forest1

Αντιδράσεις για τους δασικούς χάρτες

Mε πρωτοβουλία της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. Ν. Αιτωλοακαρνανίας, συστήθηκε ομάδα εργασίας με θέμα τη «διερεύνηση αστοχιών και λαθών στο δασικό χάρτη της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και προτάσεις θεραπείας αυτών». Η εν λόγω ομάδα εργασίας στελεχώθηκε από εξειδικευμένους μηχανικούς – μέλη του ΤΕΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα τους:
α) Καρέτσο Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό, β)Ντόκα Ελισσάβετ, Πολιτικό Μηχανικό γ)Πανδρεμένο Παναγιώτη, Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό δ)Πρεμέτη Κωνσταντίνο , Πολιτικό Μηχανικό ε) Σιαδήμο Θεόδωρο, Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό και στ)Τζούρο Παναγιώτη, Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό

ενώ το συντονισμό εκ μέρους της Δ.Ε. είχαν οι Λύρος Επαμεινώνδας, Πολιτικός Μηχανικός και Παπαθανασίου Κωνσταντίνος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.

Η ομάδα ανέλυσε διεξοδικά όλα τα προβλήματα του χάρτη στην περιοχή, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για την οριστική επίλυσή τους.Οι προτάσεις αυτές ενσωματώνονται στο πόρισμα της ομάδας εργασίας και παρατίθενται παρακάτω, ενώ ολόκληρο το πόρισμα διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (εδώ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

1. Το ύψος λήψης των α/φ του έτους 1945, έδωσε συνολικά 13.200 παράγωγα κλίμακας 1:42.000 με μέγεθος εικονοστοιχείου 0,5 μ., σε αντίθεση με τις συνολικά 10.205 α/φ έτους 1960 σε κλίμακα 1:30.000 (Εικόνα 4.23). Άρα, με δεδομένο το εμπόλεμο ακόμη της κατάστασης της χώρας εξαιτίας του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, του εμφυλίου πολέμου, της επταετούς δικτατορίας και την έναρξη του Κυπριακού και με γνώμονα την αρχή της νεότερης ιστορίας της χώρας μετά το έτος 1974, να λαμβάνεται υπόψιν η διαχρονική εξέλιξη της βλάστησης επί των ιδιοκτησιών, αρχής γενομένης από το 1960 και να λαμβάνονται επίσης σοβαρά υπόψιν τα φωτοερμηνευτικά αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από τις α/φ του έτους 1974 κι έπειτα. Οι ως άνω αναφερόμενες εξελίξεις, ώθησαν τον κόσμο σε εσωτερική κυρίως μετανάστευση προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. Συνοπτικά, μπορεί να επισημανθεί ότι υπάρχει μία αρκετά μέτρια ποιότητα φωτοληψίας έτους 1945, για το λόγο αυτό, προτείνεται η χρήση φωτοληψίας και του έτους 1960 ή ακόμη και μόνο του 1960, μία διαδικασία η οποία εκτιμάται ότι με ορθή διαχείριση και το σωστό επιστημονικό προσωπικό, δύναται μέσα σε λίγους μήνες να είναι έτοιμη. Εν ολίγοις, οι διορθώσεις μικρής κλίμακας, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1.α) λανθασμένη θεματική χαρτογράφηση α/φ έτους 1945 λόγω σκίασης, μικρής κλίμακας, νεφοκάλυψης κ.λπ. και
1.β) ψηφιοποίηση και επικαιροποίηση των θεσμικών γραμμών στο νεότερο ορθοφωτοχάρτη.

2. Ανεπαρκής κρίνεται ο εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος του δασικού χάρτη από τους Αναδόχους (Quality Control) καθώς οι προδιαγραφές καθίστανται ξεπερασμένες στο θέμα αυτό. To QC πρέπει να δίνει ουσιαστικά αποτελέσματα και να μην είναι μια απλή διεκπεραίωση και μπορεί να εφαρμοστεί στις περιοχές, που έχουν εξαιρεθεί από το δασικό χάρτη.

3. Υπάρχει πληθώρα γεωχωρικών δεδομένων τα οποία δεν είναι εξαρτημένα στο ΕΓΣΑ ΄87 και μάλιστα ενίοτε δίχως καν τοπογραφικά διαγράμματα. Πολλά από τα γεωχωρικά δεδομένα ξεκινούν από το έτος 1870, όπως λόγου χάρη, παραχωρητήρια Υπ. Οικονομικών. Σε αυτό το πεδίο, μπορούν να συνδράμουν ιδιώτες μηχανικοί, κάποιοι εκ των οποίων προτείνεται, με αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες, να αναλάβουν τη διερεύνηση τέτοιων περιπτώσεων σε εύλογο χρονικό διάστημα με τελεσίδικη προθεσμία παράθεσης τεκμηριωμένων αποτελεσμάτων, επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη σχετική διαδικασία.

4. Μπορεί να πραγματοποιηθεί εκ νέου εξέταση του χαρακτήρα των εκτάσεων με βάση τα παραγόμενα στερεομοντέλα. Η παρατήρηση σε 3D προσφέρει νέα αντίληψη.

5. Κατά τη διαδικασία ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (με σκοπό την τελική κύρωσή του) παρατηρείται απουσία του Εθνικού Κτηματολογίου, σε αντιδιαστολή με την υποχρέωσή του από τη νομοθεσία που προαναφέρθηκε. Το Εθνικό Κτηματολόγιο, θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι κύριος αρωγός και συντελεστής προς την έναρξη και την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών κι όχι απλός ταγός της διαδικασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελούν τα πολύγωνα κάτω των 100 τ.μ. Επίσης, πλέον διαφαίνεται η μη ορθότητα της σειράς των διαδικασιών, καθότι έχει καταστεί πλέον σαφές, ότι έπρεπε αρχικώς να τελεστεί η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών κι ακολούθως να κληθεί ο πολίτης να δηλώσει την ιδιωτική του έκταση, ούτως ώστε να αποφεύγεται εν τη γενέσει το τεράστιο πρόβλημα επικάλυψης θεσμικών και μη γραμμών. Συμπερασματικά, πρέπει έστω και τώρα οι δύο διαδικασίες (Δασικός Χάρτης και Κτηματογράφηση) να αποπερατωθούν με την κατάλληλη χρονική σειρά.

6. Διαπιστώνεται πληθώρα διοικητικών πράξεων, όπως για παράδειγμα, παραχωρητήρια του Υπουργείου Οικονομικών, παραχωρητήρια με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, αναδασωτέες, εποικιστικές εκτάσεις και ταυτόχρονα ελλείψεις στις εποικιστικές εκτάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η διανομή Λεπενούς έτους 1958 ή και η διανομή παραλιμνίων εκτάσεων στη Λίμνη Λυσιμαχεία. Θα πρέπει οι ανωτέρω ελλείψεις να ενσωματωθούν στο δασικό χάρτη με πρωτοβουλία της Πολιτείας, χωρίς να επιβαρύνονται αναίτια οι ιδιοκτήτες των γεωτεμαχίων στις ανωτέρω εκτάσεις, σε χρόνο και χρήμα.

7. Με δεδομένη την επιστημονική υποστελέχωση των Δασικών Υπηρεσιών (εν αντιθέσει με τη διοικητική) και την αδυναμία των τμημάτων δασικών χαρτογραφήσεων να ανταποκριθούν στο πλήθος των αντιρρήσεων, θα έπρεπε την ευθύνη λειτουργίας των ΣΥΑΔΧ να τα είχαν αναλάβει οι μελετητικές εταιρείες του δασικού χάρτη. Συνεπώς είτε αυτό θα πρέπει να συμβεί τώρα είτε οι υπηρεσίες να ενδυναμωθούν μέσω συνεργασιών με καταρτισμένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να υπάρξει άρτια διεκπεραίωση των αντιρρήσεων.

8. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υφίστανται δυσνόητες ή ανύπαρκτες κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, άλλη οδηγία υπάρχει για περιοχές που υπάρχει οικισμός για την περίπτωση 2α του αρ. 23 του ν. 3889/2010 και καμιά οδηγία για την περίπτωση αντιρρήσεων εντός των περιοχών 2β αρ. 23 του ν. 3889/2010. Συνεπώς, απαιτούνται σχετικές διευκρινίσεις.

9. Ο δασικός χάρτης έχει πολλές εξαιρέσιμες περιοχές (στάσιμοι οικισμοί, οικισμοί προ του έτους 1923 κ.λπ) και αυτό δημιουργεί προβλήματα και σύγχυση. Δεν υπάρχει σχεδιασμός αυτή τη στιγμή για τις εξαιρέσιμες περιοχές. Προτείνεται λοιπόν να πραγματοποιηθεί νέος σχεδιασμός επ’ αυτού ορθή με κυριότερη κατεύθυνση την σύγχρονη και τεκμηριωμένη οριοθέτηση όλων των οικισμών με ΦΕΚ, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 23 του Ν. 3889/2010 και 4164/2013 και άρθρο 12 του Ν 4759/2020.

10. Δύσκολη έως ακατόρθωτη κρίνεται η χρηματοδότηση μέσω Πράσινου Ταμείου, διότι οι διαδικασίες είναι αντικειμενικά, εξαιρετικά περίπλοκες. Ζητείται να απλοποιηθεί η διαδικασία.

11. Παρατηρείται διαφορετική αντιμετώπιση, από νομό σε νομό, όμοιων περιπτώσεων. Τέτοια ζητήματα, αποτελούν οι κοίτες των ποταμών (περίπτωση ποταμού Μόρνου). Το πρόβλημα λύνεται μόνο με σαφείς οδηγίες –προδιαγραφές. Από την άλλη, είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι αλλαγές στη δασική νομοθεσία, είναι τόσο πολλές, που με δυσκολία κάποιος δύναται όλες να τις παρακολουθήσει, πόσο μάλλον, να τις εφαρμόσει ορθά. Το ίδιο συμβαίνει και με τις προδιαγραφές του δασικού χάρτη, καθότι μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις, κάτι που δυσχεραίνει τις διαδικασίες για ένα τέτοιο έργο πανελλαδικής εμβέλειας και διαχρονικής σημαντικότητας.

12. Εξαιτίας λοιπόν της πληθώρας εγκυκλίων και οδηγιών, προτείνεται να πραγματοποιηθεί έκδοση ενός νέου κι ενιαίου εγχειριδίου με σαφέστερες οδηγίες για όλες τις περιπτώσεις ανεξαιρέτως. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, να εξοικονομηθεί πολύς χρόνος από ερωτήματα για όμοιες περιπτώσεις. Το εγχειρίδιο θα είναι προσβάσιμο και χρήσιμο σε όλους. Θα αποτελεί το «Ευαγγέλιο» του δασικού χάρτη για πολίτες, μηχανικούς, δασολόγους, Ε.Π.Ε.Α. και προσωπικό Σ.Υ.Α.Δ.Χ.. Με τη συντονισμένη και διαρκή προσπάθεια και τη διεπιστημονικότητα όλων των γνωστικών αντικειμένων, σε ένα διάστημα κάποιων ημερών, υπάρχει η δυνατότητα το εγχειρίδιο αυτό να είναι άμεσα έτοιμο.

13. Στα αγροτεμάχια με χαρακτήρα ΑΑ και ΑΝ, στο χαρακτηρισμό (ΑΝ), προτείνεται να εξαιρεθούν οι καλλιεργήσιμοι αγροί.

14. Παρατηρείται μία εν γένει σύγχυση μεταξύ των προδήλων σφαλμάτων και των αντιρρήσεων. Θα πρέπει να καταστεί σαφές, ότι απαιτείται μόνο μια διαδικασία. Αυτό σαφώς προϋποθέτει μία ευρύτερη εκστρατεία ορθής ενημέρωσης των πολιτών.

15. Με την υπάρχουσα διαδικασία, είναι δυνατό να γίνονται αντιρρήσεις από πολίτες για πολύγωνα, το οποία η Διοίκηση έχει εντοπίσει ως πρόδηλα σφάλματα. Θα πρέπει να τελεσφορήσουν τα πρόδηλα και μετά να γίνουν αντιρρήσεις. Βέβαια αυτό προϋποθέτει περισσότερο χρόνο για την όλη διαδικασία.

16. Είναι σαφές, ότι απαιτείται άμεσα, ικανοποιητική αλλά και σύννομη διαχρονική ρύθμιση για τα ΔΑ και ΑΔ , αφ’ ης στιγμής τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Ζητείται δηλαδή μια μόνιμη λύση στο διηνεκές. Μία ενδεχόμενη επίλυση του θέματος, θα μπορούσε να πραγματωθεί, είτε με αποζημίωση των ιδιοκτητών, είτε με τη δυνατότητα της εκ νέου άδειας εκχέρσωσης της παρούσας έκτασης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είτε ακόμη και με ανταλλαγή των εκτάσεων αυτών, με αδιάθετα κληροτεμάχια.

17. Προτείνεται η προσκόμιση στοιχείων από αυτοψίες (όπως π.χ. αυτοψίες του ΕΛΓΑ αλλά και στοιχείων από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ), που εμπεριέχουν πληροφορίες, όσον αφορά στη φυτοκάλυψη εκτάσεων. Οι αυτοψίες αυτές μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες σε περιοχές με δενδροκαλλιέργειες, αλλά και σε περιοχές στις οποίες εντοπίζεται εκτεταμένο ζωικό κεφάλαιο, το οποίο εκτρέφεται με τη μέθοδο της ελεύθερης βόσκησης και επομένως παλαιοί, καλλιεργήσιμοι αγροί (κυρίως καπνότοποι)έχουν σταματήσει να καλλιεργούνται επί σειρά πολλών ετών, με στόχο τη φυσική εκτροφή των ζώων. Το γεγονός αυτό αποδομεί το επιχείρημα ,ότι οι αγροί αυτοί έχουν αφεθεί και έχουν δασωθεί εφόσον αυτό ήταν απαραίτητο για τη σημερινή τους χρήση. Το εν λόγω φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στην περιοχή του Ξηρομέρου, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα άλλης καλλιέργειας των αγροτεμαχίων εφόσον στην πλειονότητά τους είναι ξηρικοί αγροί.

18. Να επανεξεταστεί το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου και οι περιπτώσεις, που υπάγονται στη διαχείριση της Δασικής Υπηρεσίας, ώστε να μην απαιτείται ο πολίτης να αποδείξει κυριότητα ιδιοκτησίας με τίτλους προ του 1885, αξίωση που κρίνεται παντελώς ανεδαφική. Το δε Δημόσιο, αν εκτιμά ότι έχει δικαιώματα, οφείλει να τα διεκδικήσει δικαστικά, με δική του πρωτοβουλία, όπως κάθε πολίτης σε αυτή τη χώρα, ισότιμα και χωρίς τα προνόμια του τεκμηρίου ιδιοκτησίας.

19. Να μη θεωρείται πρόδηλο σφάλμα το φωτοερμηνευτικό αποτέλεσμα διότι έτσι αμφισβητείται ο δασικός χάρτης και ο πολίτης οδηγείται ξανά στις υπηρεσίες, δημιουργώντας έτσι έναν αέναο κύκλο διυπηρεσιακών προβλημάτων.

20. Να αποδίδεται προτεραιότητα από τη Γ.Υ.Σ. στη χορήγηση προς τους επαγγελματίες, αιτουμένων στερεοζευγών προς εξυπηρέτησή τους, με σκοπό την υποβολή αντίρρησης.

21. Η ΕπΕΑ να απαρτίζεται από 2 δασολόγους (έναν του δημοσίου κι έναν ιδιώτη), από 2 αρμόδιους Μηχανικούς (έναν του δημοσίου κι έναν ιδιώτη), από έναν νομικό και από το Διευθυντή Δασών του Νομού.

22. Να εξαιρεθούν οι πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις σε Η<100 μ. και με κλίση 8-12% (ΠΔ 32/2016).

23. Επιβάλλεται γενναία μείωση ή και μηδενισμός παραβόλων υποβολής αντιρρήσεων επί του αναρτημένου δασικού χάρτη εκ των πολιτών, υπέρ Ελληνικού Δημοσίου.

24. Προτείνεται εφάπαξ παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων ενός (1) έτους, δίχως περαιτέρω παρατάσεις.

25. Η διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών έχει επιδράσει αρνητικά στη μεταβίβαση ακινήτων και την έκδοση οικοδομικών αδειών. Δεδομένου ότι, τα κυριότερα προβλήματα του δασικού χάρτη εντοπίζονται στην εκτός σχεδίου δόμηση, όπου τελεί εν ισχύ η διετής διάρκεια των παρεκκλίσεων από την ημέρα έκδοσης του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/09-12-2020), καθιστά επιτακτική ανάγκη την έκδοση κατευθυντήριας και ερμηνευτικής εγκυκλίου από το ΥΠΕΝ προς όλες τις Υ.ΔΟΜ. και τους συμβολαιογραφικούς συλλόγους της χώρας, προς διευκόλυνση της έκδοσης οικοδομικών αδειών και μεταβίβασης των γεωτεμαχίων.

26. Στην περίπτωση, που εγκριθεί μια αλλαγή από την ΕΠΕΑ χρειάζεται μια εξωτερική εργολαβία να αναλάβει ΟΛΕΣ τις μεταβολές σε ένα ή περισσότερους ΟΤΑ, μετά να αποσταλεί ηλεκτρονικά ο τροποποιημένος από τον εργολάβο χάρτης στην «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και αυτή να αλλάξει το χάρτη. Εφαρμόζεται δηλαδή, ένα μεικτό σύστημα, που μόνο σύγχρονο ή αποτελεσματικό δεν είναι. Θα ήταν πολύ σημαντικό το ΥΠΕΝ να προωθήσει άμεσα την εφαρμογή του ARCGIS SERVER για τη διόρθωση του χάρτη. Δηλαδή την οργάνωση usersuperusers, supervisors, οι οποίοι θα εγκρίνουν ή θα απορρίπτουν άμεσα τις παρεμβάσεις των χρηστών –Δ/νσεων Δασών. Απλοί χρήστες (users) θα μπορούσαν να είναι διαπιστευμένοι μηχανικοί και δασολόγοι, όπως δηλαδή γίνεται στις γεωμετρικές μεταβολές στο Κτηματολόγιο. Οι αλλαγές αυτές θα εγκρίνονταν ή τροποποιούνταν από την επόμενη βαθμίδα. Έτσι όλοι οι πολίτες θα βλέπουν αμέσως τις όποιες αλλαγές στο δασικό χάρτη.


Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 12 Μαΐου, ο βουλευτής ΝΔ Αιτωλοακαρνανίας, Κωνσταντίνος Καραγκούνης με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Αμυρά. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους ο βουλευτής ανέφερε στον υφυπουργό τα δύο σημαντικά ζητήματα σχετικά με την παράταση υποβολής ενστάσεων και αντιρρήσεων επί της πρόσφατης ανάρτησης των δασικών χαρτών στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, όπως επίσης και την ανάγκη μείωσης του αντιτίμου του παραβόλου των εν λόγω ενστάσεων.

Ο κ. Αμυράς ενημέρωσε τον κ.Καραγκούνη ότι αναφορικά με το πρώτο ζήτημα έχει βρεθεί πρόσφορη λύση καθώς κατόπιν σχετικής νομοθετικής ρύθμισης (τροπολογίας) η οποία θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή εντός της εβδομάδος, θα παραταθεί η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων με την δυνατότητα αναδρομικής ισχύος. Όσον αφορά τη μείωση του αντιτίμου του παραβόλου, ο υφυπουργός ανέφερε πως βρίσκεται προς υπογραφή η σχετική ΚΥΑ, με την οποία θα προβλέπεται μείωση του παραβόλου όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση. Η σχετική μείωση μάλιστα, θα αφορά και αυτούς που έχουν ήδη υποβάλλει ενστάσεις και για τους τελευταίους η μείωση θα είναι στο 50%. Το ποσό της μείωσης θα πιστώνεται από την πολιτεία στους λογαριασμούς των αιτούντων- δικαιούχων.


