bus1

Προτεινόμενες διαδρομές για το αστικό ΚΤΕΛ Μεσολογγίου

Ανοικτή επιστολή για τον Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου & τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ

Από το φύλλο της Αιχμής (10-12-2020) πληροφορήθηκα την ενίσχυση της αστικής συγκοινωνίας βάση μελέτης η οποία έχει εκπονηθεί. Με την παρούσα επιστολή εκφράζω τις θέσεις μου, εφόσον από το 2012 που συνταξιοδοτήθηκα ασχολούμαι εθελοντικά με την ολιστική μελέτη της Αρχιτεκτονικής των μεταφορών για την πόλη μας (παλιά και νέα πόλη), καταθέτοντας Δημόσια και στην αρμόδια Υπηρεσία τις θέσεις μου με σχεδιαστικές λύσεις τόσο ολιστικές όσο και τμηματικές.

Η μελέτη η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό του Αστικού ΚΤΕΛ είναι ορθολογική για την πόλη μας με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα. Μπορεί όμως να διαφοροποιηθεί λίγο έως αρκετά στη διαδρομή της παλιάς πόλης αν από τον μελετητή και τους επιβλέποντες την μελέτη ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μου και γίνουν αποδεκτές στα καλά και δυνατά της σημεία.

Τα σημερινά δεδομένα που αναφέρθηκα είναι:
1) Η μη ολοκλήρωση των διανοίξεων – διαμορφώσεων οδών με άμεση προτεραιότητα αρχικά στις κεντρικές και περιμετρικές συλλεκτήριες οδούς και για τα πέντε οικιστικά σύνολα της νέας περιαστικής πόλης και στη συνέχεια και σε όλες τις τοπικές οδούς.
2) Η έλλειψη της κατασκευής τεχνικών έργων στις διώρυγες και στραγγιστικές τάφρους στα τρία οικιστικά σύνολα της νέας περιαστικής πόλης για να υπάρχει συνέχεια της κυκλοφορίας στις οδούς των οικιστικών συνόλων Καλλονής, Μάνας, Αγ. Δημητρίου καθώς και στο νότιο όριο της Βίγλας το εφαπτόμενο με την σιδηροδρομική γραμμή.

Πρόταση 1

i) Ως μέσο αστικής μεταφοράς στην πόλη μας ωφέλιμο είναι να επιλεγεί το Minibus με δωρεάν διαδρομές.

ii) Ως διαδρομή να επιλεγεί η περιαστική δεύτερη γραμμή με διαφοροποίηση λαμβάνοντας υπόψη την μελέτη μου. Θα πρέπει να συμπεριλάβει βόρεια τους υπολειπόμενους εμπορικούς δρόμους (Λιακατά και Ι. Ρωγών). Δυτικά και νότια να προσεγγίσει άμεσα τις Υπηρεσίες και τα Σχολεία ώστε οι πολίτες, οι εργαζόμενοι και οι μαθητές να έχουν για να διανύσουν μηδενικές αποστάσεις. Ενώ ανατολικά για να εξυπηρετηθεί η κεντρική τοπική αγορά της παλιάς πόλης, να διέρχεται μόνο στην οδό Μουστακλή, η οποία είναι 12μετρη, και μπορεί να εξυπηρετήσει στο σχεδιασμό της στάθμευση με στεγασμένες στάσεις αναμονής των πολιτών.
Το πλεονέκτημα της προτεινόμενης δεύτερης διαδρομής (περιαστική κυκλική γραμμή) είναι ότι: Ενώνει την παλιά Πόλη με την νέα περιαστική πόλη.

iii) Ωφέλιμη όμως θα ήταν και μια μικρή προέκταση στην γραμμή την οποία προτείνει ο μελετητής. Αυτή είναι η προέκταση μέσω της οδού Ναυπάκτου για να ενωθεί η πόλη μας με το οικιστικό σύνολο των Ταμπακαριών και το Πανεπιστήμιο.

