agrinioair1

Προβλήματα λειτουργίας στο αεροπορικό κλιμάκιο φύλαξης Αγρινίου

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

Θέμα: Καμία απάντηση στα προβλήματα λειτουργίας στο Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Κύριε Υπουργέ,

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 6888/27-5-2021 ερώτησή μου σας έθεσα τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στο Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου της Πολεμικής Αεροπορίας. Πιο συγκεκριμένα, το στρατιωτικό αεροδρόμιο του Αγρινίου, έπαυσε να λειτουργεί ως ενεργό Αεροδρόμιο από τον Ιούλιο 2015. Το Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου αρχικά υπήχθη στο Αεροπορικό Απόσπασμα Ακτίου και στη συνέχεια στην 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο Αχαΐας.

Ο νέος τρόπος λειτουργίας του καθορίστηκε με σχετική διαταγή, σύμφωνα με την οποία προβλέφθηκε η στελέχωση συγκεκριμένων θέσεων φρούρησης, σε καθεστώς 24ωρών βαρδιών. Ο τρόπος αυτός της λειτουργίας του ωστόσο, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους υπηρετούντες σε αυτό. Το κυριότερο από αυτά, είναι η δυσκολία αναπλήρωσης του προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο απουσίας (Αίτηση Κανονικών Αδειών, φύλλα πορείας, Αναρρωτικές Άδειες κ.α). Και τούτο διότι λόγω του περιορισμένου αριθμού των στελεχών που υπηρετούν στο Κλιμάκιο Αγρινίου, δεν δύναται για αντικειμενικούς λόγους να τηρηθεί η οδηγία για τον χρόνο απασχόλησης του προσωπικού των Μονάδων – Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ανέρχεται σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ιδίως δε εν μέσω της πανδημίας του covid-19, σε περίπτωση που εμφανιστεί θετικό κρούσμα και δοθούν οι αναγκαίες άδειες, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Πρόβλημα που θα μπορούσε να ξεπεραστεί με την αντικατάσταση του στελέχους αυτού με στρατεύσιμους, όπως άλλωστε συμβαίνει σε ανάλογη περίπτωση συγκεκριμένης ειδικότητας στην Πολεμική Αεροπορία (Π.Α.).

Πέραν αυτών, στην παραπάνω ερώτησή μου σας είχα θέσει και τα επιπλέον προβλήματα της εν λόγω Μονάδας, που συνίσταντο κατά κύριο λόγο στην έλλειψη οργανωμένου γραφείου προσωπικού για την ενημέρωση των στελεχών (διαταγές, αλληλογραφία κλπ), στην εικόνα εγκατάλειψης που συχνά παρουσιάζουν οι εγκαταστάσεις της Μονάδας αυτής λόγω της υποστήριξής από μονάδες που εδρεύουν σε απόσταση άνω των 100 χλμ, καθώς και στην έλλειψη οργανωμένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την 116ΠΜ προς εξυπηρέτηση των στελεχών, λόγω της μη εγκατάστασης ηλεκτρονικού υπηρεσιακού δικτύου (MIS).

Απαντώντας στην ανωτέρω ερώτηση, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν έδωσε ικανές απαντήσεις στα συγκεκριμένα προβλήματα του Κλιμακίου Φύλαξης Αγρινίου. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο ανέφερε ότι δεν υπάρχει ανάγκη καλύτερης στελέχωσης του Κλιμακίου Φύλαξης Αγρινίου, καθώς το υφιστάμενο προσωπικό υπερκαλύπτει τις ανάγκες, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πίνακα Οργανώσεως Υλικού. Ωστόσο, δεν δόθηκε καμία απάντηση για την υπερβολική επιβάρυνση των στρατιωτικών που είναι αναγκασμένοι να εργάζονται σε 24ωρες βάρδιες, αντίθετα και με τα οριζόμενα στη νομοθεσία για 40ωρη εβδομαδιαία απασχόληση. Κατάσταση που επιτείνεται εν μέσω της πανδημίας. Καμία απάντηση επίσης δεν έδωσε για την επίλυση των λοιπών προβλημάτων της Μονάδας και για την αντικειμενική έλλειψη των κατάλληλων ηλεκτρονικών συστημάτων για την εξυπηρέτηση των στελεχών, αρκούμενο στο ότι δεν υπάρχει υπηρεσιακό έγγραφο περί δυσλειτουργιών. Τέλος, καμία απάντηση δεν υπήρξε για την προοπτική της αναβάθμισης του Κλιμακίου Αγρινίου ώστε να λειτουργεί ως αυτόνομη μονάδα.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που συνδέονται με την αδυναμία αναπλήρωσης των στελεχών λόγω της υποστελέχωσης της Μονάδας; Πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο την λειτουργία με καθεστώς 24ωρων βαρδιών; Θα προβλεφθούν θέσεις στρατευσίμων οι οποίοι θα μπορούν να καλύψουν κάποιες από τις υπηρεσίες ή θέσεις μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού;
Σκοπεύει το Υπουργείο να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις του Κλιμακίου Αγρινίου σε επίπεδο ηλεκτρονικών συστημάτων για την εξυπηρέτηση των στελεχών που υπηρετούν σε αυτό;
Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Κλιμακίου ώστε να λειτουργεί ως αυτόνομη Μονάδα;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος