olive

Μείζον θέμα η ενίσχυση της ελιάς καλαμών

Ο κ. Βορίδης, αρκετά πριν τον ανασχηματισμό, είχε υποσχεθεί, μετά από επίμονες αιτήσεις μου, ότι πρέπει να αρθεί η αδικία της εξαίρεσης της εληάς Καλαμών από την έκτακτη ενίσχυση των 70 ευρώ ανά στρέμμα και ότι ανεζητείτο ένας τρόπος για να γίνει αυτό. Δεν έγινε όμως και ο κ. Βορίδης είναι πλέον σε άλλο υπουργείο.

Το πρόβλημα ωστόσο παραμένει και ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Λιβανός πρέπει να δώσει, αν όχι άμεση λύση, τουλάχιστον μία απάντηση, πολύ περισσότερο που η κακοδαιμονία εξακολουθεί να μαστίζει τους παραγωγούς εν μέσω μιάς πανδημίας που δεν λέει να τελειώσει. Η καταβολή της ενίσχυσης δεν είναι ικανή να κλείσει την πληγή που άνοιξε και αποτελεί υπαρξιακό κίνδυνο για το εμβληματικό αυτό προϊόν, θα αποτελέσει όμως ένα, προσωρινό έστω, βάλσαμο. Προσωρινό μέν, απολύτως αναγκαίο δέ.

16-1-2021

Γιώργος Βαρεμένος,  Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας


ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη

Θέμα: Εκτός του Μέτρου 21 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, χιλιάδες ελαιοπαραγωγοί της Αιτωλοακαρνανίας.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020

Κύριε Υπουργέ,

Το Μέτρο 21 «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, παρέχει ενισχύσεις λόγω της πανδημίας του COVID-19 σε παραγωγούς όλης της χώρας που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, κάτοχοι γεωργικής έκτασης με καλλιέργεια ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, εξαιρουμένης της ποικιλίας Καλαμών (Καλαματιανή, Τσιγκόλι, Αετονύχι), διπλής κατεύθυνσης. Σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση, στόχος του Μέτρου είναι η διασφάλιση της συνέχισης της επιχειρηματικής δράσης των γεωργών του τομέα της ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, οι οποίοι πλήττονται από την πανδημία COVID-19.

Η 10ημερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα, η οποία κανονικά έληγε την 27/11/2020 έλαβε μικρή παράταση έως την 2/12/2020.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του Μέτρου αυτού, προκάλεσαν από την πρώτη στιγμή δυσκολίες και προβληματισμό, ως προς το ποιοι τελικά παραγωγοί θα μπορέσουν να ενταχθούν, με ορατό κίνδυνο πολλοί εξ αυτών να μένουν εκτός για γραφειοκρατικούς λόγους (ετεροεπαγγελματίες αγρότες, αγρότες εκτός Μητρώου Αγροτών κλπ).

Όσον αφορά συγκεκριμένα στην Αιτωλοακαρνανία, όπου υπάρχουν πάνω από́ 5,5 εκατ. ελαιόδεντρα με τα μισά́ περίπου να δίνουν ελαιοποιήσιμες ελιές στηρίζοντας το εισόδημα χιλιάδων οικογενειών στην περιοχή, το πρόβλημα απέκτησε επιπλέον διαστάσεις. Τούτο διότι, στην Αιτωλοακαρνανία οι παραγωγοί χρησιμοποιούν εκτεταμένα το όνομα χονδροελιά (Κονσερβολιά) για την παραδοσιακή́ ελιά́, που καταχωρείται με τον κωδικό́ 204 στις πλατφόρμες του ΟΠΕΚΕΠΕ (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης). Πρόκειται για ποικιλία που δίνει πράσινες, ξανθές και μαύρες ελιές εξαιρετικής ποιότητας και είναι η πιο διαδεδομένη ποικιλία βρώσιμης ελιάς μαζί́ με την ελιά Καλαμών στη χώρα.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος κωδικός δεν περιλήφθηκε στους επιλέξιμους για το Μέτρο 21, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες απώλειες στις ενισχύσεις των αγροτών στο νομό́ Αιτωλοακαρνανίας χωρίς ουσιαστική δικαιολογία, αφού η μόνη ποικιλία που αποκλείεται από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα με βάση τη σχετική Πρόσκληση, είναι η ελιά Καλαμών. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και παραγωγοί άλλων ποικιλιών (εκτός χονδροελιάς) που επίσης δεν παράγουν Καλαμών, ωστόσο και πάλι οι κωδικοί τους μένουν εκτός του Μέτρου.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό και με τα γενικότερα προβλήματα που .αντιμετωπίζουν οι αγρότες λόγω της πανδημίας, έχουν οδηγήσει τους παραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας σε πρωτοφανές οικονομικό́ αδιέξοδο.
Σημειώνεται δε, ότι όπως σας έθεσα και με επίκαιρη ερώτησή μου, σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι παραγωγοί Καλαμών της Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι για γραφειοκρατικούς λόγους και εξαιτίας του ότι αν και παράγουν ελιά Καλαμών δεν δήλωναν τον συγκεκριμένο κωδικό της ποικιλίας Καλαμών στη δήλωση ΟΣΔΕ, έμειναν εκτός ενισχύσεων. Οι παραγωγοί αυτοί αναμένουν το συμπληρωματικό μέτρο, το οποίο ανακοινώσατε για την κατηγορία αυτή, κατά τη συζήτηση της παραπάνω ερώτησης.

