money

Έγκριση ισολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου

Στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αγρινίου προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση.
Όπως ανέφερε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Βασίλης Φωτάκης η οικονομική διαχείριση του Δήμου κινήθηκε στo πλαίσιo του ψηφισθέντος προϋπολογισμού χωρίς να υπάρξουν υπερβάσεις :

“Tα συνολικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2020 ανήλθαν στο ποσό των 33.687.550,46 έναντι € 32.934.751,90 της χρήσεως 2019, σημειώθηκε δηλαδή μια αύξηση των εσόδων ποσού 752.798,56 €.
Τα συνολικά έξοδα του Δήμου της χρήσεως 2020 ανήλθαν στο ποσό των € 33.296.427,65 έναντι 35.811.816,60 της χρήσης 2019, σημειώθηκε δηλαδή μείωση των εξόδων ποσού 2.515.388,95 €.
Τα διαθέσιμα του Δήμου κατά την 31/12/2020 ανέρχονται στο ποσό των 8.344.269,56 € έναντι ποσού 6.822.221,10 € κατά την 31/12/2019 και εξακολουθούν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και να παρουσιάζουν αύξηση κατά ποσό 1.522.048,46 € σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση των διαθέσιμων του Δήμου είναι εντυπωσιακή, αν λάβουμε υπόψη τα μεγάλα ποσά που καταβάλαμε για δικαστικές αποζημιώσεις για αγωγές που είχαν εγερθεί κατά του Δήμου σε παλαιότερες χρήσεις καθώς και τη σημαντική μείωση των υποχρεώσεων του Δήμου.
Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των € 16.786.499,68 έναντι ποσού € 14.740.798,87 την προηγούμενη χρήση.
Οι υψηλοί αυτοί δείκτες δείχνουν ότι τουλάχιστον στο ορατό μέλλον ο Δήμος δεν θα αντιμετωπίσει δυσχέρειες στην εξόφληση των υποχρεώσεών του, ακόμη και αν το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων τελικά δεν καταστεί δυνατό να εισπραχθεί.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι δείκτες αυτοί στην τελευταία εξαετία διατηρούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στις χρήσεις 2012 και 2013 διαμορφώνονταν σε 1,35 και 2,59 αντίστοιχα, ενώ στις χρήσεις 2019 και 2020 διαμορφώνονται σε 8,15 και 7,96 αντίστοιχα”.