dhmnafpaktos1

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας

Καλείστε την Τρίτη 6-7-2021 στην πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 14:00. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email:typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), της 426/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός Προέδρου και Μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την παρακολούθηση εκτέλεσης του Μνημονίου Συνεργασίας των Δικαιούχων και την ορθή υλοποίηση και τη λειτουργικότητα της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας», ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5034833

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα γιατί θα πρέπει να οριστούν άμεσα οι εκπρόσωποι του δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την παρακολούθηση εκτέλεσης του Μνημονίου Συνεργασίας των Δικαιούχων και την ορθή υλοποίηση και τη λειτουργικότητα της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας», ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5034833», ενόψει αιτήματος προέγκρισης δημοπράτησης του κυρίου υποέργου.