roadrepair1

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Καινούργιο

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου για την πραγματοποίηση εργασιών κατασκευής αποχέτευσης οικισμών Καινούργιου και Παναιτωλίου».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθμ. 95083/2579 από 17/09/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε.
5. Την υπ’ αριθμ. 2501/29/17-η από 20/09/2021 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και,

Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
• Την εκ περιτροπής διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αγρίνιου – Θέρμου, από την χ/θ 6+000 (οικοδομικό τετράγωνο 19 Σ.Π. Καινούργιου) έως την χ/ 7+850 (έξοδος Καινούργιου) για την πραγματοποίηση εργασιών σε παράλληλη τομή με την Εθνική Οδό, που αφορούν τις ανάγκες του έργου: «Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης οικισμών Καινούργιου και Παναιτωλίου».
• Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες από 07.00΄ έως 17.30΄, για το χρονικό διάστημα από 21/09/2021 έως και 30/09/2021.
• Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμα θα αποκατασταθεί και θα δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Γ.Θ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΕΜΕΚ Α.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, η οποία θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 07.00΄ ώρα της 21/09/2021, την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την 17.30΄ ώρα της 30/09/2021.

ΑΡΘΡΟ (4)
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τ.Τ. Αγρινίου.