Η περιαστική δεύτερη γραμμή είναι πολύ χρήσιμη ως καθαρά αστική διότι:

α) Συνδέει οδικά τα επτά Σχολεία του υλοποιημένου σχεδίου της επέκτασης (6ο Δημοτικό και νηπιαγωγείο, 2ο Γυμνάσιο, 4ο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο, ΚΔΑΠ Βίγλας, 2ο Λύκειο και βοηθά την μετακίνηση της Σχολικής Κοινότητας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς τόσο στα Σχολεία τους όσο και στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες στο κέντρο της παλιάς Πόλης.

β) Δίνει όμως και την δυνατότητα σε Δημότες κυρίως της μεγάλης ηλικίας των πέντε οικιστικών συνόλων της επέκτασης (περιαστική νέα πόλη) (Καλλονή, Μάνα, Αγ. Δημήτρης, Βίγλα, Σφαγεία) να μεταβαίνουν στο κέντρο της παλιάς πόλης για γιατρούς, φάρμακα, Υπηρεσίες, ψώνια, ψυχαγωγία κ.λπ. με την παροχή της δωρεάν διαδρομής όπως σήμερα γίνεται σε πολλούς Δήμους της Χώρας μας.

γ) Η λειτουργία τακτικής γραμμής συγκοινωνίας στο σύνολο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης (παλιά και νέα πόλη) συνεπάγεται μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων. Τα οφέλη είναι πολλά όπως μείωση εκπομπής ρύπων, μείωση ατυχημάτων, μείωση του κόστους μετακίνησης και μείωση κατανάλωσης καυσίμων για κάθε νοικοκυριό. Η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς συμβάλλει με τα πλεονεκτήματα της σημαντικά στην βιώσιμη κινητικότητα του συνόλου της πόλης μας.

δ) Η προτεινόμενη προέκταση θα συνδέσει επίσης με την Συγκοινωνία και το εναπομένων εκτός της προτεινόμενης διαδρομής οικιστικό σύνολο των Ταμπακαριών. Θα εξυπηρετεί την μεταφορά των μαθητών και των Δημοτών των Ταμπακαριών στα Σχολεία και στο κέντρο της παλιάς Πόλης. Θα μεταφέρει όμως και τους φοιτητές, οι οποίοι διαμένουν στο σύνολο του υλοποιημένου σχεδίου της επέκτασης. Διότι η προτεινόμενη διαδρομή του μελετητή μεταφέρει μόνο τους φοιτητές οι οποίοι διαμένουν στο κέντρο της παλιάς Πόλης και της Βίγλας.

Πρόταση 2

Αν όμως ως μέσο μεταφοράς για τις αστικές διαδρομές της πόλη μας επιλεγεί από το Δήμο και το ΚΤΕΛ το μεγάλο λεωφορείο στην πρόταση του μελετητή ανατολικά στην παλιά πόλη θα πρέπει να γίνει αντιπρόταση.

Δεν θα πρέπει να επιλεγούν οι οδοί Μουστακλή και Ελευθέρων πολιορκημένων για διέλευση αυτού. Θα πρέπει να επιλεγεί η οδός Εθνικής Αντίστασης πλάτους 11μ (δεύτερη παράλληλος της Μουστακλή ανατολικά) ή η οδός Βλαχοπούλου πλάτους 12μ (τρίτη παράλληλος της Μουστακλή ανατολικά). Η Βλαχοπούλου έχει πλάτος όσο και η Μουστακλή.

Η πρότασή μου για το λεωφορείο απορρέει από την πρόταση της κυκλοφοριακής μου μελέτης για το κέντρο. Οι οδοί Εθνικής Αντίστασης και Βλαχοπούλου στην μελέτη μου λειτουργούν ως ζευγάρι (νέα είσοδος – έξοδος πόλης). Η διέλευση των λεωφορείων θα είναι πιο σωστή να γίνεται περιμετρικά του ιστού της παλιάς πόλης (να δημιουργηθεί περιμετρικός ανατολικός δακτύλιος), όπως γίνεται σήμερα δυτικά με την χρήση της οδού Κύπρου (περιμετρικός δυτικός δακτύλιος). Στις οδούς Ενικής Αντίστασης ή Βλαχοπούλου θα πρέπει να μεταφερθεί και η διαδρομή όλων των μεγάλων λεωφορείων του Αστικού ΚΤΕΛ

