c191

Η μεγαλύτερη ενεργειακή κοινότητα με φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα δημιουργείται στο Μεσολόγγι

Περιφερειακός συνδυασμός ‘Δικαίωμα στην πρόοδο’ – Απόστολος Κατσιφάρας:

Αρκετά σίγουρος και με υπέρμετρες φιλοδοξίες, εμφανίσθηκε ο περιφερειάρχης το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 στο Μεσολόγγι , όπου και ανακοίνωσε παρουσία του υπουργού κ. Λιβανού, την δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας στην περιφέρεια, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, τα ΝΠΔΔ, τους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ.

Αναφέρθηκε εν ολίγοις ο κ. περιφερειάρχης, στο πρόγραμμα για κάλυψη των αναγκών τους για ηλεκτρική ενέργεια, τη μείωση του κόστους άρδευσης των καλλιεργειών και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Σε παρόμοια πρωτοβουλία είχαμε προβεί ως περιφερειακή Αρχή το 2018, μετά την ψήφιση του νόμου που άνοιξε τον δρόμο για τις Ενεργειακές Κοινότητες, προκειμένου να Δημιουργηθεί ένας Φορέας με την συμμετοχή των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ όλης της περιφέρειας, με στόχο την ενεργειακή αυτονομία.

Είχαν λάβει χώρα συσκέψεις, τόσο με τους εν δυνάμει συμμετέχοντες , όσο και με το αρμόδιο υπουργείο προκειμένου να βρεθεί η βάση πάνω στην οποία θα οικοδομούσαμε το εγχείρημα. Μια πρωτοβουλία όμως, η οποία βρήκε πολλά εμπόδια, που ως επί το πλείστων είχαν σχέση με το νεοσυσταθέν πλαίσιο των ΑΠΕ για τις ενεργειακές κοινότητες αλλά και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, που μπλόκαραν την συμμετοχή της πλειοψηφίας των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, στην προσπάθεια αυτή.

Το εγχείρημα είναι σοβαρό και δεν χωρούν πανηγυρισμοί και υπέρμετρη δημοσιότητα από πλευράς του Περιφερειάρχη, αλλά αντίθετα πρέπει να δοθούν επαρκείς απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα που θα κρίνουν την επόμενη μέρα, όπως:

 

Εκτός από την παραχώρηση του χώρου από το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τι άλλο Ουσιαστικό έχει να ανακοινωθεί;

Πως θα ξεπεραστεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των Ενεργειακών Κοινοτήτων βάση του άρθρου 7 παρ. 3ε του Ν. 4414/2016, όπου προβλέπεται ότι οι Ενεργειακές Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού και οι Ενεργειακές Κοινότητες με περισσότερα από 60 μέλη υπόκεινται στους περιορισμούς των παραγράφων 3β, 3γ και 3δ με αποτέλεσμα από το 2022 οι Ενεργειακές Κοινότητες με τουλάχιστον 60 μέλη (ή με συμμετοχή ΟΤΑ) να εμπλέκονται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες;

Θα συγκεκριμενοποιήσει σε ποιόν τύπου ενεργειακό συμψηφισμό αναφέρεται; Είναι πραγματικά καθοριστικής σημασίας;

Μέσω, ποιού επίσημου Φορέα καταρτίσθηκαν οι καταναλώσεις και οι ανάγκες των εν δυνάμει ωφελούμενων Φορέων της προσπάθειας και μέσω ποιας μελέτης αποφασίσθηκε η ισχύς του πάρκου;

Μέσω ποιού χρηματοδοτικού εργαλείου, θα υλοποιηθεί η επένδυση και πόσες Ενεργειακές Κοινότητες, θα δημιουργηθούν ανά περιφερειακή ενότητα έτσι ώστε, να διασφαλίζονται οι ίσες ευκαιρίες και η ισόρροπη ανάπτυξη σε επίπεδο περιφέρειας;

Λήφθηκαν υπόψιν οι πραγματικές καταναλώσεις των ΤΟΕΒ και το γεγονός των απαρχαιωμένων Δικτύων και των απωλειών τους;

Λήφθηκε υπόψιν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ και οι αδυναμίες σε ίδια κεφάλαια και ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες; Και τι εννοείτε ότι ολοκληρώθηκε η έγκριση σχεδίων και καταστατικών από όλα τα μέλη ( ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, Δήμους );

 

Κύριε περιφερειάρχη τα ερωτήματα είναι πολλά, και οι απαντήσεις πρέπει να είναι πειστικές, προκειμένου , ο πολίτες και ο αγρότες της περιφέρειας να έχουν ουσιαστική και αντικειμενική ενημέρωση.

