army

Δελτία απογραφής στρατευσίμων

Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει όσους στρατεύσιμους γεννήθηκαν το έτος 2003 (κλάσεως 2024) ότι υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα 02 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2021.
Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου πραγματοποιείται στις Στρατολογικές Υπηρεσίες είτε στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι στρατεύσιμοι μπορούν να προσέρχονται στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ανεξάρτητα με τη Δημοτική Ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων. Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτη¬τα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

(1) Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή Ελληνικού Διαβατηρί¬ου
(2) Δημόσιο έγγραφο όπου αναγράφεται ο Αριθμός φορολογικού Μη-τρώου (ΑΦΜ)
(3) Δημόσιο έγγραφο όπου αναγράφεται ο Αριθμός μητρώου κοινω¬νικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr. καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ-ΑΦΜ- ΑΜΚΛ) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

Επιπρόσθετα, για την επίτευξη ταχύτερης και πληρέστερης επικοινωνίας, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεω¬τικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ¬δρομείου τους (E-mail), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους ανα¬φορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συ¬νέπειες από τη μη ενημέρωση (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, ανυποταξία κλπ).

Όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογεί¬ται η ακαταλληλότητα για στράτευση, στην παρούσα φάση μόνο αυτοί υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, από τις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.
Οι στρατεύσιμοι μπορούν να εκτυπώνουν από τη Δικτυακή Πύλη των Στρατολογικών Υπηρεσιών (www.stratologia.gr/enimerwsi_apografis) αποδει¬κτικό κατάθεσης ΔΑ πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους. (Αποδεικτικό κατάθεσης δεν εκδίδεται από τις ΣΥ, τα ΚΕΠ ή τις προξενικές αρχές)

Όσοι δεν τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:
(1) Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
(2) Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
(3) Τριών (3) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως κατα- θέσαντες, οφείλουν μέχρι την καθορισμένη προθεσμία από την παράγραφο 1 της παρούσας, να υποβάλλουν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκ¬δοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί, ώστε να ειδοποιηθούν αυτοί που διαμένουν στο εξωτερικό, μέσω οικείων ή συγγενών τους. Οι διαμένοντες στο εξω¬τερικό μπορούν να απογραφούν στις αρμόδιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές υποχρεούμενοι να προσκομίσουν, εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους.
Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση. απορία ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας (τηλέφωνα: 2613610029,-21,-19,-15) ή σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία.