trihonida

Εκστρατεία ανάδειξης της λίμνης Τριχωνίδας

Η λίμνη Τριχωνίδα, η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000, είναι το «όπλο» μας που δυστυχώς ποτέ μέχρι σήμερα δεν το χρησιμοποιήσαμε αποτελεσματικά.

Γι’ αυτό μόνιμη επωδός σε όλες τις συζητήσεις που αναπτύσσονται είτε ιδιωτικά είτε δημόσιους χώρους, είναι ότι η λίμνη Τριχωνίδα, παρά το γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδος και μαζί με τη Λυσιμαχεία ένας σημαντικότατος υδροβιότοπος, με τεράστια βιοοικολογική και αισθητική αξία παραμένει άγνωστη, αναξιοποίητη, εγκαταλελειμμένη και απομονωμένη. Όλες οι συζητήσεις καταλήγουν στο ότι δεν υπάρχει συνολικός σχεδιασμός αλλά ούτε και οι απαιτούμενες υποδομές.

Μεμονωμένες και αποσπασματικές προσπάθειες δεν αναιρούν την αλήθεια και την βασιμότητα των ανωτέρω διαπιστώσεων που διατυπώνονται με ένα τρόπο μελαγχολικό και εκπέμπουν ένα αίσθημα απογοήτευσης. Οι προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει μέχρι σήμερα και στις οποίες αναφερόμαστε συνοπτικά στην βάση δεδομένων της ιστοσελίδας μας, είναι μεν σημαντικές αλλά χωρίς συνέχεια και αποσπασματικές και δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα ούτε αυτοτελώς, ούτε αθροιστικά να βγάλουν την περιοχή από την υστέρηση και την απομόνωση.

Απαιτείται λοιπόν ένα σχέδιο ολιστικής διαχείρισης και μεταχείρισης της λίμνης Τριχωνίδας στο πλαίσιο του οποίου θα προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον, θα αναδεικνύεται το πολιτισμικό στοιχείο και θα τίθενται οι βάσεις, οι όροι και οι προδιαγραφές για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του τόπου μας. Η λίμνη Τριχωνίδα μπορεί και πρέπει να γίνει η ατμομηχανή για την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας.
Αυτό το οποίο αξιολογείται ως μειονέκτημα, δηλαδή οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, μπορούμε και πρέπει να το αντιστρέψουμε κάνοντάς το πλεονέκτημα διότι ακριβώς λόγω των χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης στην περιοχή μας σώζεται τουλάχιστον και διασώζεται η φυσικότητα και η ακεραιότητα του περιβάλλοντος.

Το ζήτημα της Τριχωνίδας και το αντίστοιχο αίτημα των κατοίκων προκειμένου να υπερβούμε το αναπτυξιακό έλλειμα της περιοχής μας εκκρεμεί επί σειρά ετών. «Αλλά…φευ η υπομονή μας εξηντλήθη». Δεν υπάρχουν πλέον άλλα περιθώρια.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ η ‘Act now-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΡΑ» μπαίνει μπροστά και ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης προβολής και ανάδειξης του θησαυρού της περιοχής που είναι η λίμνη Τριχωνίδα, το ισχυρότερο συγκριτικό πλεονέκτημα του τόπου μας, που ουδέποτε μέχρι σήμερα αξιοποιήθηκε με κανόνες βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινης οικονομίας στο πλαίσιο διατήρησης του μοναδικού βιοσυστήματός της. Είναι το «κεφάλαιο» της περιοχής μας. Εάν δεν το προστατέψουμε θα υπονομεύσουμε το αναπτυξιακό μέλλον του τόπου μας. Πρώτιστη λοιπόν υποχρέωση και καθήκον η προστασία και παράλληλα η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και πρωτοβουλιών και η δημιουργία ήπιων εγκαταστάσεων και υποδομών για να μετατρέψουμε την λησμονημένη γαλάζια καλλονή της Αιτωλοακαρνανίας σε έναν ελκυστικό προορισμό.

Το Δίκτυο ενεργών πολιτών «Act now – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΡΑ» απευθύνεται σε όλους και Καλεί κατοίκους, πολίτες και φορείς να συστρατευθούν σε αυτήν την προσπάθεια που θα πρέπει να αποτελέσει κεντρικό πολιτικό και πατριωτικό στόχο. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε τον Σύνδεσμο «ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ» και την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ όπου:

α) είναι καταγεγραμμένες και παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι μέχρι σήμερα δράσεις, πρωτοβουλίες και προσπάθειες καθώς επίσης στοιχεία και δεδομένα που θα εμπλουτίζονται διαρκώς προς ενημέρωση όλων και

β) θα καταχωρούνται απόψεις, προτάσεις, στοιχεία, δεδομένα και επισημάνσεις σχετικά με τις αδυναμίες που πρέπει να αρθούν, τα ισχυρά σημεία που αφορούν στη λίμνη Τριχωνίδα και την ευρύτερη περιοχή προκειμένου να διατυπωθεί με σαφήνεια ο πολιτικός στόχος και το αναπτυξιακό όραμα, να προσδιορίσουμε την ταυτότητα, να δημιουργήσουμε τον μύθο της περιοχής και η Τριχωνίδα να αρχίσει πλέον να εκπέμπει ένα μήνυμα ότι είναι υπόδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινης οικονομίας και τέλος να διαμορφωθεί ένα συνεκτικό και συγκροτημένο πλαίσιο στρατηγικών προτεραιοτήτων, με αντίστοιχο αίτημα προς τις αρμόδιες Αρχές, εναρμονισμένο με το επιτρεπτικό πλαίσιο της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης η οποία εκπονείται από το ΥΠΕΝ με βάση την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις περιοχές NATURA 2000, ώστε να προχωρήσουν επιτέλους τα αναγκαία έργα που θα μετατρέψουν τον τόπο μας σε ένα τόπο γόνιμο που αξίζει να επισκέπτεσαι, να καλλιεργείς, να επενδύεις, να δημιουργείς.

Για το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών «Act Νow- ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ τώρα»
Δημήτρης Τραπεζιώτης, Δικηγόρος π. Δήμαρχος Θεστιέων

 

Όσοι επιθυμούν να συμβάλλουν στην εκστρατεία, ας δουν περισσότερες πληροφορίες εδώ.