσες φορές χρειάστηκε, είναι διατεθειμένη να αναλάβει το μερίδιο των ευθυνών που της αναλογούν, ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής και ως φορέας εκπροσώπησης του αγροτικού χώρου.

Εκτιμώ ότι το θέμα δεν είναι τεχνικής φύσεως και σαφώς το διακύβευμα δεν είναι η μελέτη για τη Μεσοχώρα. Δεν είναι οικονομικό, δεν είναι ενεργειακό, δεν είναι κοινωνικό. Πολιτικό είναι το θέμα και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, μέχρι την οριστική και αμετάκλητη ακύρωσή του».


Περιφερειακός συνδυασμός ‘Αντίσταση πολιτών Δυτικής Ελλάδας’:

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ – ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΧΕΛΩΟΥ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ , 1/11/2021, ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Όταν πριν 96 ολόκληρα χρόνια ο καθηγητής του ΕΜΠ Απόστολος Κουτσοκώστας πρότεινε την εκτροπή του Αχελώου για να ικανοποιηθούν ενεργειακές και οι παραγωγικές ανάγκες του κάμπου της Θεσσαλικής γης δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα λειτουργούσε το ως μήλο μιας υποτιθέμενης έριδας που καλλιεργούν μεθοδικά πάνω από τρείς τουλάχιστο δεκαετίες οι κυβερνήσεις.
Από τότε ακόμη και σήμερα, το έργο ταλαιπωρεί την κοινή γνώμη, αρμέγει κρατικά ταμεία, γεμίζει τα ταμεία επιτήδειων, αποτελεί διελκυστίνδα στον πολιτικαντισμό με προεκλογικά ταξίματα για εξαπάτηση των πολιτών-ψηφοφόρων χωρίς κανένα σεβασμό σε αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, χωρίς σοβαρότητα και λογική αλλά με υποκρισία τάζουν κάθε εκτροπή από την λογική.

Το φράγμα της ΔΕΗ στη Μεσοχώρα σηματοδοτεί με τον εμφανέστερο τρόπο την καθοριστική παρέμβαση στην λεκάνη απορροής αφού μετατρέπει τον Αχελώο, από ποταμό σε ένα σύνολο επιμέρους τεχνητών λιμνών, ανοίγει το δρόμο στην εκτροπή του προς το Θεσσαλικό κάμπο, κρατά σε ομηρία, για πάνω από 35 χρόνια, τους κατοίκους της Μεσοχώρας, με την απειλή του κατακλυσμού. Αποτελεί άλλο ένα δείγμα της απληστίας ενός συστήματος, που μπροστά στην εμπορευματοποίηση,την επιδίωξη της κερδοσκοπίας, του ελέγχου των υδάτινων πόρων, «βιάζει», καταστρέφει τα διαμορφωμένα από χιλιετίες φυσικά οικοσυστήματα, υποβαθμίζει με ποιο προκλητικό τρόπο την ποιότητα του περιβάλλοντος και ζωή των τοπικών κοινωνιών.

Είναι φανερό πλέον ότι οι κυβερνήσεις -για πολιτικούς και ψηφοθηρικούς λόγους, κυρίως- κάνουν τις πλάτες στους ΄΄καιροσκόπους επενδυτές΄΄επιμένοντας στην υλοποίηση ενός φαραωνικού έργου όταν τα δικαστήρια δικαιώνουν τους κατοίκους με 6 συνεχόμενες διαδοχικές αποφάσεις, τις οποίες οι «εκάστοτε Κυβερνώντες» γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια και προσπαθούν να τις ανατρέψουν. Τις αποφάσεις των δικαστηρίων -του ΣτΕ, η κυβέρνηση τις σέβεται, μόνο όταν εξυπηρετούν την πολιτική της. Όταν δεν την εξυπηρετούν, κάνει τα αδύνατα δυνατά να τις ανατρέψει.

Η ΔΕΗ ισχυρίζεται τα τελευταία χρόνια ότι έχει διαφυγόντα κέρδη της τάξης των 30 εκατομμυρίων Ευρώ κατ΄έτος από την μη λειτουργία των Υ/Η σταθμών της Μεσοχώρας και Συκιάς και καταθέτει την ΣΜΠΕ που συζητάμε σήμερα. Όμως πρόσφατα η κυβέρνηση της Ν.Δ. ,που κόπτεται για το δημόσιο συμφέρον, προχώρησε στη συνολική πώλησή της ΔΕΗ (έπαψε να είναι δημόσια)με την σκανδαλώδη μεταφορά του 49% του ΔΕΔΔΗΕ στην αυστραλιανή Macquarie και ετοιμάζεται να βάλει το τελευταίο καρφί στην καρδιά της ΔΕΗ και να την αποτελειώσει με την πώληση του 17%, που είναι στο ΤΑΙΠΕΔ, στο fund CVC Capital Partners. Πούλησε δηλαδή στους ιδιώτες την παραγωγή και μεταφορά της ενέργειας, τον πόνο και ιδρώτα του Ελληνικού λαού πούλησε μαζί με το μουλάρι και τον αγωγιάτη.

Έτσι λοιπόν μετά την μεθοδευμένη διάσπαση της ΔΕΗ και την απόλυτη ιδιωτικοποίησή της είναι φανερό ότι ο φερετζές του δημοσίου συμφέροντος χάθηκε μεμιάς και αποκαλύπτεται ότι η Κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες υπηρετούν τα συμφέροντα ιδιωτικών εταιρειών και ειδικότερα της ΤΕΡΝΑ , που λυμαίνεται κυριολεκτικά τον Αχελώο και που προωθεί νέα φαραωνικά έργα. Η κυβέρνηση της ΝΔ πλειοδοτεί στο υποτιθέμενο ενδιαφέρον για το μέλλον και την ευημερία της χώρας και της Μεσοχώρας. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που προχώρησε σε αδειοδότηση το ΥΗΕ της Μεσοχώρας, προανήγγειλε την κατασκευή του ΥΗΕ της Συκιάς και άφησε άθικτη τη σήραγγα της εκτροπής.

Γιατί άφησε άθικτη της σήραγγα προσαγωγής ; Η απάντηση στην επαπειλούμενη εκτροπή είναι ότι η Κυβέρνηση και η Περιφέρεια της Θεσσαλίας στοχεύει να αναπληρώσει τις απώλειες των (3 δις m3) του κάμπου της που έχει δημιουργήσει η ίδια με την επιλογή υπεράντλησης, δείχνοντας τον Αχελώο ως την μοναδική λύση λόγω των υδροβόρων καλλιεργειών των περασμένων δεκαετιών.

Έχει καταναλώσει και τις υπολειπόμενες ποσότητες (γεωτρήσεις στα 300μ βάθους αξίας 2,2 εκ. Ευρώ, για 2,5 εκατομμύρια στρέμματα που καλλιεργούνται. Η Θεσσαλία προσβλέπει στην οδηγία 60/2000 στην υποχρέωση να αποκατασταθεί το ελλειμματικό ισοζύγιο σε υδάτινο δυναμικό της γειτνιάζουσας Π.Ε. Κάτι τέτοιο όμως αποτελεί βιασμό της φύσης του ποταμού και την μετατροπή του σε ένα σύνολο τεχνητών λιμνών, όταν ήδη με τα υπάρχοντα Υ/Η φράγματα έχει μεταβληθεί η φυσιογνωμία του με σοβαρές επιπτώσεις στην λεκάνη απορροής και το εκβολικό του δέλτα.

Η άποψή μας για την ΣΜΠΕ είναι ότι στηρίζεται σε μοντέλα και στοιχεία, χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση στο πεδίο, ελλιπή, αντιγράφει παλιότερες ΜΠΕ, υποβαθμίζει τις μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον αντιπαρέρχεται τα δασικά οικοσυστήματα, τους οικισμούς της Μεσοχώρας και γειτονικούς, μνημεία της φύσης, χλωρίδα, πανίδα, ορνιθοπανίδα, ιχθυοπανίδα, οικοτόπους, περιοχές NATURA, σημαντικές περιοχές για τα πουλιά (ΣΠΠ) (περιγράφετε σελίδα 500) .

Απαξιώνει τις επιπτώσεις στα εκβολικά συστήματα του ποταμού, δεν υπολογίζει την ταχύτητα ροής στη λεκάνη απορροής των εκβολών του ποταμού καθώς συμπαρασύρει ποσότητες των φερτών υλικών που επανατοποθετεί το θαλάσσιο μέτωπο με αποτέλεσμα την διάσπαση οικοτόπων και των λουρονησίδων που διαχωρίζουν την λιμνοθάλασσα από το πέλαγος του οικοσυστήματος της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου –Αιτωλικού.