Παράλληλα θα ήταν ωφέλιμο να δρομολογηθούν άμεσα και οι διαδικασίες, για να ανοίξει με αναγκαστική απαλλοτρίωση η νέα είσοδος- έξοδος πόλης από την Ναυπάκτου στο ύψος των καπναποθηκών, όπου θα μεταφερθεί η Αστυνομία. Με την διάνοιξη αυτή θα καταργηθεί η απαράδεκτη κυκλική έξοδος οχημάτων από την πόλη μέσω της οδού Χατζηκώστα και οι οδοί Εθνικής Αντίστασης και Βλαχοπούλου θα δέχονται τα οχήματα εισόδου-εξόδου της πόλη από την οδό Ναυπάκτου.
Η προτεινόμενη αντιπρόταση θα συντελέσει στην αποσυμφόρηση της κίνησης, στη μείωση ρύπων στο κέντρο και στην ασφαλή κίνηση των ποδηλάτων στην εμπορική οδό Μουστακλή παράλληλα με την κίνηση των οχημάτων.

Αίτημα κατοίκων Καλλονής προς το Δήμο και το ΚΤΕΛ

Μέχρι την έγκριση και υλοποίηση της μελέτης το Αστικό ΚΤΕΛ στα υφιστάμενα δρομολόγια, τα οποία σήμερα εκτελεί με το μεγάλο λεωφορείο, η γραμμή Μεσολόγγι – Πανεπιστήμιο πρώην ΤΕΙ, θα πρέπει να επεκταθεί. Για να συμπεριλάβει και το οικιστικό σύνολο της Καλλονής, στο οποίο διαμένουν αρκετοί φοιτητές. Ως ιδιοκτήτες ακινήτων τα διαμερίσματά μας δεν προτιμούνται για μίσθωση λόγω έλλειψης δρομολογίου προς τα ΤΕΙ.

Διευκρινήσεις για την μελέτη μου.

Στην ολιστική μελέτη μου για την πόλη την οποία παρέδωσα στον Δήμαρχο της πόλης μας το Σεπτέμβρη του 2019, παρέδωσα δυο φακέλους. Το περιεχόμενό τους έχει αναρτηθεί στο web: https://tsakmakli.wordpress.com. Σε αυτούς εμπεριέχονται και αρκετοί χάρτες. Ένας από αυτούς έχει ολοκληρωμένη την κυκλοφοριακή μελέτη ολόκληρης της επέκτασης (πέντε οικιστικά σύνολα) με πλήρως κατατοπιστικό υπόμνημα για το σχεδιασμό της και τα απαιτούμενα τεχνικά έργα στις διώρυγες και στραγγιστικές τάφρους της. Ένας δεύτερος χάρτης έχει προτάσεις για τροποποίηση της υφιστάμενης κυκλοφοριακής μελέτης στην παλιά πόλη. Ένας τρίτος χάρτης εμπεριέχει την διαδρομή mini-bus του Δήμου για δωρεάν διαδρομές. Ένας τέταρτος χάρτης εμπεριέχει πρόταση για τροποποίηση της υπάρχουσας διαδρομής Μεσολόγγι –ΤΕΙ με μεγάλο λεωφορείο.
Ο σχεδιασμός τον οποίο εκπόνησα στους χάρτες με τις δυο προτεινόμενες διαδρομές για την αστική Συγκοινωνία της πόλης, εν μέρει δεν τυγχάνει άμεσης υλοποίησης.(Λίγοι δρόμοι της διαδρομής στην νέα περιαστική πόλη δεν είναι πλήρως διανοιγμένοι και τα απαιτούμενα τεχνικά έργα δεν έχουν κατασκευαστεί.)
Ο σχεδιασμός μου των διαδρομών ΚΤΕΛ μαζί με τις δυο κυκλοφοριακές μελέτες έχει και στόχο να αναδείξει, ποιές είναι οι προτεραιότητες έργων που δίνουν ανάσα στην παλιά και τη νέα περιαστική πόλη ως ενιαίο σύνολο λειτουργιών.