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα

Θέμα: Σοβαρά προβλήματα στην Αιτωλοακαρνανία από την ανάρτηση των δασικών χαρτών

Κύριε Υπουργέ,

Η δημιουργία Δασολογίου στο σύνολο της χώρας, μέσα από τη χρήση των δασικών χαρτών, είναι κομβικής σημασίας για το δημόσιο συμφέρον αλλά και για τον κάθε πολίτη ξεχωριστά, αφού θα μειώσει τη γραφειοκρατία, θα εκσυγχρονίσει το κράτος, θα προσφέρει ασφάλεια δικαίου στις πράξεις επί των ακινήτων, προωθώντας ταυτόχρονα την ορθή λειτουργία του Κτηματολογίου.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάρτησης των αναμορφωμένων δασικών χαρτών στη χώρα και συγκεκριμένα στην Αιτωλοακαρνανία οι δασικοί χάρτες αναρτήθηκαν την 5/2/2021. Από την ημερομηνία αυτή ξεκίνησε και η προθεσμία των 105 ημερών για την υποβολή αντιρρήσεων κατά αυτών, με την καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου. Μόλις χθες το Υπουργείο ανακοίνωσε οριζόντια παράταση 6 μηνών στη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων, παράταση αναγκαία μεν αλλά όχι αρκετή με τις παρούσες συνθήκες, με δεδομένο ότι η πανδημία ακόμα δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο και ο εμβολιασμός του πληθυσμού προχωρά με αργούς ρυθμούς.

Από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών, διαπιστώθηκε ότι έχουν συνταχθεί με σοβαρά λάθη και αβλεψίες, τα οποία κινδυνεύουν να αποβούν μοιραία για χιλιάδες ιδιοκτήτες, αγρότες, επενδυτές στην περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, η αναμόρφωση των χαρτών βασίστηκε κυρίως σε αεροφωτογραφίες του 1945 αγνοώντας τα σύγχρονα εργαλεία του Ελληνικού Κτηματολογίου. Έτσι, στους χάρτες καταγράφεται μια εικονική πραγματικότητα, με την Αιτωλοακαρνανία χαρακτηριστικά να εμφανίζεται ως δασική έκταση σε ποσοστό περίπου 65% της έκτασής της! Να σημειωθεί μάλιστα, ότι το 1945, η χώρα μας είχε μόλις βγει από την κατοχή των Γερμανών κι αμέσως μετά από τον Εμφύλιο κι έτσι πολλές εκτάσεις είχαν εγκαταλειφθεί. Το 1945 λοιπόν, δεν προσφέρεται για ασφαλή συμπεράσματα.

Στον αντίποδα, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τους δασωθέντες αγρούς, ιδίως μετά την εγκατάλειψη της υπαίθρου από τους πολίτες, αλλά και για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, για εκτάσεις δηλαδή που ανήκουν σε ιδιώτες και μάλιστα επί σειρά γενεών. Και οι δύο αυτές περιπτώσεις εξομοιώνονται με δημόσιες εκτάσεις και κινδυνεύουν να περάσουν στο Δημόσιο. Οι ιδιοκτήτες καλούνται λοιπόν να αποδείξουν την ιδιοκτησία τους, πράγμα που αρκετές φορές είναι αδύνατο, αφού μεγάλο ποσοστό αυτών των ακινήτων ή δεν έχουν συμβόλαια, αλλά και αυτά που έχουν, λίγα είναι που διαθέτουν συμβόλαια με ημερομηνία προ του 1945. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις αναδασωτέες εκτάσεις, οι οποίες δεν αποτυπώνονται στους δασικούς χάρτες και για τις οποίες η διαδικασία άρσης αναδάσωσης γίνεται κανονικά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με μια άλλη διαδικασία με άλλες προθεσμίες, αλλά και για τους οικισμούς προ του 1986, όπου δεν έχουν ληφθεί υπ’όψιν τα ορόσημα και δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αποτύπωσή τους.

Τέλος, τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού από τα Δασαρχεία, αλλά και πράξεις χαρακτηρισμού που δεν έχουν προλάβει να τελεσιδικήσουν -συχνά με ευθύνη του Δημοσίου που δεν προβαίνει στις σχετικές δημοσιεύσεις όπως υποχρεούται-, δεν έχουν ληφθεί υπ’όψιν στη σύνταξη των χαρτών, παρότι είναι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί με αυτοψία των Δασαρχείων.

Τα παραπάνω και πολλά άλλα προβλήματα στην αναμόρφωση των δασικών χαρτών, έχουν οδηγήσει την τοπική κοινωνία της Αιτωλοακαρνανίας σε απόγνωση. Ακίνητα για τα οποία έχουν γίνει συμβολαιογραφικές πράξεις, ακίνητα που καλλιεργούνται από αγρότες ή χρησιμοποιούνται από κτηνοτρόφους, ακίνητα που αποτελούν επαγγελματική έδρα επιχειρήσεων και τόπο υλοποίησης επενδύσεων με χρηματοδότηση από τον Αναπτυξιακό Νόμο, το ΕΣΠΑ ή άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, μπαίνουν σε καθεστώς ομηρίας αναμένοντας την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που θα διαρκέσει άγνωστο χρόνο.

Οι πολίτες αναγκάζονται να υποστούν γραφειοκρατία, έξοδα και μεγάλες καθυστερήσεις, για να καταφύγουν στις Επιτροπές και να αποδείξουν τα αυτονόητα. Και όλα αυτά μάλιστα, μέσα σε ελάχιστο χρόνο και σε συνθήκες πανδημίας, όπου η επικοινωνία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες και η συγκέντρωση εγγράφων είναι ουσιαστικά αδύνατη.

Είναι λοιπόν αναγκαίο το Υπουργείο να προβεί άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες, δίνοντας λύσεις και προστατεύοντας τα δικαιώματα των πολιτών.

