c641

Παραλαβή προμελέτης για το τούνελ του κάστρου της Ναυπάκτου

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ εκπόνησε και παρέδωσε στον Δήμο Ναυπακτίας έναν ολοκληρωμένο φάκελο που περιλαμβάνει το πλήρες τεχνικό δελτίο και την προμελέτη για το έργο «Παράκαμψη κέντρου (Κάστρου) της Ναυπάκτου» (τούνελ). Μέσω αυτού αναδεικνύεται το εφικτό της υλοποίησης του πολύ σημαντικού έργου, η πραγματοποίηση του οποίου θα αλλάξει την εικόνα και τις προοπτικές ανάπτυξης της πόλης. Την παράδοσή του στον Δήμαρχο Ναυπακτίας κ.Βασίλη Γκίζα πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ κ.Γιώργος Κοτρώνης και ο Γενικός Διευθυντής κ.Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος.

Πιο συγκεκριμένα, βασικό αντικείμενο της ανάλυσης της προμελέτης αποτελεί η αξιολόγηση της ωφελιμότητας-βιωσιμότητας του έργου, βάσει των οικονομικών οφελών που αποκομίζονται για το κοινωνικό σύνολο σε σχέση με το κόστος κατασκευής. Το κόστος των μελετών, με βάση τις προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών δημοσίου, ανέρχεται σε 1.930.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και το κόστος κατασκευής του έργου εκτιμάται σε 30.130.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).
Σύμφωνα με την πρόταση, η οδική αρτηρία μήκους περίπου 3,8 χλμ διέρχεται στα όρια της πόλης και περιλαμβάνει υπόγεια σήραγγα μήκους 820 μ. κάτω από το ιστορικό Κάστρο της Ναυπάκτου, ενώ σε κάθε χιλιόμετρό της προβλέπονται κόμβοι κυκλικής μορφής, συνολικά τέσσερις (4), για την εύρυθμη κυκλοφοριακή λειτουργία και την αναβάθμιση του παρεχόμενου επιπέδου οδικής ασφάλειας.

«Ένα έργο που για πολλά χρόνια η πόλη μας συζητά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι σήμερα μπαίνει σε άλλη βάση», δήλωσε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλης Γκίζας. Ευχαριστώντας την Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο κ.Γιώργο Κοτρώνη και τα στελέχη της για τη συνεργασία στο σχεδιασμό της τόσο σημαντικής παρέμβασης, ο κ.Γκίζας σημείωσε ότι: «Οι εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη Διοίκηση του Δήμου χτίζεται μέρα με τη μέρα και περνά μέσα από το σύνολο των παρεμβάσεων, μικρών και μεγάλων. Οι πρώτες βελτιώνουν την καθημερινότητά μας, οι δεύτερες δίνουν ώθηση στον τόπο μας ώστε να κάνει το παραπάνω βήμα που του αξίζει. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί έργο σταθμό για την ανάπτυξη της Ναυπακτίας. Στοίχημά μας είναι να προχωρήσει και όπως έως σήμερα εργαστήκαμε για να φτάσουμε εδώ, χωρίς υψηλούς τόνους, έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τη στιγμή της τελικής δρομολόγησής του».

Ο Πρόεδρος της Αιτωλικής Α.Ε. κ.Γιώργος Κοτρώνης τόνισε τη σημασία που έχει για το Δήμο η συνεργασία όλων των υγιών δυνάμεων, με στόχο η Ναυπακτία να κοιτάξει το μέλλον ως τόπος που δε θα είναι απλά ακόλουθος των εξελίξεων, αλλά θα μπορεί να τις προβλέπει διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές. «Η Ναύπακτος του μέλλοντος δεν έχει ταβάνι στις προοπτικές της, αρκεί να καταλήξουμε στο πού θέλουμε να την πάμε, και φυσικά στη συνέχεια, πώς θα επιτευχτεί αυτό», σημείωσε για προσθέσει στη συνέχεια: «Οι μεγάλες αλλαγές έρχονται μέσα από μεγάλα έργα. Ο Δήμος Ναυπακτίας κινείται προς αυτή την κατεύθυνση».
Σημειώνεται ότι, στα επόμενα βήματα που θα γίνουν περιλαμβάνονται η αποδοχή του φακέλου από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας και η υποβολή του στο Υπουργείο Εσωτερικών για την εξεύρεση χρηματοδότησης των μελετών.

 

Η προμελέτη

Σύμφωνα με την προμελέτη, η κεντρική περιοχή της πόλης της Ναυπάκτου, χαρακτηρισμένη ως παραδοσιακός οικισμός, θα πρέπει να προστατευτεί από την έντονη διαμπερή κυκλοφορία η οποία σήμερα υφίσταται, αποτελώντας ως προς αυτό μοναδικό αρνητικό παράδειγμα ελλείψει περιμετρικού δακτυλίου.

Οι υπάρχουσες οδικές υποδομές δεν επαρκούν για τη δημιουργία ενός δικτύου ροής πεζών (με πεζοδρομήσεις, διευρύνσεις πεζοδρομίων κ.α.) που σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ήπιων «εναλλακτικών» μορφών μετακίνησης (πχ ολοκληρωμένο δίκτυο αξόνων ποδηλάτου) θα οδηγούσε στην κυκλοφοριακή οργάνωση του κέντρου της πόλης με τη φιλοσοφία της βιώσιμης κινητικότητας, δημιουργώντας συνθήκες μείωσης των αναγκών μετακίνησης με Ι.Χ. Η έλλειψη εναλλακτικής διαδρομής για τη σύνδεση της ανατολικής με τη δυτική πλευρά της Ναυπάκτου καθιστά ανέφικτη την ουσιαστική ενοποίηση χώρων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, π.χ. την Πλατεία Λιμένος με την παραλιακή ζώνη.

Η εξέταση των σημερινών δεδομένων καθιστά αναγκαία τη δημιουργία ενός εναλλακτικού άξονα που θα αποσυμφορήσει το κέντρο από τα έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα που παρατηρούνται ενώ, επιπρόσθετα η κατασκευή του κρίνεται απαραίτητη για την ορθή ανάδειξη των σπουδαίων οχυρώσεων της πόλης και του ιστορικού της πυρήνα, τα οποία θα την καταστήσουν ως διεθνή πόλο έλξης.

Η υλοποίηση του έργου, όπως αναλύεται στην προμελέτη, θα έχει ως συνέπεια τη σημαντική αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αύξηση του παρεχόμενου επιπέδου οδικής ασφάλειας, την αύξηση της βιώσιμης κινητικότητάς, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς επίσης και την τουριστική ανάπτυξη που θα επιφέρει πολύ μεγάλα πρόσθετα έσοδα στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος, αναφέρεται και το γεγονός ότι οι έως τώρα κυκλοφοριακές και πολεοδομικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί, αναδεικνύουν την ανάγκη ενός νέου οδικού άξονα που θα λειτουργεί ως παρακαμπτήριος του κέντρου της Ναυπάκτου.