Απαξιώνει ότι με την εκτροπή μιας ακόμη μεγάλης ποσότητας υδάτων θα αντιστρέψει το φαινόμενο της ισορροπίας γλυκών- αλμυρών νερών δημιουργώντας φαινόμενα υφαλμυροποίησης με αποτέλεσμα την ερημοποίηση σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Η εκτροπή θα σημάνει μείωση των υπόγειων εισροών της λίμνης Αμβρακίας που τροφοδοτείτε από τον Αχελώο. Θα σημάνει επίσης μείωση του επιπέδου του υδροφόρου ορίζοντα που τροφοδοτεί τα αρδευτικά κανάλια, θα θέσει εκτός λειτουργίας αρκετά από αυτά με αποτέλεσμα ο αγροτική παραγωγή να δεχθεί ισχυρό πλήγμα κ.ά.

Εν κατακλείδι η επιλογή της εκτροπής του ποταμού στο φράγμα της Μεσοχώρας θα δημιουργήσει σοβαρές Περιβαλλοντικές ανεπίστρεπτες επιπτώσεις αφού θα μεταβάλλει το οικολογικό αποτύπωμα στη λεκάνη απορροής όταν για να γεμίσει το φράγμα της Μεσοχώρας για να λειτουργήσει ως ΥΗΕ θα χρειαστούν 34-36 ολόκληροι μήνες μερικής εκτροπής των πηγών του ποταμού κι αυτά με στοιχεία της ΔΕΗ .

Συναδέλδισσες/φοι Περιφερειακοί σύμβουλοι

Πρέπει να μπει τέλος στην αδιάκοπη λεηλασία της φύσης και να προστατευθεί σαν «κόρη οφθαλμού» το τελευταίο ανέγγιχτο κομμάτι του Αχελώου.

Η Αντίσταση πολιτών Δ .Ελλάδας καταψηφίζει την ΣΜΠΕ γιατί θεωρεί ότι με τη διατήρηση των φραγμάτων σε Μεσοχώρα και Συκιά που αποτελούν έργα κεφαλής, με οποιαδήποτε πολιτική μπορεί να μεταβληθεί προς την κατεύθυνση εκτροπής του Αχελώου. Ως πρώτο βήμα η άμεση κατεδάφιση της σήραγγας προσαγωγής αποτελεί την μόνη ασφαλή λύση για να μην υλοποίηση των σχεδίων εκτροπής.


Τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη στο Περιφερειακό Συμβούλιο:

Με ισχυρή πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας απέρριψε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο», κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021, στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου.

«Η αντίθεσή μας στην μελέτη για το Υδροηλεκτρικό Έργο της Μεσοχώρας δεν προέρχεται από κάποιου είδους ιδιοκτησιακή αντίληψη, ούτε από κανενός είδους «τοπικιστικό πατριωτισμό» παλαιάς κοπής. Οδηγός μας για κάθε θέση και άποψη είναι πάντοτε το σωστό, το δίκαιο και το νόμιμο. Η αντίθεσή μας λοιπόν στη μελέτη που έχουμε στα χέρια μας για το Υδροηλεκτρικό Έργο της Μεσοχώρας, εδράζεται πάνω σε αυτούς τους απαράβατους κανόνες. Ειδικά από τη στιγμή που αφορά στον Αχελώο, τον ζωοδότη της Αιτωλοακαρνανίας και ένα έργο που εξακολουθεί να συσχετίζεται με τα περιβόητα έργα εκτροπής του Αχελώου, για τα οποία η δικαιοσύνη έχει πει έξι φορές «όχι»» τόνισε κατά την τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

Τεκμηρίωσε την άποψή του επικαλούμενος μεταξύ άλλων τις αρνητικές αποφάσεις του ΣτΕ, τα ελλιπή ή παλαιά στοιχεία που λαμβάνει υπόψη της η μελέτη, καθώς και το γεγονός ότι δεν έχει συνυπολογιστεί η επίδραση του έργου σε κλιματικούς δείκτες όπως και οι επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν στο Δέλτα του Αχελώου και της γύρω περιοχής.

«Η άποψή μας λοιπόν είναι σαφής, ότι η μελέτη δεν είναι ούτε επικαιροποιημένη, ούτε ολοκληρωμένη» παρατήρησε και πρόσθεσε:
«Οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα οι Αιτωλοακαρνάνες, δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν με τους πολίτες της Θεσσαλίας. Αντίθετα, έχουν πολλά που τους ενώνουν. Και εμείς όχι μόνο δεν διακατεχόμαστε από οποιουδήποτε είδους αντιπαλότητα απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη Περιφέρεια, αλλά επιζητούμε διαρκώς τη συνεργασία και τη συνεννόηση. Μία συνεργασία όμως που πρέπει να είναι για το καλό και για την ανάπτυξη όλων. Και όχι μόνο μερικών. Η Αιτωλοακαρνανία, όπως και οι άλλες δύο Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, η Αχαΐα και η Ηλεία, δεν είναι οι παρίες της Ελλάδας. Αν κάποιοι τις βλέπουν έτσι, εμείς ασφαλώς και θα βρεθούμε απέναντί τους. Σεβόμαστε τα δικαιώματα όλων, ας σεβαστούν όλοι και τα δικαιώματα των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας».

Καταλήγοντας μάλιστα ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι στην περίπτωση που η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων παραμείνει ίδια, «θα ασκηθεί κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να μην επιτραπεί να υλοποιηθεί ένα έργο που εξακολουθεί να δημιουργεί πολλές σκιές και φοβίες».

Συνεχίζοντας, κατά την εισήγηση του ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Φυσικών Πόρων Λάμπρος Δημητρογιάννης, ανέλυσε διεξοδικά τις επιπτώσεις και αρνητικές συνέπειες που πηγάζουν από την συγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και παρέπεμψε στο περιεχόμενό της όπου υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές που παραπέμπουν στο έργο της εκτροπής του Αχελώου, επισημαίνοντας: «Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πάσχει από τεχνικές και περιβαλλοντικές στρεβλώσεις περιέχει ελλείψεις, ασάφειες και μη επαληθευμένα στοιχεία. Έχουμε ισχυρά επιχειρήματα για να εκφράσουμε τη διαφωνία μας». Κλείνοντας την εισήγηση του ζήτησε την συστράτευση φορέων και πολιτών για την προάσπιση των φυσικών πόρων της Δυτικής Ελλάδας.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις εκπροσώπων φορέων, των επικεφαλής των παρατάξεων και των περιφερειακών συμβούλων.


Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας:

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας αφού ενημερώθηκε διεξοδικά από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Παναγιώτη Τσιχριτζή για τη μελέτη υπό τον τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον Ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων” της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. (ΠΕΤ 2104521717)», εξέφρασε ομόφωνα την πλήρη αντίθεσή της με το περιεχόμενό της και καλεί την Κυβέρνηση:

1. Να εγκαταλείψει την προσπάθεια αναβίωσης του φαραωνικού έργου της εκτροπής του Αχελώου Ποταμού.
2. Να σεβαστεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και να μην προσπαθεί με μεθοδεύσεις να τις παρακάμψει.

Επίσης αποφάσισε να συμμετάσχει το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, όπως διαχρονικά πράττει, σε όλες τις ενέργειες που θα αποφασίσει η “Συντονιστική Επιτροπή Φορέων Νομού Αιτωλοακαρνανίας κατά της εκτροπής του Ποταμού Αχελώου”.

Τέλος, καλεί τους πολίτες της περιοχής να συμμετάσχουν στη διαβούλευση μέχρι τις 3/11/2021 για την οριστική αποτροπή του έργου της Μεσοχώρας.


Δήμος Αγρινίου:

Με εισήγηση του Δημάρχου Αγρινίου συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 25 Οκτωβρίου 2021, το θέμα της γνωμοδότησης επί της αναθεωρημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υδροηλεκτρικού έργου της Μεσοχώρας.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου και πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Φορέων Αιτωλοακαρνανίας κατά της εκτροπής του Αχελώου ενημέρωσε για την ευρεία σύσκεψη που προηγήθηκε με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων».

Ο Γιώργος Παπαναστασίου κάλεσε τους πολίτες να πάρουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση για την οριστική αποτροπή του έργου της Μεσοχώρας λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η “ η Μελέτη που προωθείται περιλαμβάνει στοιχεία παρελθόντων ετών που δεν ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα. Όπως έχουμε ξαναπεί πρόκειται για ένα φαραωνικό έργο το οποίο έχει ήδη προξενήσει ανυπολόγιστες ζημιές και επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, στην Εθνική Οικονομία αλλά και την Ελληνική κοινωνία. Το έργο έχει καταδικαστεί επανειλημμένως από την Ελληνική Δικαιοσύνη και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ενώ δεν προβλέπεται ούτε ως εναλλακτική λύση στα νόμιμα ισχύοντα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής υδάτων της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας».

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Παπαναστασίου από την έως τώρα αξιολόγηση της μελέτης προκύπτουν τα εξής :

– Η εκτίμηση της λειτουργίας του φράγματος έχει γίνει με υδρολογικά στοιχεία περιόδου 1975-2004 χωρίς δυστυχώς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν επικαιροποιημένα πρόσφατα στοιχεία.

– Επισημαίνουμε ότι στη μελέτη δεν έχει ληφθεί υπόψη το από 29-10-2019 κείμενο διαβούλευσης του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας. Δεν έχει μελετηθεί η επίδραση συγκεκριμένων κλιματικών δεικτών βασιζόμενων σε προσομοιώσεις κλιματικών μοντέλων για μελλοντικές περιόδους και σε σχέση με τα σενάρια εκπομπών θερμοκηπίου , ώστε να εκτιμηθεί η τρωτότητα των ΥΣ ανάντη και κατάντη του έργου και πως τυχόν επηρεάζεται η οικολογική παροχή ανάντη και κατάντη του έργου μελλοντικά. Ιδίως όταν στο δικό μας σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή προβλέπονται μεγάλες περίοδοι ξηρασίας, καθώς και περιορισμός των βροχοπτώσεων, με άμεσες συνέπειες σε τομείς όπως ο πρωτογενής τομέας.

– Η μελέτη εκτιμά ότι, από τη στιγμή που λειτουργούν τρία υδροηλεκτρικά φράγματα στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, δεν θα επηρεαστεί η λειτουργία ενός τέταρτου. Αυτό όμως είναι λάθος, καθώς ο Αχελώος είναι ήδη ένα τροποποιημένο υδάτινο σύστημα και θα πρέπει να εξεταστεί κάθε νέα παρέμβαση. Παράλληλα, δεν έχουν εξεταστεί οι σύνθετες επιπτώσεις που θα υπάρξουν για τις εκβολές του Δέλτα Αχελώου και της γύρω περιοχής, που αποτελεί περιοχή μείζονος περιβαλλοντικής και οικονομικής σημασίας για εμάς.

– Δεν έχουν συνταχθεί τα απαραίτητα σχέδια εκτάκτου ανάγκης, για την περίπτωση διαφόρων βαθμών αστοχίας του φράγματος! Το αναφέρει η ίδια η μελέτη!

– Δεν διασφαλίζεται για την περιοχή μας η πρόσβαση σε στοιχεία υδροληψιών, εκτρεπόμενης παροχής και οικολογικής παροχής, καθώς δεν υφίσταται κατάλληλος ηλεκτρονικός μετρητικός εξοπλισμός.

– Δεν έχει σχεδιαστεί πρόγραμμα παρακολούθησης και ένταξης του στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων.

– Υπάρχει ασάφεια σχετικά με τη συμβατότητα του έργου με το ισχύον Χωροταξικό Σχέδιο της Θεσσαλίας, καθώς από τη μια αναφέρεται ότι είναι σημαντικά τα έργα του Αχελώου για παραγωγή ενέργειας, από την άλλη όμως αναφέρεται ότι η οριζόμενη ευρύτερη ζώνη ΑΠΕ στη Δυτική Θεσσαλία δίνει δυνατότητα χωροθέτησης μικρών υδροηλεκτρικών έργων, με γεωγραφική συνέχεια προς τις όμορες Περιφέρειες.

– Δεδομένου ότι, το έργο αφορά μόνο τη χρήση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διαπιστώνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν στη μελέτη αναφορές που παραπέμπουν σε εκτροπή του ποταμού Αχελώου προς την Θεσσαλία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν αποδεκτές (π.χ. σελ. 500 της μελέτης αναφέρεται «….Δεδομένου δε ότι η εκτροπή του Αχελώου προς την Θεσσαλία θα γίνει από τον ταμιευτήρα του φράγματος της Συκιάς ουδεμία εμπλοκή έχει το φράγμα της Μεσοχώρας στις επιπτώσεις του έργου αυτού. Συνεπώς η λειτουργία του φράγματος της Μεσοχώρας δεν θα έχει επίπτωση στην Αιτωλοακαρνανία και στις εκβολές του Αχελώου, είτε με παρεμβολή, είτε χωρίς παρεμβολή Εκτροπής του ποταμού Αχελώου προς τη Θεσσαλία.»