Προτεραιότητα έχουν:

α) Οι διανοίξεις κεντρικών και περιμετρικών συλλεκτήριων οδών στα πέντε οικιστικά σύνολα της επέκτασης και η κατασκευή τεχνικών έργων (γεφυρώματα στους αύλακες-στραγγιστικές τάφρους. Είναι σχεδιασμένα στην κυκλοφοριακή μου μελέτη και αναλύονται στο υπόμνημά της.)

β) Η αποσυμφόρηση της οδού Μουστακλή. Η χρήση ως εισόδου – εξόδου της παλιάς πόλης του ζεύγους των οδών Ενικής Αντίστασης και Βλαχοπούλου θα αποσυμφορήσει την οδό Μουστακλή.

Γι αυτές τις προτεραιότητες θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ένταξης μελέτης και κατασκευής έργων στα επόμενα οικονομικά Τεχνικά προγράμματα. Στόχος των εντάξεων που αναφέρω για προτεραιότητα ένταξης είναι η επικοινωνία όλων των γειτονιών των οικιστικών συνόλων της περιαστικής πόλης με το κέντρο της παλιάς Πόλης και την Δυτική παραλιακή περιμετρική της πόλης καθώς και η αποσυμφόρηση της οδού Μουστακλή στην παλιά Πόλη.
(Είμαι στην διάθεσή σας οποτεδήποτε μου ζητηθεί για οποιαδήποτε διευκρίνιση και παρουσίαση των τωρινών θέσεών μου επί των σχεδίων, καθώς και για το σύνολο της μελέτης μου, την οποία κατέθεσα στο Δήμο με αρ.πρωτ. στο γραφείο Δημάρχου 199/16-09-2019).

Μεσολόγγι, 05-01-2021

Με εκτίμηση

Σταυρούλα Τσακμακλή
Πολιτικός Μηχανικός

——-

Πρόταση 1:Προτεινόμενη διαδρομή mini-bus πόλης
Ως χώρος στάθμευσης και αφετηρία εκκίνησης προτείνεται ο χώρος των Σφαγείων, όπου στεγάζεται η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου με τα οχήματά της (συστέγαση και των οχημάτων για την εξυπηρέτηση των πολιτών της πόλης μας.

Διαδρομή 1 (κόκκινο μελάνι) : Αφετηρία, αριστερά στην δυτική περιμετρική παραλιακή οδό, αριστερά η Ν. Μπότσαρη (Αντιπεριφέρεια),αριστερά η Κύπρου, δεξιά η Κύπρου, αριστερά η οδός Μούρκα, αριστερά η Παπαδιαμαντοπούλου, δεξιά η Νεφέλης 1 (είναι δίπλα και βόρεια του 2ου Γυμνασίου. Είναι ημιαδιάνοικτη 16μετρη οδός. Απαιτείται 16μετρη – γέφυρα με επίλυση 16μετρου πλακοσκεπή οχετού στη διώρυγα),δεξιά ανώνυμη αδιάνοικτη μικρού μήκους οδός, δεξιά η Μάνας αριστερά η Αριάδνης, αριστερά η Αγ. Αθανασίου, δεξιά η ημιδιάνοικτη οδός Ειρήνης (απαιτείται διάνοιξη με αίτημα στο Υπ. Άμυνας της 22μετρης οδού σχεδίου πόλης στο νότιο όριο του γηπέδου του στρατοπέδου), αριστερά η ημιδιάνοικτη ανατολική περιμετρική της Καλλονής, αριστερά 10μετρη ανώνυμη οδός (στα Πλαγκέικα), αριστερά η Αγ. Αθανασίου, δεξιά η Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά η Δαμασκηνού, αριστερά η Ραζηκώτσικα, αριστερά η Μουστακλή, δεξιά η Ευαγγελάτου, αριστερά η Μάγερ, δεξιά τμήμα της οδού Κύπρου, αριστερά η Ανώνυμη 2 (μεταξύ Δημητρούκειου και ειδικού Γυμνασίου – Λυκείου, δεξιά η Λιακατά, αριστερά η Ι. Ρωγών, δεξιά η Κύπρου, αριστερά η Αρχ. Δαμασκηνού, δεξιά η Παπαδιαμαντοπούλου – Ναιπάκτου έως τέρμα στο Πανεπιστήμιο πρώην ΤΕΙ.