Κατόπιν αυτών, ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

Για ποιο λόγο αποκλείονται οι παραγωγοί χονδροελιάς (κωδικός 204) από το Μέτρο 21 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, καθώς και εν γένει οι παραγωγοί που δηλώνουν άλλους κωδικούς στη δήλωση ΟΣΔΕ πλην Καλαμών; Σκοπεύετε να προβείτε σε τροποποίηση της σχετικής Πρόσκλησης ώστε να ενταχθούν και οι παραγωγοί αυτοί στις ενισχύσεις;

Πώς θα στηρίξει το Υπουργείο τους παραγωγούς της χονδροελιάς και εν γένει τους ελαιοπαραγωγούς που μένουν εκτός του Μέτρου 21 λόγω των κωδικών του ΟΣΔΕ, αν και δεν παράγουν Καλαμών, οι οποίοι έχουν υποστεί μείωση εισοδήματος λόγω της πανδημίας; Θα περιληφθούν στο συμπληρωματικό μέτρο που έχετε εξαγγείλει για τους παραγωγούς της ελιάς Καλαμών που μένουν εκτός ενισχύσεων λόγω των Κωδικών ΟΣΔΕ;

Ο ερωτών Βουλευτής, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος


Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη και τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρου Βασιλόπουλου πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της ποικιλίας ελιάς καλαμών και η οικονομική ζημία που έχουν υποστεί εξαιτίας της πανδημίας. Εκπρόσωποι Αγροτικών Συνεταιρισμών έθεσαν τα ζητήματα και ενημέρωσαν εκτενώς τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠ Θεοφάνη Παπά.

Στην τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι ο αγροτικός τομέας έχει βαρύνουσα συμβολή στην τοπική οικονομία, παρουσιάζοντας υψηλό ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ. Όταν  σε επίπεδο χώρας το ποσοστό ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του  πρωτογενούς τομέα ανέρχεται σε 4% περίπου, η Δυτική Ελλάδα συμμετέχει με 9,9% και ειδικότερα η Αιτωλοακαρνανία με 14,5% στο ΑΕΠ, ενώ ως χώρος πρωτογενούς παραγωγής οικονομικών μεγεθών, συνδέεται άμεσα και είναι η βάση μίας σειράς άλλων κλάδων της οικονομίας μας.

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς Καλαμών, επισήμανε ότι η αδιάθετη παραγωγή,  οι δυσκολίες στις εξαγωγές, η μειωμένη τιμή έναντι του υψηλού κόστους, η μειωμένη ζήτηση,  λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν εξαιτίας του covid-19, επηρεάζουν δυσμενώς τη Δυτική Ελλάδα, πολύ περισσότερο από άλλες περιοχές της επικράτειας, εξαιτίας της αυξημένης βαρύτητας της αγροτικής παραγωγικής δραστηριότητας στο οικονομικό προφίλ της Περιφέρειας. Ο κ. Φαρμάκης αναφερόμενος στο ζήτημα που προέκυψε με την ποικιλία καλαμών ως προς την έκτακτη ενίσχυση, είπε ότι έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά άλλων προβλημάτων και καθιστά κατεπείγουσα τη δράση μας στην εξεύρεση λύσης ώστε να υποστηριχτούν εμπράκτως οι παραγωγοί.