– Λαμβάνοντας υπόψη την Επισκόπηση των σημαντικών ζητημάτων διαχείρισης των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08) όπως έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο του ΥΠΕΝ http://wfdver.ypeka.gr/wp-content/uploads/2019/03/EL08_2REV_Simantika_Zitimata_Diaxeirisis_v01.pdf
διαπιστώνεται ότι υπάρχουν σημαντικά επιμένοντα ζητήματα για αυτό τον διαχειριστικό κύκλο, όπως:

– Ελλείψεις στην καταγραφή απολήψεων τόσο για ύδρευση όσο και για άρδευση με αποτέλεσμα οι εκτιμήσεις ποσοτήτων στην άρδευση να γίνονται με βάση τη ζήτηση λαμβάνοντας υπόψη τους τύπους των καλλιεργειών.

– Μεγάλος αριθμός αιτημάτων αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων σε συνδυασμό με την υποστελέχωση των Υπηρεσιών με αποτέλεσμα την μεγάλη καθυστέρηση στην καταγραφή των πραγματικών απολήψεων από τα Υδατικά μας Συστήματα για τον υπολογισμό του Πραγματικού Υδατικού Ισοζυγίου.

– Μεγάλος αριθμός αδήλωτων μέχρι και σήμερα γεωτρήσεων λόγω απουσίας ελέγχων.

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη μη ορθή αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών σε υδατικούς πόρους, και άρα του Πραγματικού Υδατικού Ισοζυγίου για την Θεσσαλία, και συνεπώς τη μη ορθή καταγραφή και αξιολόγηση του προβλήματος, λύση του οποίου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι η όποια εκτροπή υδάτων από τον Αχελώο ποταμό αλλά η αντιμετώπιση του εντός του υδατικού διαμερίσματος της Θεσσαλίας και με μέτρα τα οποία θα αντιμετωπίσουν τις ανάγκες σε υδατικούς πόρους χωρίς να γεννούν άλλα προβλήματα περιβαλλοντικής ή άλλης φύσης.

– Δεν προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις, που θα προασπίζουν την περιοχή μας από πιθανές επιπτώσεις, έχοντας ως δεδομένο ότι ο Αχελώος είναι για εμάς ζωοδότης!

– Η παρούσα μελέτη κρίνει αποφάσεις του Σ.Τ.Ε., προσπαθώντας να προβάλλει την αναγκαιότητα και χρησιμότητα του έργου, εκφέροντας υπέρ του δέοντος πολιτικές και νομικές απόψεις, κάτι που δε συνάδει με μια ορθή περιβαλλοντική μελέτη που περιέχει μόνο επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία.

– Σύμφωνα την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ για τον κύκλο 2017-2022 οι υπαγωγές συγκεκριμένων έργων (μεταξύ των οποίων τα έργα στη Μεσοχώρα και στη Συκιά) στο αρ.4.7 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ), περί εξαιρέσεων επίτευξης καλού περιβαλλοντικού στόχου, εξετάστηκαν και είναι σε ισχύ από το 1ο Σχέδιο προβλέποντας ότι ‘ο περιβαλλοντικός στόχος θα επιτευχθεί στο τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου από αυτή της κατασκευής και έναρξης λειτουργίας του κάθε έργου’. Επισημαίνουμε ότι το φράγμα της Συκιάς στο 1ο σχέδιο έχει αξιολογηθεί και έχει υπαχθεί στο αρ. 4.7. της ΟΠΥ με δύο τρόπους. Αμιγώς ως έργο παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργεια αλλά και ως έργο εκτροπής του Αχελώου ποταμού προς την Θεσσαλία. Έχοντας υπόψη ότι στο ισχύον Σχέδιο της 1η αναθεώρησης δεν περιλαμβάνονται έργα εκτροπής Αχελώου και δεδομένης της εκκίνησης της διαδικασίας διαβούλευσης για την 2η αναθεώρηση των Σχεδίων, θα πρέπει στη 2η Αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ να πάψει να είναι σε ισχύ μια υπαγωγή στο αρ. 4.7. για το φράγμα της Συκιάς ως έργο εκτροπής και να επανεξεταστεί η υπαγωγή του ως έργο αμιγώς ηλεκτρικό εκ’ νέου λαμβάνοντας υπόψη νέα στοιχεία ιδιαίτερα στην περίπτωση της λειτουργίας του ΥΗΕ Μεσοχώρας.