Επιστροφή (κίτρινο μελάνι): Πανεπιστήμιο πρώην ΤΕΙ, οδός Ναυπάκτου – Παπαδιαμαντοπούλου, δεξιά η Κύπρου, δεξιά η Κύπρου, δεξιά η Κύπρου, δεξιά η Ν. Μπότσαρη, δεξιά η παραλιακή, Τέρμα – Αφετηρία.

Η διαδρομή περιλαμβάνει όλα τα σημεία αναφοράς για την εξυπηρέτηση των δημοτών της παλιάς και της νέας περιαστικής πόλης. Όμως προϋποθέτει διανοιγμένους – διαμορφωμένους τους δρόμους της διαδρομής που αναφέρονται και με κατασκευασμένο ένα απαιτούμενο τεχνικό έργο (16μετρη γέφυρα με επίλυση πλακοσκεπούς οχετού) στην επέκταση του σχεδίου πόλης (νέα περιαστική πόλη).

Μεσολόγγι, Μάιος 2019
Η συντάκτης
Σταυρούλα Τσακμακλή Πολιτικός Μηχανικός

 

 

Πρόταση 2: Προτεινόμενη διαδρομή λεωφορείων πόλης.

Ως χώρος στάθμευσης και αφετηρία εκκίνησης προτείνεται ο χώρος των Σφαγείων, όπου στεγάζεται η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου με τα οχήματά της (συστέγαση και των οχημάτων για την εξυπηρέτηση των πολιτών της πόλης μας.

Διαδρομή 2 (πράσινο μελάνι) : Αφετηρία, αριστερά η περιμετρική παραλιακή οδός, αριστερά η Ν. Μπότσαρη, δεξιά η Κύπρου, αριστερά η Κύπρου, αριστερά η Κύπρου, αριστερά η Μάγερ, δεξιά η Ευαγγελάτου, αριστερά η Μουστακλή, δεξιά η Τζαβέλλα, αριστερά διαγώνια οδός όπου έχει πρόσωπο ο βρεφονηπιακός σταθμός του ΟΑΕΔ, αριστερά η Βλαχοπούλου, αριστερά η Χατζηκώστα, δεξιά η Αρχ. Δαμασκηνού, αριστερά η Παπαδιαμαντοπούλου, δεξιά η Νεφέλης 1 (ημιδιάνοικτη 16μετρη οδός απαιτούνται δύο 16μετρες – γέφυρες με επίλυση 16μετρου πλακοσκεπή οχετού σε δυο διώρυγες του Αγ. Δημητρίου και της Καλλονής), δεξιά η Ειρήνης, δεξιά η Αγ. Αθανασίου, αριστερά τμήμα της Παπαδιαμαντοπούλου και συνέχεια η οδός Ναυπάκτου έως το Πανεπιστήμιο πρώην ΤΕΙ.

Επιστροφή (κίτρινο μελάνι):Πανεπιστήμιο πρώην ΤΕΙ, οδός Ναυπάκτου – Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Αρχ. Δαμασκηνού, δεξιά η Κύπρου, αριστερά η Κύπρου, αριστερά η Κύπρου, αριστερά η Ν. Μπότσαρη, αριστερά η παραλιακή, Τέρμα – Αφετηρία.

Η διαδρομή περιλαμβάνει όλα τα σημεία αναφοράς για την εξυπηρέτηση των δημοτών της παλιάς και της νέας περιαστικής πόλης. Όμως προϋποθέτει διανοιγμένους – διαμορφωμένους τους δρόμους της διαδρομής που αναφέρονται και με κατασκευασμένα δύο απαιτούμενα τεχνικά έργα ( δύο 16μετρες γέφυρες με επίλυση πλακοσκεπούς οχετού) στην επέκταση του σχεδίου πόλης (νέα περιαστική πόλη).

Μεσολόγγι, Μάιος 2019

Η συντάκτης
Σταυρούλα Τσακμακλή
Πολιτικός Μηχανικός

 

Κατεβάστε σε μορφή συμπιεσμένου αρχείου, τις δυο προτεινόμενες διαδρομές του αστικού Κτελ:

Αρχείο