apohetefsi1-1

Tο αποχετευτικό δίκτυο της δημοτικής ενότητας Θεστιέων

5/11/2020
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Περιφερειάρχη κο Νεκτάριο Φαρμάκη

Κοιν: Αντιπεριφερειάρχη υποδομών κ΄ έργων κο Αθανάσιο Μαυρομμάτη

Θέμα: Σχετικά με το αποχετευτικό δίκτυο της πρώην Δ. Ενότητας Θεστιέων.

 

Κύριε Περιφερειάρχη

Με αφορμή τις εργασίες για το έργο του αποχετευτικού δικτύου (πρώην) δημοτικής ενότητας Θεστιέων, οι οποίες έχουν προκαλέσει αναστάτωση και δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής με τις καθυστερήσεις τις ημιτελείς εργασίες που άφησαν μισοκατεστραμένες οδούς των χωριών, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις των οχημάτων, δημιουργώντας εστίες κινδύνου για τη σωματική ακεραιότητα των πεζών.
Η διαδικασία κατασκευής του έργου της αποχέτευσης της Δ.Ε. Θεστιέων αφορά τις Τοπικές κοινότητες Καινούργιου, Παναιτωλίου και νέας Αβόρανης ξεκίνησε το 2010. Το έργο αφορά αποκλειστικά την ΠΔΕ αφού φορέας υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου είναι ΠΔΕ με χρήματα από την κατανομή του πανελλαδικού προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» του Υπουργείο Εσωτερικών.

Η Χρηματοδότηση ήταν αρχικά της τάξης των 900.000£ ,από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, αποτελούσε αναγκαιότητα αφού το συγκεκριμένο έργο αποχέτευσης έρχεται να προστατεύσει το περιβάλλον και συγκεκριμένα την λίμνη Τριχωνίδα από οικιακά αστικά λύματα κ.λ.π Δημοπρατήθηκε στις 18-5-2006 και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί εξ αιτίας της αποσπασματικότητας των λειτουργιών του, των αστοχιών και πιθανά διαφόρων ατελειών της μελέτης. Πέρασε από πολλά στάδια, η πορεία του είναι μια διαρκής επανεκκίνηση μετά από περιόδους στασιμότητας. .
Είναι ανεξήγητο από επιστημονικής αλλά και τεχνικής άποψης, να προβλέπετε σύνδεση (υποχρεωτικά) με στεγανούς βόθρους 150 σπιτιών του πρώην Δήμου Θεστιέων ενώ από τη μελέτη δεν προβλέπετε η κατασκευή των συλληπτήριων αγωγών, αλλά ούτε και το αντίστοιχο αντλιοστάσιο διοχέτευσης και επεξεργασίας των λυμάτων!

Τα λύματα που θα διοχετεύονται; Ενδεικτικά: Είναι πρωτόγνωρο τεχνικά ο κεντρικός αγωγός να είναι από σωλήνα μικρής διαμέτρου Φ200 και από υλικό PVS, αντί πολυαιθυλενίου και μεγαλύτερης διαμέτρου Φ 600 , που είναι μεγάλης αντοχής (διάρκειας 150 ετών), όταν σ’ αυτές τις περιπτώσεις μεταφέρονται μεγάλα φορτία λυμάτων. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα από τους κατοίκους του πρώην δήμου Θεστιέων και τον τεχνικό κόσμο σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης αφού θεωρούν ότι το έργο βρίσκεται σε συμπληγάδες και αμφισβητείται έντονα το τελικό του αποτέλεσμα . Εμείς ως «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» τα καταθέτουμε:

ΕΡΩΤΟΥΜΕ

1. Οι τεχνικές υπηρεσίες της Π.Ε. παρακολουθούν τις εργασίες, που γίνονται και την τήρηση των προβλεπόμενων, έστω και αυτών, των προδιαγραφών της μελέτης των υποδομών και τεχνικών μέσων, στην διαδρομή εξέλιξης των εργασιών του έργου;

2. Χρειάζεται νέα μελέτη για την κατασκευή των αγωγών σύνδεσης με τον βιολογικό του Αγρινίου, προβλέπονται τοπικοί σταθμοί συλλογής λυμάτων;

3. Σε ποιο στάδιο εξέλιξης βρίσκεται σήμερα, πότε θα ολοκληρωθεί αφού ήδη κλείνει δεκαπενταετία από την δημοπράτησή του και πότε προβλέπετε να παραδοθεί ώστε να μπει σε χρήση ;

Οι ερωτώντες Περιφερειακοί σύμβουλοι
Χατζηλάμπρου Βασίλης – Κούστας Κων/νος