Προκύπτει επίσης το ερώτημα, για ποιο λόγο 1,5 χρόνο μετά την απόφαση του Σ.Τ.Ε. το 2020, επανέρχεται εσπευσμένα η συγκεκριμένη μελέτη, όταν ακόμα είναι σε διαβούλευση η αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής, που λήγει τέλος του έτουςq

Από την άλλη είναι μείζονος σημασίας να τονιστεί το εξής:

Το έργο της Μεσοχώρας παρότι θεωρείται ως Υδροηλεκτρικό, εθνικής σημασίας που σχετίζεται με την ενεργειακή δυναμική της χώρας, και εντάσσεται στις Α.Π.Ε., έχει άμεση σχέση με την οικολογική παροχή του Αχελώου, που σαφώς επηρεάζει την Αιτωλοακαρνανία σε όλες τις εκφάνσεις και δραστηριότητες. Στη Μελέτη αναφέρεται ότι η ορθή οικολογική παροχή θα επανεξετάζεται ανά πενταετία. Εδώ ανάγονται τα εξής:

– Εάν το έργο εγκριθεί έως τέλος του 2021 τότε θα υπάρχει μια πενταετία, όπως αναφέρει και η μελέτη, να εξεταστεί η παροχή ύδατος για να εξεταστούν η επάρκεια και οι επιπτώσεις, σε συνάρτηση με την επικείμενη αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης, άρα έως το 2027. Χρόνος μακρύς, που στην ουσία δε μπορούν τα προβλεφθούν οποιεσδήποτε εξελίξεις.

– Εάν το έργο εγκριθεί από το 2022, τότε η λειτουργία του έργου θα επηρεάσει την οικολογική παροχή του Αχελώου, έχοντας ως αναφορά όχι μια περίοδο Διαχείρισης Υδάτων (2022-27), αλλά 2(και 2027-33), δηλαδή θα εξεταστεί η επάρκεια νερού και επιπτώσεων ύστερα από 12 χρόνια, που θα έχει λήξει η μεθεπόμενη περίοδος Σχεδίων Διαχείρισης.

Στο μεσοδιάστημα αυτό είναι πολύ εύκολο να έρθουν έργα άσχετα με την ενέργεια, όπως αυτό της Μεσοχώρας, με επίκληση ότι η ποσότητα ύδατος για την επαρκή ροή του Αχελώου αρκεί και περισσεύει. Κι αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως ‘κερκόπορτα’ για εμάς!


Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:

Την κάθετη αντίθεση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων», της ΔΕΗ Α.Ε., εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 19 Οκτωβρίου 2021 στο Αγρίνιο, με τη συμμετοχή του Δημάρχου, Γιώργου Παπαναστασίου και φορέων της περιοχής.

«Η μελέτη που έφτασε στα χέρια μας είναι ελλιπής, εμπεριέχει πολλά σημεία που δημιουργούν απορίες και εύλογες αντιρρήσεις, ενώ επιπλέον, όχι μόνο δεν προσφέρει καμία εγγύηση ότι το έργο εκτροπής του Αχελώου – για το οποίο έχει ήδη εκφραστεί αρνητικά η δικαιοσύνη έξι φορές! – δεν θα επιχειρηθεί να αναστηθεί κάποια στιγμή στο άμεσο ή απώτερο μέλλον, αλλά αφήνει υπόνοιες ακριβώς για το αντίθετο.
Λυπάμαι που το λέω, αλλά έχουμε να κάνουμε με μία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που σχολιάζει ακόμα και αποφάσεις της δικαιοσύνης, κάνοντας πολιτικές κρίσεις και άρα, δεν είναι μία επιστημονική μελέτη αλλά μάλλον μία… “Μελέτη Πολιτικών Επιπτώσεων”, την οποία όλοι οι αρμόδιοι φορείς της Πολιτείας οφείλουν να επανεξετάσουν.
Εμείς, ως Περιφερειακή Αρχή, όχι μόνο εκφράζουμε την αντίθεσή μας, αλλά θα φέρουμε το ζήτημα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε το ανώτατο διαβουλευόμενο όργανο της Δυτικής Ελλάδας να λάβει γνώση και, ομόφωνα θέλουμε να πιστεύουμε, να διατυπώσει την σαφή αντίρρησή του. Διότι, το ζήτημα δεν είναι καν τοπικό, δεν είναι ζήτημα μόνο της Αιτωλοακαρνανίας. Η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων είναι ζήτημα που αφορά συνολικά τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και όλη τη χώρα» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία πάνω στα οποία εδράζονται οι σοβαρές αντιρρήσεις της περιφερειακής Αρχής, ο κ. Φαρμάκης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα εξής σημεία:

• Η εκτίμηση της λειτουργίας του φράγματος έχει γίνει με υδρολογικά στοιχεία περιόδου 1975-2004 χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν επικαιροποιημένα πρόσφατα στοιχεία.

• Στη μελέτη δεν έχει ληφθεί υπόψη το από 29-10-2019 κείμενο διαβούλευσης του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και δεν έχει μελετηθεί η επίδραση συγκεκριμένων κλιματικών δεικτών, προκειμένου να εκτιμηθεί η ασφάλεια των υδροηλεκτρικών σταθμών του συγκεκριμένου έργου και το πώς επηρεάζονται διάφοροι οικολογικοί παράμετροι.

• Δεν έχουν συνταχθεί τα απαραίτητα σχέδια εκτάκτου ανάγκης, για την περίπτωση διαφόρων βαθμών αστοχίας του φράγματος.

• Δεν διασφαλίζεται για τη Δυτική Ελλάδα η πρόσβαση σε στοιχεία υδροληψιών καθώς δεν υφίσταται κατάλληλος ηλεκτρονικός μετρητικός εξοπλισμός και δεν έχει σχεδιαστεί πρόγραμμα παρακολούθησης και ένταξης του στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων.

• Υπάρχει ασάφεια του έργου ακόμα και σε σχέση με το ισχύον Χωροταξικό Σχέδιο της Θεσσαλίας.

• Το έργο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ούτε καν τις δικαστικές αποφάσεις, εξακολουθεί να έχει απαράδεκτες αναφορές στην εκτροπή του Αχελώου, γεγονός που δημιουργεί έντονη ανασφάλεια ως προς τις μελλοντικές προθέσεις.

• Όχι μόνο δεν προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις που θα προασπίζουν την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας από πιθανές επιπτώσεις, αλλά η Μελέτη… κρίνει τις αποφάσεις του ΣτΕ και εκφέρει υπέρ του δέοντος πολιτικές και νομικές απόψεις, κάτι που ξεφεύγει κατά πολύ από τα όρια μίας ορθά διατυπωμένης και με επιστημονικά στοιχεία, περιβαλλοντικής μελέτης.

«Πέρα από όλα αυτά, για εμάς προκύπτει ένα ακόμα ερώτημα: Για ποιο λόγο, 1,5 χρόνο μετά την απόφαση του ΣτΕ το 2020, επανέρχεται εσπευσμένα η συγκεκριμένη μελέτη, όταν ακόμα είναι σε διαβούλευση η αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής, που λήγει τέλος του έτους; Επίσης, μπορεί να αρνηθεί κάποιος ότι το συγκεκριμένο έργο έχει άμεση σχέση με την παροχή του Αχελώου και άρα, επηρεάζει την Αιτωλοακαρνανία σε όλα τα επίπεδα; Χωρίς να διακατεχόμαστε από καμία ιδιοκτησιακή αντίληψη ως προς την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και επιζητώντας μόνο το δίκαιο, το λογικό και το ηθικό, θα σταθούμε απέναντι στη συγκεκριμένη Μελέτη. Και είμαι βέβαιος πως το ίδιο θα κάνουν και όλοι οι φορείς της Δυτικής Ελλάδας, ώστε η φωνή μας να είναι ισχυρή και ενιαία. Δεν θα βάλουμε την υπογραφή μας σε ένα σχέδιο με τόσα κενά και το οποίο μπορεί να ανοίξει καταστροφικές κερκόπορτες. Το δικό μας όχι, θα είναι τεκμηριωμένο και δυνατό…» κατέληξε ο κ. Φαρμάκης.