dhmnafpaktos1

Οι προτάσεις του Δήμου Ναυπακτίας στο Πρόγραμμα ‘Αντώνης Τρίτσης’

Πρόταση για το έργο της επέκτασης του δικτύου της αποχέτευσης στην Τοπική Κοινότητα Δάφνης υπέβαλε στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» ο Δήμος Ναυπακτίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.199.111,29 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Πρόκειται για μία ιδιαιτέρως σημαντική περιβαλλοντική παρέμβαση, η οποία θα δώσει λύση σε ένα από τα πλέον μείζονα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή.

Για την υποβολή της πρότασης η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπακτίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προχώρησε στην επικαιροποίηση της σχετικής μελέτης καθιστώντας το έργο ώριμο προς υλοποίηση. Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της Δάφνης, στο οποίο θα συγκεντρώνονται τα λύματα του οικισμού για να οδηγούνται σε υπάρχον φρεάτιο του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Ξηροπηγάδου. Στη συνέχεια, και μέσω του Αντλιοστασίου του Ξηροπηγάδου, θα καταλήγουν στον Βιολογικό Καθαρισμό της Ναυπάκτου.

Με αφορμή την υποβολή της πρότασης, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, κ.Θωμάς Κοτρωνιάς, δήλωσε: «Η ευρύτερη περιοχή της Δάφνης αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς, αποτελώντας έναν από τους πιο ζωντανούς οργανισμούς γύρω από το κέντρο του Δήμου μας. Αυτό, αλλά και το γεγονός ότι βρίσκεται έναντι του ποταμού Μόρνου αλλά και κοντά σε περιοχή Natura καθιστούν την πραγματοποίηση του έργου επιβεβλημένη. Δρομολογείται η διευθέτηση μιας εκκρεμότητας χρόνων προς όφελος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής».


Ο Δήμος Ναυπακτίας μετά από πολύμηνη προετοιμασία και συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων Υπηρεσιών, συνεργατών και Αντιδημάρχων παρουσιάζει την ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησής του στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού προϋπολογισμού 17.187.031,80 ευρώ. Επισημαίνεται ότι, πρόκειται για την πρόταση του Δήμου σε ένα μόνο χρηματοδοτικό εργαλείο, καθώς οι συγκεκριμένες μελέτες μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλα, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης.

Με τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής 28 Μαΐου 2021, ο Δήμαρχος κ.Βασίλης Γκίζας προχώρησε σε ενημέρωση του σώματος θέτοντας σε γνώση του τις προτάσεις χρηματοδότησης ανά άξονα προτεραιότητας:

Στην Πρόσκληση ΑΤ01 Άξονας Προτεραιότητας «Υποδομές Ύδρευσης» ο Δήμος Ναυπακτίας υποβάλλει την πρόταση με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού-Συστημάτων αποδοτικής χρήσης νερού Ορεινής Ναυπακτίας και μείωσης των διαρροών των ΔΕ Ναυπάκτου – Χάλκειας – Αντιρρίου», συνολικού προϋπολογισμού 7.082.990,00 ευρώ. Αναλυτικότερα κατατίθεται πρόταση για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αύξηση της αποδοτικής χρήσης νερού στα δίκτυα ύδρευσης των ΔΕ Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος μέτρησης παροχής για τη μείωση των διαρροών και τον έλεγχο του υδατικού ισοζυγίου των ΔΕ Ναυπάκτου, Χάλκειας και Αντιρρίου.

Στην Πρόσκληση ΑΤ02 Άξονας Προτεραιότητας «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων», ο Δήμος Ναυπακτίας καταθέτει την πρόταση με τίτλο «Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης Δάφνης – Σύνδεση με υφιστάμενο Α/Σ λυμάτων Μόρνου» συνολικού προϋπολογισμού 1.199.111,29 ευρώ. Αναλυτικότερα, κατατίθεται πρόταση για την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης Δάφνης – Σύνδεση με τον υφιστάμενο Α/Σ λυμάτων Μόρνου, αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, καθώς και σύνταξη και προετοιμασία φακέλου της πράξης με τίτλο: Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δάφνης – Σύνδεση με υφιστάμενο Α/Σ λυμάτων Μόρνου.

Στην Πρόσκληση ΑΤ03 Άξονας Προτεραιότητας «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων», ο Δήμος Ναυπακτίας καταθέτει την πρόταση με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση και βελτιστοποίηση λειτουργίας των υποδομών ύδρευσης και λυμάτων», συνολικού προϋπολογισμού 2.803.600,00 ευρώ. Αναλυτικότερα, κατατίθεται πρόταση για την προμήθεια και την εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης και λυμάτων ΔΕΥΑ Ναυπακτίας καθώς και προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 999,9 KW για βελτίωση της ενεργειακής αυτονομίας με χρήση (ΑΠΕ) της ΔΕΥΑ Ναυπακτίας.

Στην Πρόσκληση ΑΤ07 Άξονας Προτεραιότητας «Αξιοποίηση του κτηριακού αποθέματος των Δήμων», ο Δήμος Ναυπακτίας καταθέτει την πρόταση με τίτλο «Επαναχρήση και Επέκταση ημιτελούς κτηρίου Κολυμβητηρίου για την πλήρη στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας» (νέο Διοικητήριο), συνολικού προϋπολογισμού 4.790.262,87 ευρώ.

Στην Πρόσκληση ΑΤ08 Άξονας Προτεραιότητας «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», ο Δήμος Ναυπακτίας καταθέτει την πρόταση με τίτλο «Προμήθεια e-Πλατφόρμας για την οικονομική ανάπτυξη και την προβολή της επιχειρηματικής – τουριστικής δραστηριότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Ναυπακτίας», συνολικού προϋπολογισμού 372.000,00 ευρώ. Το αντικείμενο της πρότασης αφορά:
-Στη δημιουργία ψηφιακού προϊόντος για την ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας,
-Την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου, καθώς και
-Την προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στον τόπο μας.

Στην Πρόσκληση ΑΤ09 Άξονας Προτεραιότητας «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος», ο Δήμος Ναυπακτίας καταθέτει την πρόταση «Σύνταξη Αρχιτεκτονικής μελέτης μέσω Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Ναυπάκτου», προϋπολογισμού 497.391,60 ευρώ. Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η εκπόνηση μελέτης για την ανάπλαση του Αιγιαλού και Παραλιακού Μετώπου της Ναυπάκτου, στο τμήμα που ορίζεται από το ρέμα της Βαριάς δυτικά και το ρέμα ΣΚΑ ανατολικά.

Στην Πρόσκληση ΑΤ12 Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», ο Δήμος Ναυπακτίας καταθέτει την πρόταση «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Ναυπακτίας», προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια οχημάτων ηλεκτροκίνησης και σταθμών φόρτισης για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου Ναυπακτίας.

Σημειώνεται ότι, ο Δήμος Ναυπακτίας κατέθεσε πρόταση και για τη χρηματοδότηση των δράσεών του στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» με τίτλο «Ψηφιακή Περιήγηση σε 2,5 αιώνες ιστορίας της Ναυπάκτου. Από τη Ναυμαχία του Lepanto έως την Ελληνική Επανάσταση», προϋπολογισμού 241.676,00 ευρώ. Το έργο προβάλλει μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εφαρμογών την ιστορία της Ναυπάκτου δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εποχή από το 1803 και μετά, οπότε η Ναυπακτία γίνεται θέατρο σημαντικών μαχών, τόσο μεταξύ του Αλή Πασά και των Κλεφτών, όσο και μεταξύ των επαναστατημένων Ελλήνων και Οθωμανών.

Όπως επεσήμανε ο κ.Γκίζας «Ο Δήμος Ναυπακτίας στο μικρό χρονικό διάστημα που είχε στη διάθεσή του κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, εκπονώντας μελέτες και υποβάλλοντας προτάσεις σε όλες σχεδόν τις προσκλήσεις του «Αντώνης Τρίτσης», γεγονός που αποτελεί σημαντική επιτυχία. Ταυτόχρονα, και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό, ο Δήμος μας έχοντας αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του τις συγκεκριμένες μελέτες αποκτά υπεραξία, δεδομένου ότι αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν είτε μέσω του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου είτε μέσω άλλων, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Το σύνολο των προτάσεών μας ανταποκρίνεται στον πολυεπίπεδο στρατηγικό μας στόχο αναβάθμισης της καθημερινότητας, της ποιότητας ζωής, του περιβάλλοντος, του τουριστικού και πολιτισμικού μας αποθέματος. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου που συμμετείχαν και κοπίασαν για το αποτέλεσμα και συγκεκριμένα τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και το Τμήμα Η/Μ, τη ΔΕΥΑ Ναυπακτίας, το Τμήμα Πολιτισμού, το Τμήμα Προγραμματισμού, τους Ειδικούς Συνεργάτες και τους Αντιδημάρχους. Η συνεργασία και η εντατική δουλειά από όλους αποδίδουν τα μέγιστα προς όφελος του Δήμου και των δημοτών μας».