Η κρίση βαθαίνει, οι ανισότητες διευρύνονται και το βέβαιο είναι ότι η φτηνή ενέργεια πρέπει να περάσει στην παραγωγική διαδικασία.

Οι Εποχές στις οποίες Ζούμε δεν ενδείκνυνται για πράξεις Εντυπωσιασμού και μόνο.


 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλαδας:

Την εκκίνηση των διαδικασιών παραχώρησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έκτασης 1.300 στρεμμάτων στην περιοχή του Μεσολογγίου, με στόχο τη δημιουργία της μεγαλύτερης Ενεργειακής Κοινότητας ΑΠΕ στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ο κ. Σπήλιος Λιβανός.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα που είχε υποβάλλει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, για την εγκατάσταση στον συγκεκριμένο χώρο φωτοβολταϊκών σταθμών που θα δημιουργήσουν ενεργειακές κοινότητες, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, τα ΝΠΔΔ και τους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, μέσω κάλυψης των αναγκών τους για ηλεκτρική ενέργεια, τη μείωση του κόστους άρδευσης των καλλιεργειών και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το Φωτοβολταϊκό Πάρκο θα είναι της τάξης των 108 MW και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται περίπου στο ύψος των 90.000.0000 ευρώ.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός στην παρέμβασή του επισήμανε ότι οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων έχουν καθοριστικό ρόλο στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Σημείωσε ωστόσο οι ΤΟΕΒ αντιμετωπίζουν πολλά λειτουργικά προβλήματα που προέρχονται από τα υψηλά τέλη άρδευσης που οφείλονται, κυρίως, στο υψηλό κόστος ηλεκτροδότησης των αντιλιοστασίων και στο παλαιωμένο δίκτυο.

Ο κ. Λιβανός σημείωσε ότι αντιλαμβανόμενος τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί αυτή η κατάσταση δρομολογεί μια σημαντική μεταρρύθμιση για την αναδιαμόρφωση της λειτουργίας των ΤΟΕΒ, με στόχευση τον εκσυγχρονισμό των παλαιωμένων στην πλειονότητά τους εγκαταστάσεων και των δικτύων αλλά κυρίως τη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης.

«Όραμά μας στο επόμενο διάστημα είναι με σκληρή δουλειά να δημιουργήσουμε το συνεκτικό και λειτουργικό νομοθετικό πλαίσιο, να ολοκληρώσουμε μελέτες και να εντάξουμε έργα, ώστε να επιτύχουμε, όλοι μαζί, μια ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση, του συνόλου των πλούσιων υδάτων πόρων της περιοχής μας», τόνισε.

Όπως σημείωσε ο ΥΠΑΑΤ, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεχίζοντας την υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού της έργου, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και πρωτοπορώντας στην ευρωπαϊκή πολιτική της βιωσιμότητας και του European green deal, επενδύει ουσιαστικά στην πράσινη ενέργεια, στις ΑΠΕ.

«Και ολοκληρώνουμε εμπροσθοβαρώς, πολύ πριν από την υποχρεωτική ημερομηνία, την απεξάρτησή μας από καταστροφικές για το περιβάλλον και τον άνθρωπο πολιτικές, όπως τη λιγνιτική παραγωγή», πρόσθεσε ο ΥΠΑΤ.

Για τον ίδιον, όπως τόνισε, «οι ενεργειακές κοινότητες αποτελούν το εργαλείο των απλών παραγωγών ώστε να εξοικονομήσουν σημαντικά χρήματα αλλά ταυτόχρονα να βελτιώσουν και το ενεργειακό αποτύπωμα των καλλιεργειών τους».

