solarsun1

Δημοτική συνεδρίαση στο Μεσολόγγι για την ενεργειακή κοινότητα

Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου:

Tο λινκ της αποψινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που ξεκινά στις 9 το βράδυ και έχει ως θέμα την Ενεργειακή Κοινότητα.

https://municipalityofsacredtownofmessolonghi.my.webex.com/municipalityofsacredtownofmessolonghi.my/j.php?MTID=m6b81724018dc8b2124deb7f01714f489


Δημοτική παράταξη Ι.Π. Μεσολογγίου «Συμμαχία για το μέλλον»:

2-6-2021

Αγαπητοί συμπολίτες,

Στις 27/5/2021 συγκλήθηκε το δημοτικό συμβούλιο με θέμα :
«Ενημέρωση σχετικά με την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Δ4 ΠΕ» στην οποία συζητήθηκε το καταστατικό της ΕΚΟΙΝ, χωρίς οι δημοτικοί σύμβουλοι να έχουν λάβει το καταστατικό, με υπαιτιότητα της δημοτικής αρχής !
Στη συνέχεια συγκαλείται νέο δημοτικό συμβούλιο για τις 3/6/2021 με το ίδιο θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Δ4 ΠΕ», αυτή τη φορά μας έχει σταλεί το καταστατικό.

Με αίτημα προς τον δήμο, 20 δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, ζητούν στην συνεδρίαση της 3/6/2021 μετά από την ενημέρωση και συζήτηση, να τεθεί και το θέμα της έγκρισης του καταστατικού, ώστε να είμαστε εντός των χρονικών ορίων που έχει θέσει η ΠΔΕ.

Ο δήμαρχος αρνείται και συγκαλεί νέο δημοτικό συμβούλιο στις 4/6/2021 με θέμα :
«Συζήτηση και έγκριση καταστατικού, του υπό σύσταση αστικού συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού με την επωνυμία “Ενεργειακή Κοινότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Δ4 Π.Ε.»

Ο δήμαρχος που ως γνωστόν έχει απέχθεια στην ενημέρωση, για το καταστατικό της ΕΚΟΙΝ θέλει επί τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις, να συζητάμε χωρίς κανένα λόγο το ίδιο θέμα.
Η λαϊκή θυμοσοφία λέει ότι «όποιος δεν θέλει ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει».

Και ενώ ο δήμος θέλει ατέρμονες συζητήσεις για το καταστατικό, τα νομικά πρόσωπα του δήμου έχουν ήδη θέσει σε διαδικασία την έγκριση του καταστατικού δια περιφοράς και χωρίς συζήτηση!

Το καταστατικό της ΕΚΟΙΝ έχει ήδη εγκριθεί από τα 64 μέλη της, που είναι δήμοι, νομικά πρόσωπα δήμων και τα ΤΟΕΒ δυτικής Ελλάδας, διότι είναι ένα τυπικό καταστατικό χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.

Αυτή η συμπεριφορά του δημάρχου είναι απαράδεκτη, πολύ δε περισσότερο όταν η Περιφέρεια έχει δώσει τελική ημερομηνία έγκρισης του καταστατικού την 3/6/2021.

Ο κίνδυνος που διατρέχουμε είναι, στα όρια του δήμου Μεσολογγίου να δημιουργείται η μεγαλύτερη ενεργειακή κοινότητα στην Ελλάδα και ο δήμος Μεσολογγίου να μείνει εκτός !

Να επωφελούνται όλοι, εκτός από τον δικό μας δήμο (!) επειδή ο δήμαρχος δεν έχει συναίσθηση της ευθύνης του και θέτει προσωπικούς εγωισμούς και προσωπικές αντιπαλότητες υπεράνω των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας, ανοίγοντας μέτωπα αντιπαράθεσης προς πάσα κατεύθυνση.
Αν αυτό δεν είναι παράνοια, τότε ευλόγως ωθούμαστε σε … άλλες σκέψεις!

Κύριε δήμαρχε, σας καλούμε να αναλογισθείτε τις ευθύνες σας, και να λογικευθείτε.

Ο δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου είναι από τους πλέον υποβαθμισμένους δήμους στην Ελλάδα, δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση και από αυτούς που έχουν εκλεγεί για να τον υπηρετούν.


Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου:

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 3η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 21.00 .

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α΄), του υπ’αριθμ. 18.318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου, των υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 και 426/77233/ 13.11.2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση στo παρακάτω θέμα:

Ενημέρωση σχετικά με την ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία “Ενεργειακή Κοινότητα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Δ4 Π.Ε.” (εισηγητής κ.Λύρος Κων.–Δήμαρχος).

(Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων)


Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου:

Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 4η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 20.30.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010 και της παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.4674/20, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α΄), του υπ’αριθμ. 18.318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου, των υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 και 426/77233/ 13.11.2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και κατόπιν του υπ’αριθμ. πρωτ. 9704/31.5.2021 αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

Συζήτηση και έγκριση καταστατικού, του υπό σύσταση αστικού συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού με την επωνυμία “Ενεργειακή Κοινότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Δ4 Π.Ε.”


Δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου & Ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι:

Καταγγελία

Καταγγέλλουμε την αλλοπρόσαλλη και παρελκυστική τακτική του Δημάρχου, ο οποίος ενώ υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή του Δήμου στην Ενεργειακή Κοινότητα της Περιφέρειας, αρνείται με γελοίες δικαιολογίες την έγκριση του καταστατικού της ΕΚΟΙΝ, με αποτέλεσμα ο δήμος Μεσολογγίου να κινδυνεύει να αποπεμφθεί από την Περιφέρεια με ζημία εκατομμυρίων για τον δήμο μας.

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στα νομικά πρόσωπα του δήμου, που ενώ υπάρχουν αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων περί εισδοχής στην ΕΚΟΙΝ της περιφέρειας, αρνούνται με εντολή του δημάρχου να προχωρήσουν στην έγκριση του καταστατικού της.

Η Περιφέρεια απέστειλε επιστολή προς τον δήμο, με την οποία ζητεί την :
«Άμεση αποστολή αποφάσεων Δ.Σ. Δήμου και Νομικών Προσώπων για το Σχέδιο Καταστατικού και τη συμμετοχή στο αρχικό ταμείο των Ενεργειακών Κοινοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έως τη Πέμπτη 3/6/2021»

Παράλληλα το σύνολο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης του δήμου και οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι, στις 31/5/2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 9704, έχουν αποστέλλει προς τον δήμο αίτημα σύγκλισης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα :
«Συζήτηση και έγκριση του καταστατικού της Ενεργειακής Κοινότητας της Περιφέρειας» .

Στη συνέχεια ο δήμαρχος ο οποίος είναι υποχρεωμένος να φέρει το θέμα στο Δ.Σ. εντός 5 ημερών, αρνείται και συγκαλεί δημοτικό συμβούλιο με θέμα : «ενημέρωση για την ΕΚΟΙΝ της Περιφέρειας» η οποία όμως έχει ήδη γίνει στο προηγούμενο Δ.Σ.

Καταφεύγει δε σε ευτελή τεχνάσματα βάζοντας αντί του γενικού αριθμού πρωτοκόλλου ως είθισται, αριθμό πρωτοκόλλου δημάρχου, για να μην φανεί ότι η πρόσκλησή του, έπεται του αιτήματος της αντιπολίτευσης, θεωρώντας προφανώς ότι είμαστε άτομα μειωμένης αντίληψης !
Τέτοια περιστατικά δεν έχουν ιστορικό προηγούμενο για τον δήμο μας και καταδεικνύουν την «Ολοκληρωτική» αντίληψη του δημάρχου.
Την ευθύνη πιθανού «ατυχήματος» θα φέρει αποκλειστικά ο δήμαρχος.

Η αντιπολίτευση στο σύνολό της δεν πρόκειται να αποδεχθεί ζημία εκατομμυρίων για τον δήμο, για να ικανοποιηθεί ο εγωισμός του δημάρχου ή συμφέροντα ιδιωτών.

1-6-2021

Οι δημοτικές παρατάξεις
1. Δήμος για τα παιδιά μας
2. Συμμαχία για το μέλλον
3. Φόρουμ ενεργών πολιτών

Οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι
1. Βασιλείου Σπύρος
2. Διαμαντόπουλος Σπύρος
3. Ράπτης Δημήτριος
4. Τέγας Χρήστος