gea

Αρχαιρεσίες στη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου

Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου ενημερώνει τα μέλη της, ότι η Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του σωματείου, ήτοι του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου 2021 στις 18.00 στο Παπαστράτειο Μέγαρο και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την 8η Νοεμβρίου 2021 από τις 18.00 έως και τις 21.00 στην ως άνω τοποθεσία.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όσα μέλη έχουν εγγραφεί στο σύλλογο έως και την 1η Νοεμβρίου 2020, υπό την προϋπόθεσηότι θα έχουν εξοφλήσει έως τις 20-10-2021 τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, ήτοι να έχουν καταβάλει και τη συνδρομή του έτους 2020. Αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να κατατεθούν έως και την 31η Οκτωβρίου 2021 στις 18.00, βάσει όσων αναφέρονται στο καταστατικό.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4726/2020, το οποίο κατισχύει έναντι κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, εν προκειμένω την 21η Οκτωβρίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, αναρτώντας τον στον πίνακα ανακοινώσεων στο Παπαστράτειο Μέγαρο, καθώς και στην ιστοσελίδα του συλλόγου (www.geagr.gr). Έγγραφες αντιρρήσεις κατά του συγκεκριμένου καταλόγου μπορούν να υποβληθούν σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του, ήτοι έως τις 24 Οκτωβρίου 2021.Η δημοσίευση του εν λόγω καταλόγου επέχει και θέση προσκλήσεως και ενημερώσεως προς τα μέλη του σωματείου για συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του σωματείου στο τηλ. 2641024767 (κα Μαρίζα Ροντήρη).