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

«O ήλιος που δίνει ζωή στα αγροτικά μας προϊόντα, αλλά και σε εμάς τους ίδιους, θα δώσει νέα ζωή στον τόπο μας» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στον σχεδιασμό της Περιφέρειας για τη διαμόρφωση μίας οικονομίας κλίμακας μέσω της συνένωσης όλων των τοπικών δυνάμεων μέσω μίας καινοτόμας προσπάθειας που θα επιτύχει την ενεργειακή αυτονόμηση των ΤΟΕΒ και των Δήμων της περιοχής.

«Αυτός ο τρόπος είναι μέσω των Ενεργειακών Κοινοτήτων, με την εκμετάλλευση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, που δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες φορέων ή και πολιτών να γίνουν παραγωγοί και πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών. Πρόκειται για ένα σχέδιο που οραματίζεται τους αγροτικούς οργανισμούς και συνεταιρισμούς, τους Δήμους και κάθε άλλο φορέα της Δυτικής Ελλάδας που το επιθυμεί, υπό την «ομπρέλα» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να γίνουμε όλοι μέτοχοι και συμμέτοχοι σε μία νέα ενεργειακή εποχή για τον τόπο» σημείωσε ο κ. Φαρμάκης.

Ολόκληρη η παρέμβαση του ΥΠΑΑΤ κ. Σπήλιου Λιβανού

«Η σημερινή μου παρουσία στην Αιτωλοακαρνανία και ιδιαίτερα στο Μεσολόγγι αποτελεί μια στιγμή που μου προκαλεί ένα ξεχωριστό συναίσθημα ευθύνης.
Διότι σήμερα επισκέπτομαι το Μεσολόγγι ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως πολιτικός προϊστάμενος δηλαδή του Υπουργείου που χειρίζεται τα πλέον κρίσιμα θέματα για την πόλη, την Αιτωλοακαρνανία και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα.

Κύρια προϋπόθεση για την ύπαρξη του πρωτογενούς τομέα είναι το νερό. Είναι το βασικό όπλο και σύμμαχος του, είναι το αίμα που αιματοδοτεί κάθε παραγωγή στον πρωτογενή τομέα. Η ορθή διαχείριση του σε διεθνές και εθνικό επίπεδο αποτελεί ζητούμενο για την επάρκεια του, ιδίως σε μια εποχή όπου βιώνουμε τις ραγδαίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Ο τόπος μας, η περιοχή του Μεσολογγίου, αλλά και της Αιτωλοακαρνανίας γενικότερα, είναι μία περιοχή πλούσια σε υδάτινα αποθέματα. Η αφθονία αυτή, όμως, δεν θα πρέπει να μας παραπλανά. Πολλές περιοχές της πατρίδας μας έρχονται αντιμέτωπες με την έλλειψη νερού. Συνεπώς, πρέπει να διασφαλίζουμε την μέγιστη αξιοποίηση με την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Καίριο και καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων έχουν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων. Οι αυτοδιοικούμενοι αυτοί οργανισμοί που είναι επιφορτισμένοι με τη συντήρηση και λειτουργία των αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων.

Η λειτουργία των ΟΕΒ, που επιτελούν σημαντικό έργο, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες. Δυσκολίες που αντανακλούν στους αγρότες, οι οποίοι καλούνται να καταβάλλουν στους ΤΟΕΒ πολύ μεγάλα ποσά για τέλη άρδευσης και αποστράγγισης. Ποσά που εν πολλοίς οφείλονται στο υψηλό κόστος ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων και το παλαιωμένο δίκτυο τους.

Ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιλαμβανόμενοι τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί αυτή η κατάσταση δρομολογούμε μια σημαντική μεταρρύθμιση για την αναδιαμόρφωση της λειτουργίας των ΤΟΕΒ, με στόχευση τον εκσυγχρονισμό των παλαιωμένων στην πλειονότητά τους εγκαταστάσεων και των δικτύων αλλά κυρίως τη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης.

Αυτή τη στιγμή όπως γνωρίζετε είναι σε εξέλιξη σημαντικές μελέτες για διάφορες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, όπως της Μακρυνείας, του Παναιτωλίου, της Σπολάιτας και του Ματσουκίου.

Όραμά μας στο επόμενο διάστημα είναι με σκληρή δουλειά να δημιουργήσουμε το συνεκτικό και λειτουργικό νομοθετικό πλαίσιο, να ολοκληρώσουμε μελέτες και να εντάξουμε έργα, ώστε να επιτύχουμε, όλοι μαζί, μια ενιαία και αποτελεσματική διαχείριση, του συνόλου των πλούσιων υδάτων πόρων της περιοχής μας.

Σε αυτήν την προσπάθεια απαραίτητη συνθήκη είναι η μείωση του κόστους ενέργειας για τη λειτουργία των αντλιοστασίων και των μηχανισμών πότισης.
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχεδιάζοντας μεταρρυθμιστικά, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και πρωτοπορώντας στην ευρωπαϊκή πολιτική της βιωσιμότητας και του European green deal, επενδύει ουσιαστικά στην πράσινη ενέργεια, στις ΑΠΕ. Και ολοκληρώνουμε όπως εμπροσθοβαρώς- και έχει γίνει μεγάλο θετικό θέμα στην Ευρώπη για την πατρίδα μας- πολύ πριν από την υποχρεωτική ημερομηνία, την απεξάρτησή μας από καταστροφικές για το περιβάλλον και τον άνθρωπο πολιτικές, όπως τη λιγνιτική παραγωγή.

Για εμένα οι ενεργειακές κοινότητες αποτελούν το εργαλείο των απλών παραγωγών ώστε να εξοικονομήσουν σημαντικά χρήματα αλλά ταυτόχρονα να βελτιώσουν και το ενεργειακό αποτύπωμα των καλλιεργειών τους.

Στο πλαίσιο αυτό η συναντίληψη οράματος και πίστης με τον Νεκτάριο Φαρμάκη που δίνει δύναμη και διπλή ελπίδα, ότι δουλεύοντας μαζί με την Περιφέρεια τα απόμενα χρόνια, μπορούμε να αλλάξουμε πολλά και για τις συνθήκες ζωής και για την παραγωγή μας σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Για το λόγο αυτό, μου δίνει μεγάλη χαρά να στηρίξω ενεργά το σχεδιασμό που προωθεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την δημιουργία ενεργειακής κοινότητας για την ενεργειακή αυτονομία του αρδευτικού και αποστραγγιστικού δικτύου. Η σπουδαιότητα του εγχειρήματος είναι κοινά αποδεκτή για λόγους που έχουν αναλυθεί, με σπουδαιότερο αυτού της σημαντικής μείωσης του κόστους παραγωγής και της πράσινης πολιτικής στην πιο πράσινη περιοχή της χώρας.

Σήμερα, λοιπόν, βρίσκομαι στο Μεσολόγγι, στην περιοχή «Πόλντερ» για να ανακοινώσω ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παραχωρεί με απόφασή μου έκταση 1.300 στρεμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη δημιουργία της περιφερειακής ενεργειακής κοινότητας των ΤΟΕΒ.

Είμαι πεπεισμένος ότι ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης με τους συνεργάτες του και τη δική μας συνδρομή, σύντομα θα προχωρήσουμε μαζί στο όλο εγχείρημα καθιστώντας την Δυτική Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην υλοποίηση πολιτικών που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην άμεση στήριξη των αγροτών μας, αποτελώντας φωτεινό παράδειγμα ώστε να ακολουθήσουν και άλλες περιοχές της πατρίδας μας.

Αγαπητέ Νεκτάριε, πιστεύω και εύχομαι ότι μπορούμε μαζί να ξεκολλήσουμε την ανάπτυξη στον τόπο μας και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα. Μπορούμε να αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του ευλογημένου τόπου της Δυτικής Ελλάδας. Η σημερινή είναι η δεύτερη μεγάλη σύμπραξη, μετά την υπογραφή πριν λίγες ημέρες της Προγραμματικής Σύμβασης για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και της Περιφέρειας. Η καλή και αποτελεσματική συνεργασία κυβέρνησης και Αυτοδιοίκησης δείχνει το νέο μοντέλο πολιτικής αποτελεσματικότητας που προάγει το όραμα και το στρατηγικό σχέδιο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του ΥΠΑΑΤ και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».


Τον δρόμο ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση α’ και β’ Βαθμού, οι ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ καθώς και όποιος άλλος οργανισμός ή φορέας το επιθυμεί, να ενταχθεί σε μια μεγάλη «ενεργειακή συμμαχία» με πολλαπλά οφέλη, ανοίγει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω της δημιουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων και αξιοποίησης των ΑΠΕ.