Κατόπιν αυτών, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Θα προβείτε σε νομοθετική ρύθμιση για την περίπτωση των χορτολιβαδικών εκτάσεων και δασωθέντων αγρών; Επίσης, θα υπάρξει πρόβλεψη για αποτύπωση των αναδασωτέων εκτάσεων επί των χαρτών και για τη διόρθωση των λαθών στην αποτύπωση των οικισμών προ του 1986;

Θα υπάρξει πρόβλεψη για άμεση εξέταση των αιτήσεων χαρακτηρισμού που εκκρεμούν για τους πολίτες που θέλουν να αξιοποιήσουν την περιουσία τους ή έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα, καθώς και για άμεση τακτοποίηση των αιτήσεων χαρακτηρισμού που δεν έχουν προλάβει να τελεσιδικήσουν, απευθείας με ενέργειες της Διοίκησης;

Θα προβλέψετε επιστροφή του παραβόλου στους πολίτες που αναγκάζονται να καταφύγουν σε αντιρρήσεις, εξαιτίας παραλείψεων και λαθών της Διοίκησης στις αποτυπώσεις και δικαιώνονται από τις Επιτροπές;

Ποια πρόβλεψη θα υπάρξει για αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι πριν την ανάρτηση των δασικών χαρτών μπορούσαν να ζητήσουν την παραχώρηση εκτάσεων για δημιουργία ποιμνιοστασίων κλπ; Πώς θα διασφαλισθεί ότι θα τους παραχωρούνται εκτάσεις ανεξαρτήτως της πορείας κύρωσης των δασικών χαρτών;

Εξετάζετε την αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων με αυτοματοποιημένη διαδικασία, βάσει των στοιχείων από τις δηλώσεις του κτηματολογίου σε όσους πολίτες έχουν ιδιοκτησίες με χαρακτηρισμό δάσους ή δασικής έκτασης πριν την κύρωση των τελικών χαρτών;

Ο ερωτών Βουλευτής
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος


Προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Αγρινίου ,κ. Ιωάννη Φαρμάκη

Θέμα : Ψήφισμα για δασικούς χάρτες

Κύριε πρόεδρε,

Δυστυχώς, η ανάρτηση των δασικών χαρτών επιβεβαίωσε δυσοίωνες προβλέψεις ,σε βάρος του συνόλου των ιδιοκτητών γης του Δήμου Αγρινίου . Η αποτυχία ουσιαστικού χαρτογραφικού ελέγχου, καθώς και η παντελής έλλειψη επιτόπιας αυτοψίας κατά τη διαδικασία ελέγχου των προτεινόμενων χρήσεων γης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πριν την τελική ανάρτηση των δασικών χαρτών, οδήγησε σε οφθαλμοφανή λάθη και πληθώρα αστοχιών, εγείροντας σήμερα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα.

Ως αποτέλεσμα, οι ιδιοκτήτες γης καλούνται, εντός ασφυκτικού χρονικού διαστήματος, να προβάλλουν αντιρρήσεις, διεκδικώντας ουσιαστικά εκτάσεις και αγροτεμάχια που τους ανήκουν και πλέον τίθενται σε καθεστώς αμφισβήτησης ως συνέπεια συστηματικών λαθών φωτοερμηνείας.
Παράλληλα, δεδομένου των δημοσιονομικών συνθηκών που έχει επιφέρει η παρατεταμένη υγειονομική κρίση ,σε συνδυασμό με τα διαχρονικά πλήγματα που υφίσταται ο αγροτοκτηνοτροφικός κλάδος της περιοχής, ένα διόλου αμελητέο κόστος μετατοπίζεται στους δημότες μας, οι οποίοι καλούνται σήμερα να καταβάλουν υψηλό τίμημα στην διαδικασία των αντιρρήσεων (παράβολα, αμοιβές δικηγόρου, μηχανικού κ.α.).

Αναγνωρίζουμε τη σημασία και το κομβικό ρόλο ύπαρξης των δασικών χαρτών. Η σωστή αποτύπωση τους θα καταστήσει ευκολότερες τις διαδικασίες δόμησης και αγοροπωλησίας, απαλλάσσοντας χιλιάδες ιδιοκτήτες γης από χρονοβόρες και περίπλοκες πράξεις αποχαρακτηρισμού. Ωστόσο, η υφιστάμενη μορφή τους είναι εξόφθαλμα προβληματική και αποτυπώνει τεράστια λάθη. Πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ακόμα και εκτάσεις με κτίσματα και οικίες, χαρακτηρίζονται λανθασμένα ως δασικές. Επιπλέον, οι ιδιοκτησίες που έχουν ήδη αποχαρακτηριστεί ή λάβει άλλη χρήση από δημόσιες υπηρεσίες, σήμερα χαρακτηρίζονται ως δασικές με αποτέλεσμα το ίδιο το κράτος να μην λαμβάνει υπόψη έγγραφα τα οποία το ίδιο έχει εκδώσει.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε το Δ.Σ να υιοθετήσει, ομόφωνα, τις παρακάτω θέσεις, ως ενιαίο ψήφισμα.

 

Απόφαση – Ψήφισμα

1. Να διαβεβαιώσει τους πολίτες του Δήμου Αγρίνιου ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή ενέργεια για την διασφάλιση των συμφερόντων των ιδιοκτητών γης αλλά και της δημοτικής περιουσίας.

