forest1

Αναγκαία η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στο Αγρίνιο

Στην προστασία των δασών και των πολιτών από πυρκαγιές, καθώς και στα ζητήματα πολιτικής προστασίας, η Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει κομβικό ρόλο, έχοντας τους απαραίτητους πόρους και τις υποδομές, τόνισε η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στον δήμο Αγρινίου Χριστίνα Σταρακά κατά τη διάρκεια του πρόσφατου δημοτικού συμβουλίου.

Η Χριστίνα Σταρακά επισήμανε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθμού έχει αποδείξει μέχρι σήμερα ότι βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» για την ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών.
Για να μπορέσει όμως να υπάρξει μια αποτελεσματικότερη προστασία των δασών, θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Όπως δήλωσε, “πρόσφατα η χώρα μας δέχθηκε ένα μεγάλο πλήγμα από τις πυρκαγιές. Όπως διαφαίνεται, η κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς σχεδιασμού και συντονισμού για φυσικές καταστροφές καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτες τις πόλεις και τους οικισμούς.
Θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή ως Αυτοδιοίκηση να ανοίξουμε έναν διάλογο μέσα από τον οποίο θα προκύψουν ουσιαστικές προτάσεις για την προστασία φυσικού περιβάλλοντος και τα ζητήματα πολιτικής προστασίας, αφού είναι βέβαιο ότι τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε ακραία φυσικά φαινόμενα”.

Στο πλαίσιο της συζήτησης και του διαλόγου για τα θέματα αυτά η Χριστίνα Σταρακά κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν την προστασία των περαστικών δασών στα όρια του Δήμου Αγρινίου.

“Καθώς το δασύλλιο του Αγίου Χριστοφόρου είναι κοινά αποδεκτό ότι αποτελεί πνεύμονα για την πόλη του Αγρινίου, όπως και τα λοιπά δασύλλια του Δήμου μας, όπως της Παραβόλας, θα πρέπει να λάβουμε έγκαιρα μέτρα προστασίας τους, κυρίως από τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
Στα πλαίσια της πρόληψης, η οποία πιστεύω ότι παίζει τον κύριο ρόλο στην προστασία, θα πρέπει να εγκαταστήσουμε ένα δίκτυο εντός των δασυλλίων, κατόπιν σχετικών μελετών, που θα λειτουργεί ως αυτόνομο και αυτόματο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών στα δασύλλια με αισθητήρες και κάμερες.
Συμπληρωματικά, για το διάστημα της αντιπυρικής περιόδου προτείνουμε την προμήθεια drones τα οποία θα εποπτεύουν 24 ώρες τις περιοχές που κρίνονται επικίνδυνες και τα οποία θα μπορούν να χειρίζονται εθελοντές.
Θεωρούμε ότι η πρόταση μας έρχεται να καλύψει κενά των υφιστάμενων μέσων αποτροπής των καταστροφών και συμβάλλει αποτελεσματικότερα στην ανίχνευση και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, διαφυλάσσοντας τα οικοσυστήματα που φιλοξενούν τα δασύλλιά μας, άρα τελικά την ζωή και το μέλλον μας”.

Η Χριστίνα Σταρακά, τέλος, με αφορμή τις προτάσεις στο δημοτικό συμβούλιο δήλωσε:
“Ο τομέας της Πολιτικής Προστασίας, λόγω έντασης των φαινομένων και των συνεπειών τους στην καθημερινότητα των πολιτών, αποτελεί προτεραιότητα.
Η κεντρική εξουσία πρέπει σύντομα να ολοκληρώσει τις νομοθετικές αλλαγές για την Πολιτική Προστασία. Στο νέο θεσμικό πλαίσιο πρέπει απαραίτητα να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες και να διευρυνθεί ο ρόλος των Δήμων στον τομέα αυτό, συνοδευόμενος και από τους αντίστοιχους χρηματοδοτικούς αλλά και ανθρώπινους πόρους”.