Απαντώντας σχετικά ο κ Παπάς τόνισε ότι αφουγκράζεται την αγωνία των παραγωγών και ο τόσο ο ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διερευνούν τρόπους ή δυνατότητες για να τους ενισχύσουν, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο που έχουν ανακύψει τεράστια οικονομικά προβλήματα. Παράλληλα, ανέφερε ότι αναζητούνται οι πόροι ώστε να είναι εφικτή η κάλυψη του συνόλου των παραγωγών και των στρεμμάτων που καλλιεργούν τη συγκεκριμένη ποικιλία. Προς αυτήν την κατεύθυνση είπε πως προσανατολίζονται στη δημιουργία ενός νέου μέτρου, επειδή απαιτείται μεγαλύτερη χρηματοδότηση που δεν φαίνεται να καλύπτεται διαφορετικά.

«Είναι αδήριτη ανάγκη να δοθούν άμεσες λύσεις, δεδομένου ότι συζητάμε για τους κατ επάγγελμα ελαιοπαραγωγούς που ζουν αποκλειστικά από την καλλιέργεια της συγκεκριμένης ποικιλίας έχουν πληγεί από την πανδημία και κινδυνεύουν να αποκλειστούν από την έκτακτη ενίσχυση» επεσήμανε από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης.

Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο οι  εκπρόσωποι των αγροτικών συνεταιρισμών του κλάδου της ελιάς οι οποίοι περιέγραψαν πρόβλημα, εξηγώντας ότι στο ΟΣΔΕ 2019 η καλλιέργεια έχει καταχωρηθεί σωστά ως προς την επιλογή «Επιτραπέζια Ελιά». Πρότειναν να γίνει συμπλήρωση της εξειδίκευσης αναφορικά με την ποικιλία, χωρίς να επηρεαστεί η Ενιαία Ενίσχυση 2019.

Ως προς τη δημιουργία νέου μέτρου που θα συμπεριλαμβάνει τη συγκεκριμένη κατηγορία προκειμένου να καλυφθεί η πρόσθετη χρηματοδότηση που πρότεινε ο κ. Παπάς, οι εκπρόσωποι των αγροτικών συνεταιρισμών ζήτησαν να ενταχθούν στο υφιστάμενο μέτρο, ώστε να μην μετακυληθεί χρονικά η καταβολή της ενίσχυσης και τυχόν επιπλέον πόροι που θα διεκδικηθούν από το υπουργείο, εφόσον εγκριθούν από ΕΕ, να δοθούν συμπληρωματικά σε όλους. Συμφωνήθηκε όλες οι πλευρές να βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή συνεργασίας και κοινής κατεύθυνσης προκειμένου να βρεθεί άμεση λύση και να λάβουν όλοι οι παραγωγοί ισότιμα την ενίσχυση που δικαιούνται.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των Αγροτικών Αγρινίου, Γιάννης Καλλίμορφος και Ιωάννης Κάτρης, Μεσολογγίου- Ναυπακτίας Θεόδωρος Ζαφειρίου, Αιτωλικού Φώτης Ακρίδας, Καινούργιου Περικλής Παπασάικας, Αρχαίας Ωλένειας Γιώργος Μιμμής και Παραγωγών Ελιάς, Παναγιώτης Στούπας.


