aei3

Iσότιμη αντιμετώπιση στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση απαιτεί το Αγρίνιο

Η ανάπτυξη της περιφέρειας στη χώρα μας αλλά και η άρση των κοινωνικών ανισοτήτων συνδέεται άμεσα και καθοριστικά με την ανάπτυξη και τη διεύρυνση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό η πανεπιστημιακή εκπαίδευση να οργανωθεί με ισορροπημένο, ορθολογικό και κοινωνικά δίκαιο τρόπο.
Βασικοί άξονες της ανάπτυξης των πανεπιστημίων πρέπει να είναι:

Α. Η σύνδεση των πανεπιστημιακών τμημάτων με την τοπική οικονομία και τις κοινωνικές ανάγκες.

Β. Η δημιουργία των προϋποθέσεων για την παραγωγή νέας γνώσης δίνοντας βαρύτητα στην έρευνα και κυρίως στην άμεση εφαρμογή της στην παραγωγική διαδικασία, κάτι που αποτελεί κομβικό σημείο.

Γ. Η ισορροπημένη κατανομή των πανεπιστημιακών τμημάτων σε όλα τα αστικά κέντρα της περιφέρειας αναλογικά με τον πληθυσμό, μια παράμετρος που επιβάλλεται για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ιδίως το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό για τις τοπικές κοινωνίες περιοχών που συγκεντρώνουν μεγάλο πληθυσμό. Να υπάρχουν, δηλαδή, σχολές και τμήματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κοινωνίας και συνδεδεμένα με την τοπική οικονομία, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να σπουδάσουν στον τόπο διαμονής τους αλλά και να έχουν στη συνέχεια καλύτερες ευκαιρίες εργασίας.

Επιπλέον λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, που θα παραταθεί λόγω της πανδημίας, το κόστος των σπουδών μακριά από τον τόπο διαμονής της οικογένειας είναι για τις περισσότερες οικογένειες δυσβάστακτο έως απαγορευτικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες που η δημόσια δωρεάν παιδεία υποτίθεται ότι θα μηδένιζε.
Δυστυχώς στην περιοχή μας δεν υπάρχει αυτή η ισότιμη και ισορροπημένη κατανομή.

Το Αγρίνιο παρά τις συνεχείς μεταβολές και αναδιαρθρώσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συνεχίζει να αντιμετωπίζεται, όπως για δεκαετίες, ως ο φτωχός συγγενής και στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Την ανισότητα αυτή μπορεί εύκολα να τη διαπιστώσει κανείς από τα δεδομένα που παρουσιάζουμε στον παρακάτω πίνακα που περιγράφουν ανάγλυφα την κατάσταση που υπάρχει στη τριτοβάθμια εκπαίδευση στα τέσσερα περιφερειακά αστικά κέντρα που υπάρχουν στον δυτικό ηπειρωτικό άξονα της χώρας.
Κατά σειρά πληθυσμού είναι: Πάτρα, Ιωάννινα, Αγρίνιο και Καλαμάτα.

ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2020 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΝΑ 1000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ
ΠΑΤΡΑ 213.984 28 5559 26,0
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 112.486 19 3723 33,1
ΑΓΡΙΝΙΟ 94.181 4 731 7,8
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 69.849 8 1610 23,0

Όπως μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε το Αγρίνιο υστερεί σημαντικά σε αριθμό πανεπιστημιακών τμημάτων καθώς έχει μόλις 4, όταν η Πάτρα έχει 28, τα Ιωάννινα 19 και η αρκετά μικρότερη σε πληθυσμό Καλαμάτα 8.

Επίσης υστερεί κατά πολύ σε αριθμό εισακτέων. Το 2020 είχε μόλις 731 εισακτέους, όταν η Πάτρα είχε 5559, τα Ιωάννινα 3723 και η Καλαμάτα 1610.
Η τεράστια υστέρηση του Αγρινίου φαίνεται ξεκάθαρα και από τον πιο αξιόπιστο δείκτη που είναι ο αριθμός εισακτέων ανά 1000 κατοίκους όπου το Αγρίνιο έχει 7,8 ενώ τα Ιωάννινα 33,1 η Πάτρα 26 και η Καλαμάτα 23. Δηλαδή, οι άλλες τρεις πόλεις έχουν τριπλάσιο και τετραπλάσιο αριθμό σε σύγκριση με το Αγρίνιο.
Τα στοιχεία που παρουσιάσαμε φανερώνουν ξεκάθαρα την άνιση αντιμετώπιση των πολιτών του Δήμου μας, κάτι βεβαίως που καταλαβαίνουν οι Αγρινιώτες και γι’ αυτό είναι δικαιολογημένο το αίσθημα αδικίας που νιώθουν.
Σε αυτή την άνιση μεταχείριση πρέπει να μπει κάποτε ένα τέλος.

Η ισότιμη αντιμετώπιση του Αγρινίου ως ένα από τα μεγάλα αστικά κέντρα του Δυτικού άξονα της χώρας θα πρέπει να είναι το πρόταγμα των διεκδικήσεων των πολιτών, όσων θεσμικά τους εκπροσωπούν (Δήμος Αγρινίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας) και των φορέων της περιοχής μας (επιμελητήρια κλπ).

Η διεκδίκηση αυτή χρειάζεται συστράτευση και σχέδιο που θα συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις με άξονα τις ανάγκες της κοινωνίας και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας. Για παράδειγμα, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει τμήμα Γεωπονίας ή τμήμα Κτηνιατρικής στην περιοχή του Αγρινίου που η οικονομία του βασίζεται στη γεωργία και την κτηνοτροφία ή πόσο σημαντική είναι η επανίδρυση του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών σε μια περιοχή πολύ πλούσια σε ιστορία και πολιτισμό.

Η υλοποίηση της πρότασης της «Συμμαχίας Πολιτών» για την δημιουργία Δημοτικής Επιτροπής Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία έγινε αποδεκτή από την Δημοτική αρχή, πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην οργάνωση της συλλογικής προσπάθειας και την ενότητα που θα πρέπει να έχει η διεκδίκηση αυτή.

Αγρίνιο 18 Ιανουαρίου 2021

Για τη «Συμμαχία Πολιτών»
Γιώργος Δ. Καραμητσόπουλος