trihonida

Η λειτουργία της αναπτυξιακής εταιρείας ‘Τριχωνίδα ΑΕ’

ΠΡΟΣ
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.
1) Προεδρο – Παπαναστασίου Γεώργιο – Δήμαρχο Αγρινίου
2) Γενικό Διευθυντή κ. Χάρη Καφρίτσα

Σας είναι γνωστά, άλλωστε και στο ιστορικό της εταιρείας στην ιστοσελίδα αναφέρεται, ότι η εταιρεία συστάθηκε το 1997 ως Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από τους πέριξ δήμους και κοινότητες της περιοχή της Λίμνης Τριχωνίδας με έδρα το Παναιώλιο. Την εποχή αυτή οι ΟΤΑ που αποτέλεσαν την ιδρυτική Γεν. Συνέλευση της εταιρείας, είχαν προφανώς ως γνώμονα την αναπτυξιακή προοπτική περιοχής μας, όσο και του Δήμου Αγρινίου μετέπειτα.

Στη συνέχεια με την συνένωση των δήμων (Καλλικράτης) ο Δήμος Αγρινίου και με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της εταιρείας, το έτος 2007, με τροποποίηση μάλιστα και του καταστατικού για αλλαγή έδρας και η επωνυμίας μετεξελίχθηκε σε «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» με διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.». Επέκτεινε τις αναπτυξιακές της δραστηριότητες σε νέες περιοχές εκτός νομού, ακόμα και εκτός περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας.

Ουσιαστικά παρέκκλινε από τους αρχικούς σκοπούς ίδρυσής της εταιρείας. Είναι γνωστό ότι σε αυτές τις περιπτώσεις επικρατούν όροι και πρακτικές αγοράς και λιγότεροι οργανισμού κοινής ωφέλειας, άσχετα με την νομική μορφή που λειτουργεί κάθε φορά.

Παρά τα όσα ακούγονται για επιδοτούμενα προγράμματα που διαχειρίζεται η εταιρεία για λογαριασμό των δημοτικών-δημόσιων χώρων, εντούτοις οι τοπικές υποδομές και η παραγωγική οικονομία κ.λ.π., έχουν καταρρεύσει! Ποια λοιπόν η ανάγκη δραστηριοποίησης μιας επενδυτικής εταιρείας σε τόσο μεγάλο εύρος, όταν δεν έχει λύση τα του οίκου της;
Δηλαδή η «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ», μετατράπηκε καθαρά σε μια εμπορική εταιρία (το αναφέρει και στο profile της), και διεύρυνε την εμπορική της σχέση με όσο το δυνατό περισσότερους πελάτες, μόνο που στην περίπτωση ο αρχικός σχεδιασμός, όπως αναφέραμε ήταν η επαρχία Τριχωνίδας και όχι όλη η Ελλάδα!

Αν επιδίωξη της διοίκησης της εταιρείας είναι η «κοινωνική συνοχή» και η ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής της Τριχωνίδας, οφείλει να επανέρθει στις αρχικές στοχεύσεις των ιδρυτών, διότι στην περίπτωση θα ισχύει η λαϊκή ρήση «τρώγοντας έρχεται η όρεξη»
Παράλληλα υπάρχουν και δικαιολογημένες ενστάσεις, όσον αφορά εάν τα πρωτόκολλα των προγραμμάτων, που τρέχουν από την ΕΕ, αντιστοιχούν σε πολιτικές «αναγέννησης» του αγροτικού τομέα και εν γένει των δραστηριοτήτων που άπτονται στην περιοχή στόχου της εταιρείας.
Αντίθετα στις περισσότερες περιπτώσεις, τα όποια έργα γίνονται εξασφαλίζουν μόνο μεγάλα κέρδη σε κατασκευαστικές και προμηθεύτριες εταιρείες, σε αντίθεση με τις πραγματικές ανάγκες και τις υποδομές των τοπικών κοινωνιών που εδρεύει η «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ»..
Τα προγράμματα πάνε και έρχονται, όπως ακούμε για χρόνια, χωρίς ενημέρωση των πολιτών και προπαντός χωρίς να αιτιολογούνται τα κριτήρια επιλογής των δράσεων.

Απουσιάζει το έργο στρατηγικής σημασίας από την περιοχή, όπως είναι η διαχείριση, ανάπλαση και ανάπτυξη της περιοχές περιμετρικά της Λίμνης Τριχωνίδας, ώστε να διαξιολογείται ο τίτλος της και ο σκοπός της ίδρυσής της, ακόμα και η έδρα που φιλοξενείται, αυτή η εμπορική εταιρεία.
Αυτά ως προς τις στρεβλώσεις της ιστορίας της αναπτυξιακής προοπτικής της Τριχωνίδας μας, θα μας δοθεί η ευκαιρία να επανέρθουμε.
Θα θέλαμε όμως να σας ρωτήσουμε, προς ενημέρωση των δημοτών μας, ως τον Φορέα υλοποίησης και Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, για τα εξής:

1) Από ιδρύσεως της εταιρείας έως και σήμερα, πόσα και ποια προγράμματα υλοποιήθηκαν (δημόσια και ιδιωτικά) για την περιοχή αναφοράς του αρχικού σκοπού της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Α.Ε»

2) Ποια προγράμματα έχετε εισηγηθεί για ένταξη στην τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο στο μετωπικό σύμπλεγμα των Δημοτικών Ενοτήτων περιοχών της Τριχωνίδας Δήμου Αγρινίου και ειδικότερα τι γίνεται με τον παραλίμνιο δρόμο κ.λ.π.

3) Η όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος CLLD/LEADER (τμήμα Αλιείας) που διαχειρίζεται η ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε , αφορούν και σε δραστηριότητες στη Λίμνη Τριχωνίδα, των ντόπιων αλιέων ή σε νέους αλιείς που θα ήθελαν να ασχοληθούν με το επάγγελμα;

4) Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρείας για την περιοχή της Τριχωνίδας, όσον αφορά το αστικού και φυσικό περιβάλλον και αν ναι, ποιος είναι αυτός;

Ειδικότερα :

Α) Για την περιοχή του Άνω Βλοχού, με την Ι.Μ. αυτού, εάν απασχολεί το Δ.Σ. της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Α.Ε., το γεγονός, να ενταχθεί σε ειδικό καθεστώς χρηματοδοτήσεων ως παραδοσιακού και ιστορικού οικισμού; Ιδιαίτερα στοιχεία που προσδιορίζονται από το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, όπως είναι ο αγροτοτουρισμός, ο ιαματικός και θρησκευτικός τουρισμός κ.α, όπου θα προκύψουν ευνοϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την περιοχή.

Β) Τα προγράμματα που υλοποιεί η «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ», πόσα εξ αυτών σήμερα εξυπηρετούν το δημόσιο χώρο και την κοινωνία γενικότερα σε σχέση με τις ιδιωτικές δράσεις;

Με εκτίμηση
Κώστας (Τάκης) Διον. Κορδάτος
[Συντονιστής τοπικής αυτoδιοικητικής κίνησης πολιτών]
Καθηγητής, Μηχανολόγος του ΕΠΑΛ Καινουργίου