Συζητήθηκε σήμερα η Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη, σχετικά με τον αποκλεισμό των ελαιοπαραγωγών της Αιτωλοακαρνανίας από την οικονομική ενίσχυση των 70 ευρώ ανά στρέμμα λόγω κορωνοϊού.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος ζήτησε από τον Υπουργό να δοθεί η δυνατότητα στους ελαιοκαλλιεργητές να κάνουν διορθωτικές δηλώσεις ΟΣΔΕ, ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα και να καταφέρουν να δηλώσουν την ποικιλία της ελιάς Καλαμών που πράγματι καλλιεργούν και να λάβουν την οικονομική ενίσχυση.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απάντησε ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει σε συμπληρωματικό πρόσθετο μέτρο ενίσχυσης για την επίλυση του προβλήματος. Διευκρίνισε ότι δεν είναι εφικτό να δοθεί το δικαίωμα για διορθωτικές δηλώσεις ΟΣΔΕ, δεδομένου ότι το ποσό του μέτρου ενίσχυσης έχει ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος υπογράμμισε ότι η πρόσθετη ενίσχυση είναι ζήτημα επιβίωσης για τους ελαιοπαραγωγούς που πλήττονται τα τελευταία χρόνια από τις «ελληνοποιήσεις» που αυξάνουν τα κέρδη για τους κερδοσκόπους και αφήνουν απούλητες τις σοδειές των ποιοτικών ελληνικών ελαιοκάρπων. Ζήτησε να βρεθεί άμεσα λύση από το Υπουργείο για οριζόντια στήριξη των ελαιοπαραγωγών και οικονομική ενίσχυσή τους ανεξαρτήτως της ονομασίας ως επιτραπέζια ελιά ή ελιά Καλαμών, καθώς πρόκειται για το ίδιο προϊόν. Τόνισε ότι οι παραγωγοί έχουν εξαιρετικά υψηλά κόστη αλλά πλέον μηδενικό κέρδος με τις εξευτελιστικές τιμές που έχουν προκληθεί λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού, έχοντας καταλήξει να πωλούν τα προϊόντα τους από την τιμή των 2,5 ευρώ ανά 200 τεμάχια στην τιμή των 50 λεπτών ανά 200 τεμάχια, δηλαδή στο 40-50% του κόστους παραγωγής τους, ζητώντας από το Υπουργείο συστηματικούς ελέγχους και βιώσιμη λύση. Ανέφερε, επίσης, το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει γενικότερα ο αγροτικός τομέας με τις καθυστερήσεις στην πληρωμή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ και την κλιματική αλλαγή, όπως και το μεγάλο πλήγμα που έχουν δεχθεί με την παύση των εξαγωγών λόγω πανδημίας.

Ολοκληρώνοντας ο κ. Κωνσταντόπουλος ζήτησε ενισχύσεις χωρίς αστερίσκους και αποκλεισμούς για τους παραγωγούς, που στηρίζουν τον κοινωνικό ιστό της Περιφέρειας.  Είναι ζήτημα σεβασμού, όπως ανέφερε, στη συμβολή τους στην εθνική οικονομία, την κοινωνική συνοχή, την περιφερειακή ανάπτυξη. Κυρίως, όμως, είναι ζήτημα σεβασμού προς την ιστορία της πατρίδας μας, μιας αμιγώς αγροτικής οικονομίας με κυρίαρχο προϊόν την ελιά.


Τηλεδιάσκεψη εργασίας για το φλέγον ζήτημα της ενίσχυσης των Αιτωλοακαρνάνων αγροτών που παράγουν ελιά Καλαμών, είχε χτες το μεσημέρι ο Σπήλιος Λιβανός, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΝΔ, με εκπροσώπους των αγροτών της Αιτωλοακαρνανίας για να τους ενημερώσει για τα αποτελέσματα των προτάσεων και της επίκαιρης ερώτησης που απεύθυνε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι: Ιωάννης Καλλίμορφος, Αντιπρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού- Ένωσης Αγρινίου, Θεόδωρος Ζαφειρίου, Υποδιευθυντής ΕΑΣ Μεσολογγίου, Ανδρέας Κότσαλος, Εκπρόσωπος του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου Ελιάς Καλαμών και ιδρυτικό μέλος του Αγροτικού Συλλόγου Ελιάς Καλαμών Αιτωλοακαρνανίας, Φώτης Ζούκας, ταμίας του Συλλόγου Ελαιοπαραγωγών Αιτωλικού, Περικλής Παπασάικας, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Καινούργιου, Παναγιώτης Γαβρούζος, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Δρυμού Βόνιτσας, Δημήτριος Μπαλαμπάνης, ιδρυτικό μέλος του Αγροτικού Συλλόγου Ελιάς Καλαμών Αιτωλοακαρνανίας (ιδιότητες και πρόσωπα όσων συμμετείχαν).

Ο βουλευτής ξεκίνησε την τοποθέτησή του υπογραμμίζοντας την απολύτως αναγκαία από όλους τήρηση των μέτρων προστασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό.