2. Να ζητήσει από κάθε αρμόδιο όργανο της Ελληνικής Πολιτείας ,να διασαφηνίσει κάθε πτυχή του περιεχομένου των δασικών χαρτών και να σταθεί αρωγός στους Έλληνες πολίτες που έχουν πολλαπλά πληγεί από την οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας αλλά και την πανδημία και να μειώσει στο ελάχιστο τα τέλη που αναλογούν για τις ανάγκες των ενστάσεων και αντιρρήσεων.

3. Να ζητήσει την αναθεώρηση των δασικών χαρτών σε πραγματική, σημερινή βάση και σύμφωνα με την διαμόρφωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που ισχύει σήμερα και όχι των πρώτων δεκαετιών του περασμένου αιώνα.

4. Να ζητήσει την διασφάλιση αγροτών και κτηνοτρόφων σε σχέση με τις οικονομικές ενισχύσεις, την αναπτυξιακή διαδικασία και την οικονομική πρόοδο της κοινωνίας, η οποία αδυνατεί να αντιμετωπίσει άλλες απώλειες και βάρη.

5. Για όλους τους παραπάνω λόγους, να ζητήσει την προσωρινή απόσυρση των δασικών χαρτών, προκειμένου να επιτευχθεί η διόρθωση τους α) με βάση το ιδιοκτησιακό καθεστώς που ισχύει σήμερα, β) χωρίς τα πρόδηλα σφάλματα, γ) με ξεκάθαρο διαχωρισμό των λιγοστών δασικών από τις χορτολιβαδικές εκτάσεις και τους βοσκοτόπους, δ) με ενσωμάτωση του ελαιοκομικού και αμπελουργικού μητρώου, την βάση δεδομένων του
Ο. Σ. Δ. Ε. και ε) με διασφάλιση των δικαιωμάτων αγροτών και κτηνοτρόφων και κάθε άλλου νόμιμου ιδιοκτήτη γης.

6. Να ξεκαθαρίσει προς πάσα κατεύθυνση, ότι υπερασπίζεται και βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών απαιτώντας της προστασία της ιδιωτικής περιουσίας, όπως αυτή κληροδοτήθηκε από τους προγόνους μας στους σημερινούς πολίτες στους οποίους πρέπει να παρέχονται κίνητρα και να δίνονται δυνατότητες συνεχούς ανάπτυξης και ευημερίας και όχι να δημιουργούνται παγίδες από το ίδιο το κράτος ή συνθήκες που συνθλίβουν έτη περαιτέρω την ήδη βαριά ταλαιπωρημένη κοινωνία μας από τις οικονομικές, υγειονομικές και περιοριστικές συνθήκες που βιώνουν εδώ και πολύ καιρό.

29-3-2021

Με εκτίμηση
Χριστίνα Σταρακά, Επικεφαλής της παράταξης «ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ»


Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θέρμου για τους δασικούς χάρτες

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου, στηρίζοντας τους συμπολίτες μας και τον τόπο μας εν γένει, σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών της Αιτωλοακαρνανίας, απαιτεί:

1. Οι δασικοί χάρτες να επικαιροποιηθούν και προφανώς να αναρτηθούν εκ νέου μετά την επικαιροποίησή τους, προκειμένου να ληφθούν υπ’ όψιν αφενός οι περιπτώσεις εκείνες όπου χαρακτηρίζονται ως δασικές εκτάσεις που κατά το παρελθόν, (βάσει των αεροφωτογραφιών του 1945), αποτυπώνονται ως αγροτικές και κυρίως εκείνες που εφάπτονται των ορίων των οικισμών ή βρίσκονται σε οργανική σχέση μ’ αυτούς και αφετέρου οι όποιες πράξεις χαρακτηρισμού, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις παραχώρησης, αποφάσεις αναδασώσεων, οικοδομικές άδειες κ.λ.π, προς όφελος των αγροτών, κτηνοτρόφων και λοιπών ιδιοκτητών εκτάσεων γης.

2. Να ληφθεί ειδική μέριμνα που θα διευκολύνει τις μελλοντικές διορθώσεις στα προφανή σφάλματα που έχουν παρατηρηθεί στην αποτύπωση των ορίων οικισμών στο Κτηματολόγιο και συνεπεία αυτού και στους δασικούς χάρτες, όπως και τις διορθώσεις – επεκτάσεις των ορίων οικισμών όπου αυτό είναι απαραίτητο, καθώς και την οριοθέτηση μη οριοθετημένων οικισμών, έτσι ώστε η αναγκαιότητα για προστασία του περιβάλλοντος να μην λειτουργήσει αποτρεπτικά για την ανάπτυξη και σε βάρος αυτονόητων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, πράγμα για το οποίο απαιτείται και αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία, έτσι που να αρθούν τα εμπόδια που καθιστούν ιδιαίτερα πολυέξοδες, χρονοβόρες και ουσιαστικά ανέφικτες τις διαδικασίες αυτές.

3. Αντίστοιχη μέριμνα να ληφθεί αναφορικά με τη διευκόλυνση της αλλαγής χρήσης ιδιωτικών δασικών εκτάσεων που είναι δυνατό να εκχερσωθούν, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για γεωργική χρήση ή για διεξαγωγή άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων όπως και για την διευκόλυνση της εκτατικής κτηνοτροφίας.

