agrinio8

Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου

Στην έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων έργων του Δήμου Αγρινίου προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου έτους 2021 ανά πηγή χρηματοδότησης έχει ως εξής:

Α/Α ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΑ

1 ΣΑΤΑ 2021 1.330.590,00
2 Χ.Υ. ΣΑΤΑ 832.814,10
3 Χ.Υ ΣΑΤΑ ΟΣΚ 1.011.500,49
4 ΣΑΤΑ ΟΣΚ 2021 336.750,00
5 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 24.800,00
6 Χ.Υ. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 442.950,33
7 ΔΕΥΑΑ 156.773,10
8 ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 97.291,93
9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 635.495,35
10 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 1.237.724,58
11 ΔΕΣΜΗΕ 109.346,02
12 ΥΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021 (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 100.000,00
13 Χ.Υ ΥΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 103.720,00
14 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 6.887.540,00
15 Χ.Υ ΟΦΕΙΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 21.000,50
16 ΕΣΠΑ-ΠΔΕ 56.765.728,66
ΣΥΝΟΛΟ 70.094.025,06

Η ένταξη των έργων «Κατασκευή Πράσινων Σημείων» προϋπολογισμού 901.716 €
και «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων» προϋπολογισμού 109.000 ευρώ ήρθαν μετά τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος και θα εγγραφούν στην Αναμόρφωση του Δεκεμβρίου διαμορφώνοντας το Τ.Π. στα 71.104.741,06 €. Τα έργα της ΔΕΥΑΑ ανέρχονται στο ποσό των 36.347.719.,92 € ενώ εντός του 2021 θα υποβληθούν τα υπόλοιπα έργα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης προϋπολογισμού 30.640.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, στο Δήμο Αγρινίου το 2021, θα εκτελεστούν συνολικά έργα 107.452.460, 98 ευρώ.

«Πολλαπλασιάζουμε τα έργα, πολλαπλασιάζουμε τα οφέλη για τους δημότες μας.
Αλλάζουμε προς το καλύτερο την εικόνα του Αγρινίου.
Και αυτή είναι μια αδιαπραγμάτευτη αλήθεια. Με χαρά ακούμε τα θετικά σχόλια για την τεχνογνωσία του Δήμου Αγρινίου και την αξία των μελετών και των έργων που υλοποιούμε.
Σε μια δύσκολη χρονιά για όλη τη Χώρα καταφέραμε να σχεδιάσουμε ένα, υψηλών προδιαγραφών, τεχνικό πρόγραμμα. Στρατηγική επιλογή της Δημοτικής Αρχής είναι η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος των δημοτών με έργα που βελτιώνουν τις υποδομές αλλά και την καθημερινότητά τους. Η διάθεση μας είναι ενωτική. Συνθέτουμε δυνάμεις, οράματα και ιδέες », ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

Τα νέα έργα αγγίζουν το ποσό των 47.698.777,45 € και τα συνεχιζόμενα έργα ανέρχονται στο ποσό των 21.260.487,51 €.

Έχουν εγκριθεί έργα ύψους 4.233.125 ευρώ από τα προγράμματα Φιλόδημος, Πράσινο Ταμείο και Α. Τρίτσης και 1.515.562 ευρώ για μια σειρά τεχνικών έργων μεταξύ αυτών η συντήρηση και επισκευή σχολείων και έργα οδοποιίας ενώ έχουν υποβληθεί προτάσεις ύψους 2.633.480 € για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.


Εισήγηση Τεχνικού Προγράμματος 2021

Ύστερα από πολλά μνημονιακά χρόνια και τους σχετικούς οικονομικούς περιορισμούς κληθήκαμε ξαφνικά να διαχειριστούμε και μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση πρώτου μεγέθους με εκρηκτικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς.
Εννοώ φυσικά την πανδημία του κορωνοϊού. Μέσα σε ένα αντίξοο περιβάλλον, έπρεπε να επιδείξουμε γρήγορα αντανακλαστικά, και με υπευθυνότητα και σοβαρότητα να οργανώσουμε με χρηστό τρόπο τόσο τα οικονομικά μας όσο και το ανθρώπινο δυναμικό, με σκοπό να ανταπεξέλθουμε στον κοινωνικό και αναπτυξιακό μας ρόλο.

Οι κατευθύνσεις του Τεχνικού Προγράμματος στο πεδίο των έργων αφορούν κυρίως την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, έργων που είναι απαραίτητα για τον τόπο μας προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.
Πρόκειται για ένα ρεαλιστικό, υλοποιήσιμο πρόγραμμα που έχει λάβει υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου από ίδιους πόρους και από διάφορες πηγές χρηματοδότησης, τα αιτήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων τα οποία αξιολογήθηκαν και ιεραρχήθηκαν, στο μέτρο πάντα του εφικτού, καθώς και τη δυνατότητα ωρίμανσης και υλοποίησης μέσα στο 2021 ορισμένων χρηματοδοτούμενων έργων.
Ανταποκρίνεται πλήρως στις δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής. Είναι ταυτόχρονα βαθιά αναπτυξιακό και υλοποιήσιμο, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και χρηματοδοτήσεις. Για πρώτη φορά είδαμε να σχεδιάζονται εμβληματικά έργα, να πραγματοποιούνται μεγάλες, μεσαίες και μικρές επεμβάσεις στο σύνολο του Δήμου. Ο δε όγκος των κεφαλαίων που επενδύθηκαν και επενδύονται σε συντηρήσεις, επισκευές, είναι αξιοσημείωτος.

Προσπαθώντας να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών και της κοινωνίας, συγκροτήσαμε, υλοποιήσαμε και υλοποιούμε ένα πολυεπίπεδο τεχνικό πρόγραμμα, με διαφάνεια, τήρηση της νομιμότητας και των αυστηρών διαδικασιών που επιτάσσει το νομοθετικό πλαίσιο και στα πλαίσια των οικονομικών μας δυνατοτήτων.
Πιστεύουμε ότι το τεχνικό πρόγραμμα που σας παρουσιάζουμε σήμερα θα θέσει τις βάσεις ώστε να γίνει ο Δήμος Αγρινίου ένας σύγχρονος Ευρωπαϊκός δήμος με αύξηση του αστικού του εξοπλισμού, καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους του, αλλά και τους επισκέπτες που φιλοδοξούμε να πολλαπλασιαστούν τα επόμενα χρόνια.

Ένας δήμος με λειτουργικό σχεδιασμό του χώρου και των δραστηριοτήτων του, που αισιοδοξούμε να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης και εξωστρέφειας για όλη την Δυτική Στερεά. Για αυτό και είναι προσανατολισμένο στον άνθρωπο και στις υποδομές υπέρ αυτού.
Καθίσταται πλέον αναγκαία η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με παραχώρηση στους Δήμους όχι την εκτέλεση αλλά το σχεδιασμό και την δυνατότητα χρηματοδότησης της λειτουργίας τους. Μια νέα Τοπική Διακυβέρνηση εν όψει και των διαρθρωτικών αλλαγών στον καταστατικό χάρτη της Αυτοδιοίκησης.

Φωτάκης Φ. Βασίλης
Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού,  Οργάνωσης και Πληροφορικής.


Για να υλοποιηθούν τα έργα χρειάζεται επιχειρησιακό σχέδιο ,προγραμματισμός ,όραμα  και δουλειά και η δημοτική αρχή δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα γραφής , έξι χρόνια που διοικεί το Δήμο Αγρινίου .

Αυτό δήλωσε η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χριστίνα Σταρακά σχολιάζοντας το τεχνικό πρόγραμμα  του Δήμου Αγρινίου, εστιάζοντας την κριτική της στην χαμηλή απορροφητικότητα έργων, προηγούμενων ετών που δεν αφήνει περιθώρια για πανηγυρισμούς .

Η  Χριστίνα Σταρακά,  αναφερόμενη στο τεχνικό πρόγραμμα  μεταξύ άλλων τόνισε:

Πρέπει να δηλώσουμε εξαρχής ότι δεν υπάρχει κάποια εναντίωση  για τα έργα του τεχνικού προγράμματος .

Ωστόσο τα δείγματα γραφής  της δημοτικής αρχής  δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για την υλοποίηση τους .

Η χαμηλή απόδοση της , φαίνεται από  την ελάχιστη αύξηση του προϋπολογισμού των συμβασιοποιημένων έργων και μελετών .