Στη συνέχεια, ενημέρωσε διεξοδικά τους εκπροσώπους των αγροτών για τα μέτρα ενίσχυσης που έχει λάβει η Κυβέρνηση για την στήριξη τους, κάνοντας ειδική μνεία στα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία που ανακοινώθηκαν για την ελιά, και συγκεκριμένα για :
Α) Το Μέτρο 121 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19» για την ελαιοποιήσιμη ελιά ύψους €126 εκατομμυρίων, με ενίσχυση €30 ανά στρέμμα, και,
Β) Τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στην επιτραπέζια ελιά καλαμών ύψους 13 εκατομμυρίων, με ενίσχυση €70 το στρέμμα.

Ο Υπουργός κ. Βορίδης, όπως φάνηκε στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε ο κ. Λιβανός και συζητήθηκε στη Βουλή, έχει γνώση του προβλήματος που ανέκυψε με την εξαίρεση των αγροτών της Αιτωλοακαρνανίας και θα μεριμνήσει κατά το βέλτιστο για την εξεύρεση λύσης.

Ο βουλευτής ανέφερε ότι πρότεινε στον κ. Βορίδη λύσεις για την επίλυση του ζητήματος, όπως το εκ νέου άνοιγμα των αιτήσεων ΟΣΔΕ για το 2019 ή την χορήγηση οριζόντιας ενίσχυσης.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των αγροτών κατέθεσαν σειρά προτάσεων, όπως η ανάγκη λειτουργίας ενός συστήματος εισροών- εκροών προκειμένου, όπως συμβαίνει και με το γάλα, να διασφαλίζεται η αποφυγή «ελληνοποιήσεων» στη βρώσιμη ελιά, ενώ κατατέθηκαν και άλλες χρήσιμες προτάσεις.

Τέλος ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ανέδειξε την ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας όλων των τοπικών φορέων ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά ο πρωτογενής τομέας της Αιτωλοακαρνανίας. Και αυτό διότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί το κρίσιμο στοίχημα στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας. Ο κ. Λιβανός τόνισε ότι έχει ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την οποία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία. Τέλος, δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να είναι αδιάκοπα και δυναμικά δίπλα στον αγροτικό κόσμο της Αιτωλοακαρνανίας.


Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποίησε σήμερα 19/11/2020 ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Κωνσταντίνος Καραγκούνης με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάκη Βορίδη. Κύριο θέμα της επικοινωνίας τους ήταν το μείζον ζήτημα της παροχής χρηματικής ενίσχυσης λόγω κορωνοϊού στους παραγωγούς επιτραπέζιας ελιάς, ένα ζήτημα που αφορά μεγάλο αριθμό παραγωγών της Αιτωλοακαρνανίας αλλά και πολλών άλλων περιοχών της Ελλάδας.

Ο κ.Βορίδης ενημέρωσε τον κύριο Καραγκούνη ότι η παραπάνω ενίσχυση δεν συμπεριλήφθηκε στο πακέτο μέτρων που ζήτησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν μπορεί να συμπεριληφθεί εμβόλιμα. Ο κύριος Καραγκούνης επισήμανε τις οικονομικές απώλειες που έχουν υποστεί οι παραγωγοί επιτραπέζιας ελιάς και ζήτησε από τον Υπουργό να εξετάσει τη δυνατότητα καταβολής της ενίσχυσης σε δεύτερο χρόνο. Ο κ. Βορίδης διαβεβαίωσε τον κ. Καραγκούνη ότι το ζήτημα θα εξεταστεί πολύ σοβαρά από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και θα γίνει προσπάθεια να συμπεριληφθεί στις ενισχύσεις που θα ζητηθούν από το υπουργείο τον επόμενο μήνα. Ο κύριος Καραγκούνης ευχαρίστησε εκ των προτέρων τον Υπουργό για τις ενέργειές του και τόνισε ότι δεν πρέπει να μείνουν εκτός ενισχύσεων οι παραγωγοί της βρώσιμης ελιάς, καθώς και αυτοί έχουν υποστεί σημαντική απώλεια εισοδήματος εξαιτίας της κατάρρευσης των τιμών και της χαμηλής ζήτησης που προκάλεσε η πανδημία.