4. Γενικά κρίνεται αναγκαίος ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός των δασικών και περιβαλλοντικών πολιτικών, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες εδαφικές – οικιστικές – οικονομικές συνθήκες της ελληνικής υπαίθρου και αντίστοιχα να αποτυπωθούν και στους δασικούς χάρτες.

5. Να ανασταλεί η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων – ενστάσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως συμβαίνει και με τις συναφείς δικαστικές προθεσμίες και να καθοριστεί νέα αντίστοιχη προθεσμία η οποία να μην είναι μικρότερη του ενός (1) έτους, συν ένα (1) εξάμηνο για τους κατοίκους της αλλοδαπής, ενώ η υποβολή αντιρρήσεων – ενστάσεων να γίνεται χωρίς την οικονομική επιβάρυνση των ενδιαφερομένων.

6. Να εξασφαλιστεί στο σύνολό του το αναγκαίο προσωπικό με άμεσες προσλήψεις δασολόγων στη δασική υπηρεσία, καθώς και τα απαιτούμενα σχετικά μέσα και οι αναγκαίοι πόροι στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και να συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελούμενη από δασικούς, νομικούς και μελετητές που θα έρθει σε διαβούλευση με τους τοπικούς εκπροσώπους που γνωρίζουν τα ειδικά προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες του τόπου.

7. Ο Δήμος Θέρμου να συντονίσει τις ενέργειές του με όλους τους φορείς που αντιτίθενται στην ανάρτηση των δασικών χαρτών με τον τρόπο που έγινε αυτό, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας στις περιγραφόμενες ως άνω σχετικές διεκδικήσεις του.
Επιπλέον, επιβάλλεται να ληφθεί μέριμνα εκ μέρους του Δήμου για τον έλεγχο της καταγραφής της ακίνητης περιουσίας του Δήμου σχετικά με τον χαρακτηρισμό αυτής ως δασικής ή μη και για την υποβολή σχετικών αντιρρήσεων – ενστάσεων, όπως και για τον έλεγχο των ορίων παραχωρήσεως αγροτικών κλήρων (παραχωρητήρια, αναδασμοί κ.α.) και, επιπλέον, να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση των απαιτούμενων μέσων προς διόρθωση των σφαλμάτων στην αποτύπωση των ορίων των οικισμών στους χάρτες ή για την απαιτούμενη επέκταση των ορίων των οικισμών ή για την οριοθέτηση των μη οριοθετημένων οικισμών.

Θέρμο, 13 – 03 -2021


Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου:

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία της κατάρτισης – αναμόρφωσης των δασικών χαρτών για όλη την επικράτεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
Έτσι λαμβάνει τέλος η ταλαιπωρία των πολιτών και δίνεται λύση στο πρόβλημα της άμεσης ενημέρωσης για τον χαρακτήρα και την μορφή των εκτάσεων, ιδιαίτερα για αυτές που έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί μεγάλα έργα. Παράλληλα εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος ενάντια σε κάθε κακόβουλη ενέργεια.
Τονίζεται ότι στους δασικούς χάρτες σε καμία περίπτωση δεν απεικονίζονται όρια ιδιοκτησιών και δεν θίγονται ή επιλύονται ιδιοκτησιακά ζητήματα.

Κατά του περιεχομένου των αναρτηθέντων δασικών χαρτών επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εκατόν πέντε (105) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στις αντίστοιχες αποφάσεις των Διευθύνσεων Δασών . Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για κατοίκους εξωτερικού.

Στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (www.apd-depin.gov.gr) βρίσκεται αναρτημένο αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο ερμηνείας του δασικού χάρτη και της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων.


ΨΗΦΙΣΜΑ
Του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας στη συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει τη διαφωνία του για την ανάρτηση του δασικού χάρτη από τη Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας, επειδή:

• Η σύνταξη του εν λόγω χάρτη στηρίζεται σε μη ευδιάκριτες παλαιές αεροφωτογραφίες
• Η σύνταξή του έγινε εξ αποστάσεως χωρίς επιτόπια αυτοψία
• Πολλά κτήματα και κυρίως δεντροκομικές καλλιέργειες χαρακτηρίζονται ως δάση
• Πολλοί αγρότες κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς την περιουσία, που αγόρασαν ή κληρονόμησαν χάνοντας παράλληλα και τις σχετικές επιδοτήσεις.

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Ι

• Την ανάκληση του ήδη αναρτημένου χάρτη
• Τον επανασχεδιασμό του βάσει αυτοψίας από κλιμάκιο ειδικών και με την παρουσία των ενδιαφερόμενων
• Να ληφθούν υπόψη οι τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού που συνέταξαν τα κατά τόπους Δασαρχεία καθώς και οι υπάρχουσες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες δικαίωσαν αγρότες
• Να επεκταθεί ο χρόνος υποβολής των ενστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πανδημία, από 105 ημέρες σε 24 μήνες
• Να γίνει με χαμηλό παράβολο και χωρίς ιδιαίτερο κόστος για τους ενδιαφερόμενους η υποβολή των αντιρρήσεων
• Να απλουστευθούν οι πολύπλοκες διαδικασίες των ενστάσεων προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
• Να προσληφθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες εξειδικευμένοι υπάλληλοι ή να επιδοτηθούν ιδιωτικά γραφεία με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων
• Να προηγηθούν σχετικές ενημερώσεις προς τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο.