dhmagr2

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ η 3η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020 και όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, σχετ. η υπ’ αριθμ. 426/2020 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ., ΑΠ: 77233/13-11-2020), στις 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00, για τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών». (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).