Πολλά έργα  εγγεγραμμένα στο τεχνικό πρόγραμμα ως συνεχιζόμενα έχουν μηδενική ή ισχνή απορροφητικότητα.
Τα έργα έχουν αξία μόνο όταν αποδίδονται στους πολίτες .Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται επιχειρησιακό σχέδιο , πρόγραμμα και δουλειά.

Σε ότι αφορά την εξέλιξη για το Πάρκο, η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης τόνισε : η παρέμβαση δεν πρέπει να κριθεί με βάση τη σημερινή κατάσταση που έχει ο χώρος ο οποίος είναι εγκαταλελειμμένος. Η ανάπλαση στο πάρκο δεν πρέπει να διακατέχεται από φοβικό σύνδρομο, ούτε να έχει στοιχεία συντηρητισμού, αλλά πρέπει να απαντά στις ανάγκες της εποχής. Να δημιουργηθεί δηλαδή ένας χώρος σύγχρονος, λειτουργικός ,ανθρώπινος όπως στα μεγάλα πάρκα σε όλες τις πόλεις της χώρας και της Ευρώπης. Αυτά δυστυχώς δεν επιτυγχάνονται ,με ευθύνη της δημοτικής αρχής.

Για το κρίσιμο θέμα των μελετών η Χριστίνα Σταρακά υποστήριξε: Για ακόμη μια χρόνια υπάρχει ανεπάρκεια μελετών .
Ένας σύγχρονος Δήμος, του μεγέθους του Αγρινίου, είναι απόλυτα αναγκαίο να είναι ανταγωνιστικός σε όλα τα επίπεδα και να διεκδικεί συνεχώς και με επιτυχία κονδύλια από  όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με ώριμες μελέτες που  δυστυχώς δεν εμπεριέχονται στο τεχνικό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της παράταξης «ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ» δεν υπάρχει πολιτική βούληση για έργα σχολικής στέγης και για ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ πόλης και Δημοτικών Ενοτήτων .

Είναι ο φτωχότερος απολογισμός δημοτικής αρχής στο ευαίσθητο θέμα των σχολικών υποδομών. Η δημοτική αρχή, είτε από αδιαφορία είτε από έλλειψη στρατηγικής, αδράνησε στο ευαίσθητο θέμα των σχολικών υποδομών. Καμία μελέτη, κανένας σχεδιασμός ιδιαίτερα για την προσχολική αγωγή .

Από τα έργα του τεχνικού προγράμματος ανά Δημοτική Ενότητα αποτυπώνεται ευκρινώς η άνιση αντιμετώπιση όλων των Δημοτικών Ενοτήτων.

Με το Τεχνικό Πρόγραμμα προκύπτει ότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Δημοτική Αρχή, ως πολιτική προτεραιότητα, η ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων, με βραχυπρόθεσμη στόχευση την ανάκαμψη τους και την εξάλειψη των ελλειμμάτων σε υποδομές.
Κλείνοντας, η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χριστίνα Σταρακά, δήλωσε: «Για άλλη μια χρονιά, αυτό που εμφανώς διαφαίνεται από το τεχνικό πρόγραμμα, είναι η έλλειψη οράματος και στρατηγικού σχεδιασμού».


Εδώ και μια δεκαετία από την εφαρμογή του νόμου Καλλικράτη, της επιβολής δηλαδή των μνημονίων στην τοπική διοίκηση, οι δημοτικές αρχές είναι υποχρεωμένες κάθε χρόνο να καταρτίζουν τεχνικά προγράμματα και προϋπολογισμούς μέσα σε ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό χαρακτηρίζεται από ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, επιτροπείες, δημοσιονομική ασφυξία και κυρίως μη καταβολή των θεσμοθετημένων πόρων από την μεριά των κυβερνήσεων, οι οποίες έχουν την υποχρέωση (σύμφωνα με τους αφελείς), να διαχειρίζονται τους φόρους με βάση το δημόσιο συμφέρον.

Αυτές οι παράνομες κατακρατήσεις των πόρων, οδηγούν τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε οικονομική ασφυξία.

Οι Δήμοι έμαθαν πια να διαχειρίζονται την φτώχεια τους, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα μικρά και μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Όποιος κρύβει αυτές τις πολιτικές επιλογές ρίχνοντας ευθύνες μόνο στις τοπικές δημοτικές αρχές στην καλύτερη περίπτωση εθελοτυφλεί και στη χειρότερη ψεύδεται.
Την ίδια στιγμή που οι δήμοι αδυνατούν να προγραμματίσουν και να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους προκειμένου να αρχίσουν να τις ικανοποιούν σταδιακά και κατά προτεραιότητα, ένα απίστευτο πάρτι εκατομμύριων έχει στηθεί μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Τα προγράμματα αυτά καταρτίζονται από τεχνοκράτες χιλιόμετρα μακριά από τους τόπους εφαρμογής τους, είναι ανταγωνιστικά και δεν είναι για όλους.

Οι υπηρεσίες των δήμων, εφόσον είναι κατάλληλα και επαρκώς στελεχωμένες, αρχίζουν ένα αγώνα δρόμου προκειμένου να συντάξουν μελέτες και προτάσεις για προσκλήσεις που βγαίνουν από διάφορους φορείς και για διαφορετικές δράσεις, οι οποίες στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι αποσπασματικές και αρκετές φορές ικανοποιούν έργα βιτρίνας. Ο σκοπός βέβαια των προγραμμάτων αυτών είναι να λειτουργούν κατά κύριο λόγο ως ιμάντες μεταφοράς χρημάτων προς συγκεκριμένες τσέπες.

Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, όμως.

Στο πραγματικά μεγάλο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Αγρινίου που κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι δημόσιες χρηματοδοτήσεις που αφορούν τις δράσεις για την πολιτική προστασία και πυροπροστασία φθάνει στο «ιλιγγιώδες» ποσό των 230 χιλ ευρώ. όσο θα κοστίσει δηλ. η κατασκευή ενός ηλιακού δένδρου στα πλαίσια του προγράμματος υλοποίησης του ανοιχτού κέντρου εμπορίου.

Η ασφάλεια μας λοιπόν από τις φυσικές καταστροφές και οι προληπτικές δράσεις που απαιτούνται δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη για τέτοια προγράμματα σε αντίθεση με έργα βιτρίνας.

Από την άλλη η περίφημη ΒΑΑ που σχεδιάστηκε από την προηγουμένη περιφερειακή αρχή χωρίς φυσικά να υιοθετηθούν οι προτεραιότητες και οι ανάγκες της περιοχής, περιλαμβάνει έργα σημαντικά όπως η αναζωογόνηση του πάρκου, η ανακατασκευή της Χαριλάου Τρικούπη (κυρίως σε ότι αφορά στις υποδομές αποχέτευσης και των αγωγών ύδρευσης), η αξιοποίηση και η ανακαίνιση του τσιμεντένιου κτιρίου των αποθηκών Παπαστράτου, αλλά και λιγότερο σημαντικά, άφησε στο έλεος και την εγκατάλειψη το σύνολο της περιφέρειας που βρίσκεται σε σπιράλ παρακμής εδώ και κάμποσα χρόνια.

Με άλλα λόγια, όσο θα συνεχίζεται αυτή η πολιτική της υποχρηματοδότησης των δήμων, της έλλειψης δυνατότητας συγκρότησης ενός δημοκρατικού προγραμματισμού, που θα μας δίνει την ευκαιρία να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας, να σχεδιάσουμε το μέλλον μας και φυσικά να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα σχέδια αυτά, η εξάρτηση μας από αυτά τα προγράμματα θα είναι μονόδρομος.
Από την άλλη όμως μονόδρομος θα έπρεπε να είναι και η αντίσταση μας απέναντι σε αυτές τις πολιτικές και σε όσους επιχειρούν να τις συντηρούν. Μόνο που αυτή η επιλογή δεν μπορεί να είναι μονοσήμαντη και σε καμία περίπτωση μόνο αυτοδιοικητική.

Υ.Γ. Αυτή η μεγάλη χρηματοδότηση της κυβέρνησης προς τους δήμους της χώρας για ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων, αυξάνει τη προίκα των ιδιωτών, που ετοιμάζονται να αναλάβουν τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ελπίζουμε αυτό να μην το δούμε να συμβαίνει… και δεν θα αρκεστούμε μόνο στην ελπίδα

Ανυπότακτο Αγρίνιο