Ένα καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, (που αποτελεί μία πρωτοβουλία πάνω στην οποία εργάζεται η Περιφέρεια επί έναν περίπου χρόνο), πραγματοποιήθηκε σήμερα, Σάββατο 27 Φεβρουαρίου, οπότε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, αλλά και των εκπροσώπων 38 φορέων που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης, ανακοίνωσε την εκκίνηση των διαδικασιών παραχώρησης από το Υπουργείο, έκτασης 1.300 στρεμμάτων στην περιοχή του Μεσολογγίου, με στόχο τη δημιουργία τη δημιουργία ενός μεγάλου Φωτοβολταϊκού Πάρκου, δυναμικότητας 108 MW και συνολικού προϋπολογισμού, περίπου 90 εκατ. ευρώ.

Θα πρόκειται για την μεγαλύτερη Ενεργειακή Κοινότητα της Ελλάδας και ένα πρωτοποριακό σχέδιο ακόμα και για την Ευρώπη, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται σε τέτοια έκταση και με τέτοια μαζικότητα, η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας προς όφελος της αγροτικής παραγωγής και των ΟΤΑ.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανταποκρίθηκε άμεσα και θετικά στο αίτημα που είχε υποβάλλει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας για την εγκατάσταση στον συγκεκριμένο χώρο φωτοβολταϊκών σταθμών που θα δημιουργήσουν ενεργειακές κοινότητες, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, τα ΝΠΔΔ και τους ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, μέσω κάλυψης των αναγκών τους για ηλεκτρική ενέργεια, τη μείωση του κόστους άρδευσης των καλλιεργειών και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

«Για εμένα οι ενεργειακές κοινότητες αποτελούν το εργαλείο των απλών παραγωγών ώστε να εξοικονομήσουν σημαντικά χρήματα αλλά ταυτόχρονα να βελτιώσουν και το ενεργειακό αποτύπωμα των καλλιεργειών τους» τόνισε ο κ. Λιβανός στην τοποθέτησή του, αναφέροντας τα προβλήματα που συναντούν οι ΤΟΕΒ και το υψηλό ενεργειακό κόστος που καλούνται να καταβάλλουν.

«Για το λόγο αυτό, μου δίνει μεγάλη χαρά να στηρίξω ενεργά το σχεδιασμό που προωθεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την δημιουργία ενεργειακής κοινότητας για την ενεργειακή αυτονομία του αρδευτικού και αποστραγγιστικού δικτύου. Η σπουδαιότητα του εγχειρήματος είναι κοινά αποδεκτή για λόγους που έχουν αναλυθεί, με σπουδαιότερο αυτού της σημαντικής μείωσης του κόστους παραγωγής και της πράσινης πολιτικής στην πιο πράσινη περιοχή της χώρας. Σήμερα, λοιπόν, βρίσκομαι στο Μεσολόγγι, στην περιοχή «Πόλντερ» για να ανακοινώσω ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παραχωρεί με απόφασή μου έκταση 1.300 στρεμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη δημιουργία της περιφερειακής ενεργειακής κοινότητας των ΤΟΕΒ» πρόσθεσε ο κ. Λιβανός, καταλήγοντας ως εξής: «Αγαπητέ Νεκτάριε, πιστεύω και εύχομαι ότι μπορούμε μαζί να ξεκολλήσουμε την ανάπτυξη στον τόπο μας και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα. Μπορούμε να αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του ευλογημένου τόπου της Δυτικής Ελλάδας. Η σημερινή είναι η δεύτερη μεγάλη σύμπραξη, μετά την υπογραφή πριν λίγες ημέρες της Προγραμματικής Σύμβασης για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και της Περιφέρειας. Η καλή και αποτελεσματική συνεργασία κυβέρνησης και Αυτοδιοίκησης δείχνει το νέο μοντέλο πολιτικής αποτελεσματικότητας που προάγει το όραμα και το στρατηγικό σχέδιο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του ΥΠΑΑΤ και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας μίλησε για μία «νέα εποχή» για την Αυτοδιοίκηση και κυρίως για την αγροτική παραγωγή, σημειώνοντας πως η Περιφέρεια, ως η «μεγάλη στέγη» τριών Περιφερειακών Ενοτήτων, επεξεργάστηκε ένα σχέδιο που διαμορφώνει μία οικονομία κλίμακας με τη συνένωση των τοπικών δυνάμεων με ισχυρά οικονομικά οφέλη για όλους, το οποίο παράλληλα υπακούει στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των καιρών για αξιοποίηση των ΑΠΕ. «Μετατρέπουμε ένα μεγάλο πρόβλημα σε μία μεγάλη ευκαιρία. Ο ήλιος που δίνει ζωή στα αγροτικά μας προϊόντα, αλλά και σε εμάς τους ίδιους, θα δώσει νέα ζωή στον τόπο μας» ανέφερε ο κ. Φαρμάκης, ευχαριστώντας τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την άμεση αποδοχή της πρότασης, σημειώνοντας πως είναι «η πρώτη έμπρακτη απόδειξη στήριξης και πίστης στην πρωτοπορία που μπορεί να δημιουργήσει η Δυτική Ελλάδα»

Ο κ. Φαρμάκης, αναφερόμενος στα «βήματα» που έγιναν από την Περιφέρεια το προηγούμενο διάστημα, σημείωσε:
«Στον έναν περίπου χρόνο που δουλεύουμε πάνω σε αυτό το σχέδιο, πετύχαμε επίσης τα εξής:
• την έγκριση των Σχεδίων των Καταστατικών από τα μέλη (ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, Δήμους)
• την έγκριση της συμμετοχής τους στο αρχικό ταμείο των Ε.Κ.
• και βέβαια, στην εξασφάλιση του χώρου όπου θα κατασκευαστεί το πρώτο Φ/Β πάρκο

Ακόμα:
• Ενημερώσαμε όλους τους φορείς δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης για τη πρόθεση δημιουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων καθώς και για οφέλη αυτών.
• Συγκεντρώσαμε όλα τα δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από τους φορείς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
• Προχωρήσαμε στον σχεδιασμό των Ενεργειακών Κοινοτήτων και των προδιαγραφών του Φ/Β Πάρκου.
• Προσδιορίσαμε τις ενεργειακές ανάγκες και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε φορέα στην Ενεργειακή του Κοινότητα.
• Καταρτίσαμε και στείλαμε στα μέλη των Ενεργειακών Κοινοτήτων, τα σχετικά Καταστατικά».

Ωστόσο, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, «ο δρόμος για την ολοκλήρωση του σχεδίου είναι ακόμα μακρύς και ανηφορικός. Και όχι μόνο δεν πρέπει να βαυκαλιζόμαστε πως πετύχαμε κάτι, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα μέχρι να δούμε τα πραγματικά αποτελέσματα των προσπαθειών μας»

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Φαρμάκης, είπε: «Επιτρέψτε μου να θυμίσω κάτι που έλεγα πριν τις εκλογές: Η εποχή της αδράνειας και της μεμψιμοιρίας για τη Δυτική Ελλάδα πρέπει να τελειώσει. Αυτός ο τόπος πρέπει, όχι μόνο να διεκδικήσει όσα επί χρόνια στερείται και δικαιούται, αλλά και να στηριχτεί στις μεγάλες δυνάμεις που ο ίδιος έχει για να πάει μπροστά και να αποδείξει πως η θέση του ουραγού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δεν του αξίζει. Αυτό κάνουμε. Παίρνουμε εμείς οι ίδιοι τις τύχες μας στα χέρια μας. Δίνουμε λύση στο υψηλό ενεργειακό κόστος του πρωτογενούς τομέα αλλά και της Αυτοδιοίκησης, προσφέροντας δημοσιονομικό χώρο για την αποπληρωμή των παλαιών χρεών και για περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη, ανοίγουμε την αγορά ενέργειας, συμβάλλουμε καθοριστικά στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και παράλληλα, αυξάνουμε την διείσδυση των ΑΠΕ, συνεισφέροντας στις προσπάθειες της χώρας για επίτευξη των ενεργειακών στόχων της. Προχωράμε οργανωμένα και δυναμικά. Η επόμενη ημέρα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ξεκίνησε!».