troxaiaionias1

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια οδό

Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στον αυτοκινητόδρομο της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», από την χ/θ 69+100 έως την χ/θ 69+400, (στο ρεύμα προς Αντίρριο), στο πλαίσιο γεωτεχνικής παρακολούθησης και επιθεώρησης πρανών».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθ. IC.A2.CC.49088 από 17.05.2021 έγγραφο της « ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
5. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/164650 από 24/06/2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκ-κών Υποδομών/Διεύθυνση Δ17
6. Το υπ’ αριθ. IC.M7.ΟΜ.54 από 16/06/2021 έγγραφο της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.».
7. Την υπ’ αριθ. 6343/21/1276323 από 24/06/2021 αναφορά του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων και

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, στο πλαίσιο γεωτεχνικής παρακολούθησης και επιθεώρησης πρανών, του αυτοκινητόδρομου της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», της περιοχής ευθύνης μας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
1. Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, από την χ/θ 69+100 έως την χ/θ 69+400, του αυτοκινητόδρομου της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», (κατεύθυνση προς Αντίρριο), στο πλαίσιο γεωτεχνικής παρακολούθησης και επιθεώρησης πρανών του αυτοκινητοδρόμου και τυχόν ενεργειών αποκατάστασης από εξειδικευμένα συνεργεία.
2. Ειδικότερα, να εφαρμοσθεί αποκλεισμός της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης, με εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου «ΜΑΔ-Ι: Εργασίες Μακράς Διάρκειας / Αποκλεισμός λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης της εγκεκριμένης μελέτης (DAC IC0596B/06.03.2014)»
3. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται, καθημερινά από την 08.00 ώρα έως την 18.00 ώρα, για τα χρονικά διαστήματα:
α. από την Τρίτη 29/06/2021 έως την Τετάρτη 11/08/2021.
β. από την Τρίτη 24/08/2021 έως την Πέμπτη 30/09/2021.

ΑΡΘΡΟ (2)
Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (4) σχετικό:
α. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, τα σχέδια δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.
β. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
γ. Να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανσης σε κατάλληλες θέσεις.

ΑΡΘΡΟ (3)
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ (4)
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ μετά την δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης:
α. Από την 08.00΄ ώρα της 29/06/2021 έως την 18.00΄ ώρα της 11/08/2021, καθώς και
β. Από την 08.00΄ ώρα της 24/08/2021 έως την 18.00΄ ώρα της 30/09/2021.

ΑΡΘΡΟ (5)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου
ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.