diekmes5

Προτάσεις για νέες ειδικότητες στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου, ξεκίνησε και φέτος την προσπάθεια αποτύπωσης και διάγνωσης των αναγκών απασχόλησης σε επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, ενθαρρύνοντας τον κοινωνικό διάλογο. Σκοπός είναι η σύνταξη πρότασης με τις νέες ειδικότητες, που θα προτείνει να λειτουργήσουν το νέο εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.

Με την παρούσα ανοικτή πρόσκληση καλούμε εκπροσώπους της Δημόσιας Διοίκησης, επαγγελματικούς φορείς και εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων (εργοδοτών και εργαζομένων) της περιοχής και κάθε άλλο φορέα ή συλλογικό όργανο που μπορεί να απασχολήσει επαγγελματικά αποφοίτους μας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για νέες ειδικότητες, συμμετέχοντας σ’ αυτό το γόνιμο ανοικτό κοινωνικό διάλογο, με σκοπό τη διαρκή προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας με επαγγέλματα του μέλλοντος.
Πιστεύουμε ότι μια ολοκληρωμένη πρόταση θα πρέπει να περιέχει τεκμηρίωση με κατάλληλα στοιχεία και δεδομένα που ίσως υπάρχουν διαθέσιμα, προτείνοντας κατάλληλες ειδικότητες που όχι μόνο να είναι ενδιαφέρουσες αλλά και να δίνουν επαγγελματικές προοπτικές στους αποφοίτους στην ευρύτερη περιοχή.

Από τα βασικά στοιχεία που πρωταρχικά πρέπει να ληφθούν υπόψη, είναι οι συνθήκες που επικρατούν στην τοπική αγορά εργασίας και κατά πόσο οι προτεινόμενες ειδικότητες μπορούν να οδηγούν τους απόφοιτους σε άμεση απασχόληση στο μέλλον.
Εξίσου σημαντικός παράγοντας, είναι η ύπαρξη κατάλληλων εργαστηριακών υποδομών, που διαθέτει ή έχει πρόσβαση το Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία των προτεινόμενων ειδικοτήτων.
Τέλος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. και τα νέα αναλυτικά προγράμματα, οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να πραγματοποιούν υποχρεωτικά Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία σε επαγγελματικούς χώρους αντίστοιχους με την ειδικότητα. Κατά συνέπεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ύπαρξη αναγκαίου αριθμού θέσεων Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε φορείς του Δημοσίου στην ευρύτερη περιοχή.

Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ήδη έχουν ανακοινωθεί οι ειδικότητες των ΙΕΚ που θα αποτυπωθούν στο Παράλληλο Μηχανογραφικό, το οποίο θα μπορούν να συμπληρώσουν φέτος οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ για την εγγραφή τους σε ειδικότητες Δημοσίων ΙΕΚ. Στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, προσφέρονται 15 θέσεις σε καθεμία από τις παρακάτω ειδικότητες:
o ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
o ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
o ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
o ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)
o ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

Στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου (https://www.iekmesol.gr) μπορείτε να αναζητήσετε τις ειδικότητες που ήδη λειτουργούν αλλά και περισσότερες πληροφορίες για την κατάρτιση στα ΙΕΚ.
Οι προτάσεις μπορεί να αποσταλούν στο email του ΙΕΚ (iekmesol@sch.gr) και θα παρακαλούσαμε να έχουν σταλεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021.
Είμαστε στη διάθεση σας για ανταλλαγή απόψεων και ελπίζουμε στη θετική ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας.


Το Σεπτέμβρη μια νέα εκπαιδευτική χρονιά θα ξεκινήσει και θα σηματοδοτήσει νέες αποφάσεις για επαγγελματικές επιλογές. Όταν όμως η απόφασή σου έχει να κάνει με σπουδές, τότε στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου μπορεί να βοηθήσουμε στις επιλογές σου.
Το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου ξεκινά και φέτος την προσπάθεια αποτύπωσης και διάγνωσης των αναγκών απασχόλησης σε επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, ενθαρρύνοντας τον κοινωνικό διάλογο.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.iekmesol.gr/gia.pes έχει αναρτηθεί ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελεί ένα βασικό εργαλείο καταγραφής της επιθυμίας των υποψήφιων σπουδαστών για τη συμμετοχή τους σε νέες ειδικότητες και ενδεχομένως την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγγραφή και παρακολούθησή τους.
Περιμένουμε να ακούσουμε τις προτάσεις σας.