roadsign1

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια οδό

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την διενέργεια εργασιών συντήρησης οδοστρώματος επί της κάθετης οδού του Α/Κ Αγρινίου – Βόρειος του αυτοκινητόδρομου της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/206500 από 29/07/2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκοινωνιακών Υποδομών/Διεύθυνση Δ17.
5. Το υπ’ αριθ. IC.M7.ΟΜ.108 από 07/07/2021 έγγραφο της «ΓΕΚ. ΤΕΡΝΑ Α.Ε.».
6. Την υπ’ αριθ. 6343/21/1532391 από 29/07/2021 αναφορά του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων
και
αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων για την διενέργεια εργασιών συντήρησης οδοστρώματος επί της κάθετης οδού του Α/Κ Αγρινίου – Βόρειος, του αυτοκινητόδρομου της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ» της περιοχής ευθύνης μας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
1.-Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στον Α/Κ Αγρινίου (Βόρειος) του αυτοκινητόδρομου της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», στα πλαίσια εργασιών συντήρησης οδοστρώματος επί της κάθετης οδού.
2.-Ειδικότερα, απαιτείται να εφαρμοσθεί ο παρακάτω συνδυασμός κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:
ΦΑΣΗ Α1:
• Αποκλεισμός κλάδου Εξόδου προς Αντίρριο.
• Αποκλεισμός αριστερού τμήματος κλάδου εξόδου προς Ιωάννινα (κατεύθυνση προς Άρτα)
• Αποκλεισμός κλαδου εισόδου προς Αντίρριο
• Εναλλάξ κυκλοφορία επί της κάθετης οδού με χρήση φωτεινής σηματοδότησης
ΦΑΣΗ Α2:
• Αποκλεισμός αριστερού τμήματος κλάδου εξόδου προς Ιωάννινα(κατεύθυνση προς Άρτα)
• Εναλλάξ κυκλοφορία επί της κάθετης οδού με χρήση φωτεινής σηματοδότησης
ΦΑΣΗ Β:
• Αποκλεισμός κλάδου Εξόδου προς Αντίρριο.
• Αποκλεισμός αριστερού τμήματος κλάδου εξόδου προς Ιωάννινα(κατεύθυνση προς Άρτα)
• Εναλλάξ κυκλοφορία επί της κάθετης οδού με χρήση γωτεινής σηματοδότησης
3.-Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουν ισχύ ως κάτωθι:
Φάση Α1: Από την 21.00΄ ώρα της Δευτέρας 06/09/2021 έως την 06.00΄ ώρα της Τρίτης 07/09/2021.
Φάση Α2: Από την 21.00΄ ώρα της Τρίτης 07/09/2021 έως την 06.00΄ ώρα της Τετάρτης 08/09/2021.
Φάση Β: Από την 21.00΄ ώρα της Τετάρτης 08/09/2021 έως την 06.00΄ ώρα της Πέμπτης 09/09/2021 στις 06.00΄

ΑΡΘΡΟ (2)
Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (4) σχετικό:
α. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, τα σχέδια δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.
β. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
γ. Να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανσης σε κατάλληλες θέσεις.

ΑΡΘΡΟ (3)
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ (4)
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 21.00΄ ώρα της Δευτέρας 06/09/2021, την δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010, την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την 06.00΄ ώρα της Πέμπτης 09/09/2021.

ΑΡΘΡΟ (5)
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου
ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.