dhmarxeio xiromerou

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ξηρομέρου

O Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ξηρομέρου,

Καλεί σε Ειδική Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) την δέκατη έκτη (16η) του μηνός Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 95 και παρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006, Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων, που αναφέρεται στη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., σε συνδυασμό με τις διατάξεις τoυ άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (όπως τροπ. με το άρθρο 18 εδαφ. 10 παρ. κα΄ του Ν. 3870/2010) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α ́, 11-3-2020 και όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020,σχετ. η υπ’ αριθμ. 426/2020 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ., ΑΠ: 77233/13-11-2020 Υπ. Εσωτερικών για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα:

1. ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ OIK. ΕΤΟΥΣ 2021.